Rammelaars

Provincie Limburg

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Groot gebied: 50-100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

4 routes

Trippel

wandelpad
5.42km
Gemiddeld 80 minuten wandeltijd

kriebelpad

wandelpad
3.82km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Rode wandeling

wandelpad
2.52km
Gemiddeld 38 minuten wandeltijd

Oranje wandeling

wandelpad
8.24km
Gemiddeld 120 minuten wandeltijd

Startpunten

Rammelaars Ham

Dutselaer
Kwaadmechelen
België

Zien en doen

Wil je De Rammelaars verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Frans Hoes: 0472-57 75 15 of 011-40 18 03

Over dit gebied

 

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Rammelaars

Toegankelijkheid

Heel het jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen zijn aangewezen gedurende natte periodes. Honden welkom aan de leiband. In het gebied wandel je soms door het begrazingsraster van enkele konikpaarden. Hou voldoende afstand en voeder de dieren niet.

Vanuit het Natuur.huis brengen verschillende gemarkeerde wandelpaden je tot in het hart van het natuurgebied. In het Natuur.huis vind je meer info over activiteiten voor scholen, kinderen en gezinnen en kan je op zon-en feestdagen, april tot oktober, een drankje verkrijgen. In de vijver bij het natuur.huis kan je kikkers, salamanders, libellen en andere waterdieren van dichtbij bekijken.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Leuk voor kinderen

We organiseren regelmatig knutsel- en andere activiteiten voor kinderen. Meer info in het Natuur.huis en via de website.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Haas

Beschrijving van het gebied

De Rammelaars is een laaggelegen, moerassig gebied. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd de Kempen op grote schaal omgezet in landbouwgebied met grotere en drogere percelen. De Rammelaars bleef gespaard, net omdat het zo nat en afgelegen was. Het vormt dan ook een zeldzame getuige van het ooit veel voorkomende Kempense beekdallandschap met kleine graslanden omgeven door houtkanten en bomenrijen, en elzenbroekbos. Opwelling van ijzerhoudend grondwater of kwel zie je aan de roestige kleur van beken en sommige vijvers.

In de Rammelaars zie je nog de contouren van turfputten waar tot het einde van de 19de eeuw de veenlaag uitgestoken werd. Turf werd gebruikt als brandstof, onder andere ook voor het smelten van ijzeroer dat in de regio gedolven werd. Dit ijzererts van lage kwaliteit werd tot ijzer gesmolten. Nadat de turfwinning stopte, nam de natuur het landschap weer over en evolueerde de vegetatie tot elzenbroekbos. Daarnaast is de waterbeheersing georganiseerd op basis van het uitgebreide grachtensysteem dat in het begin van de 19de eeuw werd aangelegd.

De naam van het gebied verwijst naar de vele konijnen en hazen die er leven, een mannelijk konijn of haas is namelijk een rammelaar.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Pinksterbloem

Dieren en planten

Alle typische planten en dieren van de Kempense beekvalleien zijn in De Rammelaars terug te vinden. De hooilanden zijn elk voorjaar opnieuw een streling voor het oog door de kleurrijke pinksterbloemen, koekoeksbloemen, grote ratelaars en moerasvergeet-me-nietjes. je kan er ook genieten van soorten die echt met hun voeten in het water willen staan: goudgele dotterbloemen, paarse wateraardbeien en de witbehaarde bloemen van het waterdrieblad.

In de donkere en uitgestrekte wilgenstruwelen en elzenbroekbossen doen mossen en varens het bijzonder goed. Bosuilen, spechten en zelfs een enkele wespendief vinden er een broedplaats. Aan de rand van het broekbos pronken bij de eerste lentewarmte de gele katjes van de wilgen. De ruigtes in De Rammelaars zijn een paradijs voor insecten. In die wilde stukken groeien sterk competitieve kruiden zoals engelwortel, moerasspirea en valeriaan. Voor bijen, hommels en vlinders zijn ze een bron van nectar.

Tussen de meer open percelen staan houtkanten van es, wilg en els waarin de kamperfoelie omhoog slingert. Hier voelen nachtegalen zich op hun best: fluiten in de hoogbouw en broeden in de dichtbegroeide onderlagen.

Door zijn relatieve ontoegankelijkheid en het beheer van Natuurpunt is het landschap ook een geschikt broed-, pleister- en foerageergebied voor tal van vogels. Typisch zijn de nachtegaal, zwartkop, kleine karekiet, tjiftjaf en sprinkhaanzanger. Het rijke leven in het water van de Gerhoevenweideloop zorgt ervoor dat ook de felgekleurde ijsvogel zich prima op zijn gemak voelt. Daarnaast worden ook roofvogels zoals de wespendief, sperwer, havik en buizerd hier regelmatig gespot.

Op de natte bodem van het gebied zijn symbionten zoals groenige elzenmelkzwam zeldzaam. Meer opvallend zijn de opruimers van dood hout zoals grote tonderzwammen en oesterzwammen. In het gebied zijn wel vier soorten elfenbankjes te vinden, waarvan het geelgerand elfenbankje het meest zeldzame is. Als je goed speurt op de wilgentakken, maak je kans om het egelzwammetje te zien.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Galloway kalfje

Natuurbeheer

Door aangepast beheer tracht Natuurpunt de planten- en dierenrijkdom in stand te houden en zo mogelijk te vergroten door maaien en hooien van de graslanden, snoeien en verjongen van houtkanten en onderhouden van wandelpaden. Om verruiging van het landschap deels onder controle te houden, is er gedeeltelijk begrazing door konikpaarden. Voormalige bosaanplanten worden omgevormd tot inheems bos. Vijvers die ooit gegraven werden voor recreatie en om percelen deels droog te leggen, worden heringericht tot waterpartijen met zacht glooiende oevers waar fauna en flora beter tieren.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen

Wandelnetwerk Grote Netewoud biedt meer dan 405 kilometer wandelplezier in de gemeenten Meerhout, Balen, Geel en Mol. Het wandelnetwerk staat voor avontuurlijke beleving in moerassige bossen en metershoge zandduinen. De kaart is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum Grote Netewoud en en kan online besteld worden. Het wandelnetwerk loopt ook over volgend natuurgebied:

Grote Netewoud

 Top

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Rammelaars

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Rammelaars' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water