Scheldeschorren aan de Notelaer

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha

Kaart van het gebied

Zien en doen

Wil je de Scheldeschorren aan de Notelaer ontdekken?Neem contact op met Herwig Mees via 0477-92 57 22.

Over dit gebied


Toegankelijkheid

Het gebied is heel moeilijk toegankelijk voor publiek tenzij met aangepaste kledij. Het is wel goed te overschouwen vanaf de Scheldedijk. Tijdens het broedseizoen (begin maart tot eind juni) is het in het geheel niet toegankelijk.

Beschrijving van het natuurgebied

In de 10e eeuw werd begonnen met de indijking van de Schelde, niet omwille van overstromingsgevaar maar wel om vruchtbare grond te winnen op het water. Onder andere de abdij van “Sint Bernardus op 't Schelt” te Hemiksem, gesticht in 1237, leverde een belangrijke bijdrage tot de indijking.

In de loop van de geschiedenis werden de dijken regelmatig verhoogd en verbeterd omdat het waterniveau blijft stijgen. In uitvoering van het Sigmaplan, dat tot stand kwam na de overstroming van Ruisbroek in 1976, werden de dijken op 8 meter TAW gebracht.

Door het opwerpen van dijken wordt de Scheldevallei gesplitst in twee delen: enerzijds een buitendijks gebied met slikken en schorrenen anderzijds een binnendijks gebied met de polder. De polder wordt door  middel van sloten en uitwateringssluizen kunstmatig ontwaterd en is op die manier bruikbaar voor landbouw.

Hoogtepunten

Het mooiste uitzicht over de schorren, slikken en de rivier heeft men vanop de koepel van het pavijoen De Notelaer; op de rondgang heeft men een (bijna) 360° uitzicht. Je kan er ook iets drinken.

Paviljoen De Notelaer, Notelaerdreef 4 – 2880 Bornem

Vanaf maart: zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur

april tot oktober: alle dagen van 14 uur tot 18 uur (gesloten op vrijdag), gesloten van november tot februari

Dieren en planten

Door de dagelijkse onderdompeling met Scheldewater blijven de slikken onbegroeid, maar in de bodem leven wel talloze kleine diertjes, een waar festijn voor de vogels! Heel wat soorten eenden halen hun voedsel op deze slikken aan de Notelaer: Bergeend, Wintertaling, Krakeend en Wilde eend kunnen hier in grote aantallen gezien worden.
Het wilgenvloedbos ontwikkelt zich op de hogere delen van de schorren; ze doorstaan moeiteloos een onderdompeling tijdens springtij. In het voorjaar bloeit hier de Spindotterbloem, een variant die aangepast is aan de getijdenwerking. De talrijke wilgensoorten (Kraakwilg, Schietwilg, Amandelwilg, Katwilg,…vormen een bijna ondoordringbaar struweel. De rietvelden bieden uitstekenden nestgelegenheid aan rietvogels zoals Kleine karekiet, Bosrietzanger en Rietgors, maar de uitblinker is de Blauwborst.

Natuurbeheer

De Scheldeschorren aan de Notelaer zijn eigendom van. Het Vlaams Gewest; Natuurpunt Klein-Brabant beheert het gebied sinds 1987. Tijdens de voorbije jaren werd met een grote groep vrijwilligers en de natuurploeg van Natuurpunt hard gewerkt om verrruiging van de rietvlakten tegen te gaan. Er werd een mooi evenwicht bereikt tussen rietvelden, wilgenvloedbossen en getijdengeulen. 

Afdeling

Scheldeschorren aan de Notelaer wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Scheldeschorren aan de Notelaer

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Scheldeschorren aan de Notelaer' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water