Veewei

Provincie Limburg

Afwisseling van droge tot kletsnatte biotopen
 

Grote diversiteit.

Bever

Wandelen in Veewei

Het gebied is vrij toegankelijk voor het publiek.

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha

Kaart van het gebied

Zien en doen

De Veewei ligt deels in grote naaldhoutaanplantingen uit de eerste helft van de vorige eeuw en deels in de bovenloop van de Grote Nete. De Veeweiloop, een zijbeekje van deze Grote Nete, mocht haar naam geven aan dit zeer gevarieerde natuurgebied. Het is gelegen ten westen van de dorpskern van Eksel.

Boek een afspraak met Luc Winters (luc.winters@telenet.be) of Fons Kenis (fonskenis.pelt@gmail.com)

Dieren en planten

Dat natuurgebied Veewei een hotspot is voor biodiversiteit hoeft niet te verbazen. Een afwisseling van droge tot kletsnatte biotopen én de overgangen daartussen staan garant voor een rijke planten- en dierenwereld. De nabijheid van de grote boscomplexen in het noorden en een immens heidegebied met alles er op en er aan in het zuiden helpt natuurlijk ook. De Veewei fungeert als migratiezone tussen deze natuurkernen. Gladde slangen, heideblauwtjes, heivlinders en bruine eikenpages maken graag gebruik van deze corridor. Nachtzwaluwen gebruiken de bosranden en het valleigebied als broed- en foerageergebied. Jaarlijks broedt er wel een koppeltje boomvalken. Ze strijden met de raven om het beste plekje op de hoge elektriciteitsmasten in de buurt. Ook de bever voelt er zich thuis.

Onze vele schraalgraslandjes kleuren in de vroege zomer geel-rood-blauw. Muizenoortje en biggenkruid zorgen voor de gele tint. Schapenzuring en zandblauwtje voegen respectievelijk een rode en blauwe toets toe. 

In het stukje stuifduin in het oosten van de Veewei groeien superzeldzame korstmossen. Ijslands mos, stuifzandstapelbekertje en ezelspootje staan er tussen polletjes buntgras en heidespurrie.

In het veenpakket langs de beide beken wortelen sterzegge, snavelzegge en draadzegge. Daar waar vijvertjes stilaan verlanden, krijgen soorten als blaasjeskruid, wateraardbei, waterdrieblad en het fraaie moeraswederik weer voet in de natte grond. Je afstreeplijst planten zal goed gevuld zijn na een bezoekje aan de Veewei.

Over dit gebied

Tussen duizenden hectares domeinbos van ‘Bosland’ in het noorden en ’s lands belangrijkste militaire oefenterrein met het grootste aaneengesloten heidegebied van de Kempen in het zuiden ligt deze parel van een beekvallei, rond de samenvloeiing van de Veeweideloop en de Grote Nete. 

Sterk versnipperd door illegale weekendhuizen en bijhorend vijvers, maar met onderschatte potenties voor natuur door het zuivere kwelwater uit de grote natuurgebieden rondom en van grote waarde als verbindingsgebied tussen deze bos- en heidecomplexen. De bever voelt er zich alvast thuis, net als de wolf en de raaf !

Opmerkelijk is de grote variatie aan biotopen: van droge heide met korstmossen naar kletsnat laagveen, en dat soms op minder dan 100 meter van elkaar ! 

Eeuwenlang hooiden plaatselijke keuterboeren de beekbegeleidende hooilanden voor het broodnodige wintervoer voor hun vee. Schapen begraasden de drogere flanken en zorgden voor een open heidelandschap rondom.

Afbeelding
Veewei mossen
Theo Geuens

Kurkdroge restjes stuifzand, naaldbos met een rijke ondergroei aan spork, lijsterbes en zomereik, structuurrijk heide en fleurige schraalgraslanden op de flanken wisselen af met natte veengronden en bloemrijke hooilanden in het beekdal van de Grote Netevallei en Veeweiloop. De lucht die je er inademt is van een kwaliteit die je nog zelden vindt in Vlaanderen. Dat vertellen ons de kwetsbare korstmossoorten zoals IJslands mos. Plukjes heide die de bebossingswoede hebben overleefd kunnen terug uitgroeien tot volwaardige heide. Samen met de golvende bosranden zijn het belangrijke corridors waarlangs vele unieke planten en dieren zich kunnen verplaatsen tussen de grote nabijgelegen bos- en heidegebieden.
De kletsnatte beekdalen zijn moeilijker te exploreren. Veengronden zijn van nature nat. Maar het rechttrekken en uitdiepen van Grote Nete en Veeweiloop zorgde voor een gestage daling van de watertafel. De laatste jaren is het tij weer een beetje gekeerd. Beide beken worden weer minder rigoureus geruimd. Goed nieuws voor de meer watergebonden vegetatie. Met wat geluk komt een ijsvogel langs vliegen of hoor je een waterral luidkeels schreeuwen. Het gekras van raven is sinds kort nagenoeg dagelijks te horen.
 

Wat doet Natuurpunt

Het natuurgebied Veewei is een versnipperd gebied met meerdere weekendhuisjes en bijbehorende weekendvijvers, paardenweiden en kleinschalige landbouw. Dat maakt de uitbouw en het beheer van het gebied er niet gemakkelijker op. Toch hebben vrijwilligers van natuurvereniging De Wielewaal vele jaren geleden de handschoen opgenomen om de bijzondere natuurwaarden van dit gevarieerde natuurgebied zo goed mogelijk te bewaren. Nu is Natuurpunt Hechtel-Eksel aan zet. Traag maar gestaag werken onze vrijwilligers aan de verdere uitbreiding. Hooilandjes en schraalgraslandjes worden op een regelmatige basis terug gemaaid en nabegraasd door de schapen van een plaatselijke hobbyboer. Enkele bevers zorgen ervoor dat er veel meer water dan vroeger wordt vastgehouden. Op papier was dit deel van de Grote Nete al bestemd als natuurlijk overstromingsgebied. Onze bevers brengen het nu ook in praktijk.

Afbeelding
Begrazing door schapen
Theo Geuens

Meehelpen?

Wil je graag meehelpen? Natuurpunt Hechtel-Eksel organiseert natuurbeheermomenten tijdens het jaar. Neem contact op met natuurpunthechteleksel@gmail.com voor meer informatie. 

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Veewei

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Veewei' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water