Zandpanne

Provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn niet toegelaten. Kwetsbaar gebied

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha
  • rolstoelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Rode wandeling

rolstoelpad
4.14km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Startpunten

Zandpanne

Zwarte Kiezel 51

België

Zien en doen

Zin in een geleide wandeling? Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.

Over dit gebied


Toegankelijkheid

Omwille van de kwetsbaarheid is een deel van het gebied niet vrij toegankelijk. Het andere deel kunnen wandelaars verkennen via de aangeduide paden. Om iedereen de kans te geven om deze unieke brok natuur te ontdekken, organiseert Natuurpunt er met de regelmaat van een klok wandelingen met natuurgids. Honden zijn niet toegestaan. 

Beschrijving van het gebied

Het gebied ligt halverwege tussen De Haan en Wenduine, net ten oosten van de Zwarte kiezel. Het afwisselende landschap kent een verscheidenheid aan habitats. Zo zijn er enkele vochtige duinvalleien en een stuk ouder wordend loofbos. Heel waardevol is een open en reliëfrijk binnenduin, het laatste authentiek stukje grijze duinen in De Haan.

Een ander deel was lang geleden door mensenhanden geëffend en deed een tijdje dienst als vloeiweide voor het huishoudelijk afvalwater van de nabije kustdorpen, een waterzuiveringsproject avant la lettre dus. Dit was uiteraard een zware ingreep op de oorspronkelijke duinecologie die werd stopgezet. Ondertussen neemt de natuur terug over.

Dieren en planten

Het open binnenduin heeft de typische begroeiing van grijze binnenduinen. Korstmossen waaronder meerdere rendiermossen (cladonia’s) domineren samen met kandelaartje, ruw vergeet-me-nietje, walstrobremraap, akkerhoornbloem…. Er komen verschillende uitzonderlijke paddestoelen voor zoals voorjaarsmorielje, meerdere soorten aardster,…. In het open duingrasland vind je veldjes duinviool, schapezuring,…. Bruin blauwtje en kleine vuurvlinder zijn zeldzamere vlindersoorten met een lokale populatie. In de boszoom broedt terug nachtegaal en in het opgaand bos is buizerd vaste broedvogel.

In het heldere water van de poelen leven een grote populatie bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. In het najaar vertoeven er honderden waterjuffers en glazenmakers.

Natuurbeheer

Omwille van de extreme kwetsbaarheid is 9 ha niet toegankelijk zodat er een rustgebied ontstaat. In dit gedeelte ligt het authentieke binnenduin waar het beheer erop gericht is om het open karakter, en dus dit europees beschermd habitat te behouden. Tevens worden de duinvalleien jaarlijks gemaaid om dit milieu in stand te houden. Het bos mag ouder worden en evolueren naar een stukje ‘natuurbos’, waar dood hout mee circuleert in de kringloop van de natuur.

De rest van het reservaat is toegankelijk op aangeduide paden. Het wordt beheerd als een mozaïek van halfopen landschap. Vroeger was het door de bevloeiing met afvalwater verruigd en daar zorgen we door extensieve begrazing met gallowayrunderen voor een herstel van het authentieke duinhabitat. Zo leveren deze dieren een mooie bijdrage aan de natuur.

Afdeling

Zandpanne wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Zandpanne

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Zandpanne' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water