Zoerselbos

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Klein gebied: < 10 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Heiblokwandeling

wandelpad
2.00km
Gemiddeld 30 minuten wandeltijd

Startpunten

Heiblok (Zoerselbos)

Boshuisweg 2
Zoersel
België

Zien en doen

Wil je Zoerselbos verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Bezoekerscentrum Zoerselbos, 03-384 05 12, Bart Michielsen, 03-311 58 89, Gert Van Hoydonck, 0476-57 13 91, http://www.zoerselbos.be/

Over dit gebied


Toegankelijkheid:

Vrij toegankelijk op de paden. Elke eerste zondag van de maand om 14u is er een wandeling met natuurgids.

Beschrijving van het gebied

Het Zoerselbos is een 400 ha groot natuur- en bosgebied bij Zoersel en Halle. Het  is een mengeling van oud loof- en naaldbos, ruigten en beemden. Het bos herbergt een rijke plantenwereld waar ook veel dieren zich thuis voelen.

Het bijna 10 hectare grote natuurgebied Heiblok, dat aan de westzijde van het Zoerselbos ligt, is eigendom van Natuurpunt en wordt beheerd door vrijwilligers van de Vrienden van het Zoerselbos. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en een opgaand eiken- en berkenbos. Het gebied is eigenlijk een verzakking in de zandflanken van de vallei van de Tappelbeek. De kom die zo ontstond staat de ganse winter en het voorjaar onder water. Hierdoor konden bijzondere dieren en planten er zich vestigen. Vroeger was de kom volledig bedekt met een gagelstruweel.

Dieren en planten

De natte toestand in de kom is ideaal voor allerlei amfibieën. Zowel padden, kikkers als salamanders (o.a. vinpootsalamander) voelen er zich in thuis. Het dichte struweel biedt ook een goede dekking aan allerlei vogels. Op de wilgen kunnen dan weer verschillende korstmossen gevonden worden. Een kleine rietkraag, die tussen de gagel en het wilgenstruweel opschiet, biedt dan weer een goede plaats voor onder andere de bosrietzanger. In het zuidoosten ligt een vennetje  dat een trekpleister is voor juffers en libellen. Boven het ven vliegen vaak viervleklibellen. Op de open vochtige hooilanden kan je dan weer de geelvlekheidelibel waarnemen.

Op de iets hoger gelegen gronden vind je droge heide. Karakteristieke planten zoals ronde zonnedauw, dop- en struikhei groeien hier. Het icarusblauwtje en de kleine vuurvlinder zijn beide karakteristieke vlinders voor schrale hooilanden, terwijl je het groot dikkopje vaak aantreft op de struwelen.

Natuurbeheer

Het beheer is in handen van vrijwilligers. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit een volgende zaken. In de winter wordt er manueel geplagd. Dit wil zeggen dat de voedselrijke bovenlaag verwijderd wordt, waardoor planten van het heischrale milieu, zoals dophei, terug kansen krijgen. 

Later op het jaar worden de graslanden gemaaid om verruiging tegen te gaan. Voorts wordt er ook wilgenopslag verwijderd om zo het gagelstruweel een kans geven. 

In de herfst maaien we het moerasgedeelte, dit doen we vooral om de pitrus terug te dringen, met succes trouwens. Tussendoor besteden we ook tijd aan het bestrijden van ongewenste exoten, zoals Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Zoerselbos

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Zoerselbos' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water