Zouter

Provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha

Kaart van het gebied

Zien en doen

Wil je de Zouter verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Piet Opstaele, 0476-27 42 34.

Over dit gebied


Toegankelijkheid

Met de talrijke dreven en wandelpaden is het hier aangenaam vertoeven in om het even welk seizoen. Het gebied ligt tussen knooppunt 80 en 78 van wandelnetwerk Bulskampveld.

Beschrijving van het natuurgebied

In de vroege Middeleeuwen evolueerde het Bulskampveld naar een bosrijke heide. Vanaf de 12de eeuw werd er systematisch loofhout aangeplant, onder andere door de Gentse Sint-Pietersabdij, vandaar ook de naam van het vlakbij gelegen Sint-Pietersveld.
Vanaf de 13de eeuw werden in de lager gelegen zones visvijvers aangelegd voor de kweek van karper. Zo werd de stad Gent met verse vis bevoorraad. In de Zouter waren er twee van deze viskweekvijvers, van elk circa 50 hectare. Na de Middeleeuwen geraakten de visvijvers in onbruik en bleef het Bulskampveld één van de laatste onontgonnen gebieden in Vlaanderen.
Vanaf 1800 werd het in snel tempo omgevormd tot een dambordvormig landbouw- en bosgebied met veel dreven.

Dieren en planten

De natte graslandvegetatie biedt met waternavel, echte koekoeksbloem, moerasrolklaver, kattenstaart en pinksterbloem enkele interessante soorten. In de poelen kan je verschillende soorten amifibieën aantreffen. Verschillende soorten vleermuizen, zoals de rosse vleermuis, scheren 's avonds en 's nachts door de lucht.
In de omgeving zijn er talrijke roofvogels te zien, zoals de wespendief en de havik. Ook voor hun nachtelijke tegenhangers, zoals de bos-, rans- en steenuil is dit een belangrijk gebied. Verschillende spechtensoorten, waaronder de zwarte specht, vind je hier ook terug.

Natuurbeheer

Natuurpunt Aalter heeft de weilandjes van de Zouter aangekocht in 2004. Sindsdien wordt er een extensief maai- en grasbeheer toegepast. Schapen onderhouden de voedselarme graslanden. Er werden twee poelen aangelegd om de lokale amfibieënpopulatie (zoals onder andere de vinpootsalamander) te ondersteunen. Ook de aangeplante brede houtkanten komen de biodiversiteit ten goede.

Vanaf 2022 werd gestart met bosuitbreiding in het gebied. In totaal zal ongeveer 8 ha nieuw bos gerealiseerd worden. Door hier bijkomend bos te voorzien versterken we de bestaande boskernen van Schuurlo. Dit is belangrijk voor soorten zoals havik, buizerd, bosuil, boomklever, roodborsttapuit en rosse vleermuis. We streven naar een gevarieerd structuurrijk bos.

Afdeling

Zouter wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Zouter

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Zouter' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water