Natuur zoekt boer, boer zoekt natuur

Activiteiten

Gratis filmavond Grutto!

14 juni 20u in Brugge

Geef eens een compliment

Complimentenoproep

Landbouw en natuur doorheen de geschiedenis

Gegidste wandeling Assebroekse Meersen

Interview Knack

"Wij zijn elkaars bondgenoten."

Bootcamp-weekend

20 jonge landbouwers en natuurbeschermers gingen een weekend lang in gesprek

Water voor landbouw en natuur?

Een verhaal van samenwerken aan gedeelde doelen in West-Vlaanderen

Landschapsintegratieproject Burreken

Herstel van een typisch bocagelandschap

Bootcamp Damme

Lokale landbouwers en natuurbeschermers van Damme gaan in gesprek met elkaar.

Wedstrijd: Wat schuilt er in mijn boerenland?

Altijd al willen weten hoe die ene vogel heet die jou ‘s morgens op de boerderij begroet?

Bootcamp Pajottenland

Een constructief ontmoetingsmoment tussen lokale landbouwers en natuurbeschermers in het Pajottenland.

Lezing: (Stik)stof tot nadenken

Wetenschappelijke benadering en menselijke gevolgen

Bootcamp Zwevegem

Lokale landbouwers en natuurbeschermers van Zwevegem gaan in gesprek met elkaar.

Webinar

Webinar: een inkijk in de administratie van een landbouwer.

Bootcamp

Bestuurders op bootcamp: de bestuurders van Natuurpunt en ABS geven het goede voorbeeld.

Webinar

Natuurbeheerplannen voor landbouwers

Opendeurdag

Natuurpuntboerderij ‘t Meersenhof zet speciaal voor landbouwers de deuren open

Demodag composteren

Gras uit natuurgebieden en houtsnippers van knotbomen als basis voor goede compost

Podcast Radio Agribex

Natuur en landbouw: vrienden of gezworen vijanden

Landbouw en natuur doorheen de geschiedenis

Gegidste wandeling Assbroekse Meersen

Op 18 maart 14u organiseren we een verbindende activiteit over landbouw en natuur doorheen de geschiedenis. De Assebroekse Meersen was vroeger een veengebied, dat geëvolueerd is naar een cultuurlandschap. In de 19e/20ste eeuw werden ondiepe greppeltjes, zogenaamde laantjes, gegraven om het gebied als hooiland te gebruiken. Ze zorgen voor een snellere ontwatering van het grasland na neerslag. Bovendien voorkomen de laantjes verzuring gezien neerslagwater mineraalarm en licht zuur is.

Deze landbouwinnovatie (structureel aanleggen van hooiland) die de Vlaamse graaf teweegbracht, gaf Vlaanderen een enorme economische boost. Dit landbouwsucces was -weinig gekend- de basis voor Brugge als "het Venetië van het noorden". Brugge als handelsmetropool is immers aanvankelijk gebaseerd op de verkoop in Brugge van jaarlijks aanwezige voedseloverschotten (als gevolg van die landbouwinnovaties). De rest van het Venetië-verhaal komt pas later.

Waar we in Vlaanderen terecht trots zijn op onze belforten, begijnhoven, Vlaamse wandtapijten en Vlaamse primitieven, is er onderliggend aan al deze (culturele) rijkdom dus ook een interessant stukje landbouwgeschiedenis te vertellen.
En net zoals de Fransen hun gotische kathedralen koesteren, koesteren wij in Vlaanderen onze oude hooilanden. Momenteel vooral vanuit een natuurbehoudinvalshoek. Maar dit is evengoed een landbouwverhaal.

De kern van het gebied werd heringericht door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en beslaat ongeveer 100 ha. De bedoeling van de herinrichting is de unieke natuurtoestand en bodemeigenschappen te beschermen. De bodem is vrij uniek in Vlaanderen, nl. een moeraskalklaag onder een venige bodem. Voor het behoud van de venige bodem is een hoge waterstand nodig, daarom werd de laantjesstructuur terug aangelegd en wordt het gebied in de zomer bevloeid via de aanpalende Meersenbeek.

Kom het samen met ons ontdekken!

Sluit 18 maart om 14u aan bij de (gratis) gegidste wandeling en laat je inspireren door de geschiedenis van de Assebroekse Meersen!

Afspreekpunt: Kerk Ver-Assebroek, Pastoor Verhaegheplein 13, Assebroek
Afstand +- 3 km
Waterdicht schoeisel is aan te bevelen
Doelpubliek: landbouwers en actieve natuurbeschermers
Gids: Wim Slabbaert (ANB)

^ naar boven

Samen op bootcamp weekend

 
20 jonge landbouwers en natuurbeschermers gingen afgelopen weekend 24u lang in gesprek met elkaar. De sfeer zat heel goed en er was constructief debat over onder meer vooroordelen en opportuniteiten voor samenwerking. Een bezoek aan de hermeandering van de kleine Gete leverde mooie waarnemingen van boerenlandnatuur op en iedereen hing aan de lippen van boer Jarno Vandepoel van De Vaerendriesch die vertelde over zijn visie en bewijst dat landbouw en natuur kunnen samengaan.
 
Na al die inspiratie werden concrete, oplossingsgerichte ideeën op papier gezet. Nu gaan wij hiermee aan de slag!

Bootcamp Damme

Lokale landbouwers en natuurbeschermers van Damme gaan in gesprek met elkaar.

 

Boer en natuurbeschermer: "nood aan experimenteerruimte voor landbouw en natuur"
 
Lokale natuurbeschermers en landbouwers uit Damme gingen vorige week met elkaar in gesprek tijdens een constructief ontmoetingsmoment. Na elkaar eerst één op één te leren kennen werd er samen nagedacht over de toekomst van landbouw en natuur in de Romboutswervepolder.
 
Drie gemeenschappelijke elementen werden geïdentificeerd: belang van water, gebrek aan vertrouwen en wil tot samenwerken. Er is noodaan een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw. Experimenteerruimte en flexibiliteit voor landbouw en natuur zouden helpen om nieuwe wegen in te kunnen slaan. Tenslotte werd er besloten dat er veel gemeenschappelijke doelstellingen zijn op vlak van bodem, water en ecosystemen en dat het dus cruciaal is om het verval hiervan te stoppen. Al deze bevindingen worden meegenomen binnen Water-Land-Schap 2.0 Romboutswervepolder en ons project.
 

Wedstrijd: Wat schuilt er in mijn boerenland?

Altijd al willen weten hoe die ene vogel heet die jou ‘s morgens op de boerderij begroet?

 

- Een wedstrijd voor landbouwers

Ga samen met andere landbouwers de uitdaging aan en kom te weten wat er nu precies in jouw boerenland schuil gaat. Met de App ObsIdentify weet je met één klik op jouw smartphone welke wilde plant, dier of paddenstoel je precies voor ogen hebt. Op deze manier kan je jouw kennis van weidevogels of planten uit de akker(rand) verder uitbreiden en kan je morgen met trots vertellen wat er allemaal rond jouw boerderij terug te vinden is!

HOE WERKT HET? 

Scan de QR code, download de App ObsIdentify en maak een account aan. Nadien kan je deelnemen aan de wedstrijd. Maak met de App een foto van die plant, die vlinder of dat gekke insect en de App vertelt jou onmiddellijk wat het is.

Samen met andere landbouwers neem je het op tegen elkaar. Tot 31 juli krijg je de kans om zoveel mogelijk verschillende soorten op foto te identificeren. De winnaar met de meeste aantal soorten krijgt als prijs een professionele verrekijker.

Daag gerust ook collega-landbouwers uit om op pad te gaan. Zo kom je snel te weten wie van jullie de meeste waarnemingen kan verzamelen en ontdekken jullie samen wat er schuilgaat in jullie boerenland!


^ naar boven

Bootcamp Pajottenland

Een constructief ontmoetingsmoment tussen lokale landbouwers en natuurbeschermers in het Pajottenland.

^ naar boven

(Stik)stof tot nadenken

Wetenschappelijke benadering en menselijke gevolgen

Start

ma 13 juni '22
20:00 - 22:00

Waar

Vrijetijdscentrum Maarkedal
Maalzaakstraat 21
9680 Maarkedal

De activiteit

Op deze info avond gaan we dieper in op de menselijke gevolgen en wetenschappelijke context van het complexe stikstofdossier.

Hoe kwam dit tot stand? Op wat is het gebaseerd? En leidt dit verhaal naar een structurele oplossing?

Drie sprekers benaderen het stikstofdossier vanuit hun eigen invalshoek.

Programma

20h00 – 20h10: welkomstwoord

20h10 – 20h30: Met Els (BOEK) willen we de menselijke impact schetsen van 2014 tot 2022. De onzekerheid, de twijfels en bij sommigen het sluiten van hun levenswerk belichten in al zijn menselijke aspecten. Deze negatieve impact moet kost wat kost vermeden worden, en onderstreept het belang van goede en consistente beleidsmaatregelen. Uitstelgedrag fnuikt het vertrouwen en zorgt voor veel onzekerheden.

20h30 – 22h00:

Waarom zijn er zoveel inspanningen nodig om het stikstofprobleem aan te pakken? David (ILVO) bespreekt de stikstofcyclus, de belangrijkste processen die aan de grondslag liggen van stikstofemissies en de ecologische effecten van een overmaat van stikstof in het milieu. Hij gaat ook in op de afbakening van de Habitatrichtlijngebieden en de daarin te beschermen habitats. Wouter (VITO-digitaal) bespreekt waarom de Habitatrichtlijn Vlaanderen ertoe aanzet een stikstofbeleid uit te werken. Ook duidt hij met cijfers en kaarten de toestand en de evoluties van de uitstoot en de depositie van stikstof in Vlaanderen, met duiding bij de metingen en modellen.

22h00 - … : Napraten met een drankje

De organisatie van deze activiteit is in samenwerking met '360° Open Ruimte in de Vlaamse Ardennen'. Met deze activiteit brengen we verduidelijking en nuance in het stikstofdossier en roepen we op tot respectvolle dialoog.

Goed geïnformeerd en met aandacht voor elke betrokkene zoeken we samen naar constructieve oplossingen voor complexe uitdagingen.

Inschrijven verplicht

Schrijf je hier in.

^ naar boven

Regionaal bootcamp Zwevegem

Op zaterdag 4 juni brengen we lokale landbouwers en natuurbeschermers samen in Zwevegem. Zij zullen op een gemoedelijke manier met elkaar kennis maken en constructief met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van landbouw en natuur in Zwevegem.

^ naar boven

Webinar: Een inkijk in de administratie van een landbouwer

Gebrek van kennis over elkaars leefwereld - zowel op technisch als menselijk vlak - draagt bij aan de breuk tussen landbouw- en natuursector. Daarom dragen wij bij aan kennisuitwisseling over elkaars activiteiten en bezorgdheden.

Veel mensen zien regelmatig landbouwers aan het werk op het veld of tussen hun dieren. Maar daar stopt het werk voor de boer nog niet. Landbouwers zijn namelijk onderhevig aan een groot pakket regelgeving en moeten aan veel administratieve lasten voldoen. Kennis van deze administratie kan leiden tot (wederzijds) begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers, en komt ten goede aan een betere verstandhouding.

In dit webinar geeft Lieven De Stoppeleire (ABS vzw) een inkijk in de administratieve wereld van een landbouwbedrijf.

^ naar boven

Bestuurders op bootcamp

De bestuurders van Natuurpunt en ABS geven het goede voorbeeld

De bestuurders van beide organisaties gingen op ‘bootcamp’. Eerst gingen de ABS en Natuurpunt bestuurders op speeddate met elkaar. Zes minuten kregen ze om elkaar te leren kennen aan de hand van slim gestelde vragen. Dan ging de bel en was het tijd om te wisselen van gesprekspartner. Ondanks dat er sommigen wat kritisch waren over het concept, was het na die zes minuten telkens moeilijk om de duo’s uit elkaar te halen.

In groep bespraken we wat de bevindingen waren van de deelnemers. Opvallend is dat iedereen het zeer aangenaam vond om met de ander in gesprek te gaan. Uit de speeddates kwam ook naar boven dat ABS’ers positief verbaasd waren dat Natuurpunters sympathie hebben voor landbouwers en zich ongerust voelen over de landbouwers hun inkomen. Omgekeerd waren Natuurpunters onder de indruk van de gedrevenheid en stielkennis van ABS’ers. 

Na een pauze in de zon ging het volgende gedeelte van start. In een workshop identificeerden de aanwezigen de drie grootste bedreigingen en kansen voor samenwerkingen tussen landbouw- en natuursector in het veld. Opmerkelijk is dat deze bedreigingen overeen stemden met de grootste kansen. Unaniem werd besloten dat we het meest moeten inzetten op kennisdeling van elkaars leefwereld – zowel op technisch als menselijk vlak. Op tweede plaats komt het inzetten op (gemeenschappelijke) positieve communicatie over samenwerkingen tussen natuur en landbouw. Ten derde werd besloten dat het belangrijk is om concrete werven te realiseren zoals meerwaardecreatie voor extensieve graslanden. Er is nood aan landbouwmodellen die een financiële meerwaarde bieden voor deze graslanden. Het moet verder kunnen gaan dan enkel Italiaans grasland, ook andere types, zoals historisch permanent-, kruidenrijk- en extensief grasland. Landbouwers willen inzetten op een bedrijfsvoering met economische return die goed is voor biodiversiteit, en die rendabel is los van premies.  

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het werd duidelijk dat de goesting bij iedereen aanwezig is om samen aan de slag te gaan. Dit geeft alvast moed dat het in de toekomst ook anders kan gaan!

^ naar boven

Webinar natuurbeheerplannen voor landbouwers

Omdat Vlaanderen zo versnipperd is, hebben veel landbouwers percelen die gelegen zijn naast natuurreservaten. Deze natuurgebieden moeten een natuurbeheerplan hebben en uitvoeren. Daarvoor stelde de Vlaamse overheid veel regels op, die in 2017 werden aangepast. Maar wat is een natuurbeheerplan nu precies en wat is de reden van haar bestaan? Aan welke regels moet zo’n beheerplan voldoen? Wie mag een natuurbeheerplan opstellen en uitvoeren? En hoe werken de subsidies? 

In dit webinar beantwoorden we transparant bovenstaande vragen.

^ naar boven

Opendeurdag Kalkense Meersen

Natuurpuntboerderij ‘t Meersenhof zet speciaal voor landbouwers de deuren open

Zaterdag 19 februari stelde ’t Meersenhof in de Kalkense Meersen haar boerderij open voor landbouwers. De boerderij wordt uitgebaat door Natuurpunt, en stalt er in de winter een deel van haar Galloway-koeien om te kalven. Op deze, voor landbouwers, vertrouwde omgeving kon op een gemoedelijke en spontane manier een dialoog gestart worden.

De Kalkense Meersen liggen naast de Schelde en zijn intussen een 15-tal jaar toegewezen aan het Sigmaplan. Het Sigmaplan werd destijds door de Vlaamse Overheid goedgekeurd om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen uit de Zeeschelde. Dat bleek in het verleden al een noodzaak, maar wordt in de toekomst nog urgenter door de stijging van de zeespiegel en de toename van intensere regenbuien. 

Tegelijk met de klimaatuitdagingen is Vlaanderen verplicht om Europese natuurdoelstellingen te behalen. De realisatie van Natura 2000-gebieden wordt hier simultaan meegenomen. Dit Sigmaplan heeft uiteraard zijn impact op de landbouw, want overstromingsbeveiliging kan je slechts realiseren op vlakke en laaggelegen gronden in de valleien van een rivier. Daarom heeft de Vlaamse overheid het flankerende landbouwbeleid in het leven geroepen en wil ze getroffen landbouwers begeleiden en compenseren om de zware gevolgen te verzachten. In het gebied van de Kalkense Meersen kunnen landbouwers met hun vragen terecht bij de mensen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Landbouw en natuur zijn in dit gebied enorm met elkaar verweven. Toch zijn de grootste spanningen op vandaag verdwenen in het gebied omdat de meeste gronden reeds geruild of onteigend zijn. Op vandaag zit men in de fase om de doelstellingen te realiseren op het terrein en kan er vooruit gekeken worden naar de toekomst.

De samenkomst liet alle vrijheid om elkaars leefwereld verder te verkennen en eventuele bezorgdheden te uiten naar elkaar. Respect en begrip voor eenieders standpunten stonden hierbij centraal en het samen verwerven van bepaalde inzichten kon op veel bijval rekenen. In meerdere gesprekken kwam naar voor dat landbouw, noch natuur, tegenpolen waren van elkaar. Veelal vonden ze elkaar op meerdere raakvlakken, maar werd de druk van buitenaf als grootste bedreiging beschouwd.

Ruimtelijk kan nu op teveel plaatsen gebouwd worden, daar waar men vroeger met ‘het boerenverstand’ nooit zou overwogen hebben om er te gaan bouwen. De lokale inwoners, zo ook op de Aard, hebben doorheen de eeuwen leren leven met de natuur, en hielden altijd rekening met elkaar.

De stormwinden en de geleden schade van de avond voordien kwam in vele gesprekken aan bod. Schade aan gebouwen en bomen zorgden voor veel leed. In de regio staan veel kraakwilgen. Het vergt een speciale manier om deze te gaan knotten. Hier moeten ervaren landbouwers en natuurliefhebbers hun krachten bundelen om hun kennis aan de jongere generaties door te geven. Zo kan er opnieuw verbinding ontstaan tussen mensen met een passie voor het platteland.

Met twee voeten in de aarde, of die zaterdag dan letterlijk tussen het hooi van de koeien, werd vooruitgeblikt op de toekomst. Als mensen ook in de toekomst gevoed moeten worden, dan zullen landbouw en natuur het niet zonder elkaar, maar met elkaar moeten doen. Miscommunicatie kwam naar voor als een stoorzender voor een goede verstandhouding. Deze verkeerde opvattingen liggen dan vaak aan de basis waarom het soms mis ging in het verleden. Ook in de toekomst zal open communicatie verder aandacht blijven vragen om het vertrouwen terug te vinden elkaar!

Galloway op stal

^ naar boven

Demonstratie boerderijcomposteren

Gras uit natuurgebieden en houtsnippers van knotbomen als basis voor goede compost

7 december 2021 zette de familie Cerpentier de deuren van hun bedrijf open voor een thematisch uitwisselmoment. Vanuit hun visie en ervaring deelden ze hun kennis rond een goed nutriënten- en bodembeheer. De dag stond in het teken van boerderijcompost, waarmee het bedrijf nu een aantal jaar ervaring heeft opgebouwd. De familie neemt met dit initiatief een pioniersrol op zich. In het verleden werden ze geconfronteerd met een aantal uitdagingen op hun bedrijf, die met deze composteringstechniek op een innovatieve manier worden opgelost. 

Concreet heeft de familie te veel knotwilgen om deze allemaal voor eigen huishoudelijk gebruik te gaan verzagen. Jaarlijks wordt het riet uit de grachten rond hun akkers en weilanden geruimd, en mag deze organische massa niet op de weide blijven liggen. Zo kwam het idee naar voor om het hout en riet te gaan composteren. 

Het bedrijf werkte reeds samen met de lokale natuurbeheerders voor het begrazen en maaien van weides. Wanneer de weersomstandigheden niet goed zijn om te hooien, werd het gemaaide gras soms als problematisch ervaren. Sowieso moet het gras toch uit het gebied verwijderd worden. Door deze grasstroom toe te voegen aan de compostering komen enkele voordelen naar voor: enerzijds vormt het gras de groene materiaalstroom die essentieel is voor een goed composteringsproces, anderzijds worden door de hoge temperaturen (70°C) alle onkruidzaden afgedood. Tot slot wordt ook een deel van hun stalmest aan het compost toegevoegd als stikstofbron.

Compostering berust op een afbraak- en omvormingsproces door een aerobe (in aanwezigheid van zuurstof) microbiële activiteit. De voordelen van compost zijn gekend en bewijzen zich dagelijks in de praktijk:

  • Opbouw van organische stof in de bodem
  • Bijdrage aan de ziekteweerbaarheid van de bodem
  • Hergebruik van organische reststromen
  • Verbeteren van de bodemstructuur 

De compost heeft ideaal een verhouding van 60% bruin materiaal en 40% groen materiaal. Grote stukken houterig materiaal dienen zoveel mogelijk verkleind te worden. Bij het aanleggen van de compostruggen worden de houterige/lichtere materialen best onderaan gelegd. Zo kan de uitwisseling van O2 en CO2 goed plaatsvinden tot in het midden van de rug en vormt de onderste 10 cm een buffer om eventueel nutriëntenverlies op te vangen. Uit praktijkonderzoek blijkt heel weinig of geen nutriëntenverlies (ammoniakemissie of nitraatuitspoeling) op te treden. Dit komt omdat de stikstof microbieel wordt omgezet naar organische stikstof, en anderzijds een hoog koolstofgehalte in houterig materiaal aanwezig is. Het composteringsproces draagt dus ook bij tot de goede landbouwtechnieken.
Een rijpe compost bereik je na 2 a 3 maanden.

Momenteel werkt OVAM verder rond de juridische aspecten van compost. Zo is het voortaan mogelijk om met 3 landbouwexploitaties te gaan samenwerken en organische materialen te verzamelen. Wel is op dat ogenblik een certificering noodzakelijk, wat voor een individuele landbouwer die composteert niet noodzakelijk is.

De familie Cerpentier en Durme vzw hebben al meerdere jaren een samenwerkingsverband. De landbouwfamilie heeft een alternatief gevonden voor de houtsnippers en het riet, maar was op zoek naar meer groene massa. Door te spreken met elkaar, en elkaars bezorgdheden te begrijpen, heeft deze samenwerking ertoe geleid dat dit mooie composteringsverhaal kon worden gerealiseerd!

Demonstratie boerderijcompostering

^ naar boven

Landschapsintegratieproject Burreken (Vlaamse Ardennen)

 

Op vrijdag 18 november plantten we samen met leerlingen land- en tuinbouw van Bernardustechnicum, boer Lieven en Natuurpunt kern rondom Burreken duizend struikjes rond de percelen van boer Lieven. Hiermee tonen we aan dat natuur en landbouw wél samen gaan. Weides omringd door hagen en houtkanten behoren tot het typische landschap van de Vlaamse Ardennen. Dit ‘bocagelandschap’ heeft niet alleen grote erfgoed- en biodiversiteitswaarde, het is ook een prachtig zicht waar wandelaars en fietsers vangenieten.
Maar, zulke hagen vragen onderhoud.
 
Natuurpunt neemt het beheer op zich en zorgt voor een betere verbinding tussen de weides. Deze gebiedsgerichte aanpak is een win-winsituatie voor beiden. In totaal staat de aanplant van 2.6 km haag gepland, zodat landbouw en natuur weer verweven zijn, net zoals vroeger.

Water voor landbouw en natuur in West-Vlaanderen?

Een verhaal van samenwerken aan gedeelde doelen

 
Op 13 februari organiseerden we samen met de West-Vlaamse Milieufederatie een debat over wat ons bindt in het zoeken naar water in West-Vlaanderen. Midden de stikstofmisère, het blokkeren van de middelen van het Europees Landbouwbeleid en de besprekingen ikv het Mestactieplan, leek het een goed idee om onder de radar te blijven. Geen slecht idee zo blijkt: heel wat polarisatie ontstaat uit politieke profilering – bij meerdere partijen.
 
Met een stevige line-up trokken een 25groene en boerenjongens en – meisjes naar het hartland van de West-Vlaamse groenteteelt: Kortemark. ‘Hoe zit ons watersysteem in elkaar?’ en ‘Welke oplossingen bestaan er om water langer in het landschap vast te houden?’. ‘Hoe krijg je water naar landbouw én natuur?’. Het Rapport Droge Delta – Omgeving Vlaanderen (Lieven Symons) – biedt inzicht in het watersysteem en biedt een pick and playlist met oplossingsrichtingen, die heel wat verder gaan dan de traditionele bufferbekkens. Droge Delta is ook een inspiratiebron voor het Project Beverhoutsveld (Ine Soenen, Provincie West-Vlaanderen), waar natuur, boer en overheid een gedeelde oplossing vonden voor versterking van natuur en landbouw in het unieke gebied.
 
Duidelijk werd dat voor de Polders de eensgezindheid – toch binnen deze groep – eenvoudiger te bereiken is dan voor de heuvels. Professoren Patrick Meire en Goedele Verreydt duidden de effectiviteit van voorgestelde maatregelen, in functie van beide doelen en kosten.
De tijd is voorbij dat waterbeleid vanuit één belang bekeken werd. De Provincie heeft de taak om de dialoog te starten en te zoeken naar gedeelde belangen én oplossingen.
 
Tekst: Bart Vanwildemeersch

Podcast radio Agribex

Natuur en landbouw: vrienden of gezworen vijanden

Door de corona-perikelen kon de landbouwbeurs Agribex helaas niet doorgaan in 2022. Een gemiste kans voor ons project om met een breed publiek van landbouwers in contact te komen!

Naar aanleiding van Agribex werd wel een mooie podcast opgenomen met als centrale vraag 'Kunnen landbouw en natuur hand in hand gaan?'. In deze podcast werden landbouw en natuur recht tegenover elkaar gezet, en werden de degens gekruist. Zijn het effectief gezworen vijanden, of zijn er toch meerdere punten van overeenkomst? De conclusie was verbazend. Landbouw en natuur kunnen elkaars partner zijn in een gemeenschappelijke strijd in het behoud van open ruimte.

De studiogasten zijn Johan Colpaert (Fedagrim), Hendrik Vandamme (ABS) en Freek Verdonckt (Natuurpunt).

^ naar boven

Geef eens een compliment aan een boer(in)

Wij verzamelen complimenten aan boer(inn)en die hun steentje bijdrag aan onze natuur of het landschap. Laat je hart dus spreken en stuur ons jouw compliment in. Nadien verspreiden wij ze onder de landbouwers. Aan zij die echt in hun pen willen kruipen: wie het meest inspirerende compliment instuur, krijgt van ons een exemplaar van de literaire klassieker Boerenpsalm (Felix Timmermans) cadeau.

"Bedankt landbouwers voor het onderhoud van de knotbomen, de favoriete woonplaats van de steenuilen" - Sanne doet een eerste duit in het zakje.

^ naar boven

Filmvoorstelling 'Grutto!' - hoe weidevogels en boeren samen overleven

De voorstelling is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.
Verplicht inschrijven via https://www.natuurpunt.be/.../filmvoorstelling.../subscribe

14 juni 2023
Deuren open: 19.30 uur, start: 20 uur
CC Daverlo, Dries 2, Brugge.
 
Deze prachtige documentaire laat zien hoe hard de grutto moet werken om te kunnen overleven in een wereld van mensen. En over de mensen die hem willen beschermen maar hoe moeilijk dat vaak is. Want net als de vogels hebben ook boeren, in binnen- en buitenland, het moeilijk om te overleven in de snel veranderende wereld. Kom kijken en ontdek hoe grutto’s en boeren hun best doen om samen te overleven.
 
Weidevogels: met uitsterven bedreigd
Weidevogels zijn een heel verscheiden groep aan vogels die graag broeden in een streekeigen agrarisch landschap: laaggelegen, vlakke graslandgebieden. Ze nestelen zowel op graasweides, hooiweides, hooilanden als akkers. Twee typische en opvallende weidevogels uit onze streek zijn de grutto en de kievit.
Wat deze soorten gemeen hebben, is dat ze hun nest op de grond maken in vochtige tot natte graslanden. Daardoor zijn ze helaas kwetsbaar voor roofdieren of bewerkingen op het land zoals maaien van gras. Ook droogte speelt hen parten omdat de bodem dan te hard wordt om er wormen en ander voedsel uit te halen met hun gevoelige snavel. De aantallen grutto’s, maar vooral ook het landbouwsysteem veranderden de laatste jaren in sneltempo. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de populatie grutto’s met bijna 70% afgenomen.
 
Natuurdocumentaire Grutto! - De reis van de nationale vogel
 
Ruben Smit en zijn crew volgden de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal naar Nederland en Estland. Het resultaat is de prachtige natuurdocumentaire 'Grutto! - De reis van de nationale vogel". Deze documentaire laat zien hoe hard de grutto moet werken om te kunnen overleven in een wereld van mensen. En over de mensen die hem willen beschermen maar hoe moeilijk dat vaak is. Want net als de vogels hebben ook boeren, ook in het buitenland, het moeilijk om te overleven in de snel veranderende wereld. Een gepolariseerde wereld waar de grutto’s en boeren hun best doen om te overleven.
Deze natuurdocumentaire vertelt op unieke wijze het magistrale verhaal van onze grutto die symbool staat voor de rol van biodiversiteit in onze huidige samenleving. Een indrukwekkende reis in tijd en ruimte waarin vogels én boeren hun best doen om te overleven.
 

Gratis filmvoorstelling in Brugge: reserveer je tickets!

 
De grutto broedt onder meer in Damme, Meetkerke, Uitkerke, Speien, en Dudzele: dat zijn allemaal deelgebieden van de Brugse Polders, op slechts enkele kilometers ten noorden van Brugge! Daarom laten we je er graag kennis mee maken tijdens een gratis filmvoorstelling op woensdag 14 juni 2023 in CC Daverlo, Dries 2, Brugge. Na de voorstelling wordt er informatie over weidevogels aangeboden bij een drankje. De voorstelling is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

 

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Vlaamse Overheid

Vlaamse Landmaatschappij

TOP