natuur zoekt boer, boer zoekt natuur

Over ons

ABS en Natuurpunt werken gezamenlijk aan het begrijpen en terugdringen van de toenemende polarisatie tussen landbouw en natuur. De verenigingen willen beiden inzichten verwerven over wat de drijfveren zijn voor botsingen en onbegrip tussen landbouwers en natuurbeschermers. Er worden dus antwoorden gezocht om polarisatie aan te pakken en nieuwe partnerschappen te verkennen, die ook op terrein tot vernieuwende resultaten zullen leiden.

Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen. We reiken landbouwers en natuurbeschermers meer mogelijkheden aan om op constructieve wijze met elkaar in contact te komen en om samen de hand aan de ploeg te slaan op het Vlaamse platteland. De organisaties doen dat met een projectformat die het spanningsveld tussen landbouw- en natuursector overstijgt. Wederzijds begrip tonen en opbouwen aan de hand van tal van ontmoetingen en ontboezemingen is de kerngedachte van dit project, vernieuwende en gezamenlijke terrein realisaties moet er de resultante van worden.

 

Algemeen Boerensyndicaat

Over Het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)

Het ABS is met 4.000 leden één van de grootste landbouworganisatie in België. Ze zijn in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van hun leden (land- en tuinbouwers) zo goed mogelijk verdedigd worden. Het ABS is politiek neutraal.

 

Natuurpunt vzwOver Natuurpunt vzw

Natuurpunt is een onafhankelijke vereniging die kwetsbare natuur in Vlaanderen beschermt. Met meer dan 133.000 leden en duizenden vrijwilligers is ze de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Vrijwilligers over het hele land staan in voor de aankoop, het beheer en de openstelling van ca. 26.000 ha natuurgebied.

 

Maak kennis met het projectteam

Bij zowel Natuurpunt als ABS is er een projectcoördinator aangenomen om deze uitdaging aan te gaan. Elk hebben ze expertise in hun vakgebied, maar leren graag bij over elkaars leefwereld.

Sanne Govaert werkt voor Natuurpunt vzw, is biologe en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. Ze volgde een cursus bio-landbouw bij het Nationaal Agrarisch Centrum vzw (NAC vzw).

Matthias D’haese is aan de slag bij Algemeen Boerensyndicaat en is landbouwingenieur. Hij groeide op op een gemengd landbouwbedrijf met melkvee en akkerbouw. Intussen is het melkvee omgevormd tot vleesvee. Matthias volgde een cursus natuurbeheer bij Natuuracademie vzw.

public://itr_longread/natuur-zoekt-boer-sanne-en-matthias.jpg


Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Vlaamse Overheid

Vlaamse Landmaatschappij

TOP