Natuur zoekt boer, boer zoekt natuur

Natuurpunt en ABS stellen voor: Wortels

Wortels is een theatervoorstelling over landbouw en natuur, gemaakt in onze opdracht. Wij nodigden alle landbouwers en natuurbeschermers met veel plezier uit op één van de voorstellingen.

Het verhaal

Een melkveehouder probeert zichzelf en zijn bedrijf staande te houden, terwijl zijn omgeving, zijn beesten, zijn familie en de natuur rondom steeds meer van zich laten horen. Balancerend op oude breuklijnen probeert hij juiste keuzes te maken.

Wortels is een dialoog tussen tekst en geluid, tussen landbouwer en land, traditie en moderniteit, voorgevel en ’t achterste van een tong. Tussen een boer en al de rest. Wat zit er vast? Hoe diep groeiden sommige wortels? Waar mag het bewegen?

public://itr_longread/wortels_aff2_.jpg

Achtergrond

Het hoeft geen uitleg dat de spanning tussen landbouw en natuur vandaag alomtegenwoordig is. De voorstelling Wortels tackelt deze spanning door resoluut te kiezen voor luisteren als theatrale vorm. Luisteren met als doel begrip, empathie, stilte en ruimte te creëren. Het luisteren als daad van verzet tegen het uitspelen van twee vermeende tegenpolen. Op scène zien we een boer die zijn verhaal deelt met het publiek, maar ook wordt uitgenodigd door het geluid als tegenspeler. De natuur laat (van) zich horen. In geluidsfragmenten horen we muziek, omgevingsgeluiden en verschillende personages met een andere visie. De boer toont ons hoe hij moet omgaan met alle verandering die op hem afkomt door de interactie aan te gaan met waar we samen (publiek en makers) naar luisteren.

Credits

concept, tekst en geluid Adriaan Severins

concept en spel Bruno Vanden Broecke

met stemmen van Alejandra Theus, Yves Degryse, Maure Van Ballaer en Tuur Verelst

decor en techniek Tim Clement

klankbord Elena Peeters

productie-assistentie Sanne Govaert, Matthias D’haese en Lien Van Ballaer

muzikale ondersteuning Howard Dann en Elke Van Buggenhout

spreiding Jimmie Dimmick

beeld Alexander Daems

Wortels is een productie van SLAK met de steun van Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer en de Vlaamse Landmaatschappij.

Grote dank aan ABS, Natuurpunt en alle landbouwers, natuurbeschermers en experten die hun verhaal met ons deelden.

 

Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer

Algemeen Boerensyndicaat vzw en Natuurpunt vzw slaan de handen in elkaar. Samen gaan beide verenigingen de strijd met polarisatie aan. Als gemeenschappelijk projectteam streven we naar wederzijds begrip en respect tussen landbouwers en natuurbeschermers. Daarom brengen we op alle niveaus landbouwers en natuurbeschermers met elkaar in contact.

Ook de bestuurders van beide verenigingen gingen één op één in gesprek met elkaar om elkaar beter te leren begrijpen en inzichten te krijgen in elkaars leefwereld. Er werd niet gestreden om tegenstrijdige belangen te verdedigen, maar er werd specifiek gezocht naar gemeenschappelijke draagvlakken.

In die geest werd 10 jaar vooruitgeblikt, naar 2032. Wat zijn de grootste bedreigingen, en waar zitten nu net de kansen op het raakvlak van landbouw & natuur? Unaniem werd besloten dat we het meest moeten inzetten op kennisdeling van elkaars leefwereld – zowel op technisch als menselijk vlak.

 

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Vlaamse Overheid

Vlaamse Landmaatschappij

TOP