Resultaten in de buurt van 'Hasselt'

Natuurgebieden in de buurt

Tommelen

Hasselt Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tommelen is een natuurgebied dat grenst aan het rangeerstation en de grote ring rond Hasselt. In het gebied liggen 110 poelen, die de grootste populatie van kamsalamanders in Vlaanderen herbergen.

Mombeekvallei

Alken Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het natuurgebied Mombeekvallei slingert zich als een smal groen lint doorheen vruchtbare landbouwgronden in de grenszone tussen Alken en Sint-Lambrechts-Herk. Het is een typische beekvallei van Vochtig-Haspengouw. De vallei bevat naast ruigten en struwelen ook heel wat houtkanten, bloemrijke hooilanden en beekbegeleidende bosjes. Rond de eeuwwisseling is er in de valleirand een jonge hoogstamboomgaard met meidoornhaag aangeplant. Een verwijzing naar de talloze prachtige hoogstamboomgaarden die hier 50 jaar eerder zomaar werden gekapt.

Sleepenbroek

Alken Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Sleepenbroek is een van de vochtigste delen van de relatief smalle vallei van de meanderende Herk, tussen de N722 en Herk-de-Stad. Je vindt er afwisselend broekbossen, cultuurpopulieren, hooilanden en ruigtes.

Activiteiten in de buurt

D D

Provinciaal Overleg juni : terrasbabbel landbouw en natuur

Het provinciaal overleg van 27 juni wordt een gezellige, maar informatieve terrasbabbel over landbouw en natuur.
Met het wel en vooral wee van onze akkervogels, weidevogels en

Wie: Natuurpunt Limburg, Natuurpunt vzw

Waar: Hasselt, Bezoekerscentrum Kiewit

V V

Dwaallichtjes en nachtleven in het Munsterbos.

Vrijdag, 30 juni 2017

 

Wie: Natuurpunt Zuidoost-Limburg

Waar: Bilzen, Parking Hondenclub (op het einde van de Taunusweg) Munsterbilzen

Z Z

Ecologische werkgroep Meanderland : Ham De Rammelaars

Wie: Natuurpunt Netebronnen

Waar: Kwaadmechelen, Natuurhuis De Rammelaars

Z Z

Natuurbeheer: Overbroek

Aansluitend BBQ voor de beheerwerkers.

Wie: Natuurpunt Aulenteer

Waar: Gelinden (Sint-Truiden), Natuurhuis Haspengouw

Z Z

Beheer voor de knoflookpad (thema-excursie)

Knoflookpad is een zogenaamd “moeilijke soort”, moeilijk waar te nemen, laat staan inventariseren of monitoren, en bovendien met en bijzondere ecologie.

Wie: Natuurpunt Beheer, Agentschap voor Natuur en Bos, Limburgs Landschap

Waar: Zonhoven, parking sportcomplex Basvelden

TOP