Resultaten in de buurt van 'Hasselt'

Natuurgebieden in de buurt

Tommelen

Hasselt Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tommelen is een natuurgebied dat grenst aan het rangeerstation en de grote ring rond Hasselt. In het gebied liggen 110 poelen, die de grootste populatie van kamsalamanders in Vlaanderen herbergen.

Mombeekvallei

Alken Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het natuurgebied Mombeekvallei slingert zich als een smal groen lint doorheen vruchtbare landbouwgronden in de grenszone tussen Alken en Sint-Lambrechts-Herk. Het is een typische beekvallei van Vochtig-Haspengouw. De vallei bevat naast ruigten en struwelen ook heel wat houtkanten, bloemrijke hooilanden en beekbegeleidende bosjes. Rond de eeuwwisseling is er in de valleirand een jonge hoogstamboomgaard met meidoornhaag aangeplant. Een verwijzing naar de talloze prachtige hoogstamboomgaarden die hier 50 jaar eerder zomaar werden gekapt.

Sleepenbroek

Alken Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Sleepenbroek is een van de vochtigste delen van de relatief smalle vallei van de meanderende Herk, tussen de N722 en Herk-de-Stad. Je vindt er afwisselend broekbossen, cultuurpopulieren, hooilanden en ruigtes.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Beheerwerken in de Demervallei

Het Demervallei is actief in de verschillende natuurgebieden zoalq Dorpsbemden, Dautenweyers en Sluisbemden.

Wie: Natuurpunt Diepenbeek

Waar: Diepenbeek, Plaats van samenkomst wordt medegedeeld via E-mail

V V

Op zoek naar wintervogels

Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt staat voor de deur! Op de voedertafels in de Vlaamse tuinen zie je een aantal verstokte thuisblijvers zoals mezen en vinken.

Wie: Bezoekerscentrum De Watersnip

Waar: Beringen, Bezoekerscentrum De Watersnip

V V

Algemene ledenvergadering

Hans Van den Bossche, de voorzitter van Natuurpunt Beringen, bijt de spits af en geeft een overzicht van de realisaties in 2016 en bespreekt waar we naartoe willen in 2017.

Wie: Natuurpunt Beringen

Waar: Beringen, Bezoekerscentrum De Watersnip

Z Z

Beheerwerken in de Maten

Licht beheerwerk voor vrijwilligers in de Maten.

Wie: Natuurpunt Genk

Waar: Genk, Parking tegenover de Slagmolen

Z Z

Het Grote Vogelweekend

Beleef samen met ons het plezier van vogels observeren op de voedertafel.

Wie: Bezoekerscentrum De Watersnip

Waar: Beringen, Bezoekerscentrum De Watersnip

TOP