Resultaten in de buurt van 'Hasselt'

Natuurgebieden in de buurt

Tommelen

Hasselt Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tommelen is een natuurgebied dat grenst aan het rangeerstation en de grote ring rond Hasselt. In het gebied liggen 110 poelen, die de grootste populatie van kamsalamanders in Vlaanderen herbergen.

Mombeekvallei

Alken Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het natuurgebied Mombeekvallei slingert zich als een smal groen lint doorheen vruchtbare landbouwgronden in de grenszone tussen Alken en Sint-Lambrechts-Herk. Het is een typische beekvallei van Vochtig-Haspengouw. De vallei bevat naast ruigten en struwelen ook heel wat houtkanten, bloemrijke hooilanden en beekbegeleidende bosjes. Rond de eeuwwisseling is er in de valleirand een jonge hoogstamboomgaard met meidoornhaag aangeplant. Een verwijzing naar de talloze prachtige hoogstamboomgaarden die hier 50 jaar eerder zomaar werden gekapt.

Sleepenbroek

Alken Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Sleepenbroek is een van de vochtigste delen van de relatief smalle vallei van de meanderende Herk, tussen de N722 en Herk-de-Stad. Je vindt er afwisselend broekbossen, cultuurpopulieren, hooilanden en ruigtes.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Reservewerkdag

Het beheerteam van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven beheert momenteel de natuurgebieden Tommelen, Domein Kiewit, Wijvenheide en Mombeekvallei, samen goed voor zo’n 250 ha natuur.

Wie: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven

Waar: Nader te bepalen, Nader te bepalen

Z Z

Beheer voor hamster, grauwe gors en grauwe kiekendief (thema-excursie)

Moet het nog gezegd? Onze akkerflora en fauna heeft het uitermate moeilijk om zich te handhaven in het hedendaagse landbouw-landschap.

Wie: Natuurpunt Beheer, Agentschap voor Natuur en Bos, Limburgs Landschap

Waar: Tongeren, Veldkapel

D D

Cursus: Gidsen van kinderen (Hasselt)

Hoe beleven kinderen de natuur? Hoe speel je daar als gids of als begeleider best op in? 

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: Hasselt, Natuur.huis Kiewit

W W

Excursie SAP-clubje Hasselt D7-32-21 + D7-32-23

Plantjes determineren op de terril van Waterschei met vele speciallekes!

Wie: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven

Waar: Genk, Terril Waterschei

Z Z

Nacht van de Vleermuis in Heusden-Zolder

Vleermuizen zien, horen en beleven... dat kan je tijdens een vleermuizenwandeling met gids op zaterdag 26 augustus.

Wie: Natuurpunt Heusden-Zolder, Limburgs Landschap vzw, Regionaal Landschap Lage Kempen vzw, JNM Limburg, De Winning

Waar: Heusden-Zolder, Domein Bovy

TOP