Resultaten in de buurt van 'Brugge'

Natuurgebieden in de buurt

Ter Doest

Brugge Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Op een steenworp van Lissewege ligt Ter Doest, een laaggelegen natuurgebied met veel rietland, sloten, kamgrasweiden en zilte graslanden. Het zout in de bodem is niet alleen te danken aan de vroegere aanwezigheid van slikken en schorren, maar ook een gevolg van de nabijheid van het hoger gelegen Boudewijnkanaal.

Schobbejakshoogte - Zevenkerken - Rode Dopheidereservaat

Beernem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met Zevenkerken en Rode Dopheidereservaat vormt Schobbejakshoogte een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-Atalantische heide. In het gebied Schobbejakshoogte gaat heide hand in hand met landduinen. Landduinen zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam geworden. Ze ontstonden tijdens de laatste ijstijden door zandafzettingen vanuit de Noordzee. In de Schobbejakshoogte vind je ze nog wel. Om de heide mee te beheren worden schapen ingezet. Zij verorberen onder meer schapengras en schapenzuring.

Wulgenbroeken

Brugge Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebied van zowat 9 ha is de jongste telg van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden die dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint ­Michiels.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Zomerwandeling: Oosteroever

In dit prachtig duinengebied met zijn oorlogsrelicten is er een schat aan flora (bremrapen, ratelaars, kuifhyacinten, wasplaten enz) en een beetje zeldzame fauna te ontdekken waaronder de levendbar

Wie: Natuurpunt Middenkust

Waar: Oostende, Fort Napoleon

Z Z

Pareltjes op de grens van duin en polder

Op wandel in de Oosthoekduintjes, op zoek naar de botanische pareltjes

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Bakken in de Sashul

Overleven in de extreme omstandigheden van een schraal duingrasland

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist

D D

Het Bosje van Heist anders bekeken

Geleide avondwandeling in het Dir. Gen. Willemspark

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, De Raan - hoek Parkstraat/Zeedijk-Heist

W W

Zomer in de Baai

Zomer in de Baai van Heist

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist

TOP