Resultaten in de buurt van 'Brugge'

Natuurgebieden in de buurt

Ter Doest

Brugge Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Op een steenworp van Lissewege ligt Ter Doest, een laaggelegen natuurgebied met veel rietland, sloten, kamgrasweiden en zilte graslanden. Het zout in de bodem is niet alleen te danken aan de vroegere aanwezigheid van slikken en schorren, maar ook een gevolg van de nabijheid van het hoger gelegen Boudewijnkanaal.

Schobbejakshoogte - Zevenkerken - Rode Dopheidereservaat

Beernem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met Zevenkerken en Rode Dopheidereservaat vormt Schobbejakshoogte een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-Atalantische heide. In het gebied Schobbejakshoogte gaat heide hand in hand met landduinen. Landduinen zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam geworden. Ze ontstonden tijdens de laatste ijstijden door zandafzettingen vanuit de Noordzee. In de Schobbejakshoogte vind je ze nog wel. Om de heide mee te beheren worden schapen ingezet. Zij verorberen onder meer schapengras en schapenzuring.

Wulgenbroeken

Brugge Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebied van zowat 9 ha is de jongste telg van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden die dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint ­Michiels.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Spaghettiavond t.v.v. aankoopproject Groenhove

Vanavond kan je aanschuiven aan de eerste spaghetti-avond van Natuurpunt Torhout. Je kan kiezen tussen een vegetarische of een niet-vegetarische spaghetti.

Wie: Natuurpunt Torhout

Waar: Torhout, 'grote zaal' Tordale

Z Z

Uitwaaien aan zee in De Panne

In de voormiddag gaan we met een gids wandelen in de omgeving van het Natuurcentrum De Nachtegaal.

In de namiddag wandelen we in het mooie Natuurreservaat De Westhoek.

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Parking De Vlaskouter

Z Z

Open kijkhutvoormiddagen

Om diverse redenen is het reservaat van Natuurpunt Damme achter de Schellemolen niet vrij toegankelijk.

Wie: Natuurpunt Damme

Waar: Damme, Ingang reservaat

Z Z

Opening fototentoonstelling Natuurfotografen Hoge Dijken

Vandaag stellen we onze 9e natuurfototentoonstelling voor in ‘De Grote Zaagbek’.

Wie: Natuurpunt Houtland, Natuurfotografen Hoge Dijken

Waar: Oudenburg, De Grote Zaagbek

V V

Cursus: Futen en eenden

We bezoeken de spuikom van Oostende voor zee-eenden, en Roksemput voor de andere soorten.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Sint-Andries, Natuurcentrum Beisbroek (voor theorie)

TOP