Resultaten in de buurt van 'Brugge'

Natuurgebieden in de buurt

Ter Doest

Brugge Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Op een steenworp van Lissewege ligt Ter Doest, een laaggelegen natuurgebied met veel rietland, sloten, kamgrasweiden en zilte graslanden. Het zout in de bodem is niet alleen te danken aan de vroegere aanwezigheid van slikken en schorren, maar ook een gevolg van de nabijheid van het hoger gelegen Boudewijnkanaal.

Schobbejakshoogte - Zevenkerken - Rode Dopheidereservaat

Beernem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met Zevenkerken en Rode Dopheidereservaat vormt Schobbejakshoogte een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-Atalantische heide. In het gebied Schobbejakshoogte gaat heide hand in hand met landduinen. Landduinen zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam geworden. Ze ontstonden tijdens de laatste ijstijden door zandafzettingen vanuit de Noordzee. In de Schobbejakshoogte vind je ze nog wel. Om de heide mee te beheren worden schapen ingezet. Zij verorberen onder meer schapengras en schapenzuring.

Wulgenbroeken

Brugge Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebied van zowat 9 ha is de jongste telg van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden die dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint ­Michiels.

Stadswallen van Damme

Brugge Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Stadswallen van Damme is het uitgelezen natuurgebied om te gaan wandelen met de hele familie. De paden zijn toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen en je kan er één van de mooiste stukken natuur van West-Vlaanderen ontdekken. Nadat het militair belang verdween, evolueerden de grachten tot een diversiteit aan moerasbiotopen. Van open water, drijftillen, vochtige weiden, hooilanden en rietkragen tot moerasbos. Verschillende planten zoals blaasjeskruid, moerasvaren, en typische rietvogels, zoals de waterral, de dodaars en de kleine karekiet, vinden het hier optimaal.

Vallei van de Kerkebeek, Loppem

Zedelgem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 2011 kocht Natuurpunt Zedelgem een weiland aan langs de middenloop van de Kerkebeek in Loppem. Met dit natuurgebied wenst Natuurpunt een stapsteen voor natuur te realiseren langs de Kerkebeek.

Uitkerkse Polder

Blankenberge Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In Blankenberge is de Uitkerkse Polder het uitgelezen gebied om te gaan wandelen en even aan de stadsdrukte te ontsnappen. Je kan er genieten van het typische vlakke Vlaanderen. Het open landschap zonder bomen en hagen geeft je opnieuw een gevoel van vrijheid. Omdat de zee door de eeuwen het gebied verschillende malen overspoelde, gedijen er planten die zijn aangepast aan zoute omstandigheden.

Fonteintjes

Blankenberge Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Fonteintjes zijn een langgerekt duinengebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden. Het gebied ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds.

Maskobossen

Jabbeke Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Dit bossencomplex ten zuiden van Jabbeke met typisch blokvormig drevenpatroon ontstond op de onvruchtbare heide ten tijde van Napoleon. Nu vinden tal van planten en dieren een onderkomen in het bos, de poelen en de hooilanden. Kinderen kunnen terecht in De Speelplekke, een wondermooi stukje speelnatuur!

Paddengat

Jabbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Paddengat in Jabbeke bestaat uit waterrijke polderweiden, gelegen tussen de beide autosnelwegen (A10 – E40) in. Hier ontwikkelde zich een typische flora en fauna. Dit gebied is een van de laatste polderhooilandrelicten van de Vlaamse kust.

Pilse

Zedelgem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied de Pilse ligt ten zuiden van de dorpskern van Zedelgem, aan het einde van de Pilsestraat. Het bestaat uit moeras, een nat en een droog graslandje en ertussen een poel.

Doeveren

Oostkamp Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Wat Doeveren zo uniek maakt, zijn zijn kleine heidegebiedjes met soorten die erg verschillen van de Kempense heide. Doeveren en omstreken was vroeger één groot heidegebied, maar bestaat nu grotendeels uit bossen. Het gebied sluit aan bij het gemeentelijk domein Merkemveld.

Zandpanne

De Haan Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In dit kleine gebied vind je een heel afwisselend landschap van duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien.

't Pompje

Oudenburg Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

De laaggelegen natte weiden vormen een eersteklas broedgebied voor weidevogels als tureluur, veldleeuwerik en slobeend. In de rietvegetaties vind je blauwborst, rietzanger maar ook bruine kiekendief.

Sint-Donaaspolder (Zwinstreek)

Damme Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Sint-Donaaspolder, tussen Damme en Knokke-Heist, op een steenworp van Sluis, liggen de resten van het oude Spaanse fort Sint-Donaas, nu een natuurgebied ontstaan uit een afgedankte kleiwinning, het gebied is opgenomen in de Staats-Spaanse linies.

Park 58

Knokke-Heist Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het duingebied Park 58 in Knokke dankt zijn vrij ongewone naam aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van dit duingebied ingericht werd als park. Ondanks zijn vrij kleine oppervlakte behoort dit duingebiedje tot de floristische pareltjes van onze kust.

Kijkuit

De Haan Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Kijkuit ligt onmiddellijk achter het strand. De planten zijn er ruw en stekelig. Vroege vogels kunnen er deelnemen aan een wandeling met gids. Het natuurgebied, dat zijn oorspronkelijke plantengroei grotendeels heeft bewaard, is van bijzondere ornithologische waarde.

Paelsteenpanne

Bredene Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Paelsteenpanne is de grootste duinpanne aan de oostkust aan de voet van de imposante Spanjaardduin, één van de hoogste duinen aan de kust.

Heideveld-Bornebeek

Beernem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In Beernem kan je wandelen in het mooie natuurgebied Heideveld-Bornebeek, dat in het Landschapspark Bulskampveld ligt. Heideveld-Bornebeek is een weerspiegeling van hoe het historische landschap er in de Brugse Zandstreek ooit uitzag. Toen bestond dat landschap uit een gevarieerde natuurrijkdom van graslanden, dreven, vennen, bossen en heide.

Activiteiten in de buurt

D D

Cursus: Strandvondsten (Oostende) - HELAAS VOLZET

Wil je meer weten wat je op de zandstranden van Noord-Frankrijk, België en Nederland kan aantreffen tussen de vloedlijn en de voet van de duinen?

Wie: Natuurpunt Middenkust, Natuurpunt CVN

Waar: Oostende, Ontmoetingscentrum ‘De Boeie'

D D

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en ObsMapp voor gevorderden (Knokke-Heist)

Met al meer dan 20 miljoen natuurwaarnemingen op waarnemingen.be en 40 miljoen op waarneming.nl, lopen deze digitale platformen als een trein.

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist, Natuurpunt Studie, Natuurpunt CVN

Waar: Knokke-Heist, Cultuurcentrum Scharpoord

Z Z

Werkdag in Hoogveld

Zaterdag 28 april en 9 juni: werkdag in Hoogveld

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Zedelgem, boomgaard

Z Z

Werkdag in de Rode Dopheide

Om dit heidegebied te behouden moeten we elk jaar beheerwerken uitvoeren, anders verliezen we de typische en vaak ook zeldzame heidesoorten.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Sint-Andries, ingang van het reservaat

Z Z

Eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek

Over de invloed van de mens op de Zwinstreek

verrekijker en loep kunnen handig zijn

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Gansedagfietstocht langs 'onze stukken'

Met de fiets langs al onze 'eigen' natuurgebieden in Knokke-Heist, Lapscheure, Hoeke...

een goede helemaal in orde fiets en pick-nick

een verrekijker is handig

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Voorjaarsbloeiers in het Park van Loppem

Zondag 29 april: voorjaarsbloeiers in het Park van Loppem

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Loppem, Parking Manege

Z Z

Kruiden- en plantenwandeling in de Gemene Weidebeek

Dit stukje natuur zit vol verrassingen.  Vooral welke planten belangrijk zijn voor onze gezondheid komt aan bod.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Assebroek, hoeve Hangerijn

Z Z

Voorjaarsbloeiers in het Park van Loppem

Het park van Loppem is gekend voor zijn uitbundige voorjaarsbloei o.a. bosanemoon, muskuskruid en vele andere.

Meebrengen: stevige schoenen, loep

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Loppem, parking kasteel - te bereiken via doolhof

D D

Vroegmorgenwandeling met ontbijt in Oudenburg

Om 5.30 u. de natuur in? Da's vroeg opstaan, maar zeker de moeite waard! Onze zangvogels verwelkomen je met een spetterend concert.

Wie: Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw

Waar: Oudenburg, bezoekerscentrum 'De Grote Zaagbek'

D D

Vroege Vogelwandeling

Veel vogels krijg je maar moeilijk te zien, maar je kan ze wel herkennen aan hun gezang. Moeilijk ? Jazeker, maar niet onmogelijk. Deze wandeling biedt je een introductie.

Wie: Natuurpunt Middenkust, NME Middenkust

Waar: Oostende, Provinciaal Maritiem Instituut

D D

Lentezangers in het duin voor de langslapers

Op stap in het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en Polders'

speciaal voor zij die niet aanwezig konden zijn op de vroegmorgenwandeling, toch nog een kans om nachtegaal en co te horen

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

D D

Cursus: Sleutelen van plantenfamilies (Sint-Andries)

De cursus Systematiek van plantenfamilies wil je leren te bepalen tot welke familie een plant (sporenplanten en zaadplanten) behoort.

Wie: Natuurpunt Brugge, Natuurpunt CVN, Stad Brugge

Waar: Sint-Andries, Natuurcentrum Beisbroek

Z Z

Lentezangers in het duin, Krabboen-versie

Vroegmorgen ind het Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polders

speciaal voor onze Krabboeners en hun ouders

de 'jongeren' worden gegidst door onze gidsen in spé Rane en Lounis

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist, Krabboen

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Wilde bijen in de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp)

In de Warandeputten en Leiemeersen-noord zijn heel wat bloemenrijke graslanden en struwelen terug te vinden.

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Oostkamp, Einde van de Oostdijk Moerbrugge (Oostkamp), ingang Leiemeersen Noord

Z Z

Lenteconcert

DE wandeling voor HET lenteconcert in de Zwinduinen en Polders

op luisterwandeling naar de nachtegaal, sprinkhaanzanger en meer leuks

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Doe-cursus vogels herkennen - les 5

Zet je eerste stappen in het herkennen van dagroofvogels.

Wie: Natuurpunt Beernem

Waar: Beernem, Kerk van Oostveld (Oedelem Beernem)

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

Z Z

Waterwandeling in Gulke Putten

Zondag 6 mei: waterwandeling in Gulke Putten

Afspraakplaats : Centrale B

Predikherenstraat 35A, Wingene

Verzamelen om 14 30 h ; duur ongeveer twee uur.

Wie: Natuurpunt Gulke Putten

Waar: Wingene, Centrale B

D D

Planteninventarisatie: voorjaarsflora in het domein van de broeders van Liefde in Maria-Aalter

Wie: Natuurhistorische werkgroep Meetjesland

Waar: Aalter, Kerk van Maria-Aalter

Z Z

Paëllafestijn ter ondersteuning van de Vallei van de Zuidleie

Ook dit jaar starten we de opendeurdagen van het natu

Wie: Natuurpunt Oostkamp

Waar: Moerbrugge (Oostkamp), Vrije Basisschool De Vaart (ingang Westdijk)

Z Z

Broedvogels in de Uitkerkse Polder

Onder begeleiding van een natuurgids gaan we op broedvogelssafari in de Uitkerkse polder. U brengt best een verrekijker mee en bij minder goed weer, vergeet uw laarzen niet.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Opendeur in de Leiemeersen

Opendeur in de Leiemeersen

Wie: Natuurpunt Oostkamp

Waar: Moerbrugge (Oostkamp), Westdijk, ter hoogte van de ingang van de Leiemeersen

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 13.30 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 13.45 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 14.00 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 14.15 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 14.30 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 14.45 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Sagen- & legendenwandeling in Wijnendalebos om 15.00 u.

In hartje West-Vlaanderen vind je het 181 hectare grote Wijnendalebos. Blikvangers zijn de imposante zomereiken en de weelderige voorjaarsbloeiers.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, ANB Boswachterij Torhout, Regionaal Landschap Houtland, Toerisme Torhout

Waar: Torhout, parking kasteel Wijnendale

Z Z

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder: werknamiddag

Op zaterdag 19 mei wordt een werknamiddag gepland. Helpende handen zijn welkom, de 'to do list' is zoals altijd behoorlijk lang.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Orchideeën in de Fonteintjes

De Fonteintjes zijn een langerekt duinengebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden. Het gebied ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Zeebrugge, Fonteintjes -

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

Z Z

Natuurwandeling in Doeveren

Zondag 20 mei: informatieve natuurwandeling in Doeveren

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Loppem, Hoofdingang

Z Z

Nature for Kids/ Kids for Nature : Broedvogels en hun kroost

Ben je 8 jaar of ouder, maar nog geen 16, dan kan je onder begeleiding van een gids op natuurverkenning gaan in de Uitkerkse polder.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Orchideeën in de Sashul

de volle pracht van De Sashul

loep en fototoestel zijn handig!

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, kleine vuurtorentje einde zeedijk Heist

D D

Avondwandeling in Vloethemveld

Donderdag 24 mei: avondwandeling in Vloethemveld

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Loppem, Ingang (groene poort)

Z Z

Werkdag in Plaisiersbos

Zaterdag 26 mei: werkdag in het Plaisiersbos

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Zedelgem, Ingang

Z Z

Steenuilenwandeling

Zaterdag 26 mei: steenuilenwandeling

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Zedelgem, Boerderij

Z Z

1000-soorten weekend

Op vrijdag 25/5 om 20u in het stadhuis van Damme is een lezing gepland door Prof.

Wie: Natuurpunt Damme

Waar: Damme, Stadhuis Damme

Z Z

Orchideeën in de Fonteintjes

De Fonteintjes zijn een langerekt duinengebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden. Het gebied ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Zeebrugge, Fonteintjes -

Z Z

Plantenwandeling Heideveld-Bornebeek

Het op naam brengen van alle aanwezige zaadplanten in een perceel; ideaal voor wie zijn plantenkennis wil uitbreiden (dus méér soorten dan gelopen meters).

Wie: Natuurpunt Beernem

Waar: Beernem, Parking Driekoningen (Bulskampveld)

Z Z

Sex on the beach

Over nonntjes, strandgapers en andere zaagjes

op stap in het Vlaams natuurreservaat 'De Baai van Heist'

verrekijker, loep en winddichte kledij zijn handig

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, kleine vuurtorentje einde zeedijk Heist

D D

Basiscursus: Insecten (Torhout) - HELAAS VOLZET

Insecten zijn de olie die onze natuur gesmeerd doet lopen.

Wie: Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw, Natuurpunt Mandelstreke, Natuurpunt Ruidenberg, Natuurpunt Torhout

Waar: Torhout, Cultuurcentrum De Brouckere

D D

Cursus: Zoetwatervissen (Sint-Andries)

Welke vissoorten komen in Vlaanderen voor in zoet water? Hoe breng je ze op naam? Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Wie: Natuurpunt Brugge, Natuurpunt CVN, Stad Brugge

Waar: Sint-Andries, Natuurcentrum Beisbroek

Z Z

Eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek

Over de invloed van de mens op de Zwinstreek

verrekijker en loep kunnen handig zijn

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

Z Z

Orchideeënwandeling

Elk jaar rond deze tijd bloeien enkele honderden orchideeën in de duinvalleien van de Paelsteenpanne.

Wie: Natuurpunt Middenkust

Waar: Bredene, tramhalte Bredene-Renbaan

Z Z

Nature for kids /Kids for nature: kriebelbeestjes en poelenonderzoek

Op 3 juni gaan we op zoek naar kleine kriebelbeestjes en waterbeestjes. Kevers, salamanders, een waterschorpioen... niet voor bangeriken!

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Beheermoment in het Torrebos

In het (relatief) nieuw aangekochte beekbegeleidend deel van het Torrebos stellen we de toekomst van de rijke voorjaarsflora veilig door maaien van bramen langs paden, beken en op de mooiste

Wie: Natuurpunt Maldegem-Knesselare

Waar: Maldegem, Hoek Groot Burkeldreef met Grote Nieuwhofdreef

Z Z

Bloemen en planten in het zilte grasland (Europees zeldzaam biotoop)

De oppervlakte zilte graslanden in de kustpolders bedraagt ongeveer 465 ha. Hiervan bevinden er zich 97 ha in de Uitkerkse polder.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

planten-en insectenexcursie in de Blauwe toren

De Blauwe toren bezit verschillende biotopen: bloemrijke graslanden, open water en moerassen en een oud olmenbosje dat beschermd is als erfgoed.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Brugge, parking Crematorium

Z Z

Orchideeënwandeling in Gulke Putten

Zondag 10 juni: orchideeënwandeling in Gulke Putten

 

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.

Meebrengen: aangepaste schoenen.

Wie: Natuurpunt Gulke Putten

Waar: Wingene, Centrale B

D D

Cursus: Planten van vennen en poelen (Sint-Andries)

Planten van vennen en poelen krijgen door hun moeilijk toegankelijk standplaats zelden de aandacht die ze verdienen.  Dit geldt in het bijzonder voor planten die in het water leven met o

Wie: Natuurpunt Brugge, Natuurpunt CVN, Stad Brugge

Waar: Sint-Andries, Natuurcentrum Beisbroek

D D

Op stap met Greta

Dinsdag 12 juni: op stap met Greta: Plaisiersbos

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Zedelgem, Ingang Plaisiersbos

Z Z

Werknamiddag - Uitkerkse Polder

Op zaterdag 16 juni  is het opnieuw alle hens aan dek, een werknamiddag staat op het programma.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Binnenduingebied van Knokke-Heist

Op stap in de overgang tussen duin en polder, op zoek naar de resultaten van vele jaren natuurbeheer

zou er al een boomkikker durven roepen?

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, Oosthoekplein Knokke-Zoute

Z Z

Orchideeënwandeling in onze regio

Zoveel orchideeën bij elkaar heb je in onze regio nog niet gezien! We verkennen onbekende en verrassende plekjes op zoek naar deze pareltjes onder de planten.

Wie: Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw

Waar: Oudenburg, De Grote Zaagbek

Z Z

Beheerdag in de Pilse

Zondag 17 juni: werkdag in de Pilse

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Zedelgem, Ingang De Pilse

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

Z Z

Wondere leven op en onder de pontons in de jachthaven

Op zoek naar de wonderbaarlijke, bizarre levensvormen op en onder de pontons in de Zeebrugse Jachthaven

een bokaal, loep en eventueel kledij die vuil mag worden zijn handig

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist, Strandwerkgroep

Waar: Brugge, Omookaai - huis van de havenmeester

Z Z

Excursie naar de Meetkerkse Moeren

De ‘Lage Moere’ grotendeels op het grondgebied Meetkerke is een uniek gebied. Het is geen polder, het ligt onder de zeespiegel en het is al eeuwen bekend als ‘waterziek’, zeg maar nat.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Brugge, Put van Meetkerke, net voorbij nr. 16

Z Z

Vroegzomer in de Sashul

De volle pracht van het Vlaams Natuurreservaat 'De Sashul'

verrekijker en loep zijn handig

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist

Waar: Knokke-Heist, kleine vuurtorentje einde zeedijk Heist

Z Z

Zomer in de polder - samen met Krabboen

Op verkenning in ons eigen reservaat de Sint-Donaaspolder

speciale activiteiten voor de Krabboeners

Wie: Natuurpunt Knokke-Heist, Krabboen

Waar: Knokke-Heist, Oude grenspost Sint-Anna-Ter-Muiden

Z Z

Polderfietstocht: Zuienkerke, Uitkerke, Nieuwmunster en Wenduine

Natuurpunt neemt je mee poldersfietstocht !

Wanneer? Zondag 24 juni

Wie: Natuurpunt Blankenberge, Natuurpunt Brugs Ommeland

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Fietstocht langs trage wegen

Fietstocht langs trage wegen waar natuur en geschiedenis aan bod komen. Een korte tocht aan een rustig tempo onder begeleiding van Romain Deloof.

Wie: Natuurpunt Oostkamp

Waar: Moerbrugge (Oostkamp), Zaal Zuidleie

Z Z

Orchideeënwandeling

Elk jaar rond deze tijd bloeien enkele honderden orchideeën in de duinvalleien van de Paelsteenpanne.

Wie: Natuurpunt Middenkust

Waar: Bredene, tramhalte Bredene-Renbaan

Z Z

Fietstocht: merkwaardige bomen in het Brugse

Arnout Zwaenepoel, co-auteur van Inheemse Bomen en Struiken neemt ons mee naar een aantal zeer bijzondere bomen op unieke locaties.  Alle aspecten zoals gebruik, geschi

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Oostkamp, Parking Moerbruggeplein (dit is tegenover de kerk van Moerbrugge)

Z Z

Eetbare insecten

Waarom zouden we insecten eten? Insecten zijn een boord vol voordelen, ze zijn lekker en gezond (bevatten meer vitamines, mineralen, gezonde vetten en evenveel eiwitten in vergelijking met vlees).

Wie: Natuurpunt Brugs Ommeland, Vorming Plus Brugge

Waar: Brugge, Hoeve Engelendale

Z Z

huiszwaluwenfietstocht rond Koolkerke/Kruisabele

Huiszwaluwen tellen wordt een traditie in het Brugse.

Wie: Natuurpunt Brugge, vogelwerkgroep Mergus

Waar: Brugge, randparking Havenstraat- L. Coiseaukaai (net voorbij Overstock)

Z Z

ZOMER - d'Heye

Beleef de kust! Neem deze zomer elke dag deel aan een prachtige wandeling in een van de vele natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Middenkust, Agentschap Natuur & Bos

Waar: Bredene, infobord d'Heye

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

D D

Weekwerkdag in het Groenhovebos

Ben je graag buiten en gek op natuur? Steek je graag de handen uit de mouwen?

Wie: Natuurpunt Torhout, Natuur.werkgroep Torhout

Waar: Torhout, parking Groenhovebos

W W

'Ontdek-je-Plekje'-natuurwandeling: Groenhovebos

We nemen je mee op een natuurhistorische wandeling in en rond Groenhovebos. Natuur en historie: Groenhove bulkt er van! Wil je weten hoe een heideveld ontstaat en beheerd wordt?

Wie: Natuurpunt Ruidenberg

Waar: Torhout, Parking Groenhove

Z Z

Zomerse hooidagen in de Leiemeersen

Verdere info volgt later!

Zie ook http://valleivandezuidleie.be/

Wie: Natuurpunt Oostkamp

Waar: Moerbrugge (Oostkamp), Westdijk, Moerbrugge, ca. 1km langs kanaal richting Beernem tot je aan de eerste bunker komt

Z Z

ZOMER - Oosteroever

Beleef de kust! Neem deze zomer elke dag deel aan een prachtige wandeling in een van de vele natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Middenkust

Waar: Oostende, ingang Fort Napoleon

Z Z

zilte-plantenwandeling in Ter Doest

In het historische landschap van de polders rond Lissewege ligt een reservaat dat een aantal zeer bijzondere natuurwaarden omvat, gebonden aan zoute ondergrond.

Wie: Natuurpunt Brugge, NBO

Waar: Lissewege, kerk te Lissewege

Z Z

Familiewerkdag in het Groenhovebos

Ben je graag buiten en gek op natuur? Steek je graag de handen uit de mouwen?

Wie: Natuurpunt Torhout

Waar: Torhout, parking Groenhovebos

Z Z

op zoek naar de Kleine IJsvogelvlinder

We gaan in Drongengoed.  Dit is een gebied met diverse biotopen op zoek naar deze zeldzame vlindersoort.


Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Assebroek, parking Steenbrugge

D D

Op stap met Greta

Dinsdag 10 juli: op stap met Greta: Hoogveld

Wie: Natuurpunt Zedelgem

Waar: Zedelgem, Carpoolparking

W W

Ontdek de fonteintjes

De Fonteintjes zijn een langgerekt duingebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Tramhalte Duinse Polder

D D

Sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse Polder

Geniet van een unieke sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse polder. 

Je verrekijker en een loepje mag je niet vergeten.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

V V

Cursus: Dagvlinders (Sint-Andries)

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet van vlinders?

Wie: Natuurpunt Brugge, Natuurpunt CVN, Stad Brugge

Waar: Sint-Andries, Natuurcentrum Beisbroek

Z Z

Zomerse hooidagen in de Leiemeersen

Verder info volgt later.

http://valleivandezuidleie.be/

Wie: Natuurpunt Oostkamp

Waar: Moerbrugge (Oostkamp), Westdijk, Moerbrugge, ca. 1km langs kanaal richting Beernem tot je aan de eerste bunker komt

Z Z

Beheernamiddag Zwaanhoek

Het mooie rietveldje waar echte koekoeksbloemen, pinksterbloemen, orchideeën zich thuis voelen zal worden gemaaid en alles worden afgevoerd in de kipkar.

Wie: Natuurpunt Middenkust

Waar: Oostende, Boerderij

Z Z

ZOMER - d'Heye

Beleef de kust! Neem deze zomer elke dag deel aan een prachtige wandeling in een van de vele natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Middenkust, Agentschap Natuur & Bos

Waar: Bredene, infobord d'Heye

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

W W

Strandvondsten tussen eb en vloed

Woensdag 18 juli organiseert Natuurpunt Blankenberge een strandwandeling  onder begeleiding van een natuurgids.

Afspraak 10u00 Gadeynehelling - Blankenberge

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Gadeynehelling

W W

Ontdek de Fonteintjes

De Fonteintjes zijn een langgerekt duingebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Fonteintjes - Tramhalte Duinse Polder

D D

Avondwandeling in het domein Kampveld

Zomerse avondwandeling  doorheen het 294 ha grote domeinbos Kampveld waar bossen, graslanden en moerassen elkaar afwisselen en twee natuurlijk meanderende beken d

Wie: Natuurpunt Oostkamp

Waar: Waardamme (Oostkamp), Parking Kampveld (kant Waterstraat)

D D

Sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse Polder

Geniet van een sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse polder onder begeleidng van een natuurgids

Een verrekijker en een loepje breng je best mee.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

W W

Strandvondsten tussen eb en vloed

Woensdag 01 augustus organiseert Natuurpunt Blankenberge een strandwandeling  onder begeleiding van een natuurgids.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Gadeynehelling

D D

Ontdek de Uitkerkse polder

De Uitkerkse Polder

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

ZOMER - Oosteroever

Beleef de kust! Neem deze zomer elke dag deel aan een prachtige wandeling in een van de vele natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Middenkust

Waar: Oostende, ingang Fort Napoleon

Z Z

ZOMER - d'Heye

Beleef de kust! Neem deze zomer elke dag deel aan een prachtige wandeling in een van de vele natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Middenkust, Agentschap Natuur & Bos

Waar: Bredene, infobord d'Heye

Z Z

Vlinder mee !

Onder begeleidng van een natuurgids gaan we in de Uitkerkse Polder op zoektocht naar vlinders.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

W W

Ontdek de fonteintjes

De Fonteintjes zijn een langgerekt duingebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Tramhalte Duinse Polder

D D

Sfeervolle wandeling in de Uitkerkse Polder

Geniet van een sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse Polder onder de begeleiding van een natuurgids.

Niet vergeten: een verrekijker en een loepje

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Op Safari in Brugge – i.s.m. Triënnale Brugge 2018

Ook in dit Triënnalejaar organiseert Natuurpunt Brugge een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen.

Wie: Natuurpunt Brugge, Triënnale Brugge

Waar: Brugge, de luifel aan het Bargeplein of Kanaaleiland (vlakbij de Rode Brug) aan het Minnewaterpark

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP