Resultaten in de buurt van 'Brugge'

Natuurgebieden in de buurt

Ter Doest

Brugge Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Op een steenworp van Lissewege ligt Ter Doest, een laaggelegen natuurgebied met veel rietland, sloten, kamgrasweiden en zilte graslanden. Het zout in de bodem is niet alleen te danken aan de vroegere aanwezigheid van slikken en schorren, maar ook een gevolg van de nabijheid van het hoger gelegen Boudewijnkanaal.

Schobbejakshoogte - Zevenkerken - Rode Dopheidereservaat

Beernem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met Zevenkerken en Rode Dopheidereservaat vormt Schobbejakshoogte een van de toppers in Vlaanderen voor Noord-Atalantische heide. In het gebied Schobbejakshoogte gaat heide hand in hand met landduinen. Landduinen zijn in Vlaanderen vrij zeldzaam geworden. Ze ontstonden tijdens de laatste ijstijden door zandafzettingen vanuit de Noordzee. In de Schobbejakshoogte vind je ze nog wel. Om de heide mee te beheren worden schapen ingezet. Zij verorberen onder meer schapengras en schapenzuring.

Wulgenbroeken

Brugge Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebied van zowat 9 ha is de jongste telg van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden die dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint ­Michiels.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Werkdag in het Groenhovebos

Steek je graag je handen uit de mouwen? Wil je helpen om van Groenhovebos een mooiere en natuurrijkere plek te maken? Kom dan helpen op onze beheerwerkdagen.

Wie: Natuurpunt Torhout

Waar: Torhout, parking Groenhovebos

Z Z

Natuurdocumentaire: Levende Rivier

Vaar mee met de man in zijn kano.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Brugge, Cinema Lumière

Z Z

Cursus : Gidsen van kinderen (Blankenberge)

Focus op kleuters en 1ste graad lager onderwijs

Hoe beleven kinderen natuur en hoe speel je daar als gids of begeleider het best op in?

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Z Z

Cursus Uilen

In de voormiddag is er een theoretische uiteenzetting. In de namiddag bezoeken we de Uitkerkse Polder voor Velduil, eventueel Steenuil. Daarna gaan we richting Assebroek, slaapplaats Ransuil.

Wie: Natuurpunt Brugge

Waar: Sint-Andries , Natuurcentrum Beisbroek (voor theorie)

Z Z

Roofvogels spotten in de Uitkerkse Polder

De Uitkerkse Polder is een ideale plek voor het spotten van roofvogels. Onder begeleiding van een natuurgids gaat u vast en zeker een onvergetelijke namiddag beleven.

Wie: Natuurpunt Blankenberge

Waar: Blankenberge, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

TOP