Resultaten in de buurt van 'Kortrijk'

Natuurgebieden in de buurt

Leiekant - 't Schrijverke

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Jaren geleden werd de Leie rechtgetrokken om te voldoen aan de Europese tonnenmaat voor schepen van 1250 ton. Na de rechttrekking ontstonden her en der afgesloten meanders. Enkele natuurliefhebbers staken de handen uit de mouwen om één van die Leiearmen om te vormen tot natuurgebied. Enkele duizenden bomen en struiken werden aangeplant. Na die inrichtingswerken werd de bescherming van de omgeving een belangrijk streefdoel. Deze open ruimte is, in het dichtbewoonde Zuid-West-Vlaanderen, een nog relatief ongeschonden vallei. Een deelgebied, 't Schrijverke' ontleent zijn naam aan een klein watertorretje, dat alleen overleeft in zuiver water.

Stadsgroen Venning

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd.

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In een stadswijk van Kortrijk bevindt zich de Natuurtuin Gilbert Desloovere. Het is een klein plekje prachtige natuur, tussen een woonwijk en de ring rond Kortrijk, met een grote biodiversiteit.

Heulebeek - Warande

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit natuurgebiedje langs de Heulebeek is een vochtig wei- en hooiland van anderhalve hectare gelegen langs de Heulebeek tussen de Watermolen en Heulebeekwarande.

Kleiputten 't Hoge

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
"De Kleiputten" bestaat uit twee grote delen: een natuurgebied van 2 ha en een parkgebied van 4 ha dat vrij toegankelijk is.

Kanaalbos Harelbeke

Harelbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Kanaalbos bestaat uit 2 gedeelten, een parkgedeelte gelegen achter de kerk van Stasegem en een ruig gedeelte iets verderop richting Zwevegem.

Vlinderweiden Harelbeke

Harelbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Sinds 2002 beheert Natuurpunt Gaverstreke hier een grasland als vlinderweide.

Bankbeek

Wevelgem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bankbeekvallei is een typische beekvallei met kleine, laaggelegen vochtige weiden, omzoomd door knotbomen. Door de aanwezigheid van de beek, een poel en de talrijke andere kleine landschapselementen is dit voor de natuur een zeer waardevol gebied.

Villaplasjes Harelbeke

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Villaplasjes bestaan uit een nat weiland met enkele grote poelen en een bijhorende boszone.

Oude Leiearm

Kuurne Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Oude Leiearm bevindt zich in Kuurne, op de grens met Harelbeke en Kortrijk, en is een 7,4 ha groot natuurgebied. Sinds 1985 ijvert Natuurpunt ʺDe Vlasbek VZWʺ voor het behoud en de bescherming van de afgesloten Leiearm.

Het Koekske

Harelbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Het Koekske is een moerassig gebied tussen de kronkelende meanders van de oude beekbedding, en de rechte streep van een gekanaliseerde, 'nieuwe' Vlietebeek, aan de rand van de wijk Het Koeksken in Bavikhove.

Wijmelbroek

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijmelbroek in Deerlijk was in oorsprong een vochtig weiland. Het ligt op 200 meter van de kerk. Natuurpunt, de gemeente Deerlijk en een sociale werkplaats beheren samen het gebied.

Wilgenhoek

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit is wellicht het kleinste natuurgebiedje van Europa. Het is gelegen middenin een woonwijk maar het was te nat om te worden bebouwd. Het werd eigenlijk nooit te veel bemest, en dat is te zien aan de flora.

Oude Spoorweg - Vaarttaluds - Braebos

Moen-Zwevegem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Oude spoorweg - Vaarttaluds – Braebos bestaat, zoals de naam aangeeft, uit drie deelgebieden, een oude spoorwegberm, de taluds van het kanaal Bossuit-Kortrijk en een bos en boomgaard met jonge aanplant. Wandel tussen orchideeën en Shetlandpony’s, langs boomgaarden en door bossen vol bosanemonen. Geniet van de prachtige natuur van Zwevegem.

Bonte Os

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De Bonte Os omvat het grootste natuurlijk rietveld in Zuid-West-Vlaanderen, een bronbos, een stuk ruigte en twee aanpalende weides.

Sint-Denijsbosje (Daalbeekbosje en Kooigembosje)

Sint-Denijs-Zwevegem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Achter de kerk van Sint-Denijs is er een weidegebied waar Natuurpunt met behulp van inwoners, leden en vrienden twee nieuwe gemengde bosjes heeft aangeplant en een poel gegraven. Aan Kooigembos ligt een pareltje van een eeuwenoude bostalud met bosanemonen, boshyacinten, gevlekte aronskelken en salomonszegel.

Groene long - Mandelhoek

Ingelmunster Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het kanaal Roeselare-Leie loopt dwars door Ingelmunster. Parallel met het kanaal kronkelt de oude Mandel. Die twee waterlopen vormen de ruggengraat waarlangs de groene long van Ingelmunster zich heeft ontwikkeld.

Kommerenhoek

Menen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Kommerenhoek is nog één van de weinige resterende delen beekvallei langs de Reutelbeek, een groene long tussen Menen en Geluwe.

Avelgemse Scheldemeersen

Avelgem Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het natuurgebied de Avelgemse Scheldemeersen is begrensd door de oude spoorwegbedding, de huidige Schelde, de Ruggestraat en de Rijt. Het gebied bestaat uit afgesneden meanders en de lager gelegen Scheldemeers.

Gaverbeekse Meersen

Waregem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Gaverbeekse meersen liggen in de omgeving van de Gaverbeek, de bekende hindernis in Waregem Koerse, die door de vlakte van de Leie loopt. Dwars door dit mooie gebied loopt de bedding van een oude spoorwegberm. Het is de stek van de levendbarende hagedis, de beestjes zoeken er warmte op de zonbeschenen biels. Naast de oude spoorwegberm staat een Pools wagonnetje, ingericht als klaslokaaltje en onthaalruimte.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Fietstocht naar natuurgebieden in Kortrijk en omstreken

We bezoeken enkele Kortrijkse Natuurgebieden en verplaatsen ons hiervoor met de fiets.

Startpunt 13u30 Kerk Zwevegem of om 14u Hoeve te Coucx, Marionetten 12 Kortrijk

 

Wie: Natuurpunt Zwevegem, Davidsfonds Zwevegem, Gezinsbond Zwevegem

Waar: Zwevegem, Kerk Zwevegem

Z Z

Jaarlijkse stand op de Midzomermarkt i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Deerlijk

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er opnieuw een midzomermarkt georganiseerd in Deerlijk.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Oxfam Wereldwinkel Deerlijk

Waar: Deerlijk, Stand Oxfam Wereldwinkel

Z Z

Geleide wandeling in het Oude Leiereservaat te Kuurne

We gaan onder leiding van onze gids wandelen en observeren in de Oude  Leiereservaat te Kuurne. Een unieke gelegenheid om dit waardevol natuurgebied te bezoeken.

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kortrijk, Ingang reservaat, jaagpad aan standbeeld Den Hert

M M

Vrijwilligersopleiding: Vleermuizen voor vleermuisgidsen (Zulte)

De eerste avond is de theoretische uitleg over vleermuizen en wordt gegeven door Joeri Cortens. Deze les vindt plaats op maandag 25 juni van 20u tot ong 22u30.

Wie: Natuurpunt Tussen Leie en Schelde, Vleermuizenwerkgroep Oost-Vlaanderen, Kasteel te Lake

Waar: Zulte, kasteel Te Lake

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer boomgaard

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer boomgaard

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Geannuleerd!!! - Bezoek aan insectenhotel - Geannuleerd!!!

Opgelet: deze activiteit kan niet doorgaan.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke, Kern De Reiger

Waar: Izegem, parking zwembad Izegem

Z Z

Zwaluwborrel in het Biezenhof

In deze woonwijk huist een van de twee kolonies huiszwaluwen die Roeselare rijk is.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke, Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart & Stad Roeselare

Waar: Roeselare, wijk Biezenhof

Z Z

Balokken Wervik

Een jong en parkachtig gebied dat door de vele open ruimte zeer interessant is voor insecten. Verrassingen niet uitgesloten! 

Wie: Natuurpunt De Bron, Insectenwerkgroep NP De Bron

Waar: Wervik, Parking De Balloken 3

Z Z

Op zoek naar geneeskrachtige planten rond het Prikkelpad in Marke

Hoe kunnen we wilde planten gebruiken om onze gezondheid te verbeteren?  Een herboriste geeft advies tijdens een boeiende wandeling.

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Marke, parkeerplaats Kokuitplein Marke

Z Z

Zomerwandeling werkgroep natuurfotografie - workshop macrofotografie

Na de geslaagde startactiviteit van de werkgroep natuurfotografie Zuid-West-Vlaanderen is het tijd om een aantal activiteiten van 2018 voor te stellen.

Wie: Natuur.koepel, Werkgroep Natuurfotografie Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Lauwe, Bramier

Z Z

Duinenexcursie in Noord-Frankrijk

Begin juli trekken we traditiegetrouw naar de duinen.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Roeselare, carpoolplek NP Mandelstreke

Z Z

Prikkels in de natuur voor jong en oud

We gaan samen op stap in Bergelen en ontdekken wat de natuur ons te bieden heeft. Gids Martien D'hondt leert ons heel wat bij over de natuur van bie oes.

Wie: Natuurpunt Wevelgem

Waar: Gullegem, NEC De Rand

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: knotwilgen - poel Braebos

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: knotwilgen - poel Braebos

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Op zoek naar libellen in het Paddenbroek

Op zoek naar de gewone libellensoorten, met initiatie in het determineren van deze sierlijke beestjes.

Wie: Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Invertebratenwerkgroep Vlaamse Ardennen

Waar: Kluisbergen, parking Paddenbroek

Z Z

Plantenwandeling bij het bufferbekken van Dadizele

In 2012 werd de omgeving van Dadizele getroffen door hevige regenbuien waardoor heel wat huizen in de Moorsledestraat onder water liepen.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke, Kern De Reiger, Dienstencentrum Patria

Waar: Moorslede, 't Spaans dak

Z Z

Nachtdieren

Een wandeling met batdetector om vleermuizen te horen zodat we ze kunnen zien. We ontdekken ook de andere nachtelijke soorten die leven in de Natuurtuin Desloovere.

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Kortrijk, Natuurtuin Desloovere, afspraak ingang natuurtuin op het einde van de Goedendaglaan (aan de glasbol)

Z Z

Geleide wandeling Mandelhoek

In deze 100ha grote "groene long" Ingelmunster - Izegem is er 12ha in beheer door Natuurpunt - De Buizerd en 1,3 ha in eigendom.

De moeite waard om Mandelhoek eens te bezoeken.

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Z Z

Excursie vlinders en libellen

Op deze excursie trekken we het veld in om vlinders en libellen te zoeken.

Een professionele gids zorgt ervoor dat de diertjes van dichtbij kunnen geobserveerd en gedetermineerd worden.

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Coupure Deweer

M M

Beheerwerken juli

Beheerwerken juli.

Kom de Avelgemse natuur een handje helpen op maandag 9 juli en/of zaterdag 14 juli.

Na de werken genieten we na met een lekker streekbiertje op ons terras.

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem

D D

Zomerwandeling in Meulebeke

Wie zin heeft in een zomeravondwandeling, genietend van de natuur, is hier aan het juiste adres! De wandelingen lopen langs ongekende hoekjes in onze eigen streek.

Wie: Natuurpunt De Torenvalk, Stadslandschap ’t West-Vlaamse hart

Waar: Meulebeke, Basisschool Paanders

V V

Planteninventarisatie van het Oude Leiereservaat Kuurne/Kortrijk/Harelbeke deel 2

We noteren alle planten aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot de zeldzaamste.  Een vergrootglas en een flora zijn goed bruikbaar.

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, standbeeld Den Hert

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer poel

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer poel

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Op bijentocht in De Gavers

 

 

Meebrengen: picknick (voor wie zowel in de voormiddag als in de namiddag komt), vlindernetje en loupe

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Harelbeke, Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Eikenstraat 131 8530 Harelbeke

Z Z

De 20 uren van Wijmelbroek

Natuurpunt Gaverstreke viert op zaterdag 14 en zondag 15 juli het 20-jarig bestaan van de groene long in Deerlijk : Het Wijmelbroek.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Deerlijk, Het Wijmelbroek

W W

Avondwandeling langs de Oude Scheldemeanders van Elsegem en Kerkhove

Tijdens de wandeling maken we kennis met de oever- en waterplanten in de Oude Schelde armen, waar ook libellen actief zijn. Goede stapschoenen zijn vereist.

Wie: Natuurpunt Oudenaarde plus

Waar: Wortegem-Petegem, Domein de Ghellinck (parking)

D D

Zomerwandeling in Pittem

Wie zin heeft in een zomeravondwandeling, genietend van de natuur, is hier aan het juiste adres! De wandelingen lopen langs ongekende hoekjes in onze eigen streek.

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: Piitem, Kerk van Pittem

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: maaibeheer en scheren haag Daalbeekbosje

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: maaibeheer en scheren haag Daalbeekbosje

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Het Grote Vlinderweekend

Naar jaarlijkse gewoonte vind ook dit jaar weer Het Grote Vlinderweekend plaats. Tijdens dit weekend kijken we over gans Vlaanderen hoe het met de verschillende soorten is gesteld in ons land.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Z Z

Vlinder mee - Vlinderinventarisatie Privé-tuin

In het kader van ‘VLINDER MEE’, het grote vlindertelweekend van Natuurpunt, inventariseren we de vlinders in het privé-domein van Sabine De Vos'.

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: Dentergem, privé-tuin Sabine De Vos

Z Z

Vlindertelweekend

De fladderende vrolijke vlinders in al hun kleuren.

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Kortrijk, stadsgroen De Venning, afspraak aan het infobord van Stadsgroen de Venning

Z Z

Beheerwerken augustus

Beheerwerken augustus.

Kom de Avelgemse natuur een handje helpen op zaterdag 11 augusten en/of maandag 13 augustus.

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem

Z Z

Geleide wandeling Mandelhoek

Kennismaking met " De Groene Long" Ingelmunster - Izegem

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: maaibeheer en maaien paden spoorweg Moen

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: maaibeheer en maaien paden spoorweg Moen

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Beheerswerken Villaplasjes

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Z Z

Natuurwandeling in de Bonte Os + ringen van vogels

Een educatieve wandeling doorheen ons natuurgebied de Bonte Os.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Deerlijk, Ingang nabij Waregemstraat 274

W W

Natuurfotobabbel werkgroep natuurfotografie

Na de geslaagde startactiviteit van de werkgroep natuurfotografie Zuid-West-Vlaanderen is het tijd om een aantal activiteiten van 2018 voor te stellen.

Wie: Natuur.koepel, Werkgroep Natuurfotografie Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Heule, Natuur.koepel vzw

D D

Zomerwandeling de Kam, de Zompeling en de Poelberg

Wie zin heeft in een zomeravondwandeling, genietend van de natuur, is hier aan het juiste adres! De wandelingen lopen langs ongekende hoekjes in onze eigen streek.

Wie: Natuurpunt De Torenvalk, Stadslandschap ’t West-Vlaamse hart

Waar: Tielt, Freinetschool 'Het Reuzenhuis'

Z Z

Nacht van de Vleermuis

Aan de vroegere elektriciteitscentrale van Zwevegem gaan we op zoek naar vleermuizen. Na een korte inleiding en film over vleermuizen gaan we op het terrein op zoek naar de wonderlijke wezens.

Wie: Natuurpunt Zwevegem, Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Zwevegem, Transfo-site Zwevegem

Z Z

Jaarlijkse dagstaptocht in de natuur

We gaan onder leiding van onze gids een volledige dag wandelen in de natuur.

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, parking Vlaskouter

Z Z

BBQ

De tradionele  jaarlijkse BBQ. Een gezellig samenzijn voor zowel leden en symphatisanten.Opbrengst gaat naar het "project 5083C" Groene Long Ingelmunster - Izegem.

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, JOC

Z Z

ONsKRUIDJESWANDELING

We speuren naar onSkruidjes "van bie oes". in de vlindertuin, in de wegberm en overal. Graag wisselen we kruidige weetjes uit met elkaar.

Wie: Natuurpunt Krekel Anzegem

Waar: Vichte, vlindertuin

V V

Beheeractiviteit 't Verdriet

Ja, je leest het goed, niet op de Oude Spoorwegberm deze keer maar in ons nieuw aangekocht reservaatje.

Van onze eerste activiteit in deze natte weide maken we meteen een tweedaagse:

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Waregem, Treinwagon Natuurpunt Waregem

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: maaibeheer eikelmuisbosje

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: maaibeheer eikelmuisbosje

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Beheerswerken natuurreservaat Mandelhoek

Vooral maaien en hooien staan op het programma en de voorweide klaarmaken voor nabegrazing.

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Z Z

Open Gaversdag

Op zondag 2 september organiseert de provincie West-Vlaanderen in het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers haar jaarlijkse 'Open Gaversdag'. 

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, PRNC De Gavers

Waar: Harelbeke, Bezoekerscentrum De Gavers

Z Z

Op verkenning in de Keibeekvallei Kortrijk/Zwevegem

Achter de kam van Kortrijk ligt het glooiende landschap van Zwevegem.  De wandeling verloopt tussen weilanden en akkers, waarbij aandacht geschonken wordt

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Sporthal de Lange Munte

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Beheerwerken september

Beheerwerken september.

Kom de Avelgemse natuur een handje helpen op zaterdag 8 september en/of maandag 10 september.

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem

Z Z

Geleide wandeling Mandelhoek

Herkennen van bomen zal centraal staan tijdens deze wandeling.

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Z Z

Geleide wandeling in Heulebeekdomein

We  gaan onder leiding van onze gids wandelen en observeren in dit mooie stukje natuur langs de Heulebeek in Kuurne. We spreken af om 14u aan ingang domein, Veldm.Montgomerystraat.

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, ingang Heulebeekdomein

Z Z

Beheerswerken Villaplasjes

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Z Z

Daguitstap naar Cap Griz Nez

De opaalkust... het klinkt als een verre reisbestemming, met witte stranden en palmbomen... maar wij weten wel beter.

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Syntra West - parking

W W

Paddenstoelenrijkdom in Polygoonbos

Gids : Fons Verheyde

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Zonnebeke, Parking aan de Lotegatstraat

Z Z

Beheeractiviteit Oude Spoorwegberm

Maai- en hooibeheer op de Oude Spoorwegberm.

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Waregem, Oude Spoorwegberm Natuurpunt Waregem

Z Z

Bezoek Avelgemse scheldemeersen

Zin in een prachtige frisse ochtendwandeling? Dirk Libbrecht toont ons Avelgems trots, de Avelgemse Scheldemeersen. Zeker de moeite waard en echt wel "natuur van bie oes".

Wie: Natuurpunt Krekel Anzegem, natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Coupure Deweer

Z Z

Landschapswandeling Avelgemse Scheldemeersen

Op deze wandeling gidst Dirk Libbrecht ons door het prachtige Avelgemse meersenlandschap.

Stevig schoeisel is aanbevolen.

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem

Z Z

Natuurfeest Natuurpunt Gaverstreke

Nadat ons jaarlijks ledenfeest vorig jaar bijzonder succesvol voor het eerst werd georganiseerd door de vrouwen van de bestuursleden onder de naam Natuurfeest, breien we er dit jaar een vervolg aan

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Kortrijk, Site Bolwerk A.A.P

Z Z

Plantenwandeling in de stad Izegem

De stad lijkt plantonvriendelijk.

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Izegem, Stadhuis

Z Z

Cursus: Natuurgids (Kortrijk)

LEER BIJ, BELEEF DE NATUUR EN INSPIREER!

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Kortrijk, Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers, Natuurkoepel

Waar: Harelbeke, Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer - Soutterain

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer - Soutterain

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Info stand braderie Ingelmunster

Op zaterdag  29 september tijdens de braderie hartje Ingelmunster  is er een infostand van Natuurpunt - De Buizerd. Kom gerust eens af.

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Centrum Ingelmunster

Z Z

Wandeldag Natuurtuin Desloovere "Kortrijk in't Groen"

 

Wie: Natuurpunt Kortrijk, natuurtuin desloovere en Freinetschool De Baai

Waar: Kortrijk, Freinetschool De Baai

Z Z

Kinderactiviteit met kriebelbeestjes en paddenstoelen

Kinderactiviteit in de buurt van het Sint-Pietersbrugske te Moen olv Ignace Tanghe.

Wie: Natuurpunt Zwevegem, JNM Kortrijk, Gezinsbond Zwevegem

Waar: Zwevegem, Sint-Pietersbrugje aan het Kanaal

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer - boomgaard

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer - boomgaard

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Week van het bos in het Preshoekbos

Activiteiten voor jong en minder jong in het Preshoekbos, o.a. op Klarenhoek, Pauvre Leute en Keizersberg.

2 gegidste wandeling de ene vertrekt in Lauwe, de andere in Marke

Wie: Natuurpunt Kortrijk, natuurpunt menen

Waar: Marke (Kortrijk), start in Marke bij het speelplein langs het Markebekefietspad

M M

Beheerwerken oktober

Beheerwerken oktober.

Kom de Avelgemse natuur een handje helpen op maandag 8 oktober en/of zaterdag 13 oktober.

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer - Lindezone

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer - Lindezone

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Plantenruilbeurs i.s.m.Velt Kuurne-Harelbeke

Op onze jaarlijkse plantenruilbeurs is iedereen welkom die plantjes wil omruilen (ook mensen die geen plantjes bij hebben ).Dit is een activiteit in samenwerking met Velt Kuurne -Harelbeke .

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Het Slot in Groene Long

Z Z

Algemene Ledenvergadering vzw De Vlasbek

Alle leden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van de vzw .

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Het Slot in Groene Long

Z Z

Vogeltrektelling

Zoals ieder jaar  gaan we weer vogels tellen en inventariseren aan onze trektelpost te Hulste-  Waterstraat10 .

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Harelbeke, Waterstraat 10; Bavikhove

Z Z

Paddenstoelen


Zwammen en kabouterhuisjes in alle geuren, kleuren en vormen.

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Kortrijk, ingang Kennedybos, langs de Kennedylaan (kruispunt met Bruyingepad)

W W

Paddenstoelenrijkdom Rhodesgoed Izegem

Gids : Jimmy Desmet

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Izegem (Kachtem), Parking van het domein

V V

Ledenbijeenkomst - najaar

We organiseren twee ledenbijeenkomsten: eentje in het voorjaar en eentje in het najaar.

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos knotwilgen en poel perceel

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos knotwilgen en poel perceel

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Beheerswerken Villaplasjes

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Z Z

nacht van de duisternis

eerst wandelen we vurig langsheen de duistere en donkere kanten van Grijsloke. Na het duister komt het licht van de sterren. Onze vrienden van AVK beloven ons de maan én een planeet.

Wie: Natuurpunt Krekel Anzegem, Astronomische Vriendenkring Vichte

Waar: Gijzelbrechtegem, VBA de Verrekijker

Z Z

Dag van de Trage Weg in Sint-Denijs

Iedereen kan gratis deelnemen aan deze landelijke wandeling waarvan het grootste deel van de afstand gebruik maakt van trage wagen langs een glooiend parcours.

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Sint-Denijs, .

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer en scheren haag Daalbeekbosje

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Braebos maaibeheer en scheren haag Daalbeekbosje

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Natuurlijke Halloweentocht i.sm. Gezinsbond Deerlijk

Nadat we twee jaar geleden konden terugblikken op een geslaagde editie van de natuurlijke Halloweentocht, een initiatief ontsprongen door de samenwerking tussen de Gezinsbonnd Deerlijk en Natuurpun

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Gezinsbond Deerlijk

Waar: Deerlijk, Gaverdomein

Z Z

Nacht van de Duisternis

Tast je graag eens in het duister en ben je niet bang voor de duistere nacht? Kom dan naar de Nacht van de Duisternis in Zwevegem!

Graag een seintje!

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Mysterie van de vogeltrek

Waarom in 's hemelsnaam trekt een vogel van het ene eind van de wereld naar het andere? is het vanwege de kou of om voedsel te vinden, omdat het daar veel leuker is?

Wie: Natuurpunt Krekel Anzegem

Waar: Vichte, KSA-lokalen Beukenhof Vichte

D D

4-daagse Texel

Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland en dus gaan we daar 4 dagen op stap!

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Syntra West - parking

V V

Natuur.babbel café & Vrijwilligersopleiding: Krijg meer gezinnen op bezoek (Ingelmunster)

Wie: Natuur.koepel, Natuurpunt CVN

Waar: Ingelmunster, Jeugd- en ontmoetingscentrum

D D

Lezing: De ecologische voetafdruk van kop tot teen (Marke)

Alle besparingen en rating-verlagingen ten spijt, leeft de Vlaming nog steeds op grote voet. Onze ecologische voetafdruk behoort tot de grootste ter wereld.

Wie: Natuurpunt Kortrijk, Natuurpunt CVN, TuinHier Marke

Waar: Marke, OC Marke

Z Z

Beheerswerken Villaplasjes

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Z Z

Dag van de Natuur

Maaien, wilgen knotten, bomen planten: tijdens de Dag van de Natuur steekt iedereen de handen uit de mouwen.

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Moen, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Natuurwerkdag in de Zandpanne

Steek mee de handen uit de mouwen bij onze maaiwerkzaamheden!

Wie: Natuurpunt De Haan

Waar: De Haan, afspraak om 13:30 uur aan de ingang van het natuurreservaat De Zandpanne

Z Z

DAg van de natuur - aanplant

Ieder jaar realiseren we op de dag van de natuur een aanplant ergens in Groot-Anzegem. Zo helpen we mee aan meer en betere natuur "van bie oes". Helpende handen zijn meer dan welkom!

Wie: Natuurpunt Krekel Anzegem

Waar: Anzegem, nog nader te bepalen

Z Z

Landschapswandeling in Sint-Maria-Oudenhove

We verzamelen om 13u15 aan Moen statie te Moen om dan te carpoolen naar Sint-Maria-Oudenhove. Gezien de tijd van het jaar, zorg voor voldoende stevig schoeisel.

Graag een seintje.

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Moen, Moen statie, kruispunt Houwelstraat met Stationstraat te Moen

D D

Natuurtainment: ‘Flirten in het groen’

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Later nog te bepalen

D D

Lezing: Flirten in 't groen (Zwevegem)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.

Wie: Natuurpunt Zwevegem, Natuurpunt CVN

Waar: Zwevegem, El Dorado

D D

Cursus: Uilen (Harelbeke)

Tijdens de cursus wordt de wereld van de uilen bekeken. Daarbij geven we in de theoretische lessen aandacht aan de verschillende uilensoorten die in Vlaanderen voorkomen.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Natuurpunt CVN, Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Harelbeke, Socio-Cultureel Centrum De Zuidkouter

Z Z

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Kooigem hakhoutbeheer, braambestrijding

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Kooigem hakhoutbeheer, braambestrijding

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Z Z

Beheerswerken Villaplasjes

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Z Z

Daguitstap Zeeland

De provincie Zeeland is een van de beste Nederlandse provincies om vogels te kijken.

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Syntra West - parking

W W

Natuur-Wonder-Wandelingen 2018

Het wordt een echte traditie en de timing zit meestal perfect. Op het moment dat de lente zich echt aandient start de eerste Natuur-Wonder-Wandeling.

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Zuid-West-Vlaanderen, Startlocatie.

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP