Resultaten in de buurt van 'Kortrijk'

Natuurgebieden in de buurt

Leiekant - 't Schrijverke

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Jaren geleden werd de Leie rechtgetrokken om te voldoen aan de Europese tonnenmaat voor schepen van 1250 ton. Na de rechttrekking ontstonden her en der afgesloten meanders. Enkele natuurliefhebbers staken de handen uit de mouwen om één van die Leiearmen om te vormen tot natuurgebied. Enkele duizenden bomen en struiken werden aangeplant. Na die inrichtingswerken werd de bescherming van de omgeving een belangrijk streefdoel. Deze open ruimte is, in het dichtbewoonde Zuid-West-Vlaanderen, een nog relatief ongeschonden vallei. Een deelgebied, 't Schrijverke' ontleent zijn naam aan een klein watertorretje, dat alleen overleeft in zuiver water.

Stadsgroen Venning

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd.

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In een stadswijk van Kortrijk bevindt zich de Natuurtuin Gilbert Desloovere. Het is een klein plekje prachtige natuur, tussen een woonwijk en de ring rond Kortrijk, met een grote biodiversiteit.

Heulebeek - Warande

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit natuurgebiedje langs de Heulebeek is een vochtig wei- en hooiland van anderhalve hectare gelegen langs de Heulebeek tussen de Watermolen en Heulebeekwarande.

Kleiputten 't Hoge

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
"De Kleiputten" bestaat uit twee grote delen: een natuurgebied van 2 ha en een parkgebied van 4 ha dat vrij toegankelijk is.

Kanaalbos Harelbeke

Harelbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Kanaalbos bestaat uit 2 gedeelten, een parkgedeelte gelegen achter de kerk van Stasegem en een ruig gedeelte iets verderop richting Zwevegem.

Vlinderweiden Harelbeke

Harelbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Sinds 2002 beheert Natuurpunt Gaverstreke hier een grasland als vlinderweide.

Bankbeek

Wevelgem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Bankbeekvallei is een typische beekvallei met kleine, laaggelegen vochtige weiden, omzoomd door knotbomen. Door de aanwezigheid van de beek, een poel en de talrijke andere kleine landschapselementen is dit voor de natuur een zeer waardevol gebied.

Villaplasjes Harelbeke

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Villaplasjes bestaan uit een nat weiland met enkele grote poelen en een bijhorende boszone.

Oude Leiearm

Kuurne Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Oude Leiearm bevindt zich in Kuurne, op de grens met Harelbeke en Kortrijk, en is een 7,4 ha groot natuurgebied. Sinds 1985 ijvert Natuurpunt ʺDe Vlasbek VZWʺ voor het behoud en de bescherming van de afgesloten Leiearm.

Het Koekske

Harelbeke Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Het Koekske is een moerassig gebied tussen de kronkelende meanders van de oude beekbedding, en de rechte streep van een gekanaliseerde, 'nieuwe' Vlietebeek, aan de rand van de wijk Het Koeksken in Bavikhove.

Wijmelbroek

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijmelbroek in Deerlijk was in oorsprong een vochtig weiland. Het ligt op 200 meter van de kerk. Natuurpunt, de gemeente Deerlijk en een sociale werkplaats beheren samen het gebied.

Wilgenhoek

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit is wellicht het kleinste natuurgebiedje van Europa. Het is gelegen middenin een woonwijk maar het was te nat om te worden bebouwd. Het werd eigenlijk nooit te veel bemest, en dat is te zien aan de flora.

Oude Spoorweg - Vaarttaluds - Braebos

Moen-Zwevegem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Oude spoorweg - Vaarttaluds – Braebos bestaat, zoals de naam aangeeft, uit drie deelgebieden, een oude spoorwegberm, de taluds van het kanaal Bossuit-Kortrijk en een bos en boomgaard met jonge aanplant. Wandel tussen orchideeën en Shetlandpony’s, langs boomgaarden en door bossen vol bosanemonen. Geniet van de prachtige natuur van Zwevegem.

Bonte Os

Deerlijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De Bonte Os omvat het grootste natuurlijk rietveld in Zuid-West-Vlaanderen, een bronbos, een stuk ruigte en twee aanpalende weides.

Sint-Denijsbosje (Daalbeekbosje en Kooigembosje)

Sint-Denijs-Zwevegem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Achter de kerk van Sint-Denijs is er een weidegebied waar Natuurpunt met behulp van inwoners, leden en vrienden twee nieuwe gemengde bosjes heeft aangeplant en een poel gegraven. Aan Kooigembos ligt een pareltje van een eeuwenoude bostalud met bosanemonen, boshyacinten, gevlekte aronskelken en salomonszegel.

Groene long - Mandelhoek

Ingelmunster Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het kanaal Roeselare-Leie loopt dwars door Ingelmunster. Parallel met het kanaal kronkelt de oude Mandel. Die twee waterlopen vormen de ruggengraat waarlangs de groene long van Ingelmunster zich heeft ontwikkeld.

Kommerenhoek

Menen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Kommerenhoek is nog één van de weinige resterende delen beekvallei langs de Reutelbeek, een groene long tussen Menen en Geluwe.

Avelgemse Scheldemeersen

Avelgem Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het natuurgebied de Avelgemse Scheldemeersen is begrensd door de oude spoorwegbedding, de huidige Schelde, de Ruggestraat en de Rijt. Het gebied bestaat uit afgesneden meanders en de lager gelegen Scheldemeers.

Gaverbeekse Meersen

Waregem Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Gaverbeekse meersen liggen in de omgeving van de Gaverbeek, de bekende hindernis in Waregem Koerse, die door de vlakte van de Leie loopt. Dwars door dit mooie gebied loopt de bedding van een oude spoorwegberm. Het is de stek van de levendbarende hagedis, de beestjes zoeken er warmte op de zonbeschenen biels. Naast de oude spoorwegberm staat een Pools wagonnetje, ingericht als klaslokaaltje en onthaalruimte.

Activiteiten in de buurt

Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen (Zwevegem)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.

Wanneer: Dinsdag 11 december 2018

Wie: Natuurpunt Zwevegem, Natuurpunt CVN

Waar: Zwevegem, El Dorado

Cursus: Uilen (Harelbeke)

Tijdens de cursus wordt de wereld van de uilen bekeken. Daarbij geven we in de theoretische lessen aandacht aan de verschillende uilensoorten die in Vlaanderen voorkomen.

Wanneer: Donderdag 13 december 2018

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Natuurpunt CVN, Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Harelbeke, Socio-Cultureel Centrum De Zuidkouter

Voorstelling resultaten grootschalige natuurinventarisatie Bergelen

Voor de vierde keer op rij organiseerde Natuur.koepel een gezamenlijke natuurinventarisatie in een gebied in Zuid-West-Vlaanderen.

Wanneer: Vrijdag 14 december 2018

Wie: Natuur.koepel, Natuurpunt Wevelgem, Natuurstudiewerkgroepen Zuid-West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem

Waar: Wevelgem, Zaal bibliotheek Wevelgem

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Kooigem hakhoutbeheer, braambestrijding

Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem: Kooigem hakhoutbeheer, braambestrijding

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Werknamiddag Mandelhoek

Vooral kleinere werkjes staan op het programma zoals maaien ruigten, eerste uitspit reuzebereklauw,

nestkasten uitkuisen,.........

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Mandelhoek

Excursie naar het Oostendse Krekengebied & de Uitkerkse Polder

In de omgeving van Oostende zijn enkele prachtige historische landschappen bewaard.

Wanneer: Zondag 16 december 2018

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Roeselare, carpoolplek NP Mandelstreke

Landschapswandeling in de omgeving van Anzegem

We genieten van het herfstige of misschien wel winterse landschap in en om Anzegem, toch zowat de aanloop tot de Vlaamse Ardennen. We maken een wandeling van 2 ,5  uur en passeren o.a.

Wanneer: Zondag 16 december 2018

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Anzegem, Statieplein Anzegem

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 19 december 2018

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Beerwerken Bramier Lauwe

Beheerwerken Bramier Lauwe

Iedere 3e vrijdag van de maand.

Zin om mee te doen?

Voor alle info contacteer Jozef Bousse, 0476 47 78 31

 

Wanneer: Vrijdag 21 december 2018

Wie: Natuurpunt De Leiemeersen

Waar: Menen-Lauwe, Afspraak aan de ingang van het domein (langs de spoorweg) Vroegere koer Novobloc

Beheerswerken Villaplasjes

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wanneer: Zaterdag 22 december 2018

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Daguitstap Zeeland

Vertrek: 8h00, parking Syntrawest, Doorniksesteenweg 220, Kortrijk

Wanneer: Zondag 23 december 2018

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Syntra West - parking

Vogels spotten in ..... Ardooie

Ardooie, centrum van de groententeelt voor de hele wereld.

Wanneer: Woensdag 26 december 2018

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: ardooie, parking van de waterbek

Kersttimmer- en doeactiviteit

Tijdens deze kerstperiode vullen we onze voorraad insectenhotels, nestkasten en voederruiven aan. Een aanrader voor handige harry’s en voor al wie dat wil worden.

Wanneer: Zaterdag 29 december 2018

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Roeselare, loods van bouwfirma Debal

Paddenstoelen zoeken in het natuurreservaat de Kleiputten in Kortrijk

Gids : Christine Hanssens.

Een korte wandeling met daarna onze jaarlijkse nieuwjaarsdring in het NEC De Steenoven met een natje en een droogje.

Wanneer: Woensdag 2 januari 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Beheerwerken Domein Leiekant Lauwe

Beheerwerken domein Leiekant Lauwe

Iedere 1e zaterdag van de maand.

Zin om mee te doen?

Voor alle info contacteer Steven Nuytten, 0477 44 67 72

 

Wanneer: Zaterdag 5 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Leiemeersen

Waar: Menen-Lauwe, Domein de Leiekant Lauwe

Knotten wilgen in het kader "Bewilg het landschap"

15 serieuze knotwilgen zullen er geknot worden. Spillen zullen gebruikt worden in het kader van " Bewilg het Landschap".

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Particulier

Beheerwerken Groengebied Noordkaai Menen

Beheerwerken Groengebied Menen

Iedere 2e vrijdag van de maand.

Zin om mee te doen?

Voor alle info contacteer Jozef Bousse, 0476 47 78 31

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Leiemeersen

Waar: Menen, Groengebied Noordkaai, ingang van het domein langs de Noordkaai

Nieuwjaarswandeling + ALV

Op 13 januari is het weer zover! Dan organiseert Natuurpunt Avelgem zijn jaarlijkse nieuwjaarswandeling.

Wanneer: Zondag 13 januari 2019

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem, Coupure Deweer (parkeren kan aan het bedrijf Pattyne - Deweer)

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 16 januari 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

AV & nieuwjaarsreceptie NP Mandelstreke met reisverslag Antarctica

Dat het een boeiende avond wordt, kunnen we nu al verklappen.

Wanneer: Vrijdag 18 januari 2019

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Rumbeke, De Zilverlink

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie nodigen we alle vogelkijkers van de streek (en daarbuiten) uit, om gezellig een glaasje tikken, om te keuvelen over

Wanneer: Vrijdag 18 januari 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC Steenoven

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Helkijnbosje – Daalbeekbosje

Helkijnbosje – Daalbeekbosje (maaien en snoeien randen – knotten wilgen) 

Wanneer: Zaterdag 19 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Winterwerk heideveldje Veldbos

We gaan naar jaarlijkse gewoonte terug de opslag van pijpestrootje en bramen verwijderen op het heideterreintje in het Veldbos Ardooie.

Wanneer: Zaterdag 19 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: Ardooie, Parking provinciedomein 't Veld

Knotten wilgen in het kader "Bewilg het landschap"

Verder  knotwilgen kappen er geknot worden. Spillen zullen gebruikt worden in het kader van " Bewilg het Landschap".

Wanneer: Zaterdag 19 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Particulier

Vruchten en zaden i.s.m. Natuurpunt CVN

Wist je dat een okkernoot geen noot is, maar wel een steenvrucht? Wist je dat een komkommer een bes is? Wist je dat ook een druif en een tomaat bessen zijn?

Wanneer: Zaterdag 19 januari 2019

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, Natuurpunt CVN

Waar: Kortrijk, Bezoekerscentrum Hof te Coucx Kortrijk

Geelgorzentelling Westland

In het kader van het provinciale soortactieplan voor de Geelgors gaan we onze buren bijstaan bij het tellen van overwinterende Geelgorzen in Heuvelland.

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Carpool vanaf parking Syntra West

Winterwandeling

Wandelen langs groene plekjes in Kuurne. Kuurne is de tweede meest verstedelijkte gemeente van West-Vlaanderen. In deze vroegere vlasgemeente verkennen we de "Natuur van bie oes".

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Het Slot in Groene Long

Roofvogelwandeling

We verzamelen om 14u aan het Mortagnebos in Sint-Denijs.

 

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Mortagnebos

Algemene Ledenvergadering vzw De Vlasbek

Aansluitend op de winterwandeling gaat de Algemene ledenvergadering van vzw  Natuurpunt De Vlasbek door in het Slot van de Groene Long in Kuurne.

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Het Slot in Groene Long

Wintervogels in de Blankaart

Het natuurreservaat de Blankaart (Woumen bij Ieper) strekt zich uit rondom de centraal gelegen Blankaartvijver (30 ha).

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: Tielt, Station Tielt

Beheeractiviteit: Wilgen knotten in Weymeersch

Tijdens de eerste beheeractiviteit van het nieuwe jaar gaan we wilgen knotten op de Weymeers langs de Meersstraat. We spreken af vanaf 9 u.

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Zulte, Weimeersch Natuurpunt Waregem

Nestkast timmernamiddag

Allerhande soorten nestkasten zullen er die namiddag gemaakt worden.

Wie wil mee timmeren, zelf graag meebrengen = hamer, batterij boormachine.

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Particulier

Vogeltelweekend Kleiputten

Terwijl we warm binnen zitten, genietend van koffie en chocolademelk, kijken we met verrekijkers en telescopen naar de vogels die onze voederplaats bezoeken.

Wanneer: Zondag 27 januari 2019

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: KORTRIJK, NEC De Steenoven

Het Grote Vogelweekend

Op zondag 27 januari worden alle Natuurpuntleden van Zuid-West-Vlaanderen uitgenodigd op de jaarlijkse receptie van Natuurpunt.Koepel.

Wanneer: Zondag 27 januari 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Natuur.Koepel

Waar: Harelbeke, Bezoekerscentrum Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Beheerswerken in het Kanaalbos

Tijdens deze beheerwerken maken we het Kanaalbos klaar voor de lente.

Wanneer: Zaterdag 2 februari 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Ingang Kanaalbos

Werkvoormiddag Mandelhoek

Vooral maaien, hakhoutbeheer  en allerhande kleine werken staan op het programma.

Zelf zorgen voor aangepaste kledij, stevige schoenen en werkhandschoenen.

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Paddenstoelentocht in de Libelle te Kortrijk

Gidsen Luc Pinoy en Joseph Iserbyt

Wanneer: Woensdag 6 februari 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Parking Hof Coucx Kortrijk

Cursus: Verhalen vertellen (Roeselare)

Droom jij ervan om verhalen te vertellen waarbij de mensen aan je lippen hangen? Of ben je verhalenverteller en wil je je techniek gevoelig verbeteren?

Wanneer: Zaterdag 9 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart

Waar: Roeselare, Streekhuis Midden-West-Vlaanderen

Excursie cursus uilen

In navolging van onze cursus uilen (13 en 20 december 2018) gaan we de theorie in de praktijk proberen toe te passen en trekken we het veld in.

Wanneer: Zaterdag 9 februari 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Natuurpunt CVN

Waar: Harelbeke, Parking zuid van de Gavers

Vogelkijkdag Zeeland

Vandaag gaan we opnieuw vogels observeren in Zeeland. Onze gids neemt ons mee naar vogelgebieden in Schouwen-Goerée.We vertrekken stipt om 6u30 aan parking Vlaskouter te Kuurne.

Wanneer: Zondag 10 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Parking Vlaskouter

Lezing: De wondere wereld van de vogels (Hulste)

In deze lezing nemen we een verfrissende duik in de wereld van de vogels. We maken kennis met hun bonte verschijningen met de meest uiteenlopende kleuren, vormen en gedragingen.

Wanneer: Maandag 11 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, NEOS Hulste

Waar: Hulste, Dorpshuis De Rijstpekker

Planten van kust en duinen

Zee, strand en duinen: een nooit eindigend verhaal en altijd een blij weerzien.

Wanneer: Vrijdag 15 februari 2019

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Bezoekerscentrum Hof te Coucx Kortrijk

Algemene leden en symphatisanten vergadering 40ste werkjaar

2019. Natuurpunt - De Buizerd zal 40 worden. Zowel leden als symphatisanten zijn welkom op deze avond.

Wanneer: Vrijdag 15 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, vergader zaaltje Bib Ingelmunster

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: spoorweg Moen – Biestbosje

Beheerwerken: spoorweg Moen – Biestbosje (hakhoutbeheer & vrijstellen plantgoed)

Wanneer: Zaterdag 16 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Beheerswerken Mandelhoek

Vooral knotten willgen en allerhande kleinere onderhoudswerken staan op het programma.

Stevig shoeisel, aangepaste kledij en werkhandschoenen zelf voor zorgen

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Trage wegenwandeling Outrijve

Voor deze trage wegenwandeling trekken we richting deelgemeente Outrijve.

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Outrijve (Avelgem), Parking Sint-Pieterskerk Outrijve

Algemene ledenvergadering Natuurpunt Kortrijk

We gaan wandelen en ontdekken mooie plekjes in Heule. Om 17u00 start de lokale algemene ledenvergadering van Natuurpunt Kortrijk met een hapje en een drankje.

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Heule, OC De Vonke

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 20 februari 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Lezing : De levende tuin (Ingelmunster)

Creatieve ideetjes om je tuin om te toveren in een heerlijke plek om te leven en te spelen, met aandacht voor haar natuurlijke bewoners. Meer plezier, meer natuur, minder werk.

Wanneer: Donderdag 21 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, TuinHier Ingelmunster

Waar: Ingelmunster, Ontmoetingscentrum Brasserie

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Snoeien Vaarttalud West

Beheerwerken: Snoeien Vaarttalud West

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Beheeractiviteit II: Wilgen knotten in Weymeersch

Vandaag gaan we verder met het knotten op de Weymeers langs de Meersstraat. We spreken opnieuw af vanaf 9 u. aan de Weymeersch (ter hoogte van de Meersstraat, huis nr. 3 in Zulte).

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Zulte, Weimeersch Natuurpunt Waregem

WinterBirdathon

Een 'Big year'... veel vogelkijkers dromen ervan om gedurende één jaar zoveel mogelijk vogelsoorten te kunnen waarnemen.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Carpool vanaf parking Syntra West

Braakmanwinteren

Op zoek naar vogels in de winterse landschappen ten zuiden van de Westerschelde…

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: Tielt, Station Tielt

Dag van de Vrijwilliger

We bedanken al onze vrijwilligers en trakteren met koffiekoeken.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Beheerswerken in de Villaplasjes (Gavers)

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Op zoek naar spechten en mezen in het Kluisbos te Kluisbergen

Voorjaarsgeluiden en territoriumgedrag van boomklevers, mezen (o.a. glanskop) en spechten, mogelijks middelste bonte specht. 

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen-plus

Waar: Kluisbergen, parking van het recreatieoord “Kluisbos”

Paddenstoelenrijkdom in domein Bergelen te Gullegem

Luc Pinoy en Joseph Iserbyt

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Gullegem, Parking van het domein, aan het NEC

Mooimakers: zwerfvuilactie – kleine daad met groot resultaat

VERENIGD TEGEN ZWERFVUIL

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Moen, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

34ste rommelmarkt Natuurpunt - De Buizerd

34ste rommelmarkt bij Natuurpunt - De Buizerd. Sinds de voorbije 33 jaar werd de winst gestort in het reservatenfonds.

"De gezelligste uit de streek". Toegang gratis

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Cultuurfabriek

Mossenwandeling

Groene sponsen in het bos. Van op een afstand lijken ze allemaal eender, maar dat zijn ze helemaal niet. Ontdek de rijke verzameling aan deze kleine, onmisbare juweeltjes.

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Bellegem, Bellegembos, infobord Argendaelwandeling

Landschapswandeling

Wandeling tussen Orveyt en Mortagne bos in Moen. We wandelen in beide bossen en in de mooie groene agrarische omgeving .

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Parking Vlaskouter

Avond Natuurfotografie

Jaarlijkse avond Natuurfotografie in samenwerking met fotoclub Retina Kuurne .Inkom 5euro .

Wanneer: Vrijdag 15 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, Zaal Sint Pieter

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: Snoeien Vaarttalud West

Beheerwerken: Snoeien Vaarttalud West

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Beheeractiviteit III: Wilgen knotten in Weymeersch

Ja, inderdaad, voor de derde keer dit jaar knotten we op de Weymeers langs de Meersstraat. We spreken opnieuw af vanaf 9 u. aan de Weymeersch (ter hoogte van de Meersstraat, huis nr. 3 in Zulte).

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Zulte, Weimeersch Natuurpunt Waregem

Clone of Beheerswerken Mandelhoek

Vooral knotten willgen en allerhande kleinere onderhoudswerken staan op het programma.

Stevig shoeisel, aangepaste kledij en werkhandschoenen zelf voor zorgen

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Buizerd

Waar: Ingelmunster, Natuurreservaat Mandelhoek

Zwerfvuilactie Stadsgroen Venning

We pakken het zwerfvuil in het Stadsgroen Venning aan met een grootse opruimactie. Help met ons mee dit gebied opnieuw Kraaknet te maken.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Kortrijk, Stadsgroen De Venning

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 20 maart 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Steenuilen inventarisatiewandeling

In heel  Vlaanderen gaat er een steenuileninventarisatie door ,teneinde het bestand en evolutie van de steenuilen in onze regio op te volgen. Ook Natuurpunt De Vlasbek werkt hieraan mee.

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Kuurne, kerk van Sente

Op zoek naar paddenstoelen in Bellegembos

Gidsen Luc Pinoy en Joseph Iserbyt

Wanneer: Woensdag 3 april 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Ingang van het domein - ter hoogte van de Bosbeerstraat

Dagstapper in de omgeving van Doomkerke- Ruiselede

Omdat de echte Ronde van Vlaanderen doorgaat op 8 april kiezen wij ervoor om op zaterdag 7 april  2019 een dagstapper te maken in de omgeving van Wingene en D

Wanneer: Zaterdag 6 april 2019

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Waregem, Parking Expo Waregem

Beheerswerken Bonte Os

Wilgen knotten, paden maaien en houtmijten aanleggen, een echte lenteschoonmaak! Samen met de Deerlijkse vormelingen steken we de handen uit de mouwen in

Wanneer: Zaterdag 6 april 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Deerlijk, Ingang Bonte Os

Stapsteentjeswandeling in het Land van Mortagne in kader van Festival van het Landschap

Stapsteentjeswandeling in het Land van Mortagne in kader van Festival van het Landschap 

 

We verzamelen om 14u aan het Mortagnebos in Sint-Denijs.

 

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem, Intercommunale Leiedal

Waar: Zwevegem, Mortagnebos

Ledenbijeenkomst voorjaar

We organiseren twee ledenbijeenkomsten: eentje in het voorjaar en eentje in het najaar.

Wanneer: Vrijdag 12 april 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC Steenoven

Excursie Amfibieën

Na het grote succes in 2018, organiseert Natuurpunt Avelgem ook dit jaar een excursie over amfibieën.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Avelgem, Natuurpunt Avelgem, Coupure Deweer (parkeren kan aan het bedrijf Pattyne - Deweer)

Voorjaarswandeling in de Bonte Os

Het is lente! Alles bloeit en groeit!

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Deerlijk, Ingang Bonte Os

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 17 april 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Beheerwerken Natuurpunt Zwevegem: maaien wandel-paden, zwerfvuil verwijderen, snoeiwerk

Beheerwerken: maaien wandel-paden, zwerfvuil verwijderen, snoeiwerk

Wanneer: Zaterdag 20 april 2019

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

Beheerswerken in de Villaplasjes (Gavers)

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Vroegmorgenwandeling 'Vogels en zoogdieren in het Kluisbos'

Voor onze jaarlijkse vroegmorgenwandeling verplaatsen we ons dit jaar naar het Kluisbos.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Avelgem

Waar: Kluisbergen, Parking Boswachtershuisje

Op stap in regio Houtland

In het Oosten van West-Vlaanderen, tussen Brugge en de grens met Oost-Vlaanderen ligt het Houtland, de meest beboste regio van onze provincie.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Carpool vanaf parking Syntra West

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 22 mei 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Beheerswerken het Koekske

In het Koekske maaien we 1 keer per jaar om voor structuurverschillen te zorgen. De bodem verarmen is in deze laaggelegen beekvallei met populieren immers niet mogelijk.

Wanneer: Zaterdag 15 juni 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Bavikhove, Ingang Koekske

Microscopie van paddenstoelen

We werken met de microscoop en ontdekken wat niet meer zichtbaar is met het blote oog, maar wel onontbeerlijk is voor determinatie.

Wanneer: Woensdag 19 juni 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC De Steenoven

Jaarlijkse stand op de Midzomermarkt i.s.m. Oxfam Wereldwinkel

Kom langs op onze jaarlijkse stand op de Midzomermarkt. Ook Natuurpunt neemt deel aan het feestgedruis.

Wanneer: Zondag 23 juni 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Deerlijk, Oxfam Wereldwinkel Deerlijk

Op zoek naar libellen in het Paddenbroek

Op zoek naar de gewone libellensoorten, met initiatie in het determineren van deze sierlijke beestjes.

Wanneer: Zaterdag 29 juni 2019

Wie: Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Invertebratenwerkgroep Vlaamse Ardennen

Waar: Kluisbergen, parking Paddenbroek

Djoni Award 2019

Het jaarlijkse ledenfeest van VWG ZWVl. staat ook dit jaar weer gepland.

Wanneer: Zaterdag 29 juni 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Avelgem, De Spikkerelle

Planteninventarisatie in het Kluisbos te Kluisbergen

Inventarisatie van het ifbl-uurhok E2 56 22

Wanneer: Zondag 21 juli 2019

Wie: Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Plantenwerkgroep Vlaamse Ardennen plus

Waar: Kluisbergen, Parking de Vierschaar

Wandeling doorheen de Bonte Os

Een educatieve wandeling doorheen ons natuurgebied de Bonte Os.

Wanneer: Zondag 18 augustus 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Deerlijk, Ingang Bonte Os

Vogelringactiviteit

We krijgen een unieke gelegenheid om vogelringers aan het werk te zien en vogeltjes van heel dichtbij tot in de details te bewonderen...

Wanneer: Zondag 25 augustus 2019

Wie: Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus

Waar: Kluisbergen, Kerk Berchem

5 jaar Natuur-Wonder-Wandelingen

We kennen met velen de Gavers en elk zoeken we er onze ontspanning in natuur of gezonde buitenbeleving.

Wanneer: Woensdag 11 september 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking zuid van de Gavers

Excursie Nieuwpoort en omgeving

Meer info volgt zodra beschikbaar.

Wanneer: Zondag 15 september 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Carpool vanaf parking Syntra West

Ledenbijeenkomst najaar

We organiseren twee ledenbijeenkomsten: eentje in het voorjaar en eentje in het najaar.

Wanneer: Vrijdag 4 oktober 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, NEC Steenoven

Beheerswerken in de Villaplasjes (Gavers)

Samen met een enthousiaste groep proberen we maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de nodige beheerswerken uit te voeren, enz...

Wanneer: Zaterdag 12 oktober 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Oost van de Gavers

Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen (Deerlijk)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.

Wanneer: Maandag 18 november 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, Natuurpunt CVN, Deerlijks Vormingswerk

Waar: Deerlijk, OC d’Iefte

Voordracht Olivier Dochy : In het kielzog van de Noordse Stern : de Atlantische Oceaan van zuid naar noord

De Atlantische Oceaan loopt helemaal van Antarctica tot aan de Noordpool. Aan de uitersten is het koud. Sneeuw en ijs dicteren er het leven van pinguïns en ijsberen.

Wanneer: Zaterdag 14 december 2019

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Hulste, Dorpshuis De Rijstpekker

Op stap in Zeeuws Vlaanderen

Meer info volgt zodra beschikbaar.

Wanneer: Zondag 22 december 2019

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Carpool vanaf parking Syntra West

Cursus: Natuurgids (Kortrijk)

LEER BIJ, BELEEF DE NATUUR EN INSPIREER!

Wanneer: Zaterdag 29 september 2018

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Kortrijk, Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers, Natuurkoepel

Waar: Harelbeke, Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

Bezoekerscentra in de buurt

Geen bezoekerscentra in de buurt gevonden. Gelieve je locatie aan te passen.
TOP