Resultaten in de buurt van 'Kortrijk'

Natuurgebieden in de buurt

Leiekant - 't Schrijverke

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Jaren geleden werd de Leie rechtgetrokken om te voldoen aan de Europese tonnenmaat voor schepen van 1250 ton. Na de rechttrekking ontstonden her en der afgesloten meanders. Enkele natuurliefhebbers staken de handen uit de mouwen om één van die Leiearmen om te vormen tot natuurgebied. Enkele duizenden bomen en struiken werden aangeplant. Na die inrichtingswerken werd de bescherming van de omgeving een belangrijk streefdoel. Deze open ruimte is, in het dichtbewoonde Zuid-West-Vlaanderen, een nog relatief ongeschonden vallei. Een deelgebied, 't Schrijverke' ontleent zijn naam aan een klein watertorretje, dat alleen overleeft in zuiver water.

Stadsgroen Venning

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd.

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In een stadswijk van Kortrijk bevindt zich de Natuurtuin Gilbert Desloovere. Het is een klein plekje prachtige natuur, tussen een woonwijk en de ring rond Kortrijk, met een grote biodiversiteit.

Activiteiten in de buurt

V V

Planteninventarisatie bufferbekken

Het bufferbekken in de Veldstraat werd nog geen 2 jaar geleden aangelegd, maar zelfs nu is al duidelijk dat zich hier een grote natuurwaarde kan ontwikkelen.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Staden, kruispunt Spanjestraat/Veldstraat

Z Z

Op bezoek bij de imker

We gaan op bezoek bij Peter Vercruysse, die als hobby bijen houdt.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Moorslede, imker Peter Vercruysse

Z Z

Planteninventarisatie van Bellegembos deel 1

We noteren alle planten aan de hand van een streeplijst, van de banaalste tot de zeldzaamste.  Een vergrootglas en een flora zijn goed bruikbaar.       &nbsp

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Bellegem, overkant Beerbosstraat

Z Z

VWG Daguitstap Belgische Oostkust

Dit jaar trekken we er nog eens op uit in eigen provincie.  Op het hoogtepunt van de voorjaarstrek passeren en pleisteren er aan onze kust een massa interessante vogels.

Wie: Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Kortrijk, Parking Syntra West

Z Z

DAGUITSTAP NAAR DE OOSTKUST

Op deze daguistap naar de Oostkust trekken we in de voormiddag naar De Fonteintjes te Blankenberge, een langgerekt duinengebied met vochtige duingraslanden en duinmeertjes.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke

Waar: Harelbeke, Parking Zuid van De Gavers

TOP