Resultaten in de buurt van 'Kortrijk'

Natuurgebieden in de buurt

Leiekant - 't Schrijverke

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Jaren geleden werd de Leie rechtgetrokken om te voldoen aan de Europese tonnenmaat voor schepen van 1250 ton. Na de rechttrekking ontstonden her en der afgesloten meanders. Enkele natuurliefhebbers staken de handen uit de mouwen om één van die Leiearmen om te vormen tot natuurgebied. Enkele duizenden bomen en struiken werden aangeplant. Na die inrichtingswerken werd de bescherming van de omgeving een belangrijk streefdoel. Deze open ruimte is, in het dichtbewoonde Zuid-West-Vlaanderen, een nog relatief ongeschonden vallei. Een deelgebied, 't Schrijverke' ontleent zijn naam aan een klein watertorretje, dat alleen overleeft in zuiver water.

Stadsgroen Venning

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd.

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In een stadswijk van Kortrijk bevindt zich de Natuurtuin Gilbert Desloovere. Het is een klein plekje prachtige natuur, tussen een woonwijk en de ring rond Kortrijk, met een grote biodiversiteit.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Beheerswerken: snoeien spoorweg Knokke + receptie

Beheerswerken: snoeien spoorweg Knokke + receptie

Wie: Natuurpunt Zwevegem

Waar: Zwevegem, Loods Natuurpunt Zwevegem (Sint- Pietersbrugske)

W W

Cursus : Waterplanten (Kortrijk)

Planten van vennen en poelen krijgen door hun moeilijk toegankelijk standplaats zelden de aandacht die ze verdienen.  Dit geldt in bijzonder voor in het water levende planten met ondergedoken

Wie: Plantenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, Natuurpunt CVN

Waar: Kortrijk, Bezoekerscentrum Hof te Coucx !!! Er kunnen werken zijn in Pres. Kennedylaan, even checken!!!

Z Z

Beheeractiviteit Oude Spoorwegberm

Tijdens de eerste beheeractiviteit van het nieuwe jaar gaan we verder met het knotten van wilgen op de Weimeers. We spreken af vanaf 9 u.

Wie: Natuurpunt Waregem

Waar: Waregem, Weimeersch Natuurpunt Waregem

Z Z

VOGELS VOEREN EN BELOEREN

Naar aanleiding van het grote vogelweekend organiseren we een voormiddag vogel-plezier voor jong en oud i.s.m. NME.

Wie: Natuurpunt Gaverstreke, PRNC De Gavers

Waar: Harelbeke, Provinciaal domein de Gavers

Z Z

Het Grote Vogelweekend in het stadspark Grote Bassin

Ter gelegenheid van ‘Het Grote Vogelweekend’, waarin Natuurpunt iedereen oproept om de vogels in zijn tuin te tellen, werken we samen met de Roeselaarse Wijkwerking.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke, Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart, Velt Roeselare, Wijkwerking Stad Roeselare

Waar: Roeselare, Park Grote Bassin

TOP