Resultaten in de buurt van 'Kortrijk'

Natuurgebieden in de buurt

Leiekant - 't Schrijverke

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Jaren geleden werd de Leie rechtgetrokken om te voldoen aan de Europese tonnenmaat voor schepen van 1250 ton. Na de rechttrekking ontstonden her en der afgesloten meanders. Enkele natuurliefhebbers staken de handen uit de mouwen om één van die Leiearmen om te vormen tot natuurgebied. Enkele duizenden bomen en struiken werden aangeplant. Na die inrichtingswerken werd de bescherming van de omgeving een belangrijk streefdoel. Deze open ruimte is, in het dichtbewoonde Zuid-West-Vlaanderen, een nog relatief ongeschonden vallei. Een deelgebied, 't Schrijverke' ontleent zijn naam aan een klein watertorretje, dat alleen overleeft in zuiver water.

Stadsgroen Venning

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd.

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In een stadswijk van Kortrijk bevindt zich de Natuurtuin Gilbert Desloovere. Het is een klein plekje prachtige natuur, tussen een woonwijk en de ring rond Kortrijk, met een grote biodiversiteit.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Samen aan de slag

We maken s

Wie: Natuurpunt Kortrijk, TuinHier

Waar: Marke, Preshoekbos

Z Z

Boomplantactie

Het Preshoekbos wordt opnieuw een stukje groter. We planten 8ha bos aan voor de toekomst.

Wie: Natuurpunt Kortrijk

Waar: Marke, Preshoekbos

Z Z

Plant mee aan het Preshoekbos

Plant mee aan het Preshoekbos. We planten zo'n 8 ha aan langs de Klarenhoek in Marke.

Wie: Natuur.koepel, Natuurpunt Kortrijk, Agentschap Natuur & Bos, Stad Kortrijk

Waar: Marke, Stadsrandbos Preshoekbos

Z Z

Excursie naar Stuivekenskerke & Stavele

De rode draad tijden deze halve daguitstap is de IJzer. We bezoeken Stuivekenskerke met de Viconia kleiputten en zakken dan af langs de IJzer richting Stavele.

Wie: Natuurpunt Mandelstreke

Waar: Roeselare, carpoolplek NP Mandelstreke

D D

Lezing : Flirten in 't groen (Deerlijk)

Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de dierenwereld.

Wie: Natuurpunt CVN, Mobiel Lokaal Dienstencentrum Deerlijk

Waar: Deerlijk, Buurthuis de Wieke

TOP