Resultaten in de buurt van 'Kortrijk'

Natuurgebieden in de buurt

Leiekant - 't Schrijverke

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Jaren geleden werd de Leie rechtgetrokken om te voldoen aan de Europese tonnenmaat voor schepen van 1250 ton. Na de rechttrekking ontstonden her en der afgesloten meanders. Enkele natuurliefhebbers staken de handen uit de mouwen om één van die Leiearmen om te vormen tot natuurgebied. Enkele duizenden bomen en struiken werden aangeplant. Na die inrichtingswerken werd de bescherming van de omgeving een belangrijk streefdoel. Deze open ruimte is, in het dichtbewoonde Zuid-West-Vlaanderen, een nog relatief ongeschonden vallei. Een deelgebied, 't Schrijverke' ontleent zijn naam aan een klein watertorretje, dat alleen overleeft in zuiver water.

Stadsgroen Venning

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In 1999 startte in de aandachtswijk Venning de ontwikkeling van een groenzone: Stadsgroen Venning. De unieke benadering van dit stedelijk groen leidde er toe dat de kwaliteit en de dynamiek van de verstedelijkte en kansarme woonwijk aanzienlijk opgewaardeerd werd.

Natuurtuin Gilbert Desloovere

Kortrijk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In een stadswijk van Kortrijk bevindt zich de Natuurtuin Gilbert Desloovere. Het is een klein plekje prachtige natuur, tussen een woonwijk en de ring rond Kortrijk, met een grote biodiversiteit.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Infosessie: 2017 jaar van de egel

Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en Stadlandschap Leie en Schelde organiseren een infosessie over het verborgen leven van de egel. Iedereen van harte welkom!

Wie: Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en Schelde

Waar: Menen, Lokaal 3 van CC De Steiger

Z Z

(Inter)actieve amfibieënactviteit voor jonge gezinnen

Sta oog in oog met kikkers, padden en salamanders en leer wat deze dieren nodig hebben om te overleven. 

Wie: Natuurpunt Mandelstreke, Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart & Velt Roeselare

Waar: Roeselare, buurtparkje Jezuïetengoed

Z Z

Nacht van de Steenuil Lendelede

PROGRAMMA

18u30: Onthulling infopaneel en persmoment

Met een beetje geluk kunnen we een gerevalideerde steenuil in de vrije natuur loslaten! 

Wie: Steenuilenwerkgroep, NP De Vlasbek

Waar: Lendelede, Ijshoeve Ten Hoochstede

Z Z

Nacht van de Steenuil Lendelede

18.30 uur: Onthulling informatiebord + persmoment door Schepen van Leefmilieu en voorzitter Mina-raad. 

19 uur: Infosessie over de steenuil

Wie: Steenuilenwerkgroep, Natuurpunt De Vlasbek

Waar: Lendelede , Ijshoeve Ten Hoochstede

Z Z

Nacht van de steenuil

Info-avond en zoektocht naar de steenuil.

Afspraak om 19u30 in café Bizarre, Dreve 1 Dentergem.

Wie: Natuurpunt De Torenvalk

Waar: Dentergem, Café Bizarre

TOP