Resultaten in de buurt van 'Antwerpen'

Natuurgebieden in de buurt

Blokkersdijk

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Op de Antwerpse Linkeroever ligt Blokkersdijk. Dit natuurgebied vlakbij de Schelde en de haven is met zijn verschillende biotopen een uitstekende plaats om vogels te kijken!

Wolvenberg

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Hobokense Polder

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Tussen de Schelde, Hoboken en de industrie ligt de Hobokense Polder: de grootste brok natuur in Antwerpen Stad. De natuur kreeg hier vrij spel en er ontstond een waardevol en prachtig natuurgebied, met een grote verscheidenheid aan landschappen en een enorme rijkdom aan plantensoorten. Meer dan 500 verschillende planten en 360 verschillende paddenstoelen vinden hier hun thuis. In de late lente stelen orchideeën de show en tussen het gras kan je de bos- en de bijenorchis ontdekken. Ontdek hier een verrassend rustig decor met gallowayrunderen.

Klein-Zwitserland

Mortsel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Klein-Zwitserland in Mortsel is een prachtig voorbeeld van een jong opkomend bos. Sinds de jaren tachtig groeien hier pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten- en dierenleven. Fluitenkruid, boerenwormkruid en honingklavers kleuren het gebied. Vele dieren zoals konijnen en hazelwormen vinden er een thuis. Het Hazelwormpad laat je kennis maken met Klein-Zwitserland.

Oude Landen

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Unieke natuur vlakbij de stad! De Oude Landen bestaat uit de mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het is wellicht één van de mooiste stedelijke natuurgebieden van Vlaanderen. Bekend voor zijn grote bloemenpracht, zoals de wilde orchideeën die de graslanden in de lente rozerood kleuren, maar ook voor zijn rietvogels (kleine karekiet, blauwborst, rietgors), de nachtegalen, de vele vlinders en de Schotse gallowayrunderen die van juli tot december grazend een handje helpen bij het beheer.

Fort 7

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Brialmontfortengordel rond Antwerpen werd gebouwd in 1859. Er werden acht forten opgetrokken, waarvan er nu nog zeven overblijven. Fort 7 is sinds 1985 erkend als natuurreservaat. Deze natuurwaarden konden zich enkel ontwikkelen dank zij het monument terwijl de natuur ook vele specifieke monumentwaarden in stand hield. Een unieke wisselwerking die Natuurpunt wenst te behouden en uit te bouwen.

't Asbroek

Schoten Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Natuurgebied 't Asbroek in Schoten maakte tot voor kort deel uit van kasteeldomein Amerlo. Hier kan je het kasteelverleden van 't Asbroek zien: rododendrons, een prachtige oude waterstruik en knoteiken. Nu komt de natuur op de eerste plaats. Vele dieren voelen zich thuis in 't Asbroek. De ree is zowat het uithangbord van het gebied.

Bospolder

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Wil je wandelen in de natuur in het noorden van Antwerpen? Ga op stap in De Bospolder in Ekeren. Er zijn wandelroutes door graslanden, ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. Je vindt er wandeltochten door het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject, dat voor het herstel van zeldzame planten en dieren heeft gezorgd.

Wijtschot

Schoten Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning.

Kuifeend en de Grote Kreek

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Midden in de Antwerpse haven, meer bepaald in het rangeerstation Antwerpen-Noord, ligt het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek. Het is een overwinteringsgebied voor vogels, alsook een belangrijke trek- en broedplaats. Het is werkelijk een stukje boeiende natuur!

Het Rood

Kapellen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood is sinds 1996 in beheer bij Natuurpunt. Dit bosgebied ligt op de overgang van de Kempen naar de polders. De naam 'Het Rood' is afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem. Dat is geen vervuiling, maar ijzer dat van nature in de zandbodem aanwezig is en 'verroest'. Heel de omgeving en de Rode beek die er door loopt, wordt gekenmerkt door dit rode zand.

Uilenbos

Hove Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Molenbeekvallei-Vremde

Boechout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurpunt beheert in deze beekvallei waardevolle percelen om de natuur opnieuw volop kansen te geven. De Molenbeek is een typische laaglandbeek. Ze stroomt door een vlak en wisselend landschap.

Kelderijlei

Schelle Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied Kelderijlei bestaat uit hooilandjes, amfibieënpoelen, houtwallen, doornstruweel en knotwilgenrijen. In het vochtige deel groeit veel zwarte els.

Schijnvallei

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Op minder dan 10 kilometer van de kathedraal van Antwerpen liggen in deze vallei nog heel wat graslandjes, bosjes, struwelen en ruigtes. Op je wandeling kan je vogels, insecten en planten ontdekken.

Grote Boshoek: Uilenbos - Babbelbeekse Beemden - Langbos & Babbelse Plassen

Lier Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeentes Kontich, Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel. Je vindt er topnatuur waaronder een aantal oude ‘Ferrarisbossen’ met een zeldzame voorjaarsflora, relicten van beekvalleien, kleine landschapselementen, bloemrijke hooilanden vaak gevoed met kwelwater. De natuurpracht in Zevenbergenbos Lier, Uilenbos, Domein van Boechout, Den Turck, Bos van Marpingen en Lachenenbos is zo bijzonder, dat deze gebieden een strikte bescherming van zowel Vlaanderen als Europa genieten.

Maaienhoek

Schelle Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Bij hoogtij zoeken vogels rust en voedsel in waterrijke natuurgebieden langs de Schelde, zoals Maaienhoek in Schelle. Deze gebieden vormen dan zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen.

Langbos en Babbelse Plassen

Kontich Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de Babbelse Plassen, naast het Langbos, omringen knotwilgen en houtkanten de bloemrijke hooilanden. In het voorjaar kleuren de hooilanden hier roze vol bloeiende echte koekoeksbloemen. Op de wat nattere gedeelten groeien planten zoals de zeldzame beekpunge en dotterbloem.

Zevenbergenbos

Ranst Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Zevenbergenbos is een prachtig, oud bos in Ranst, deel uitmakend van een complex van meer dan 100 hectare bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken. In de zomer fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk speelbos.

Walenhoek - Niels Broek

Niel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

In het landschap van Schelde en Rupel kan je dankzij het wandelnetwerk Rivierenland van het regionaal landschap een heerlijke wandel- en natuurkijkdag beleven in het paradepaardje van de Rupelstreek, de Walenhoek. Breng ook eens een bezoek aan het Natuur.huis de Paardenstal, het onthaalpunt van Natuurpunt.

Bos N

Boom Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

Fort van Brasschaat

Brasschaat Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Een ideaal winterhotel voor vleermuizen is het Fort van Brasschaat zeker. Met meer dan 550 overwinterende vleermuizen behoort het tot de top drie van de vleermuizenforten in Vlaanderen.

Oude Spoorwegberm

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Schans van Smoutakker

Stabroek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Hoewel het nu een oase van rust en natuur is, werd de Schans van Smoutakker te Stabroek allesbehalve met vredelievende doeleinden gebouwd. Deze schans of tussenfort maakt deel uit van de Versterkte Stelling rond Antwerpen. Een imposante fortengordel, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw, die Antwerpen en haar haven moest beschermen tegen vijandelijke invallen. Helaas was de Schans van Smoutakker slechts een kort leven beschoren. Door een onverwacht hevige explosie vloog het fortje op 10 oktober 1914 volledig de lucht in en werd herschapen in een ruïne. Een roemloos einde,... Na meer dan 85 jaar verwaarlozing, kreeg de Schans van Smoutakker echter een nieuwe toekomst!

Ertbrandbos

Kapellen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Het Ertbrandbos, dat het Fort van Ertbrand herbergt, is een natuurgebied van 90 ha in een uithoek van Kapellen. Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen de bosgebieden van Brasschaat, Kapellen en het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het bos is niet enkel belangrijk voor het behoud van planten en dieren in onze verstedelijkte omgeving maar vervult eveneens een onmisbare rol als wandel- en natuurbelevingsgebied.

Huzarenberg

Stabroek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Huzarenberg is een prachtig bebost duingebied aan het Moretusbos in Stabroek. In 2005 wist Natuurpunt Antwerpen Noord de eerste perceeltjes natuur op de Huzarenberg in Stabroek te beschermen. Op de voormalige stuifduinen ontwikkelde zich een gemengd bos bestaande uit grove den, zomereik, lijsterbes, sporkehout en ruwe berk.

Scheldeschorren aan de Notelaer

Bornem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zowel biologisch als landschappelijk behoren de Scheldeschorren tot de best ontwikkelde van het zoetwatergetijdengebied. Het voormalig jacht- en zomerpaviljoen De Notelaer is nu een toeristisch-recreatief onthaalcentrum voor de Schelde.

Babbelbeekse Beemden

Duffel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Activiteiten in de buurt

Plantenstudiegroep

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 12 december 2018

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Kerstmarkt in de Montfortschool

De jaarlijkse kerstmarkt in de Montfort basisschool in Kontich is klein, maar supergezellig.

Een aanrader voor iedereen!

 

Wanneer: Vrijdag 14 december 2018

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, Montfort Basisschool

Waar: Kontich, Montfortschool

birdwatching | Kijken naar wintervogels op Linkeroever

Op nauwelijks een half uur rijden maken we kennis met de beste vogelkijkgebieden op de Antwerpse Linkeroever.

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Boom, parking kerk Heilig Hart (A12)

Natuurwerkdag Waverwoud - Hondsbossen

Natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen) in Sint-Katelijne-Waver. Samenkomst om 09:30 aan het speelpleintje op het einde van Den Haes.

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Pleintje tussen Den Haes 3 en 5

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wanneer: Zondag 16 december 2018

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, containers achter United Caps

Watervogeltelling

Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Wil je graag meegaan ? Neem contact met Gerry Heyrman.

Wanneer: Zondag 16 december 2018

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Omgeving Temse - Tielrode

Historische wandeling op Fort 7

Onze laatste historische rondleiding van 2018 is net zoals in
november een winterwandeling en dus zullen we de fortgebouwen
niet betreden. Het wordt dus een tocht over de wallen en

Wanneer: Zondag 16 december 2018

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, historische gidsenploeg Forten

Waar: wilrijk, Ingang Fort 7

Winterwandeling in de Biezenweiden

We sluiten het jaar af met een wandeling door de Biezenweiden. We genieten van de winterse rust en eenvoud in het bos.

Wanneer: Zondag 16 december 2018

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Willebroek, Ingang van de Biezenweiden ter hoogte van de Zwarte Beek

Winterzonnewende op Fort 7

Op 21 december lengen de dagen weer. We gaan langzaam maar
zeker naar het licht toe. De winterzonnewende is dus eigenlijk
hoopvoller en leuker dan de zomerzonnewende. Vandaag

Wanneer: Vrijdag 21 december 2018

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

Natuurbeheer in Steenlandpolder Noord (Kallo)

Sinds enige tijd groeien in het zuiden van dit gebied enkele zwarte balsempopulieren. Deze exoot zaait zich de laatste jaren in het havengebied uit.

Wanneer: Zaterdag 22 december 2018

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Beveren, de ingang van het gebied aan de Steenlandlaan te Kallo, naast het bedrijf "Heavy handling"

Namiddagwandeling in het Spierbroek en omgeving.

Een winterse wandeling door enkele van de mooiste Natuurpuntgebieden van Klein-Brabant. Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen.

Wanneer: Zondag 23 december 2018

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Bornem, Café Sinte-Vadde

Al pluizend het jaar uit !

In Noord- en Zuid-Holland is het al jaren een stevige traditie, om het jaar af te sluiten met een pluismoment op derde kerstdag.

Wanneer: Donderdag 27 december 2018

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Niel, Natuur.huis De Paardenstal

Nieuwjaarswandeling op Fort 7

De eindejaarsfeesten zijn voorbij en het nieuwe jaar is gestart.
Wellicht heeft U behoefte om nu een frisse neus te halen in
de natuur. Wel, zoek het niet te ver en kom de benen eens

Wanneer: Woensdag 2 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

Winter - Vogeltelling in Harmoniepark, Domein Hertoghe, Hof Van Leysen

Wanneer: Zondag 6 januari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, ingang Hof van Leysen

winterwandeling

Hoe overleven dieren, planten en bomen in de koude?

Wanneer: Zondag 6 januari 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne - Antwerpen, Ertbrugge

Dreikeunigenwandeling

meer info op www.barbiergidsen.be

De koningen komen uit drie richtingen en hebben een respectievelijke vertrekplaats.

Wanneer: Zondag 6 januari 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, 3 vertrekplaatsen zie info

We maken een smulpartij voor de tuinvogels

De winter is intussen al enkele weken in het land. Hoog tijd dus om onze tuinvogels een beetje te verwennen.

Wanneer: Woensdag 9 januari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parochiaal Centrum ‘t Wolffaertshof (bovenzaal)

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Donderdag 10 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Lezing: Toen de dieren nog spraken ... (Berchem)

En wat de mensen daarvan maken.

Natuureducatieve comedy voorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, … in geuren en kleuren … en wat er zoal

Wanneer: Donderdag 10 januari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Natuurpunt CVN

Waar: Antwerpen, Theaterzaal De Nieuwe Vrede

Historische rondleiding op Fort 7

Nadat we iedereen gelukkig nieuwjaar hebben gewenst duiken
we in de geschiedenis van de forten. Wanneer is het fort gebouwd
? En waarom ? Hoe werkt eigenlijk zo’n fort ?

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, historische gidsenploeg Forten

Waar: Wilrijk, Ingang Fort 7

Winteravond-werk van eigen leden

Regelmatig worden in rAntgroen schitterende vogelfoto’s
van Rudy Vansevenant gepubliceerd.
Rudy is ook actief lid van de BVNF (Bond voor Verantwoorde

Wanneer: Zaterdag 12 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, districtshuis van Wilrijk

Watervogeltelling

Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Breng zeker een verrekijker mee. Wil je graag meegaan ? Neem contact met Gerry Heyrman.

Wanneer: Zondag 13 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Omgeving Temse - Tielrode

Vogelcursus module 1: Leren kijken naar vogels (Brasschaat)

In 2019 slaan Natuurpunt Antwerpen Noord werking Brasschaat en de Vogelwerkgroep Antwerpen Noord de handen in elkaar en organiseren een uitgebreide vogelcursus.

Wanneer: Dinsdag 15 januari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt CVN

Waar: Brasschaat, Kinderboerderij Mikerf

Filmavond: The Northwest Passage

i.s.m. Davidsfonds Aartselaar

Wanneer: Woensdag 16 januari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Cultureel Centrum Aartselaar

Cursus: Vogels kijken voor beginners (Niel) - HELAAS VOLZET

Weet je dat er een groot verschil is tussen een huismus en een heggenmus, of tussen een koolmees en pimpelmees?  Heb je interesse om deze en nog een heleboel andere vogels te leren kennen, dan

Wanneer: Donderdag 17 januari 2019

Wie: Natuurpunt Rupelstreek, Natuurpunt CVN, Vogelwerkgroep Rupel

Waar: Niel, Natuur.huis De Paardenstal

Belgische Vogeldag 2019 - 19de editie

Op zaterdag 19 januari ben je welkom op de Belgische Vogeldag 
Drie Eikencampus (Gebouw Q) UA Wilrijk -  Deuren: 9u00  -  Inkom: € 10,00

Wanneer: Zaterdag 19 januari 2019

Wie: Natuurpunt vzw

Waar: Edegem, Drie Eikencampus UA Wilrijk gebouw Q

Vogels spotten in Zeeland en Brouwersdam - NL

Voor deze activiteit is het vervoer kostendelend met de auto. Vermeld of je wil meerijden of je zelf kan rijden en passagiers kan meenemen.

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Ingang Post X

Winterse Krekenwandeling met huisgemaakte soep

We starten het nieuwe werkjaar met de allerbeste wensen voor onze vrienden én onze vereniging. 
Daarom kijken we uit naar onze klassieke winterse krekenwandeling, langs de kreekplassen en wielen. 

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland Noord, Natuurhuis Panneweel, Natuurstudiegroep Waasland-Noord

Waar: Meerdonk, Natuur.huis Panneweel

Historische wandeling op Fort 7

Voor de mensen die vorige week de historische
rondleiding op fort 7 hebben moeten missen is er
goed nieuws! Vandaag wordt de wandeling van vorige

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, Historische gidsenploeg

Waar: Wilrijk, Ingang Fort 7

Kerstdrink Natuurpunt Land van Reyen in Mortsel (AV)

Graag nodigen we jou en je familie van harte uit om op zondag 20 januari 2019 vanaf 14u samen een glaasje te heffen bij een gezellige nieuwjaarsdrink

Wanneer: Zondag 20 januari 2019

Wie: Natuurpunt Land van Reyen, Kern Mortsel

Waar: Mortsel, Parkschool

Cursus: Natuurwijzer Linkeroever-Zwijndrecht

In de schaduw van de kranen van de Antwerpse Haven is heel wat onbekende natuur te vinden.

Wanneer: Maandag 21 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt CVN

Waar: Antwerpen, HO-BIE

Tellen meeuwslaapplaatsen in Temse

Tellen van de slaapplaatsen van meeuwen.

Wil je graag meegaan ? Neem dan contact met : 

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Kaai Temse

Het grote vogelweekend

We nemen je mee op een begeleide vogelwandeling langs 2 vogelvoederplaatsen.

Uiteraard hoort daar tekst en uitleg bij door een vogelkenner!

Wanneer: Zondag 27 januari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Cursus: Natuurgids (Klein-Brabant)

LEER BIJ, BELEEF DE NATUUR EN INSPIREER!

Wanneer: Donderdag 31 januari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Klein-Brabant, VMPA Natuurgidsen Klein-Brabant

Waar: Bornem, Ecohuis De Krodde

Vleermuizen tellen op Fort 7

Jaarlijks tellen we onze overwinterende vleertjes (vleermuizen) op het
Fort. Het zijn er niet zo veel maar je leert wel veel over hun overwintering

Wanneer: Zaterdag 2 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

Introductiedag & workshop: "Hoe knot ik een wilg?"

In het werkingsgebied van Natuurpunt Waasland-Noord staan er nog vele honderden knotwilgen langs kreken en waterlopen en rond weilanden. Ook in het Krekengebied van Saleghem en de Grote Geule verzorgen de vrijwilligers van Natuurpunt Waasland Noord iedere winter tientallen knotbomen. Wie in zijn tuin knotwilgen aanplant geeft een eigen bijdrage aan het behoud van onze biodiversiteit! Mede daarom willen we als Natuurpunt Waasland Noord de aanplant van knotwilgen promoten en stellen we stekken van de knotwilg ter beschikking van de ruimere bevolking. Vraag meer informatie aan via knotwilgen

Wanneer: Zaterdag 2 februari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

Winter - Vogeltelling in Nachtegalenpark

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark - Brasserie Dikke Mee

Eenden en Ganzen in hun winterverblijf

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Rupelmonde, Rondpunt

Frisseneuzenwandeling in Viersels Gebroekt

Het is stil. De natuur is nog in volle rust.

Wanneer: Zondag 3 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven

Waar: Viersel, Parochiezaal van Viersel

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor beginners (Duffel)

In samenwerking met Natuurpunt Studi

Wanneer: Maandag 4 februari 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, Natuurpunt CVN, undefined

Waar: Duffel, De Mosterdpot

Infoavond paddenoverzet groot-Temse

In 2019 zal de paddenoverzetactie van half februari tot eind maart weer op volle toeren draaien. Misschien heb jij ook wel zin om ons enthousiast team te versterken?

Wanneer: Dinsdag 5 februari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Kalmthout)

Wanneer: Vrijdag 8 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, OKRA regio Antwerpen

Waar: Kalmthout, Lokaal Dienstencentrum Kruisbos

Bomenexcursie - van Panamarenko tot Park Spoor Noord - een bomenwandeling door de Seefhoek

Dit is een flinke, maar trage gegidste wandeling door de stad van ongeveer 4 km.

Wanneer: Zondag 10 februari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, standbeeld Pepto Bismo van Panamarenko

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor beginners (Ekeren)

Natuurpunt Antwerpen Noord organisee

Wanneer: Dinsdag 12 februari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie

Waar: Ekeren, Loods

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 13 februari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen (Deurne)

Wanneer: Donderdag 14 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, vzw LCB Deurne, Natuurpunt Schijnbeemden

Waar: Antwerpen, Bibliotheek Couwelaar

Natuurcomedyvoorstelling: Flirten in 't groen (Kalmthout)

Flirten en verleiden.

Wanneer: Vrijdag 15 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Vroente

Waar: Kalmthout, Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Vroente

Unieke Scheldeboottocht

Wij verkennen vanuit Temse met de 'Mozart' van Rivertours de Zeeschelde tussen Baasrode en de Rupelmonding. Tijdens de boottocht worden door ervaren gidsen en biologien van het Instituut

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Temse, Wilfordkaai Temse

Watervogeltelling

Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Breng zeker een verrekijker mee. Wil je graag meegaan ? Neem contact met Gerry Heyrman.

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Omgeving Temse - Tielrode

Vogelcursus module 2: Vogelzang rond tuin en bos (Brasschaat)

In 2019 slaan Natuurpunt Antwerpen Noord werking Brasschaat en de Vogelwerkgroep Antwerpen Noord de handen in elkaar en organiseren een uitgebreide vogelcursus.

Wanneer: Dinsdag 19 februari 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt CVN

Waar: Brasschaat, Kinderboerderij Mikerf

Cursus: Berken-eikenbos en korstmossen biodiversiteit (Zoersel)

xx

Prijs

20,00€/leden Natuurpunt en 25,00€/niet-leden.

Wanneer: Dinsdag 26 februari 2019

Wie: Vrienden van Zoerselbos, Natuurpunt CVN

Waar: Zoersel, Bezoekerscentrum Zoerselbos

Dagtocht naar de Hoge Venen - Kraanvogeltrek

Kraanvogels zijn ongeveer even groot als ooievaars, maar slanker gebouwd. Ze trekken in lange slierten in V-formaties of in rommelige groepen.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Begraafplaats Temse

Winter - Vogeltelling aan Noordkasteel

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Zeevaartschool

De Kruibeekse heerlijkheid

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Veer Kruibeke

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Lezing: De levende tuin (Deurne)

Creatieve ideetjes om je tuin om te toveren in een heerlij

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, vzw LCB Deurne, Natuurpunt Schijnbeemden

Waar: Antwerpen, Bibliotheek Couwelaar

Komt de lente al piepen?

Het voorjaar komt voorzichtig piepen zowel boven al onder de grond

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, parkingang Den Brandt (Nachtegalenpark)

Watervogeltelling

Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Breng zeker een verrekijker mee. Wil je graag meegaan ? Neem contact met Gerry Heyrman.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Omgeving Temse - Tielrode

Gallowaystoofvlees met frietjes!

Omdat natuur voor Natuurpunt meer inhoudt dan bos, heeft het grazers nodig om de natuurlijke successie tegen te gaan.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Parochiezaal

Cursus: Vogeltrek en trekvogels regio Zevenbergenbos (Ranst)

Vogeltrek is ieder jaar een terugkomend verhaal.

Wanneer: Donderdag 21 maart 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos, Natuurpunt CVN

Waar: Ranst, Pastorij Ranst

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Edegem)

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Gemeente Edegem

Waar: Edegem, Bioklas fort 5, Hangar 23

Wat zingt er in het struikgewas?

Fluwelen melodietjes tot harde trillers klinken in het park.

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

De gevleugelde bewoners van het fort

Op ontdekkingstocht naar de vogels in en rond het fort.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Koude Beekvallei in Borsbeek

Waarom werd hier geïnvesteerd in ecologische herinrichting en openleggen van de koude beek?

20 jaar natuurontwikkeling, in een korte wandeling

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Borsbeek, oude conciërgewoning Fort 3 - KLJ lokaal - binnen het Fort!

Lente - Vogeltelling in Rivierenhof

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Kasteel Rivierenhof

Bomenwandeling

Van wie zijn die Stam, Knoppen, Bladeren?

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Ertbrugge

Wandeling Steendorp Oost-Sive polder

De wandeling wordt begeleid door een CVN-natuurgids en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt CVN Waasland, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Kruid of onkruid?

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Nog niet gekend

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 10 april 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Voorjaarsbloeiers

de trots van Boekenberg: bloeiende planten die genieten van de prille zonnestralen in het bos!

Wanneer: Zaterdag 13 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

(Bedreigde) bijen

over honingbijen en wilde bijen en over bijenplanten

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Hof van Leysen Provinciaal Groendomein

Lente-excursie Domein Hertoghe

Met deze lente-wandeling maak je kennis met een park dat met een gezamenlijke inzet op een ecologische manier beheerd wordt.

Wanneer: Zondag 21 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Domein Hertoghe

Vroegochtendwandeling met zangvogels en ontbijt

Gegarandeerd met vocale ondersteuning van zangvogels.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele, Oxfam Wereldwinkel

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Jong leven

op verkenninge naartekenen van nieuw leven in de natuur

 

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel, provinciaal Groendomein Rivierenhof

Waar: Deurne, kasteel provinciaal groendomein Rivierenhof

Bomenexcursie - van Panamarenko tot Park Spoor Noord - een bomenwandeling door de Seefhoek

Dit is een flinke, maar trage gegidste wandeling door de stad van ongeveer 4 km.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, standbeeld Pepto Bismo van Panamarenko

Plantenexcursie

Wanneer: Dinsdag 30 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Domein Hertoghe

Praktijkcursus: Planten in de stad (Lier)

We gaan op zoek naar wilde planten en cultivars in de binnenstad Lier.  Is er een differentiatie aan wilde planten tussen stad en platteland? We bekijken inheemse soorten en exoten l

Wanneer: Zaterdag 4 mei 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos, Natuurpunt CVN

Waar: Lier, parking De Mol

Vroege ochtendwandeling met ook bijzondere aandacht voor akkervogels

We vangen 1 uur voor zonsopgang aan en wandelen in het donker langsheen bestaande en herstelde rietkragen van de Kieldrechtse Watergang. Rietzanger, rietgors, blauwborst kunnen zeker verwacht worden. Waarschijnlijk dat kleine karekiet ook al is aangekomen en koekoek al actief is
Iets verderop gaan we kijken hoe de oevers zich hersteld hebben na ons project van 2014 dat we met ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen hebben uitgevoerd.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Waasland Noord, Natuurstudiegroep Waasland Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Aan de brug

Lente-excursie Wolvenberg

Op regelmatige basis organiseren we wandelingen in het natuurgebied de Wolvenberg met de bedoeling om ons enigste natuurgebied van Antwerpen Stad te leren kennen en appreciëren.

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied Wolvenberg - container hoek Singel/Posthofbrug (vlakbij Berchem Station)

Watervallen van Kruibeke

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 5 mei 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Veer Kruibeke

Cursus fotografie voor beginners

De Lessen worden gegeven door Dirk Cleiren (°1969).

Wanneer: Maandag 6 mei 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse - Steendorp, Natuurhuis

Zoeken naar paddenstoelen in het zwammenparadijs "de Balikouter" in Wakken

Gidsen Marc Rouzeré en Gerard Demeester

Wanneer: Woensdag 8 mei 2019

Wie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen

Waar: Dentergem-Wakken, Parking van het domein

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Donderdag 9 mei 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Vogeltelling in Wolvenberg en Brilschans

Wanneer: Zondag 12 mei 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied de Wolvenberg en Brilschans

Wandeling met kennismaking Qigong

Organisatie NP Scousele. Wie wil kennismaken met Gigong?

Wanneer: Zondag 12 mei 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse - Steendorp, Natuurhuis

Plantenexcursie

Wanneer: Dinsdag 14 mei 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Brilschans

Vogelcursus module 3: Vogelzang rond heide (Ekeren)

In 2019 slaan Natuurpunt Antwerpen Noord werking Brasschaat en de Vogelwerkgroep Antwerpen Noord de handen in elkaar en organiseren een uitgebreide vogelcursus.

Wanneer: Dinsdag 14 mei 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt CVN

Waar: Ekeren, Ecoloods Natuurpunt

NIEUWE CURSUS: De stad, mijn eerste natuur (Antwerpen)

Stad, natuur: twee begrippen die op het eerste zicht het tegenovergestelde van elkaar zijn. Toch valt er zelfs midden in de stad heel wat te beleven op vlak van natuur.

Wanneer: Woensdag 15 mei 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Natuurpunt CVN

Waar: Antwerpen, Scoutshuis | Hopper Jeugdverblijven

Plantenexcursie

Wanneer: Dinsdag 28 mei 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Borgerhout, Districtshuis Borgerhout

Lente - Vogeltelling aan Middenvijver en Sint-Annabos

Wanneer: Zondag 2 juni 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Middenvijver

Insectenwandeling

Natuurpunt Waasland - Scousele organiseert een insectenwandeling.

Wanneer: Zondag 2 juni 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse - Steendorp, Natuurhuis

Beverpadden en Sinksepeirden

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 9 juni 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Rupelmonde, Rondpunt

Plantenexcursie

Wanneer: Dinsdag 11 juni 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Museum Schone Kunsten

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 12 juni 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Plantenexcursie

Wanneer: Dinsdag 18 juni 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied Wolvenberg

Cursus: Dagvlinders (Ranst)

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet van vlinders? Deze cursus leert je aan de hand van een les en een excursie in het veld vlinders te herkennen.

Wanneer: Dinsdag 25 juni 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos, Natuurpunt CVN

Waar: Ranst, Pastorij Ranst

Wandeling naar het Gelaagpark

Natuurpunt Waasland - Scousele begeleidt deze wandeling. Het Gelaagpark bevindt zich vlak naast de Roomkouter in Steendorp. Het park bevat oude gelaagputten die nu vol water staan.

Wanneer: Zondag 30 juni 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Plantenexcursie

Wanneer: Dinsdag 2 juli 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Kielbroek

Kruibeekse kreek

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 7 juli 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Begraafplaats

Bomenexcursie - van Panamarenko tot Park Spoor Noord - een bomenwandeling door de Seefhoek

Dit is een flinke, maar trage gegidste wandeling door de stad van ongeveer 4 km.

Wanneer: Zondag 7 juli 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, standbeeld Pepto Bismo van Panamarenko

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP