Resultaten in de buurt van 'Antwerpen'

Natuurgebieden in de buurt

Blokkersdijk

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Op de Antwerpse Linkeroever ligt Blokkersdijk. Dit natuurgebied vlakbij de Schelde en de haven is met zijn verschillende biotopen een uitstekende plaats om vogels te kijken!

Wolvenberg

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Hobokense Polder

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Tussen de Schelde, Hoboken en de industrie ligt de Hobokense Polder: de grootste brok natuur in Antwerpen Stad. De natuur kreeg hier vrij spel en er ontstond een waardevol en prachtig natuurgebied, met een grote verscheidenheid aan landschappen en een enorme rijkdom aan plantensoorten. Meer dan 500 verschillende planten en 360 verschillende paddenstoelen vinden hier hun thuis. In de late lente stelen orchideeën de show en tussen het gras kan je de bos- en de bijenorchis ontdekken. Ontdek hier een verrassend rustig decor met gallowayrunderen en konikpaarden.

Klein-Zwitserland

Mortsel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Klein-Zwitserland in Mortsel is een prachtig voorbeeld van een jong opkomend bos. Sinds de jaren tachtig groeien hier pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten- en dierenleven. Fluitenkruid, boerenwormkruid en honingklavers kleuren het gebied. Vele dieren zoals konijnen en hazelwormen vinden er een thuis. Het Hazelwormpad laat je kennis maken met Klein-Zwitserland.

Oude Landen

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Unieke natuur vlakbij de stad! De Oude Landen bestaat uit de mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het is wellicht één van de mooiste stedelijke natuurgebieden van Vlaanderen. Bekend voor zijn grote bloemenpracht, zoals de wilde orchideeën die de graslanden in de lente rozerood kleuren, maar ook voor zijn rietvogels (kleine karekiet, blauwborst, rietgors), de nachtegalen, de vele vlinders en de Schotse gallowayrunderen die van juli tot december grazend een handje helpen bij het beheer.

Fort 7

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Brialmontfortengordel rond Antwerpen werd gebouwd in 1859. Er werden acht forten opgetrokken, waarvan er nu nog zeven overblijven. Fort 7 is sinds 1985 erkend als natuurreservaat. Deze natuurwaarden konden zich enkel ontwikkelen dank zij het monument terwijl de natuur ook vele specifieke monumentwaarden in stand hield. Een unieke wisselwerking die Natuurpunt wenst te behouden en uit te bouwen.

't Asbroek

Schoten Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Natuurgebied 't Asbroek in Schoten maakte tot voor kort deel uit van kasteeldomein Amerlo. Hier kan je het kasteelverleden van 't Asbroek zien: rododendrons, een prachtige oude waterstruik en knoteiken. Nu komt de natuur op de eerste plaats. Vele dieren voelen zich thuis in 't Asbroek. De ree is zowat het uithangbord van het gebied.

Bospolder

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Wil je wandelen in de natuur in het noorden van Antwerpen? Ga op stap in De Bospolder in Ekeren. Er zijn wandelroutes door graslanden, ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. Je vindt er wandeltochten door het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject, dat voor het herstel van zeldzame planten en dieren heeft gezorgd.

Wijtschot

Schoten Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning.

Kuifeend en de Grote Kreek

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Midden in de Antwerpse haven, meer bepaald in het rangeerstation Antwerpen-Noord, ligt het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek. Het is een overwinteringsgebied voor vogels, alsook een belangrijke trek- en broedplaats. Het is werkelijk een stukje boeiende natuur!

Het Rood

Kapellen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood is sinds 1996 in beheer bij Natuurpunt. Dit bosgebied ligt op de overgang van de Kempen naar de polders. De naam 'Het Rood' is afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem. Dat is geen vervuiling, maar ijzer dat van nature in de zandbodem aanwezig is en 'verroest'. Heel de omgeving en de Rode beek die er door loopt, wordt gekenmerkt door dit rode zand.

Molenbeekvallei-Vremde

Boechout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurpunt beheert in deze beekvallei waardevolle percelen om de natuur opnieuw volop kansen te geven. De Molenbeek is een typische laaglandbeek. Ze stroomt door een vlak en wisselend landschap.

Kelderijlei

Schelle Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied Kelderijlei bestaat uit hooilandjes, amfibieënpoelen, houtwallen, doornstruweel en knotwilgenrijen. In het vochtige deel groeit veel zwarte els.

Schijnvallei

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Op minder dan 10 kilometer van de kathedraal van Antwerpen liggen in deze vallei nog heel wat graslandjes, bosjes, struwelen en ruigtes. Op je wandeling kan je vogels, insecten en planten ontdekken.

Maaienhoek

Schelle Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Bij hoogtij zoeken vogels rust en voedsel in waterrijke natuurgebieden langs de Schelde, zoals Maaienhoek in Schelle. Deze gebieden vormen dan zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen.

Langbos en Babbelse Plassen

Kontich Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de Babbelse Plassen, naast het Langbos, omringen knotwilgen en houtkanten de bloemrijke hooilanden. In het voorjaar kleuren de hooilanden hier roze vol bloeiende echte koekoeksbloemen. Op de wat nattere gedeelten groeien planten zoals de zeldzame beekpunge en dotterbloem.

Zevenbergenbos

Ranst Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Zevenbergenbos is een prachtig, oud bos in Ranst, deel uitmakend van een complex van meer dan 100 hectare bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken. In de zomer fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk speelbos.

Walenhoek - Niels Broek

Niel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

In het landschap van Schelde en Rupel kan je dankzij het wandelnetwerk Rivierenland van het regionaal landschap een heerlijke wandel- en natuurkijkdag beleven in het paradepaardje van de Rupelstreek, de Walenhoek. Breng ook eens een bezoek aan het Natuur.huis de Paardenstal, het onthaalpunt van Natuurpunt.

Bos N

Boom Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

Fort van Brasschaat

Brasschaat Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Een ideaal winterhotel voor vleermuizen is het Fort van Brasschaat zeker. Met meer dan 550 overwinterende vleermuizen behoort het tot de top drie van de vleermuizenforten in Vlaanderen.

Oude Spoorwegberm

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Schans van Smoutakker

Stabroek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Hoewel het nu een oase van rust en natuur is, werd de Schans van Smoutakker te Stabroek allesbehalve met vredelievende doeleinden gebouwd. Deze schans of tussenfort maakt deel uit van de Versterkte Stelling rond Antwerpen. Een imposante fortengordel, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw, die Antwerpen en haar haven moest beschermen tegen vijandelijke invallen. Helaas was de Schans van Smoutakker slechts een kort leven beschoren. Door een onverwacht hevige explosie vloog het fortje op 10 oktober 1914 volledig de lucht in en werd herschapen in een ruïne. Een roemloos einde,... Na meer dan 85 jaar verwaarlozing, kreeg de Schans van Smoutakker echter een nieuwe toekomst!

Huzarenberg

Stabroek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Huzarenberg is een prachtig bebost duingebied aan het Moretusbos in Stabroek. In 2005 wist Natuurpunt Antwerpen Noord de eerste perceeltjes natuur op de Huzarenberg in Stabroek te beschermen. Op de voormalige stuifduinen ontwikkelde zich een gemengd bos bestaande uit grove den, zomereik, lijsterbes, sporkehout en ruwe berk.

Scheldeschorren aan de Notelaer

Bornem Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Zowel biologisch als landschappelijk behoren de Scheldeschorren tot de best ontwikkelde van het zoetwatergetijdengebied. Het voormalig jacht- en zomerpaviljoen De Notelaer is nu een toeristisch-recreatief onthaalcentrum voor de Schelde.

Babbelbeekse Beemden

Duffel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Vogels Antwerpen Linkeroever

Wat gaan we doen?

Wie: Natuurpunt Noorderkempen

Waar: Kalmthout, Parking De Vroente

Z Z

Opendeurdag Natuurpunthuis Waasland

Op 28 april heten we je welkom in het Natuurpunthuis te Melsele.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Dienst Natuurontwikkeling Gemeente Beveren

Waar: Melsele, Natuurpunthuis Waasland

Z Z

Planteninventarisatie De Reukens

Wij willen een volledig zicht krijgen op wat er bloeit in De Reukens. Daarom gaan we er onder leiding van Alain Pieters de planten determineren.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukenspad

Z Z

Klimaatwandeling met proevertjes (Nijlen)

Kom wandelen in een mooi gebied in jouw buurt en leer aan de hand van de bijzondere natuu

Wie: Natuurpunt CVN, KVLV Nijlen

Waar: Nijlen, Viersels Gebroek, parking einde straat, brug over kanaal

Z Z

Info-avond zwaluwen

Op deze zwaluwen-info-avond belichten we alle in ons land voorkomende zwaluwsoorten en gierzwaluwen in het bijzonder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, De IJsvogel - Fort 7

Z Z

Bevers op het spoor in Biezenweiden en Broek De Naeyer

Bevers zijn de grootste knaagdieren van Europa. Toch zal je er niet snel een te zien krijgen. De dieren voelen zich veiliger als ze overdag binnen blijven.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Willebroek, Zwarte Beek

Z Z

FO-r-TSHOOT

Hoe gaat natuur te werk in het monument? Deze shoot is voorlopig de laatste gelegenheid in Fort 7, we keren hier pas terug einde oktober.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort7

D D

Controle Steen- en kerkuilkasten Steendorp / Temse

In mei worden de kasten van de uilen nagekeken.

Heb je zin om mee te gaan?

Contacteer Gerry Heyrman.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Groot-Temse

D D

ontbijtwandeling

Op zondag 1 mei vindt naar jaarlijkse gewoonte de ontbijtwandeling plaats van Natuurpunt Schijnvallei.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Kern Borsbeek

Waar: Borsbeek, Fort III van Borsbeek - De Schuur

D D

Ochtendwandeling met ontbijt in het Broek van Blaasveld

Vogels kijken is vooral… luisteren, zeker bij zangvogels. Deze meestal kleine vogels leven vaak verborgen tussen het groen.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Blaasveld, Parking Broekstraat

D D

Vogelexcursie: Lokeren en Gent

Het Molsbroek, bakermat van vzw Durme, is een natuurreservaat van zo’n 80 ha in Lokeren. Het is een moerasgebied met een grote biodiversiteit.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, 't Spant

D D

Natuurwandeling in de Hobokense Polder

Vandaag gaan we op bezoek bij onze vrienden van Natuurpunt Hobokense Polder die in 2018 veertig kaarsjes voor hun natuurwerking mogen uitblazen.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Hoboken, Station Hoboken

D D

voor Teug en Meug

Het Hobokens ‘biergenietschap’ Voor Teug en Meug presenteert deze avond onze vers gebrouwen Natuurpuntbieren

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Cultuurcafé Moretus

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Feest bij de slechtvalken in Mortsel (Agfa-Gevaert)

Zaterdag 5 mei organiseren Natuurpunt en Agfa-Gevaert een heus feest bij het koppeltje slechtvalken dat al sinds 10 jaar nestelt op de 70 meter hoge schoorsteen.

Wie: Natuurpunt Land van Reyen

Waar: Mortsel, Agfa-Gevaert bezoekersingang

Z Z

Doode Bemde en beverwandeling Neerijse

NAMIDDAGWANDELING: De Doode Bemde is zowat het pareltje van de natuurgebieden langs de Dijle.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Parkeerplaats Bist

Z Z

Groenten fermenteren op grootmoeders wijze

Fermenteren is een oude techniek om voedsel te bewaren, die stamt uit de tijd dat de koelkast nog niet bestond. Je kent ongetwijfeld gefermenteerde producten zoals zuurkool, bier en ketchup.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Dienstencentrum Groen Zuid

Z Z

Vroegochtendwandeling

Net voor het opkomen van de zon gaan we luisteren hoe de vogels ontwaken in het Panneweel. Hier kan je parkvogels als zwartkop, lijster, merel, kool- en pimpelmees en boomkruiper verwachten. 

Wie: Natuurpunt Waasland Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

Z Z

Ochtendkriebels op de Kalmthoutse Heide

Wat gaan we doen?

’s Ochtends struinen door de Kalmthoutse Heide … zalig die rust.

Wat hopen we te zien?

Wie: Natuurpunt Noorderkempen, NAREKA

Waar: Kalmthout, Parking "De Vroente"

Z Z

Vogeltelling in Wolvenberg

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied de Wolvenberg

Z Z

Lentewandeling vogels op Anderstad

In mei leggen alle vogels een ei. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Een ideaal moment om samen nog eens onze blik te werpen op de vogelrijkdom aan Anderstad.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Lier, Parking De Mol in Lier aan de netebrug

Z Z

De Blankaart en omgeving

Op de rechteroever van de IJzer, boven Diksmuide, ligt de Blankaart. Ooit het leefgebied van de otter, nu broedgebied voor lepelaars en een paradijs voor de natuurliefhebber.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Zwembad Sorghvliedt (parking)

Z Z

Bazelse bossen

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

Z Z

Bodemsafari en Repair Café met Geefplein

We verwachten je dit jaar terug in het natuurhuis Panneweel op deze eerste openschuurdag van 2017. Hopelijk wordt het een zonnige lentedag in onze weelderig bloesemende hoogstamboomgaard.

De poorten van het natuurhuis gaan traditiegetrouw om 14u00 open en sluiten om 17u00. Net zoals vorig jaar is er om 14u30 een gegidste wandeling voorzien die ongeveer anderhalf uur duurt. Aan deze themawandeling in de omgeving kan je vrij deelnemen.

Wie: Natuurpunt Waasland Noord, Vriendenkring Panneweel, natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

Z Z

Openschuurdagen 2018 aan het Natuurhuis Panneweel

De eerste zondag van mei, juni, juli, augustus en oktober is er een openschuurdag waarbij we telkens een ander thema belichten met doorlopend gezinsvriendelijke activiteiten.

Wie: Natuurpunt Waasland Noord, Vriendenkring Panneweel, natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

M M

Cursus: Lieveheersbeestjes (Brasschaat)

Natuurpunt CVN heeft al een uitgebreid aanbod aan cursussen over ongewervelden: dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen, kevers en wantsen, zweefvliegen, etc.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt CVN

Waar: Brasschaat, Mikerf

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Wolvenberg

W W

Plantenstudiegroep

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

D D

Wandeling in 'den Battelaer'

We verkennen rustig het natuurgebied met enerzijds aandacht voor de geschiedenis en het historische beheer, anderzijds voor de toekomst en het huidige beheer.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Parking Leest United

D D

Vissen vangen, tellen en vrijlaten… in de Schelde

Onze medewerkers Mark Staut en Anna Schneider werken mee aan het onderzoek naar het visbestand in de Schelde van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, INBO

Waar: Doel, Ketenisseschor

Z Z

Ezemaal, het Haspengouwse plateau en de vallei van de Kleine Gete.

We verkennen vandaag het Haspengouwse Plateau en de vallei van de Kleine Gete. Voor velen is dit waarschijnlijk een minder bekende streek. Het land is een erg heuvelachtig landbouwgebied.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, viaduct Boomse steenweg ter hoogte van 't Spant

Z Z

Bomenwandeling

Belang van bomen in een stedelijke omgeving

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Z Z

Vroegochtendwandeling in de Hobokense Polder

We moeten vroeg uit de veren voor onze klassieker om een onvergetelijke ervaring op te doen: de eerste vroege vogels die beginnen te fluiten.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Station Hobokense Polder

Z Z

Expeditie Natuurpunt: Sponsorontbijt in CC Moretus

Ook in 2018 neemt onze afdeling deel aan Expeditie Natuurpunt met twee teams: Team Nello en Patrasche en het team Hoofd boven Water.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Cultuurcafé Moretus

Z Z

Lente-excursie Domein Hertoghe

Met deze lente-wandeling maak je kennis met een park dat met een gezamenlijke inzet op een ecologische manier beheerd wordt.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Domein Hertoghe

Z Z

ANT/ Bijeninventarisatie in de Molenbeekvallei

"ANT/ Bijeninventarisatie in de Molenbeekvallei te Vremde (2531Boechout)

Zondag 13 mei 2018, 13.00-17.00

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Vremde, kapel Maria Magdalena, Broechemsesteenweg 100 in Vremde (2530 Boechout), (naast jongenstehuis Don Bosco). Eindhalte bus 51. Parkeren kan aan het tehuis

Z Z

Initiatie broedvogelinventarisatie Rietveld Kallo

Het Rietveld Kallo wordt sinds enkele jaren gemonitord vanaf 1 april tot half juli.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Kallo, kruising Kwarikweg-Gasthuisstraat (Fina tanks)

Z Z

Alles groeit en bloeit

Ook in een park komen we veel te weten over bloeiende planten, allerlei soorten kruiden en dieren

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark ingang Den Brandt

Z Z

Pinksterconcert: nachtegalen in de Biezenweiden

Nachtegalen zijn bekend om hun prachtige en gevarieerde zang. Maar hoe lang is het geleden dat je er nog een gehoord hebt? Waar vind je nog nachtegalen?

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Willebroek, Ingang Biezenweiden aan de Zwarte Beek

Z Z

Bushcraft (Schoten)

Op 20 mei 2018 staat er bushcraft op het programma.  De activiteit richt zich specifiek tot kinderen van 6 tot 12 jaar.

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Schoten

Waar: Schoten, Kasteel van Schoten

Z Z

Fortengordel 2018 : Fort van Walem

100 jaar is het geleden dat de eerste wereldoorlog stopte, mede onder druk van een moe geleden bevolking.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Heemkundige Kring Dr. Croquet

Waar: Mechelen, Ingang Fort van Walem

M M

Inventarisatie Molenbeekvallei.

De Klein-Brabantse natuurstudiewerkgroep richt zich deze zomer speciaal op de Puurse Molenbeekvallei.

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Puurs, Kerk van Liezele

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Domein Hertoghe - hoek Karel Oomsstraat en Markgravelei

V V

Hobokens Wild in de Novonov

Ken je de Novonov in Hoboken al? Check zeker deze website eens: www.novonov.be.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Novonov

Z Z

Fietstocht Noordelijk Eiland en Zennegat (40 à 45 km) - Low Impact

We gaan met de fiets op zoek naar vogels in het Schelde-estuarium, dit maal niet langs de Schelde zelf, maar langs Rupel, Dijle en Zenne.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, ‘t Spant

Z Z

Belgisch en Nederlands Limburg, landschapswandeling, orchideeën en kalkflora

Nederlands Limburg, juist over de Maasvallei, is een prachtige heuvelachtige streek gekenmerkt door typische mergel.We bezoeken de orchideeëntuin van Schin op de Geul in het Gerendal.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

FO-r-TOSHOOT "Fort 8"

Jawel, fort 8! We faan op bezoek bij de buren en fotograferen in de 'propere' droge gracht, het Réduit met zijn pareltjes van metselwerk, in het ontluizingskamertje en de traditore batterij.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Antwerpen- Hoboken, ingang Fort 8

Z Z

Sound of Science

Sound of Science: Op 27 mei wordt het allereerste openlucht wetenschapsfestival van België georganiseerd: Sound of Science 2018 !

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 1951

Waar: Edegem, Hof Ter Linden

Z Z

Deelname aan Dag van het Park in het Gravenhof

Natuurpunt maakt bijenhotelletjes

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Gravenhof

Z Z

Lentewandeling in de Hondsbossen

Eind mei, bijna juni... de zon schijnt al heerlijk op deze lentezondag. Het kan natuurlijk ook regenen, maar een mooie wandeling in de Hondsbossen van Katelijne wordt het zeker!

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Kerk van Sint-Katelijne-Waver

Z Z

Wandeling Rond het Fort van Steendorp

Het is zo dichtbij en waarschijnlijk ben je er nog nooit geweest.
Wie nog nooit ge

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland-Scousele, Natuurpunt-CVN

Waar: Steendorp, Natuurhuis

D D

Zwaluwfietstocht

Jaarlijks inventariseren we het zwaluwbestand in onze gemeente. Zo leren we de evolutie van het zwaluwenbroedbestand kennen.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Kerk Sint-Leanardus

D D

Webinar - Graslandbeheer

Doorheen de eeuwen heeft de landbouw in Vlaanderen veel bos laten plaats maken voor grasland.  Ook de natuur pastte zich aan: typische graslandplanten en -dieren maken nu deel uit

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

W W

Hoe bijen praten met elkaar

Als bijen een plek hebben ontdekt waar veel voedsel te vinden is, vertellen ze dat aan hun soortgenoten door bij aankomst in de kolonie een dansje uit te voeren.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Jeuglokaal Sportcentrum

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Zwerfvuilactie Natuurpunt Lint

Tweemaandelijkse zwerfvuilactie langs de fietsostrade, in het Bos van Marpingen en in de omgeving van de Vlinderweide.

Wie: Natuurpunt Land van Reyen

Waar: Lint, Spporwegovergang nabij scoutslokalen Luytershof

Z Z

Vroegochtendwandeling in het Viersels Gebroekt met aansluitend ontbijt

Een groot aantal rietvogels broedt nu in het Viersels Gebroekt. Velen hebben duizenden kilometers afgelegd vanuit Afrika om hier in de rietmoerassen hun kroost groot te brengen.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven

Waar: Viersel, Parochiezaal van Viersel (over kerk)

Z Z

Lente - Vogeltelling

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Feestzaal Harmonie in het Harmoniepark

Z Z

Dagexcursie naar het Buitengoor in Mol en omgeving

Buitengoor is een natuurgebied aan het Zilvermeer in Mol. Van droog tot zompig nat, van dopheide tot zandblauwtje, van zuur tot kalkrijk, je vindt er de Antwerpse Kempen in een notendop.

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Puurs, Parking station Puurs

Z Z

S.O.S. Zwaluwen en weidevogels in onze regio – fietsexcursie

Voor het derde jaar op rij trekt ARDEA er al fietsend op uit om de nog resterende boerenzwaluwen in het westelijk deel van onze regio trachten te tellen.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, 't Spant

Z Z

Zomer-excursie Wolvenberg

Op regelmatige basis organiseren we wandelingen in het natuurgebied de Wolvenberg met de bedoeling om ons enigste natuurgebied van Antwerpen Stad te leren kennen en appreciëren.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied Wolvenberg - container hoek Singel/Posthofbrug (vlakbij Berchem Station)

Z Z

50 tinten groen

Denk jij dat groene natuur allemaal hetzelfde is?

Laat je verrassen door het kleurenpalet van 50 tinten groen en leer meer over de activiteit van dat groen.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Z Z

Openschuurdag - Uilen (met vrije picknick in de boomgaard).

Als je voor één dag de zon kan doen schijnen, doe het dan vandaag! Picknicken in de zon is gewoon altijd gezelliger.

Wie: Natuurpunt Waasland Noord, Vriendenkring Panneweel

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

Z Z

De biodiversiteit van het Viersels gebroekt

In het late voorjaar is het in het Viersels gebroekt, een open beemdenlandschap met enkele meanderende beken ongeveer 20 km ten oosten van Antwerpen, altijd genieten.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Leeuwerikenpark

W W

Cursus: Gidsen van kinderen (Edegem)

Hoe beleven kinderen de natuur? Hoe speel je daar als gids of als begeleider best op in? 

Wie: Natuurpunt CVN, Gemeente Edegem

Waar: Edegem, Fort V, Bio-klas

D D

Gevarieerde ontdekkingen in de natuur dichtbij

Hou je van actieve natuurbeleving en heb je niet onmiddelijk inspiratie...
Dan bieden we je dat wekelijks op een dienbord aan en als je zin hebt hap je toe.
Twee keer per week zelfs !  

Wie: Natuurpunt Waasland Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

V V

Kalmthoutse Heide - Nachtgeluiden

Wat gaan we doen?

Wie: Natuurpunt Noorderkempen

Waar: Kalmthout, Parking "De Vroente"

Z Z

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Z Z

Hobokens Wild – Themawandeling door de Polder met bierproeverij

Expeditie Team Nello & Patrasche nodigt u uit voor een zomerse wandeling in de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Hobokense Polder

Z Z

gekriebel en geritsel

Welke kleine en misschien ook iets grotere dieren zien we in deze periode van het jaar?

Kom het samen met je kinderen, vrienden, ... ontdekken.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Z Z

De Oude Landen

Net zoals de Hobokense Polder zijn ook de Oude Landen een ferme brok unieke natuur vlakbij de stad!

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Parking Zwembad Zorghvliedt

Z Z

Natuurwandeling Mispeldonk, Bonheiden

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Polderlekkers

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

M M

Opleiding voor klimaat- en natuurgidsen: Biodiversiteit & klimaat (webinar)

Is biodiversiteit hot?

Wat klimaatverandering doet met de natuur.

Biodiversite

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

W W

Bomenwandeling

Wandelen tussen de bomen op zoek naar detypische kenmerken van deze bronnen van zuurstof

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Borgerhout Antwerpen, Te Boelaerpark op de hoek van de 2 straten

Z Z

Netevallei en kasteeldomein Herlaar, Herenthout – Slow!

De Netevallei en zijn bosrijke omgeving, eertijds decor van de Vlaamse film “Pallieter” heeft een grote landschappelijke waarde.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, 't Spant

Z Z

Natuurwerkdag Waverwoud - Hondsbossen

Natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen) in Sint-Katelijne-Waver. Samenkomst om 09:30 aan het speelpleintje op het einde van Den Haes.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Afspraak aan het speelpleintje op het einde van Den Haes.

Z Z

In en rond de boomgaard

Aan het begin van de zomer kijken we naar de bloesem, ontdekken we waarom bijen zo belangrijk zijn en welke planten nog groeien in een boomgaard.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark ingang Den Brandt

Z Z

Viroinval-Nismes: vlinders en planten van de kalkstreek

De zuidelijke hellingen van de Viroinvallei herbergen een thermofiele fauna die in België verder zijn gelijke niet kent.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Orchideeën- en bloemenwandeling Waaslandhaven

                     

ORCHIDEEËN- en BLOEMENWAND

Wie: Natuurpunt Waasland Zuid, Natuurpunt Waasland

Waar: Zwijndrecht, Industriegebied Zwijndrecht

Z Z

Zomerwandeling Zevenbergenbos

De zomer in al haar glorie!

's Ochtends trekken we erop uit om de zomerse natuur te bewonderen in het Zevenbergenbos.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Werkgroep Gidsen Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Kasteel Zevenbergen

Z Z

Op zoek naar Wespvlinders in de Oude Landen

Heb je al ooit gehoord van een Wilgenwespvlinder of een Berkenglasvlinder? Het zijn dag-aktieve nachtvlinders die tot de wespvlinders behoren.

Wie: Vlinderwerkgroep Atalanta Antwerpen Noord, vlinderwerkgroep Natuurpunt

Waar: Ekeren, Eco-loods Ekeren

Z Z

Schapenscheren Kesselse Heide

Een schapenkudde met herder is geen dagelijks zicht meer op de heide. Slechts een paar keer per jaar grazen er 200 schapen, een waar festijn voor het oog.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Provinciale groendomeinen Antwerpen, vzw Kemp en verschillende vrijwilligers

Waar: Nijlen, Doefoepdhei

Z Z

Wandeling op het Noordelijk Eiland te Wintam-Bornem

Een klassieker in één van de vogelrijkste gebieden van Vlaanderen.

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Bornem, Parking sluis Wintam

Z Z

Historische wandeling op Fort 7

De lente is in het land, de vleermuizen zijn weer volop aan het uitvliegen en dat wil dus zeggen dat wij weer “ het kot vrij “ hebben!

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, Historische gidsenploeg

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7, Natuurpunt

M M

Cursus: Sprinkhanen (Brasschaat)

In het rijtje van de meest opvallende insecten, staan de sprinkhanen toch wel ergens bovenaan.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt CVN

Waar: Brasschaat, Mikerf

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Oosterweelbocht en droogdokken

W W

Wie woont er in de poel?

Enkele jaren geleden is er in De Reukens een vijver gegraven. Wij zijn benieuwd of er intussen waterdiertjes zijn komen wonen! Met schepnetjes zullen we ze vangen en even bekijken.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukens

V V

Inventarisatie Molenbeekvallei

De Klein-Brabantse natuurstudiewerkgroep richt zich deze zomer speciaal op de Puurse Molenbeekvallei.

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Puurs, Tuin van Hof ten Broeck

Z Z

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Z Z

FO-r-TOSHOOT "FortKessel"

!!deze shoot is onder voorbehoud ! vooraf informeren bij de leiding !

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Kessel, ingang Fort Kessel

Z Z

Het Hageven te Neerpelt

Dit reservaat van 250 ha. sluit aan bij De Plateaux in Nederland en vormt zo een natuurgebied van ongeveer 600 ha.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Planten, insecten en waterbeestjes in het Viersels Gebroekt

In deze periode van het jaar ligt het Viersels gebroekt er op zijn mooist bij; een ideaal moment dus om je te laten verrassen door de biodiversiteit van dit natuurgebied.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven

Waar: Viersel, Parochiezaal van Viersel (over kerk)

Z Z

Landschapsfeest Frijthout

Jaren heeft Hove er naar uitgekeken en eindelijk is het zover. Op zondag 24 juni openen we feestelijk een belangrijke nieuwe groene ruimte: Frijthout.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, gemeente Hove

Waar: Hove, Frijthout

D D

Cursus : Libellen (Ranst)

Libellen zijn kleurrijke luchtacrobaten die al eeuwen tot de verbeelding spreken. Ze duiken dan ook regelmatig op in fabels en broodje-aapverhalen.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos, Natuurpunt CVN

Waar: Ranst, Pastorij Ranst

Z Z

"Adopteer een berm" – zwerfvuilopruimactie

De Milieuraad van Aartselaar startte in 2010 met de actie “Adopteer een berm”.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parking Zinkval

Z Z

Historische wandeling op Fort 7

De planten komen in volle bloei waardoor ons zicht op de wallen meer en meer beperkt wordt. Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om de gebouwen zelf te bezoeken.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, Historische Fortgidsen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7, Natuurpunt

Z Z

Vlinderwandeling in de Hobokense Polder

We maken een wandeling van ongeveer 5 kilometer langs de interessantste vlinderplekjes in de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Z Z

Zomer - Vogeltelling

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Brug Royerssluis - kant Hogere Zeevaartschool

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP