Resultaten in de buurt van 'Lier'

Natuurgebieden in de buurt

Beneden-Nete (Anderstad)

Duffel Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Beneden-Netevallei is een waar paradijs voor vogels. De brede rietkragen en vijvers fungeren als rustgebied tijdens de trek en als broedgebied voor heel wat zeldzame soorten.

Jutse Plassen

Koningshooikt Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Jutse Plassen, een kunstmatig aangelegd waterretentiebekken, ligt in de Lierse deelgemeente Koningshooikt, op de grens met de zuidelijk gelegen gemeente Putte. Naast wateropvang bieden de Jutse Plassen ook ruimte voor recreatie en natuur.

Babbelbeekse Beemden

Duffel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Molenbeekvallei-Vremde

Boechout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurpunt beheert in deze beekvallei waardevolle percelen om de natuur opnieuw volop kansen te geven. De Molenbeek is een typische laaglandbeek. Ze stroomt door een vlak en wisselend landschap.

Vallei van de Grote Nete

Heist-op-den-Berg Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De vallei van de Grote Nete tussen de Pallieterhoeve in Booischot en Kruiskensberg in Itegem is de grootste open ruimte in Heist-op-den-Berg. Je wandelt er in het spoor van Pallieter.

Kleine Netevallei - Viersels gebroekt - Steenbeemden

Grobbendonk Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt. De slingerende, oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.

Waverwoud: Hondsbossen, Gasthuisbossen, Vossenbergbos, Zuurbossen, Brede Zeyp

Lier Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

In de vroege Middeleeuwen strekte het Waverwoud zich uit tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, bossen en open, heideachtige stukken. Wat nu nog rest van het woud, ademt nog steeds de magie van weleer.

Mosterdpot - Goorbosbeekvallei

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gebied Mosterdpot ligt als een lappendeken van vochtige weilanden, bosjes en watervlaktes in Duffel en Sint-Katelijne-Waver.

Zevenbergenbos

Ranst Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Zevenbergenbos is een prachtig, oud bos in Ranst, deel uitmakend van een complex van meer dan 100 hectare bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken. In de zomer fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk speelbos.

Oude Spoorwegberm

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Grote Vijver van Klein Boom

Putte Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vroeger werd hier achter de huidige gemeentelijke feesthallen van Putte klei gewonnen. Daardoor ontstond een grote kleiwinningsput. Vandaag is dit een prachtig natuurgebied met vijf hectare ongerept wateroppervlak, omzoomd met rietkragen en bos.

Fort 3 van Borsbeek

Borsbeek Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Fort van Borsbeek is een bakstenen fort uit de Antwerpse fortengordel. De gebouwen zijn een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. De afwisselende natuur rond het fort kan je ontdekken via een mooie wandelroute.

Krankebossen

Putte Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Toegankelijkheid

De Krankebossen zijn bereikbaar langs een pad vertrekkend vanuit de Berkenstraat (ter hoogte van huisnummer 34).

Klein-Zwitserland

Mortsel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Klein-Zwitserland in Mortsel is een prachtig voorbeeld van een jong opkomend bos. Sinds de jaren tachtig groeien hier pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten- en dierenleven. Fluitenkruid, boerenwormkruid en honingklavers kleuren het gebied. Vele dieren zoals konijnen en hazelwormen vinden er een thuis. Het Hazelwormpad laat je kennis maken met Klein-Zwitserland.

Fort van Walem

Mechelen Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het Fort van Walem is zowel belangrijk omwille van zijn erfgoedwaarde als omwille van de natuurwaarde, ondermeer door de overwinterende vleermuizen.

Schijnvallei

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Op minder dan 10 kilometer van de kathedraal van Antwerpen liggen in deze vallei nog heel wat graslandjes, bosjes, struwelen en ruigtes. Op je wandeling kan je vogels, insecten en planten ontdekken.

Abroek

Grobbendonk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Abroek ligt in de vallei van de Kleine Nete. Het gebied, wat als geheel ongeveer 40 hectare groot is, bestaat voornamelijk uit vochtige graslanden en populierenbossen.

Vallei van de Maasloop

Herenthout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het natuurgebied de Maasloop ligt ten zuiden van Herenthout, in de vallei van de Wimp, en grenst aan de vallei van de Grote Nete. Het Kasteel van Herlaar en de oude watermolen liggen in de onmiddellijke nabijheid.

Peulisbossen

Bonheiden Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Peulisbossen is een heel vochtig gebied, waarvan één derde het hele jaar onder water staat.

Oude Netearm

Rumst Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De Oude Neterarm ligt tussen de dorpskern van Rumst en de rivier de Nete, niet ver van het drierivierenpunt waar Nete en Dijle samen de Rupel vormen. Je kan in dit natuurgebied kennismaken met moeras, pioniersbos, ruigte, natte ruige graslanden en restanten van de vroegere vloeibeemden. Je wandelt langs de Nete, door de Oude Netearm, de Oude Spoorwegberm en het Stuyvenbergbos. Als toemaatje sta je oog in oog met de mooie Lazaruskapel, kan je een bezoek brengen aan vogelkijkhut Eeckhoven en wandel je door het Hof ten Eiken.

Wolvenberg

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Hoge Beemortel

Putte Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Hoge Beemortel ligt in het zuiden van de Kempen, in het Land van Keerbergen. Drie beken doorkruisen het gebied: de Wolzakkenleibeek en de Kleine Beek, die in het natuurgebied uitmonden in de Valkenlaerebeek. Historische streekkaarten leren ons dat hier vroeger een bosgebied lag. Opvallend is de aanwezigheid van de graslanden tot diep in het beboste deel, waarvan één gebruikt werd als vluchtweide.

Wijtschot

Schoten Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning.

Kleiputten Terhagen

Rumst Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De kleiputten zijn een geschikt leefgebied voor zeldzame soorten zoals de rugstreeppad, de kamsalamander, de oeverzwaluw en het woudaapje, een kleine reigerachtige. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever.

Mechels Rivierengebied: Mechels Broek - Barebeekvallei - Mispeldonk

Muizen-Mechelen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren, gevleid tegen de oostzijde van de stad Mechelen, strekt zich een groots weidelandschap uit: het Mechels Rivierengebied. In dat natuurgebied kan je zalig wandelen of vogels spotten in een van de vogelkijkhutten. Dit natuurgebied bestaat uit verschillende deelgebieden: het Mechels Broek, de Barebeekvallei en Mispeldonk. 

Den Battelaer en de Oude Dijelarm

Mechelen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Den Battelaer, een oud overstromingsgebied tussen de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle, is een thuis voor veel planten en dieren, waaronder de blauwborst, krakeend en moeras-vergeet-me-nietjes. Op de dijken kan je fijn wandelen en speuren naar dieren en planten.

Download de fietsfolder

Kerkeheide

Grobbendonk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied de Kerkeheide is een geïsoleerd stukje open bos en heidegebied, tussen de autosnelweg E313 en de provincieweg Lier-Herentals.

Cassenbroek

Bonheiden Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Cassenbroek bestaat uit een oude rivierarm en oude stuifduinen, deels begroeid met heide.

Bos N

Boom Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

Zuur Bemke

Mechelen Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Dit hooilandje bevat een uitzonderlijke plantenrijkdom. Reeds vroeg in het voorjaar bloeien er honderden dotterbloemen en pinksterbloemen.

Fort 7

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Brialmontfortengordel rond Antwerpen werd gebouwd in 1859. Er werden acht forten opgetrokken, waarvan er nu nog zeven overblijven. Fort 7 is sinds 1985 erkend als natuurreservaat. Deze natuurwaarden konden zich enkel ontwikkelen dank zij het monument terwijl de natuur ook vele specifieke monumentwaarden in stand hield. Een unieke wisselwerking die Natuurpunt wenst te behouden en uit te bouwen.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zoerselbos

Zoersel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt beheert een deel van het Zoerselbos, het Heiblok. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en eiken- en berkenbos.

Biezenweiden

Willebroek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Biezenweiden ligt vlakbij Heindonk in de Rupelvallei in Willebroek. Het gebied sluit aan bij het provinciedomein Broek De Naeyer en is het hele jaar door een trekpleister voor vogels. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Vanuit twee comfortabele hutten kan je de vogels goed bekijken. Speur er ook naar sporen van de bever.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Activiteiten in de buurt

Z Z

Uitstap naar Groot Rietveld Kallo - Vlakte van Zwijndrecht

Zondag 18 februari 2018

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: Putte, Lokaal Natuurpunt De Putter

Z Z

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, containers achter United Caps

Z Z

Beheerwerken in natuurgebied 'de Oude Spoorwegberm': houtbeheer

In elk natuurgebied zijn er altijd wel werkjes op te knappen: hakhoutbeheer, knotwilgen knotten, onderhoud wandelpad,...

 

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Waarloos, ingang van het Natuurgebied

D D

Cursus: Natuurgids (Heist-op-den-Berg) VOLZET

Deze cursus is volzet!

 

 

Wie: Natuurpunt CVN, Provinciale Groendomeinen Regio Kempen, Provinciaal Groendomein De Averegten

Waar: Heist-op-den-Berg, Provinciaal Groendomein De Averegten

D D

Cursus: Vogelzang rond huis en tuin (Duffel) : volzet!

Een van de mooiste natuurervaringen blijft toch nog altijd het beluisteren van het ochtendconcert van de vogels.

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, Natuurpunt CVN

Waar: Duffel, Mosterdpotje (voor GPS-gebruik, geef Mechelsebaan 220 in)

W W

VOGELKASTJES IN DE REUKENS

Vandaag gaan we samen op stap in de Reukens en gaan zorgen voor de vogels.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukenspad

D D

Cursus: Vogelzang rond huis en tuin (Mortsel) VOLZET

Eén van de mooiste natuurervaringen blijft toch nog altijd het beluisteren van het ochtendconcert van de vogels.

Wie: Natuurpunt CVN, Cultureel Centrum Mortsel

Waar: Mortsel, Hoeve Dieseghem

D D

Wespvlinders

Over het voorkomen en de verspreiding van wespvlinders kan nog veel worden ontdekt.
Hoe herken je de Belgische soorten, wat is hun levenswijze en hoe inventariseer je ze?

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Cultuurcafé Moretus

D D

Cursus Amfibiëen

Wist je dat er in Vlaanderen liefst 15 soorten amfibieën voorkomen?

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Zemst, Polyvalente zaal Bibliotheek Zemst

Z Z

Belgische Vogeldag 2018 - 18de editie

PROGRAMMA  18de EDITIE 

Op zaterdag 24 februari ben je welkom op de 18de

Wie: Natuurpunt vzw

Waar: Edegem, Drie Eikencampus UA Wilrijk gebouw Q

Z Z

Klusjesdag ijsvogel

Het verenigingslokaal De IJsvogel kan hier en daar een opknapbeurt verdragen.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: wilrijk, IJsvogel, Fort 7

Z Z

Lezing : Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor u doen? (Edegem)

Het nut van bijen kan moeilijk overschat worden. Wereldwijd staan ze bekend als ijverige bestuivers van wilde planten en landbouwgewassen.

Wie: Natuurpunt CVN, Koninklijke Volkstuinen Edegem vzw, Milieudienst Edegem

Waar: Edegem, Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege (polyvalente zaal)

Z Z

Winterwandeling in het Schupleer

Dirk Willems, voorzitter Natuurpunt kern Vorselaar, gidst ons in het Schupleer, een gevarieerd landschap van natte wei- en hooilanden, grachten en beken, broekbossen en mooie rietkragen.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parking CC 't Aambeeld

Z Z

Winterwandeling in het Schupleer

Dirk Willems, voorzitter Natuurpunt kern Vorselaar, gidst ons in het Schupleer, een gevarieerd landschap van natte wei- en hooilanden, grachten en beken, broekbossen en mooie rietkragen.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Parking onder viaduct aan het Spant

Z Z

Landschapswandeling in de polder van Heindonk

Tijdens de polderwandeling vanuit Heindonk zijn we de voorbije jaren telkens naar de oostelijke richting getrokken. Deze keer gaan we de westelijke richting uit.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Heindonk, Kerk van Heindonk

Z Z

Inspirerende winterwandeling in de natuur in het Uilenbos te Hove

Natuurbeleving met Marleen = inspirerend, rustgevend en een herbronning van je energie

Ervaar mee de natuur op zijn mooist, voel mee het ontluikend lente-leven

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, parking op het plein aan de Van der Lindenlaan

Z Z

FO-r- TOSHOOT WERELDOORLOG II op Fort 7

Onze eerste fotoshoot van het jaar staat in het teken van de aanpassingen die de Duitse bezetter liet uitvoeren op-en rond Fort7.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

Z Z

Sneeuwklokjeswandeling

We komen samen aan de vistrap aan de watermolen van Grobbendonk en wandelen langs de Kleine Nete naar de Boerenbrug, waar we terugkeren richting watermolen.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Grobbendonk, Vistrap

M M

Op zoek naar steenuiltjes

We gaan dit voorjaar weer met alle geïnteresseerden op zoek naar steenuilen. We deden dat enkele jaren geleden ook al.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Gemeentelijk Sportcentrum

V V

Cursus: Wilde bijen (Borgerhout)

Wilde bijen komen uit de kast. Steeds meer mensen hangen een bijenhotel in hun tuin en lokale overheden komen met actieplannen op de proppen.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Natuurpunt CVN, Ecohuis Antwerpen

Waar: Borgerhout, EcoHuis Antwerpen

V V

Prachtige diareportage uit Oeganda: natuur, vogels en andere dieren met chimpansees en gorilla's als topper

Ongekend natuur paradijs in Afrika :

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, Beethovenzaal, bibliotheek Duffel

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Beheerwerken in Natuurgebied de Goorbosbeekvallei: houtbeheer

Deze activiteit omvat allerlei karweitjes in het natuurgebied.

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, ingang van bos2 links naast de serre (volg de pijlen Goorbosbeekvallei vanaf spoorwegbrug over Mechelbaan te Duffel)

Z Z

SNOEIEN FRUITBOOMGAARD

Het snoeien van de boomgaard in het natuurgebied De Reukens in Aartselaar begint zijn “vruchten af te werpen”, althans wat betreft de vorm van de bomen!!

Wie: Natuurpunt Aartselaar, VELT Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukenspad

Z Z

Laatavondwandeling in Lovenhoek

We trekken nog eens de Lovenhoek in vooral om te luisteren naar de nachtelijke geluiden in de natuur.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven, Natuurpunt afdeling De Wielewaal + Kern Zandhoven

Waar: Zandhoven, Kruising Boskant met Pulderdijk in Pulderbos

Z Z

Winter - Vogeltelling

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Stadspark

Z Z

Vogelexcursie Linkeroever

Langs de LO van de Schelde is de haven nooit ver weg, maar ligt ook een snoer van natuurparels.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Parking onder viaduct aan het Spant

Z Z

Ochtendstond met veren

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

Z Z

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Parking United Caps

Z Z

Eetdag - Gallowaystoofvlees/Veggiestoofpot met frieten

Wegens succes verlengd.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Parochiezaal

Z Z

Natuurwandeling Lovenhoek

We doorkruisen het binnengebied van Lovenhoek en genieten van de  geluiden van de prille lente.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, Kruispunt

Z Z

Borsbekenpad met andere ogen

Het fort, de Koude Beek en de omgeving zijn ondeling met elkaar verbonden. Aan de vooravond van de lente zoeken we welk jong leven er te ontdekken valt in dit groen open landschap.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Borsbeek, oude conciërgewoning Fort 3 - KLJ lokaal - binnen het Fort! op 50 m kruispunt Zoomweg en Lange baan

M M

Op zoek naar steenuiltjes

We gaan dit voorjaar weer met alle geïnteresseerden op zoek naar steenuilen. We deden dat enkele jaren geleden ook al.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Gemeentelijk Sportcentrum

V V

Algemene Vergadering

Programma:

Een terug- en vooruitblik/

De financiële cijfers/Goedkeuring werkings- en financieel verslag/

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Thomas More - Campus National

Z Z

Vroege vogels

Welke vroege vogels willen mee vroege vogels gaan spotten?

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Z Z

Spechtenwandeling in Middelheim Museum

Het thema spechten is uitdagend voor de deelnemers en sluit aan bij het onderzoek van vogelwerkgroep ARDEA naar spechten in het Nachtegalenpark, Den Brandt en Middelheim.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder, Middelheimmuseum

Waar: Antwerpen, Kasteel (onthaal/shop) Middelheim

Z Z

Slechtvalken op ‘t Kiel

Infomoment CKK - Observatiepost en voordracht

Sinds 2011 bezet een koppel slechtvalken een territorium op het Kiel te Antwerpen.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Christus Koning Kerk

Z Z

Bourgoyen-Ossemeersen

De Bourgoyen-Ossemeersen, te Drongen liggen maar op een boogscheut van Gent. Ze zijn erg uitgestrekt en herbergen een schat aan natuurwaarden.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Nieuwe bomen voor De Reukens

Zondag 11 maart organiseren de gemeente Aartselaar en het Agentschap voor Natuur & Bos een boomplantactie in De Reukens. Er worden in totaal 1 800 bomen geplant.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: AARTSELAAR, Reukens

Z Z

op zoek naar de ijsvogel

Er wordt regelmatig een ijsvogel gezien op het for; zal het ons ook vandaag lukken om hem te spotten?

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Z Z

Wandeling Bos van Aa - Kollinten

De wandeling, die om de twee maanden doorgaat, doorheen Bos van Aa-Kollinten is steeds weer de uitgesproken gelegenheid om het gebied in de verschillende seizoenen te ontdekken.

Wie: Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa

Waar: Zemst, Waterzuivering Aquafin

M M

Cursus: Vogelzang rond huis en tuin (Hallaar)

Een van de mooiste natuurervaringen blijft toch nog altijd het beluisteren van het ochtendconcert van de vogels.

Wie: Natuurpunt Heist-op-den-Berg, Natuurpunt CVN

Waar: Hallaar, Natuurpunt lokaal

V V

Infoavond - Begrazing Fort van Borsbeek

De Borsbeekse kern van Natuurpunt Schijnbeemden heeft er voor gezorgd dat er in de lente een aantal grote grazers naar het natuurreservaat op het zuidelijke deel van Fort 3 komen.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Kern Borsbeek

Waar: Borsbeek, Cultuurhuis Borsbeek

Z Z

Vogels spotten aan het Zennegat

Samen met vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel kan je in 2018 om de 2 maanden een vogelkijkwandeling maken langs de Dijle en omheen het overstromingsgebied Zennegat.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Boom, Heilig-Hartkerk Boom

Z Z

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, containers achter United Caps

Z Z

Beheerwerken Schupleer

Iedereen is welkom, ook voor enkele uurtjes!

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, Schapenstal

Z Z

Lenteschoonmaak in het Vlietbos World Clean Up Day

Nu de meeste planten zijn afgestorven, wordt het sluikvuil dat recreanten de voorbije maanden hebben achtergelaten ‘pijnlijk’ zichtbaar.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Zwijndrecht, tegenover Basic Fit

Z Z

Snoeien hoogstamboomgaard Zwijndrecht

Reeds vele jaren beheren de gemeente Zwijndrecht, VELT en Natuurpunt Waasland de hoogstamboomgaard (1ha) in het centrum van Zwijndrecht.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, VELT, Gemeente Zwijndrecht

Waar: Zwijndrecht, ingang van de gemeentelijke boomgaard, achter de kerk van Zwijndrecht

Z Z

Het verborgen leven van de boom

Hoe groeien wij, hoe bloeien wij?

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark hoofdingang Den Brandt

Z Z

Lammekensdag

Deze namiddag staan onze Kempense Heideschapen in het middelpunt van de belangstelling. De kleinsten onder ons mogen tussen de lammetjes lopen en volop de jonge dieren aaien.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, schapenstal

Z Z

historische wandeling Fort 7

We bezoeken vandaag de bovenbouw van het fort.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

W W

OP BEZOEK BIJ BELLA & ROSITA

Op deze eerste lentedag gaan we op bezoek bij Bella en Rosita. Boer Gert heeft vele koeien met grappige namen. Die zorgen voor lekkere melk. Maar hoe ziet het leven eruit op een boerderij?

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Edegem, Boerderij

W W

Cursus: Planten herkennen voor beginners

Ben je gebeten om meer te weten over planten en bloemen?

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, het Mosterdpotje

Z Z

Slaapplaatstelling halsbandparkieten

De halsbandparkiet wordt meer en meer waargenomen in onze regio. Voor de ene is het een prettige ontmoeting, maar voor de tuinliefhebber met fruitbomen is deze exoot een minder graag geziene gast.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Hoofdingang Kielpark

Z Z

Uilentocht in de omgeving van Eikevliet-Bornem

Een avondlijke verkenning van de omgeving rond Eikevliet met wellicht kans om onze vier inheemse uilen te spotten: steenuil, bosuil en wie weet ook ransuil en kerkuil.

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Bornem, Kerk van Eikevliet-Bornem

Z Z

Op ontdekking in de oude kleiputten

We wandelen in de vroegere kleiputten tussen Terhagen en Reet, waar de natuur haar gang is kunnen gaan nadat de kleiontginning er tientallen jaren geleden werd stopgeze

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Terhagen (Rumst), Poort NV De Beukelaer

Z Z

Voorjaarswandeling in het Uilenbos

De wintermaanden zijn uitgeveegd en de zon geeft weer wat warmte. Er zijn nog geen bladeren aan de bomen dus kan de voorjaarsflora volop voor zijn kansen gaan.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Hove, Uilenbos

Z Z

Bijenexcursie in Kleiputten Terhagen

Het voormalige kleiontginningsgebied voor de steenbakkerijen is nooit eerder onderzocht op solitaire bijen. We gaan op v

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Terhagen - Rumst, chalet van Natuurpunt.

Z Z

Opening Wandelpad Molenbos

In 2017 kocht Natuurpunt het Molenbos (60ha) als deel van het domein d’ Ursel.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa, Archeologische Werkgroep Mercurius, Toerisme Grobbendonk, Gemeente Grobbendonk, Scoutsgroep De Bosvogels

Waar: Grobbendonk, De Rimboe

Z Z

Wandeling : Lente in Mispeldonk

In het voorjaar valt er op Mispeldonk heel wat te beleven. De lentebloeiers staan op hun mooist. De padden en kikkers zijn volop actief.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Bonheiden, Kerk van Bonheiden

Z Z

FO-r-TSHOOT

Vandaag gaan we met onze fotografen-blik op zoek naar "structuren, verbanden, perspectieven, symmetrie'.En laat daar nu op Fort 7 net geen gebrek aan zijn.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

Z Z

Wandelen in de Biezenweiden en Broek De Naeyer ‘Op stap met de domeinwachter’

Een gids van de provincie Antwerpen loodst je door de Biezenweiden en het Broek De Naeyer (ook voor niet-leden gratis).

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Provincie Antwerpen

Waar: Willebroek, Ingang Biezenweiden ter hoogte van de Zwarte Beek

Z Z

historische wandeling Fort 7

vandaag bieden we onze laatste winterrondleiding aan. We bezoeken de buitenwerken zolang deze nog niet overgroeid zijn.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

Z Z

Workshop | wilde bijen | bijenhotelletjes maken

Wilde bijen is een verzamelnaam voor alle solitaire bijen en hommels.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Niel, Natuur.huis De Paardenstal

Z Z

Nacht van de Steenuil in Keerbergen

We trekken het natuurgebied de Broekelei in op zoek naar steenuiltjes, de kleinste maar ongetwijfeld de sympathiekste uilensoort in Vlaanderen.

Wie: Natuurpunt Keerbergen

Waar: Keerbergen, Berk en Brem

Z Z

Lente - Vogeltelling

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Wolvenberg en Brilschans

Z Z

Voorjaarsbloeiers

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

M M

Voorjaarsbloeiers in het Zevenbergenbos van Ranst

Het Zevenbergenbos van Ranst staat in de wijde omtrek bekend voor zijn uitbundige voorjaarsflora, die meestal rond eind maart en begin april een hoogtepunt bereikt.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

M M

Fietsen op het tracé van de Oosterweelverbinding

In februari 2018 start ‘Fase 1’ in het kader van de Oosterweelverbinding. De komende vier jaar zal de zone ‘Kennedytunnel-E34-Zwijndrecht’ grondig heraangelegd worden.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Antwerpen, P&R-parking Blancefloerlaan tegenover het Mediahuis

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Natuurbeheer in natuurgebied De Mosterdpot: onderhoud wandelpaden

In elk natuurgebied zijn er altijd wel werkjes op te knappen.

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, Mosterdpotje

Z Z

Cursus: Wilgen (Muizen) VOLZET

Wilgen zijn niet weg te denken uit het landschap in Vlaanderen en toch weet men er weinig over. Volg deze cursus en maak kennis met de wondere wereld der wilgen!  

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied (enkel op 24/04-08/05-15/05-26/05)

Z Z

Gezins-natuurwerkdag

Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur, en een vuurtje stoken? Dat kan tijdens de gezinswerkdag van Natuurpunt Haacht. Deze werkdag is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen.

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Belevingspark 'Kasteel van Roost'

Z Z

Voorjaarsbloeiers

Welke voorjaarsbloeiers ontdekken we vandaag in dit mooie park?

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Z Z

250 jaar Ertbruggekasteel?

Voorjaarsbloeiers en historie, een mooie combinatie

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Ertbrugge

Z Z

Opennatuurdag Zevenbergenbos

Het Zevenbergenbos in Ranst toont tijdens de eerste weken van april één van de mooiste bloementapijten in de hele regio.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Werkgroep Gidsen Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Drogenhofschuur

Z Z

Natuur en kunst in het Middelheim

Het Middelheimmuseum biedt een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar openlucht beeldende kunst. Na een grondige metamorfose ging het vernieuwde museum eind mei 2012 weer open.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Antwerpen, Middelheimmuseum

D D

Avonturiers gezocht ! Bushcrafttocht voor kinderen vanaf het 3de leerjaar

Tijdens deze bushcrafttocht in het Mechels Broek ga je op zoek naar tips en targets om te overleven in de natuur. Weet jij welke planten je kan eten of hoe je je oriënteert  op een kaart?

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen (Mechelen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Lentewandeling in de 'Vallei van de Drie Beken' Deurne (Vl. Brabant)

Voor deze lentewandeling trekken we naar het natuurreservaat "De vallei van de Drie Beken" te Deurne, deelgemeente van Diest.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, viaduct A12 richting Antwerpen, ter hoogte van Fabrélaan

Z Z

Opendeurdag | Welkom in Kleiputten Terhagen

Tijdens de eerste opendeurdag op zondag 17 september konden natuurliefhebbers voor het eerst kennismaken met het natuurgebied Kleiputten Terhagen.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Terhagen (Rumst), Chalet Kleiputten Terhagen

Z Z

Run for Nature: Ontdek al lopend de natuurgebieden van Kontich en Waarloos

Doe mee: Een recreatieve loop van ongeveer 5 of 10km.

Starten kan doorlopend vanaf 9u, tot uiterlijk 12u.

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, sportdienst gemeente Kontich

Waar: Kontich, vertrek aan Schapenhagen

Z Z

Plantenmarkt

Dit is reeds de 4de editie van de Plantenmarkt van Natuurpunt Antwerpen Stad.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Plein Goedehoopstraat - Kloosterstraat

Z Z

In het spoor van Damiaan

Niets of niemand zo bekend in en vooral ver buiten Tremelo als Pater Damiaan. Zijn familie woonde aan de samenvloeiing van Laak en Dijle.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

Z Z

historische wandeling Fort 7

Normaal kunnen we vanaf vandaag de zomerrondleidingen starten. Alles hangt af van het weer.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

W W

Kookcursus

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Velt Antwerpen

Waar: Borgerhout, Ecohuis

Z Z

Bomenwandeling

Interessante weetjes over de prachtige bomen in dit park.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark ingang Den Brandt

Z Z

Cursus: Voorjaarsbloeiers in de praktijk (Ranst)

Het Zevenbergenbos staat bekend om zijn uitbundige voorjaarsbloei, met enkele zeer uitzonderlijke soorten.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Drogenhofschuur

Z Z

Lente-excursie Wolvenberg

Op regelmatige basis organiseren we wandelingen in het natuurgebied de Wolvenberg met de bedoeling om ons enigste natuurgebied van Antwerpen Stad te leren kennen en appreciëren.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied Wolvenberg - container hoek Singel/Posthofbrug (vlakbij Berchem Station)

Z Z

Proef de lente!

Het voorjaar is volop bezig. Wat heeft de natuur op het fort ons allemaal te bieden? We gaan op zoek!

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Z Z

Lentewandeling op Fort 7

Aprilse grillen zullen er ons niet van weerhouden om onze lentespeurtocht op Fort 7 te houden.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort 7

D D

Vorming voor natuurgidsen: De helende en inspirerende kracht van de natuur (Duffel)

Een tweedaagse opleidingsmodule voor natuurgidsen waarbij je concreet leert werken met de natuur als bron van welzijn en inspiratie.

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: Duffel, ‘t Mosterdpotje

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Middelheim - Begraafplaats Berchem

W W

Avondwandeling Voorjaarsbloeiers

Avondwandelingen

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Kern Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Hoek Vaartstraat/Oude Vaartstraat

Z Z

Klimaatwandeling met proevertjes (Nijlen)

Kom wandelen in een mooi gebied in jouw buurt en leer aan de hand van de bijzondere natuu

Wie: Natuurpunt CVN, KVLV Nijlen

Waar: Nijlen, Viersels Gebroek, parking einde straat, brug over kanaal

Z Z

FO-r-TSHOOT

Hoe gaat natuur te werk in het monument? Deze shoot is voorlopig de laatste gelegenheid in Fort 7, we keren hier pas terug einde oktober.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort7

D D

ontbijtwandeling

Op zondag 1 mei vindt naar jaarlijkse gewoonte de ontbijtwandeling plaats van Natuurpunt Schijnvallei.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Kern Borsbeek

Waar: Borsbeek, Fort III van Borsbeek - De Schuur

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Lente - Vogeltelling

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Antwerpse Zoo - ingang

Z Z

Ochtendwandeling langs de Laak

Ochtendstond heeft goud in de mond! Dat geldt zeker in onze natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

Bazelse bossen

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP