Resultaten in de buurt van 'Lier'

Natuurgebieden in de buurt

Beneden-Nete (Anderstad)

Duffel Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Beneden-Netevallei is een waar paradijs voor vogels. De brede rietkragen en vijvers fungeren als rustgebied tijdens de trek en als broedgebied voor heel wat zeldzame soorten.

Jutse Plassen

Koningshooikt Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Jutse Plassen, een kunstmatig aangelegd waterretentiebekken, ligt in de Lierse deelgemeente Koningshooikt, op de grens met de zuidelijk gelegen gemeente Putte. Naast wateropvang bieden de Jutse Plassen ook ruimte voor recreatie en natuur.

Babbelbeekse Beemden

Duffel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Molenbeekvallei-Vremde

Boechout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Natuurpunt beheert in deze beekvallei waardevolle percelen om de natuur opnieuw volop kansen te geven. De Molenbeek is een typische laaglandbeek. Ze stroomt door een vlak en wisselend landschap.

Vallei van de Grote Nete

Heist-op-den-Berg Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De vallei van de Grote Nete tussen de Pallieterhoeve in Booischot en Kruiskensberg in Itegem is de grootste open ruimte in Heist-op-den-Berg. Je wandelt er in het spoor van Pallieter.

Kleine Netevallei - Viersels gebroekt - Steenbeemden

Grobbendonk Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt. De slingerende, oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.

Waverwoud: Hondsbossen, Gasthuisbossen, Vossenbergbos, Zuurbossen, Brede Zeyp

Lier Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

In de vroege Middeleeuwen strekte het Waverwoud zich uit tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, bossen en open, heideachtige stukken. Wat nu nog rest van het woud, ademt nog steeds de magie van weleer.

Mosterdpot - Goorbosbeekvallei

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gebied Mosterdpot ligt als een lappendeken van vochtige weilanden, bosjes en watervlaktes in Duffel en Sint-Katelijne-Waver.

Zevenbergenbos

Ranst Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Zevenbergenbos is een prachtig, oud bos in Ranst, deel uitmakend van een complex van meer dan 100 hectare bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken. In de zomer fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk speelbos.

Oude Spoorwegberm

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Grote Vijver van Klein Boom

Putte Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vroeger werd hier achter de huidige gemeentelijke feesthallen van Putte klei gewonnen. Daardoor ontstond een grote kleiwinningsput. Vandaag is dit een prachtig natuurgebied met vijf hectare ongerept wateroppervlak, omzoomd met rietkragen en bos.

Fort 3 van Borsbeek

Borsbeek Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Fort van Borsbeek is een bakstenen fort uit de Antwerpse fortengordel. De gebouwen zijn een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. De afwisselende natuur rond het fort kan je ontdekken via een mooie wandelroute.

Krankebossen

Putte Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Toegankelijkheid

De Krankebossen zijn bereikbaar langs een pad vertrekkend vanuit de Berkenstraat (ter hoogte van huisnummer 34).

Klein-Zwitserland

Mortsel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Klein-Zwitserland in Mortsel is een prachtig voorbeeld van een jong opkomend bos. Sinds de jaren tachtig groeien hier pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten- en dierenleven. Fluitenkruid, boerenwormkruid en honingklavers kleuren het gebied. Vele dieren zoals konijnen en hazelwormen vinden er een thuis. Het Hazelwormpad laat je kennis maken met Klein-Zwitserland.

Fort van Walem

Mechelen Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het Fort van Walem is zowel belangrijk omwille van zijn erfgoedwaarde als omwille van de natuurwaarde, ondermeer door de overwinterende vleermuizen.

Schijnvallei

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Op minder dan 10 kilometer van de kathedraal van Antwerpen liggen in deze vallei nog heel wat graslandjes, bosjes, struwelen en ruigtes. Op je wandeling kan je vogels, insecten en planten ontdekken.

Abroek

Grobbendonk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Abroek ligt in de vallei van de Kleine Nete. Het gebied, wat als geheel ongeveer 40 hectare groot is, bestaat voornamelijk uit vochtige graslanden en populierenbossen.

Vallei van de Maasloop

Herenthout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het natuurgebied de Maasloop ligt ten zuiden van Herenthout, in de vallei van de Wimp, en grenst aan de vallei van de Grote Nete. Het Kasteel van Herlaar en de oude watermolen liggen in de onmiddellijke nabijheid.

Peulisbossen

Bonheiden Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Peulisbossen is een heel vochtig gebied, waarvan één derde het hele jaar onder water staat.

Oude Netearm

Rumst Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De Oude Neterarm ligt tussen de dorpskern van Rumst en de rivier de Nete, niet ver van het drierivierenpunt waar Nete en Dijle samen de Rupel vormen. Je kan in dit natuurgebied kennismaken met moeras, pioniersbos, ruigte, natte ruige graslanden en restanten van de vroegere vloeibeemden. Je wandelt langs de Nete, door de Oude Netearm, de Oude Spoorwegberm en het Stuyvenbergbos. Als toemaatje sta je oog in oog met de mooie Lazaruskapel, kan je een bezoek brengen aan vogelkijkhut Eeckhoven en wandel je door het Hof ten Eiken.

Wolvenberg

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Hoge Beemortel

Putte Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Hoge Beemortel ligt in het zuiden van de Kempen, in het Land van Keerbergen. Drie beken doorkruisen het gebied: de Wolzakkenleibeek en de Kleine Beek, die in het natuurgebied uitmonden in de Valkenlaerebeek. Historische streekkaarten leren ons dat hier vroeger een bosgebied lag. Opvallend is de aanwezigheid van de graslanden tot diep in het beboste deel, waarvan één gebruikt werd als vluchtweide.

Wijtschot

Schoten Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning.

Kleiputten Terhagen

Rumst Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De kleiputten zijn een geschikt leefgebied voor zeldzame soorten zoals de rugstreeppad, de kamsalamander, de oeverzwaluw en het woudaapje, een kleine reigerachtige. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever.

Mechels Rivierengebied: Mechels Broek - Barebeekvallei - Mispeldonk

Muizen-Mechelen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren, gevleid tegen de oostzijde van de stad Mechelen, strekt zich een groots weidelandschap uit: het Mechels Rivierengebied. In dat natuurgebied kan je zalig wandelen of vogels spotten in een van de vogelkijkhutten. Dit natuurgebied bestaat uit verschillende deelgebieden: het Mechels Broek, de Barebeekvallei en Mispeldonk. 

Den Battelaer en de Oude Dijelarm

Mechelen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Den Battelaer, een oud overstromingsgebied tussen de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle, is een thuis voor veel planten en dieren, waaronder de blauwborst, krakeend en moeras-vergeet-me-nietjes. Op de dijken kan je fijn wandelen en speuren naar dieren en planten.

Download de fietsfolder

Kerkeheide

Grobbendonk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied de Kerkeheide is een geïsoleerd stukje open bos en heidegebied, tussen de autosnelweg E313 en de provincieweg Lier-Herentals.

Cassenbroek

Bonheiden Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Cassenbroek bestaat uit een oude rivierarm en oude stuifduinen, deels begroeid met heide.

Bos N

Boom Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

Zuur Bemke

Mechelen Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Dit hooilandje bevat een uitzonderlijke plantenrijkdom. Reeds vroeg in het voorjaar bloeien er honderden dotterbloemen en pinksterbloemen.

Molenbos

Grobbendonk Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

In 2017 kon Natuurpunt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Grobbendonk  het Molenbos aankopen en zo in één klap een domein van 60 ha veilig stellen. Het Molenbos was een deel van de grotere overeenkomst met de familie d’ Ursel waardoor Natuurpunt in totaal bijna 100ha in eigendom kreeg in Grobbendonk.  Het Molenbos vormt meteen een belangrijke ecologische schakel tussen twee andere grote natuurgebieden die op wandelafstand liggen: Lovenhoek en Schupleer. Niet alleen de natuur, maar ook wandelaars en recreanten doen dus hun voordeel met dit nieuwe gebied.  

Fort 7

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Brialmontfortengordel rond Antwerpen werd gebouwd in 1859. Er werden acht forten opgetrokken, waarvan er nu nog zeven overblijven. Fort 7 is sinds 1985 erkend als natuurreservaat. Deze natuurwaarden konden zich enkel ontwikkelen dank zij het monument terwijl de natuur ook vele specifieke monumentwaarden in stand hield. Een unieke wisselwerking die Natuurpunt wenst te behouden en uit te bouwen.

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zoerselbos

Zoersel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt beheert een deel van het Zoerselbos, het Heiblok. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en eiken- en berkenbos.

Biezenweiden

Willebroek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Biezenweiden ligt vlakbij Heindonk in de Rupelvallei in Willebroek. Het gebied sluit aan bij het provinciedomein Broek De Naeyer en is het hele jaar door een trekpleister voor vogels. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Vanuit twee comfortabele hutten kan je de vogels goed bekijken. Speur er ook naar sporen van de bever.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Activiteiten in de buurt

W W

Mussen tellen in Bazel

In 2017 telden vrijwilligers van Kruin de huismussen in Rupelmonde. In 2018 gaan ze op pad om de huismussen van Bazel te tellen.

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, KRUIN

Waar: Kruibeke, Kerkhof Kemphoekstraat

W W

Webinar - De terugkeer van de wolf

De wolf is terug. De media staan er vol van. Maar wat weet je eigenlijk over Naya en haar soort? Hoe leven wolven en hoe herken je hun sporen?

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

W W

Cursus: Nachtvlinders (Niel)

Wist je

Wie: Natuurpunt Rupelstreek, Natuurpunt CVN

Waar: Niel, Natuur.huis de Paardenstal

W W

Avondwandeling Voorjaarsbloeiers

Avondwandelingen

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Kern Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Hoek Vaartstraat/Oude Vaartstraat

Z Z

Planteninventarisatie De Reukens

Wij willen een volledig zicht krijgen op wat er bloeit in De Reukens. Daarom gaan we er onder leiding van Alain Pieters de planten determineren.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukenspad

Z Z

Klimaatwandeling met proevertjes (Nijlen)

Kom wandelen in een mooi gebied in jouw buurt en leer aan de hand van de bijzondere natuu

Wie: Natuurpunt CVN, KVLV Nijlen

Waar: Nijlen, Viersels Gebroek, parking einde straat, brug over kanaal

Z Z

Info-avond zwaluwen

Op deze zwaluwen-info-avond belichten we alle in ons land voorkomende zwaluwsoorten en gierzwaluwen in het bijzonder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, De IJsvogel - Fort 7

Z Z

Bevers op het spoor in Biezenweiden en Broek De Naeyer

Bevers zijn de grootste knaagdieren van Europa. Toch zal je er niet snel een te zien krijgen. De dieren voelen zich veiliger als ze overdag binnen blijven.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Willebroek, Zwarte Beek

Z Z

FO-r-TSHOOT

Hoe gaat natuur te werk in het monument? Deze shoot is voorlopig de laatste gelegenheid in Fort 7, we keren hier pas terug einde oktober.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Fort7

D D

ontbijtwandeling

Op zondag 1 mei vindt naar jaarlijkse gewoonte de ontbijtwandeling plaats van Natuurpunt Schijnvallei.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Kern Borsbeek

Waar: Borsbeek, Fort III van Borsbeek - De Schuur

D D

Ochtendwandeling met ontbijt in het Broek van Blaasveld

Vogels kijken is vooral… luisteren, zeker bij zangvogels. Deze meestal kleine vogels leven vaak verborgen tussen het groen.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Blaasveld, Parking Broekstraat

D D

Vogelexcursie: Lokeren en Gent

Het Molsbroek, bakermat van vzw Durme, is een natuurreservaat van zo’n 80 ha in Lokeren. Het is een moerasgebied met een grote biodiversiteit.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, 't Spant

D D

Natuurwandeling in de Hobokense Polder

Vandaag gaan we op bezoek bij onze vrienden van Natuurpunt Hobokense Polder die in 2018 veertig kaarsjes voor hun natuurwerking mogen uitblazen.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Hoboken, Station Hoboken

D D

Gezinshappening in het Mechels Broek Op reis door de tijd…

Geniet volop van live acts op de mooiste plekjes in het Mechels Broek en laat je langs het wandelpad verrassen door boeiende verhalen over de geschiedenis van de omgeving van het gebied.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

W W

Bushcraft (Vorselaar)

Op 2 mei 2018 staat er bushcraft op het programma.  De activiteit richt zich specifiek tot kinderen van 6 tot 12 jaar.

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Vorselaar

Waar: Vorselaar, Jeugdcentrum Vorselaar

D D

voor Teug en Meug

Het Hobokens ‘biergenietschap’ Voor Teug en Meug presenteert deze avond onze vers gebrouwen Natuurpuntbieren

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Cultuurcafé Moretus

D D

Infoavond: een groendak, iets voor jou?

Natuurpunt Mechels Rivierengebied organiseert samen met Groendak-Antwerpen een groepsaankoop groene daken 

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Groendak-Antwerpen

Waar: Muizen-Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Nachtegalenwandeling met ontbijt

Ontiegelijk vroeg uit bed, maar het loont meer dan de moeite. Bij het krieken van de dag zingen vogels immers volop en zeker de nachtegaal is dan heel actief.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Natuurbeheerdag Grote Vijver Klein Boom

Natuurpunt De Putter organiseert een werkmoment in Grote Vijver Klein Boom. Wil je eens mee de handen uit de mouwen steken? Welkom in het team!

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: PUTTE, Grote Vijver Klein Boom, ingang naast sporthal GC Klein Boom

Z Z

Doode Bemde en beverwandeling Neerijse

NAMIDDAGWANDELING: De Doode Bemde is zowat het pareltje van de natuurgebieden langs de Dijle.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Parkeerplaats Bist

Z Z

Groenten fermenteren op grootmoeders wijze

Fermenteren is een oude techniek om voedsel te bewaren, die stamt uit de tijd dat de koelkast nog niet bestond. Je kent ongetwijfeld gefermenteerde producten zoals zuurkool, bier en ketchup.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Dienstencentrum Groen Zuid

Z Z

Vogeltelling in Wolvenberg

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied de Wolvenberg

Z Z

Ochtendwandeling langs de Laak

Ochtendstond heeft goud in de mond! Dat geldt zeker in onze natuurgebieden.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

De Blankaart en omgeving

Op de rechteroever van de IJzer, boven Diksmuide, ligt de Blankaart. Ooit het leefgebied van de otter, nu broedgebied voor lepelaars en een paradijs voor de natuurliefhebber.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Zwembad Sorghvliedt (parking)

Z Z

Lentewandeling vogels op Anderstad

In mei leggen alle vogels een ei. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Een ideaal moment om samen nog eens onze blik te werpen op de vogelrijkdom aan Anderstad.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Lier, Parking De Mol in Lier aan de netebrug

Z Z

Buitengewoon Feest

Natuurpunt Haacht viert feest!

Wie: Natuurpunt Haacht

Waar: Haacht, Site 'Heerlyckheid van Roost'

Z Z

Natuurwandeling Lovenhoek

We doorkruisen het binnengebied van Lovenhoek en genieten van de  geluiden van de prille lente.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, Kruispunt

Z Z

Bazelse bossen

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

Z Z

Opendeur Retentiebekken Voordonkse Plassen

 

 Na zware regenval werd telkens weer de dorpskern Grasheide en weidse omgeving getroffen.

Wie: Natuurpunt De Putter

Waar: Putte, Retentiebekken Voordonkse Plassen

Z Z

Lentewandeling in Cassenbroek

In de lente is het Cassenbroek op zijn mooist. De hooilanden staan vol bloemen en je hoort een heleboel vogels.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Rijmenam, Kerk van Rijmenam

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Wolvenberg

D D

Wandeling in 'den Battelaer'

We verkennen rustig het natuurgebied met enerzijds aandacht voor de geschiedenis en het historische beheer, anderzijds voor de toekomst en het huidige beheer.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Parking Leest United

Z Z

Ezemaal, het Haspengouwse plateau en de vallei van de Kleine Gete.

We verkennen vandaag het Haspengouwse Plateau en de vallei van de Kleine Gete. Voor velen is dit waarschijnlijk een minder bekende streek. Het land is een erg heuvelachtig landbouwgebied.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, viaduct Boomse steenweg ter hoogte van 't Spant

Z Z

Bomenwandeling

Belang van bomen in een stedelijke omgeving

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Z Z

Vroegochtendwandeling in de Hobokense Polder

We moeten vroeg uit de veren voor onze klassieker om een onvergetelijke ervaring op te doen: de eerste vroege vogels die beginnen te fluiten.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Station Hobokense Polder

Z Z

Expeditie Natuurpunt: Sponsorontbijt in CC Moretus

Ook in 2018 neemt onze afdeling deel aan Expeditie Natuurpunt met twee teams: Team Nello en Patrasche en het team Hoofd boven Water.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Cultuurcafé Moretus

Z Z

Lente-excursie Domein Hertoghe

Met deze lente-wandeling maak je kennis met een park dat met een gezamenlijke inzet op een ecologische manier beheerd wordt.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Domein Hertoghe

Z Z

ANT/ Bijeninventarisatie in de Molenbeekvallei

"ANT/ Bijeninventarisatie in de Molenbeekvallei te Vremde (2531Boechout)

Zondag 13 mei 2018, 13.00-17.00

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Vremde, kapel Maria Magdalena, Broechemsesteenweg 100 in Vremde (2530 Boechout), (naast jongenstehuis Don Bosco). Eindhalte bus 51. Parkeren kan aan het tehuis

Z Z

Wandeling Bos van Aa - Kollinten

De wandeling, die om de twee maanden doorgaat, doorheen Bos van Aa-Kollinten is steeds weer de uitgesproken gelegenheid om het gebied in de verschillende seizoenen te ontdekken.

Wie: Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa, Natuurpunt Educatie

Waar: Zemst, Waterzuivering Aquafin

Z Z

Natuurwandeling Vuilvoort

Tijdens deze lentewandeling kunnen we genieten van de bloemrijke graslandjes op Vuilvoort. De trekvogels zijn allemaal terug en zullen zich ongetwijfeld laten horen.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Herentals, Infobord

V V

Vrijwilligersopleiding: Vleermuizen voor vleermuisgidsen (Muizen)

De eerste avond is de theoretische uitleg over vleermuizen. Deze les vindt plaats op vrijdag 18 mei van 19u30 tot 22u30.

Wie: Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Z Z

Beheerwerken Schupleer

Iedereen is welkom, ook voor enkele uurtjes!

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, Schapenstal

Z Z

Alles groeit en bloeit

Ook in een park komen we veel te weten over bloeiende planten, allerlei soorten kruiden en dieren

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark ingang Den Brandt

Z Z

Wateronderzoek Kollinten

Het leven in de poel is boeiend: een wereld van overleven, van eten en gegeten worden, van huisvesting en overwinteren.

Wie: Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa

Waar: Zemst, Waterzuivering Aquafin

Z Z

Pinksterconcert: nachtegalen in de Biezenweiden

Nachtegalen zijn bekend om hun prachtige en gevarieerde zang. Maar hoe lang is het geleden dat je er nog een gehoord hebt? Waar vind je nog nachtegalen?

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Willebroek, Ingang Biezenweiden aan de Zwarte Beek

Z Z

Bushcraft (Schoten)

Op 20 mei 2018 staat er bushcraft op het programma.  De activiteit richt zich specifiek tot kinderen van 6 tot 12 jaar.

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Schoten

Waar: Schoten, Kasteel van Schoten

Z Z

Fortengordel 2018 : Fort van Walem

100 jaar is het geleden dat de eerste wereldoorlog stopte, mede onder druk van een moe geleden bevolking.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Heemkundige Kring Dr. Croquet

Waar: Mechelen, Ingang Fort van Walem

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Domein Hertoghe - hoek Karel Oomsstraat en Markgravelei

V V

Hobokens Wild in de Novonov

Ken je de Novonov in Hoboken al? Check zeker deze website eens: www.novonov.be.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Novonov

Z Z

Fietstocht Noordelijk Eiland en Zennegat (40 à 45 km) - Low Impact

We gaan met de fiets op zoek naar vogels in het Schelde-estuarium, dit maal niet langs de Schelde zelf, maar langs Rupel, Dijle en Zenne.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, ‘t Spant

Z Z

Werkgroep Natuurstudie MONITORING & INVENTARISATIE

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Deze keer spitsen we ons toe op inventarisatie en monitoring.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde

Z Z

Werken met de zeis in de Raam

Hooilandbeheer met de zeis, maaien en afvoeren van een bloemrijk hooiland in het mooiste moerasje van Begijnendijk.

Wie: Natuurpunt Begijnendijk

Waar: Begijnendijk, De Raam

Z Z

Belgisch en Nederlands Limburg, landschapswandeling, orchideeën en kalkflora

Nederlands Limburg, juist over de Maasvallei, is een prachtige heuvelachtige streek gekenmerkt door typische mergel.We bezoeken de orchideeëntuin van Schin op de Geul in het Gerendal.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Sound of Science

Sound of Science: Op 27 mei wordt het allereerste openlucht wetenschapsfestival van België georganiseerd: Sound of Science 2018 !

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 1951

Waar: Edegem, Hof Ter Linden

Z Z

FO-r-TOSHOOT "Fort 8"

Jawel, fort 8! We faan op bezoek bij de buren en fotograferen in de 'propere' droge gracht, het Réduit met zijn pareltjes van metselwerk, in het ontluizingskamertje en de traditore batterij.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Antwerpen- Hoboken, ingang Fort 8

Z Z

Deelname aan Dag van het Park in het Gravenhof

Natuurpunt maakt bijenhotelletjes

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Gravenhof

Z Z

Lentewandeling in de Hondsbossen

Eind mei, bijna juni... de zon schijnt al heerlijk op deze lentezondag. Het kan natuurlijk ook regenen, maar een mooie wandeling in de Hondsbossen van Katelijne wordt het zeker!

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Kerk van Sint-Katelijne-Waver

Z Z

In het spoor van de Cross

Tijdens de wandeling om en rondom de Balenberg kom je meer te weten over deze laatste Hagelandse getuigenheuvels.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Baal, Sint-Annakerk, de kerk van Baal

D D

Zwaluwfietstocht

Jaarlijks inventariseren we het zwaluwbestand in onze gemeente. Zo leren we de evolutie van het zwaluwenbroedbestand kennen.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Kerk Sint-Leanardus

D D

Webinar - Graslandbeheer

Doorheen de eeuwen heeft de landbouw in Vlaanderen veel bos laten plaats maken voor grasland.  Ook de natuur pastte zich aan: typische graslandplanten en -dieren maken nu deel uit

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

W W

Hoe bijen praten met elkaar

Als bijen een plek hebben ontdekt waar veel voedsel te vinden is, vertellen ze dat aan hun soortgenoten door bij aankomst in de kolonie een dansje uit te voeren.

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Jeuglokaal Sportcentrum

V V

Torenvalken ringen

Enige jaren geleden waren torenvalken de meest voorkomende roofvogels in onze omgeving.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, 18:45: kerk van Weerde

Z Z

Vogels kijken op het noordelijk eiland

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland.

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Schelle, Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat

Z Z

Zwerfvuilactie Natuurpunt Lint

Tweemaandelijkse zwerfvuilactie langs de fietsostrade, in het Bos van Marpingen en in de omgeving van de Vlinderweide.

Wie: Natuurpunt Land van Reyen

Waar: Lint, Spporwegovergang nabij scoutslokalen Luytershof

Z Z

Lente - Vogeltelling

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Feestzaal Harmonie in het Harmoniepark

Z Z

Vroegochtendwandeling in het Viersels Gebroekt met aansluitend ontbijt

Een groot aantal rietvogels broedt nu in het Viersels Gebroekt. Velen hebben duizenden kilometers afgelegd vanuit Afrika om hier in de rietmoerassen hun kroost groot te brengen.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven

Waar: Viersel, Parochiezaal van Viersel (over kerk)

Z Z

Daguitstap naar Natuurhuis Panneweel in Sint-Gillis-Waas

De Panneweel ligt in de schaduw van de kerncentrale. Het is een snoer van kleine en grote plassen, rietvelden en bosjes.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kerk van Tremelo

Z Z

S.O.S. Zwaluwen en weidevogels in onze regio – fietsexcursie

Voor het derde jaar op rij trekt ARDEA er al fietsend op uit om de nog resterende boerenzwaluwen in het westelijk deel van onze regio trachten te tellen.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, 't Spant

Z Z

Zomer-excursie Wolvenberg

Op regelmatige basis organiseren we wandelingen in het natuurgebied de Wolvenberg met de bedoeling om ons enigste natuurgebied van Antwerpen Stad te leren kennen en appreciëren.

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Berchem, Natuurgebied Wolvenberg - container hoek Singel/Posthofbrug (vlakbij Berchem Station)

Z Z

50 tinten groen

Denk jij dat groene natuur allemaal hetzelfde is?

Laat je verrassen door het kleurenpalet van 50 tinten groen en leer meer over de activiteit van dat groen.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Z Z

De biodiversiteit van het Viersels gebroekt

In het late voorjaar is het in het Viersels gebroekt, een open beemdenlandschap met enkele meanderende beken ongeveer 20 km ten oosten van Antwerpen, altijd genieten.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Natuurwandeling Schupleer

Onder leiding van gids Marleen trekken we door het Schupleer waar de natuur zich nu in al haar pracht toont. De zomer kondigt zich aan en dat is te merken aan planten en dieren.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, Schapenstal

Z Z

Wandeling Mechels Broek

De lente neigt al naar de zomer.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Muizen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

D D

Plantenexcursie

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Leeuwerikenpark

W W

Cursus: Gidsen van kinderen (Edegem)

Hoe beleven kinderen de natuur? Hoe speel je daar als gids of als begeleider best op in? 

Wie: Natuurpunt CVN, Gemeente Edegem

Waar: Edegem, Fort V, Bio-klas

Z Z

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Z Z

Hobokens Wild – Themawandeling door de Polder met bierproeverij

Expeditie Team Nello & Patrasche nodigt u uit voor een zomerse wandeling in de Hobokense Polder.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Hobokense Polder

Z Z

gekriebel en geritsel

Welke kleine en misschien ook iets grotere dieren zien we in deze periode van het jaar?

Kom het samen met je kinderen, vrienden, ... ontdekken.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Z Z

De Oude Landen

Net zoals de Hobokense Polder zijn ook de Oude Landen een ferme brok unieke natuur vlakbij de stad!

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Parking Zwembad Zorghvliedt

Z Z

Natuurwandeling Mispeldonk, Bonheiden

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Wandeling : Geuren en kleuren in en om de Gasthuisbossen

Geuren en kleuren in de natuur. Hebben ze een betekenis? Kom dit mee ontdekken op deze zomerse zondag!

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Ingang bos (bunker)

Z Z

Polderlekkers

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Bazel, Parking sporthal De Dulpop

Z Z

Trillen op het veen - Wandeling in het zegbroek

Het Zegbroek is een vochtige, verveende meander van de Demer met enkele turfputten. Je kan er een vrij zeldzaam natuurfenomeen waarnemen: trilveen.

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Damiaanmuseum vzw, Het museum van Pater Damiaan in Ninde

M M

Opleiding voor klimaat- en natuurgidsen: Biodiversiteit & klimaat (webinar)

Is biodiversiteit hot?

Wat klimaatverandering doet met de natuur.

Biodiversite

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

W W

Bomenwandeling

Wandelen tussen de bomen op zoek naar detypische kenmerken van deze bronnen van zuurstof

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Borgerhout Antwerpen, Te Boelaerpark op de hoek van de 2 straten

Z Z

Netevallei en kasteeldomein Herlaar, Herenthout – Slow!

De Netevallei en zijn bosrijke omgeving, eertijds decor van de Vlaamse film “Pallieter” heeft een grote landschappelijke waarde.

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, 't Spant

Z Z

Beheerwerken Lovenhoek

Iedereen is welkom, ook voor enkele uurtjes.

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, Witte kapel

Z Z

Natuurwerkdag Waverwoud - Hondsbossen

Natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen) in Sint-Katelijne-Waver. Samenkomst om 09:30 aan het speelpleintje op het einde van Den Haes.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Afspraak aan het speelpleintje op het einde van Den Haes.

Z Z

In en rond de boomgaard

Aan het begin van de zomer kijken we naar de bloesem, ontdekken we waarom bijen zo belangrijk zijn en welke planten nog groeien in een boomgaard.

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Nachtegalenpark ingang Den Brandt

Z Z

Viroinval-Nismes: vlinders en planten van de kalkstreek

De zuidelijke hellingen van de Viroinvallei herbergen een thermofiele fauna die in België verder zijn gelijke niet kent.

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Z Z

Ochtendwandeling in Kauwendaal

Wat groeit, bloeit, kruipt, zoemt, vliegt en kweelt op deze zondagmorgen in Kauwendaal? Dat kom je te weten als je op tijd uit je bed geraakt en mee komt wandelen.

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen, Kauwendaal

Z Z

Op zoek naar Wespvlinders in de Oude Landen

Heb je al ooit gehoord van een Wilgenwespvlinder of een Berkenglasvlinder? Het zijn dag-aktieve nachtvlinders die tot de wespvlinders behoren.

Wie: Vlinderwerkgroep Atalanta Antwerpen Noord, vlinderwerkgroep Natuurpunt

Waar: Ekeren, Eco-loods Ekeren

Z Z

Zomerwandeling Zevenbergenbos

De zomer in al haar glorie!

's Ochtends trekken we erop uit om de zomerse natuur te bewonderen in het Zevenbergenbos.

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Werkgroep Gidsen Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Kasteel Zevenbergen

Z Z

Schapenscheren Kesselse Heide

Een schapenkudde met herder is geen dagelijks zicht meer op de heide. Slechts een paar keer per jaar grazen er 200 schapen, een waar festijn voor het oog.

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Provinciale groendomeinen Antwerpen, vzw Kemp en verschillende vrijwilligers

Waar: Nijlen, Doefoepdhei

Z Z

Wandeling op het Noordelijk Eiland te Wintam-Bornem

Een klassieker in één van de vogelrijkste gebieden van Vlaanderen.

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Bornem, Parking sluis Wintam

Z Z

Historische wandeling op Fort 7

De lente is in het land, de vleermuizen zijn weer volop aan het uitvliegen en dat wil dus zeggen dat wij weer “ het kot vrij “ hebben!

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, Historische gidsenploeg

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7, Natuurpunt

Z Z

WATERBEESTJES ZOEKEN

Gezond water zit vol leven. Er wordt tijdens de activiteit begonnen met het vangen en op naam brengen van de verschillende diertjes.

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde

Z Z

Op bezoek bij de buren: Lovenhoek

Wandeling door dit prachtige natuurgebied van meer dan 145ha.

Wie: Natuurpunt Kasterlee

Waar: Vorselaar, Kruispunt

Z Z

Akkers worden natuurgebied !

Hoe schakel je akkers om naar natuurgebied vol leven? Wat gebeurt er met de boer die dat land bewerkte? Wie is allemaal betrokken partij bij dit uniek en grootschalig project?

Wie: Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa

Waar: Zemst, Waterzuivering Aquafin

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP