Natuurbeleid

Na Europees akkoord voor natuurherstelwet, hoog tijd voor Vlaamse ondersteuning

17 november 2023

Vorige week bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en van de EU-lidstaten een politiek akkoord over de veelbesproken natuurherstelwet. Natuurpunt roept Vlaanderen en de Vlaamse EU-Parlementsleden nu op om deze compromistekst goed te keuren en het broodnodige natuurherstel om de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan niet langer uit te stellen.

Natuurbericht

Lichtvervuiling verblindt glimwormen

16 november 2023

Onze fel verlichte nachten schaden het dieren- en plantenleven, inclusief dat van de mens. En dat is zeker zo voor dieren die zelf licht geven om zich voort te planten en te overleven. LED- en straatlampen verhinderen dat mannelijke glimwormen een oplichtend vrouwtje vinden. Larven van glimwormen lijken dan weer te bevriezen bij koud wit en blauw licht en vrouwtjes stoppen met glimmen bij een overvloed aan licht. Dat blijkt uit de masterthesissen Biologische Wetenschappen aan de Antwerpse Universiteit van Koen Van Daele en Sander Vandormael.

Natuurbeleid

Meer dan 290 Belgische en Nederlandse wetenschappers kaarten tekortkomingen in risicobeoordeling van glyfosaat aan

15 november 2023

Morgen stemmen de Europese lidstaten voor de tweede keer over de hervergunning van glyfosaat. Volgens 291 wetenschappers is de impact onvoldoende onderzocht

Natuurbericht

Natuurherstel en waterbeheer in de Velpevallei

15 november 2023

Natuur-, klimaat- en cultuurdoelstellingen gaan in robuuste riviervalleien naadloos in elkaar over. Hogere grondwaterstanden in de valleien, meer waterbuffering en een betere waterkwaliteit door het stopzetten van bemesting en pesticidengebruik zijn noodzakelijk om de typische diersoorten van onze valleisystemen terug te laten floreren. De waterrijke systemen slaan veel koolstof op en de ruimte voor het water voorkomt overstromingen bij de steeds intensere regenbuien die we kunnen verwachten. In de Velpevallei in Vlaams-Brabant richtte Natuurpunt 5 ha voormalige landbouwgronden in, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, en vormde ze om tot een structuurrijk, nat graslandencomplex.

Natuurbeleid

Stikstofakkoord: Vlaanderen zet vergunnen voorop en verlaagt natuurambities

14 november 2023

“Toekomstperspectief met kleine t, voor zowel natuur als landbouw”, klinkt het bij BBL, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, BOS+, Dryade en WMF. De milieu- en natuurorganisaties zijn tevreden dat de stikstofproblematiek voor het eerst wordt erkend en aangepakt, maar betwijfelen of het geheel juridisch en in de praktijk zal standhouden en of het beoogde natuurherstel ermee zal worden bereikt.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' voor een keer 'Joeri Binnen'

14 november 2023

Joeri Cortens trekt deze keer op safari in zijn eigen kelder. In zo'n kelder kunnen heel wat dieren zitten die zich verschuilen voor de koude.

Natuurbeleid

Het Prinses Elisabeth Eiland kan en moet hand in hand gaan met de natuur, van ontwerp tot ontmanteling

13 november 2023

4Sea (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF-België) ziet het Prinses Elisabeth Eiland als een kans om de Noordzeenatuur niet alleen te beschermen, maar ook te verbeteren. Het Prinses Elisabeth Eiland moet ruimte voorzien voor vogels, vissen en schelpdierbanken en het moet circulair gebouwd worden. Om alle plannen op voldoende grote schaal uit te rollen moeten voldoende forse budgetten verzekerd worden.

Natuurbeleid

Laatste rechte lijn voor de Europese natuurherstelwet: de Biodiversiteitscoalitie roept België op om het voorakkoord goed te keuren

10 november 2023

Op 9 november zijn de Europese instellingen bijeengekomen om een voorlopig akkoord te vinden over de tekst van de Europese natuurherstelwet. De Biodiversiteitscoalitie blijft met een gemengd gevoel achter. “We zijn blij dat het akkoord terug alle ecosystemen bevat die origineel in het wetsvoorstel waren opgenomen, maar de artikels zijn afgezwakt ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de positie van de Raad. Het is teleurstellend om te zien dat er veel uitzonderingen zijn opgenomen en dat de verplichtingen voor de lidstaten te flexibel zijn.”

Natuurbericht

Nachtverlichting hindert dieren bij hun verplaatsingen doorheen het landschap

09 november 2023

Dieren moeten zich voortbewegen doorheen het landschap, om van hun verblijfplaatsen naar plekken te raken waar ze voedsel kunnen vinden, of om te migreren van hun zomer- naar winterleefgebieden en terug. Recent onderzoek toont aan dat verlichting dit gedrag kan hinderen, zowel op kleine schaal als over hele continenten.

Natuurbericht

Zeldzame boommarters gespot bij nestkasten

08 november 2023

Tussen januari en maart 2023 werden in en rond Kalmthout 10 nestkasten voor boommarters opgehangen. Na minder dan vier maanden was de eerste nestkast al bewoond door een boommarter; na amper negen maanden zijn meer dan de helft van de nestkasten minstens eenmaal bezocht. Een enorm succes! Nu is het spannend afwachten of er ook jongen geboren zullen worden in de kasten. Daarvoor is het wachten tot maart 2024 (of de jaren nadien).

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over spoorzoeken

07 november 2023

Joeri Cortens heeft zijn diploma dierenspoorzoeken gehaald, en dat mag gevierd worden. Met een potje live spoorzoeken natuurlijk.

Natuurbericht

Weer meer broedende ooievaars in België in 2023

06 november 2023

De Belgische broedpopulatie van ooievaar zit al een aantal jaren in de lift. Dat laat zich duidelijk aflezen in het aantal broedparen dat in 2023 werd geteld. Met 248 bezette nesten werd alweer een nieuw record gevestigd. Dankzij de inspanningen van een aantal gepassioneerde lokale waarnemers, de meeste verbonden aan het OOI-observatienetwerk, kan het wel en wee van de populatie al een aantal jaren goed opgevolgd worden. Niet alleen het aantal bezette nesten, maar ook het broedsucces wordt bijgehouden. Daardoor is de ooievaar tegenwoordig één van de best gemonitorde vogelsoorten van het land.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over de vliegenzwam

03 november 2023

Joeri staat oog in oog met een beginnende vliegenzwam. De eerste rode tinten komen erin, en je ziet vooral allemaal wittige wratjes die de stippen zullen worden. Hoe komen die stippen er precies op? Waarom komt de naam 'paddenstoel' vandaan? En waar kan je ze het makkelijkst vinden? Joeri vertelt je alles over de vliegenzwam.

Natuurbericht

In de bres voor de iepenpage in het Steentjesbos

02 november 2023

In de gemeente Kampenhout en aangrenzend in Boortmeerbeek bevinden zich enkele grote boscomplexen waaronder het Steentjesbos. Sinds enkele jaren beheert Natuurpunt een groot deel van deze bossen en daarom is een langetermijnvisie uitgewerkt. Het hoofddoel is om de ecologische waarde van het bos te verhogen en zo bedreigde plant- en diersoorten weer alle kansen te geven.

Natuurbericht

Nachtelijke verlichting kan zorgen voor gezondheidsproblemen bij dier en mens

02 november 2023

Nachtelijke verlichting is een onderschat milieuprobleem. Uit twee literatuurstudies gefinancierd door de vijf Vlaamse provincies werd duidelijk dat onze drang om buitenverlichting een hele nacht aan te laten staan een enorme negatieve impact heeft op de biodiversiteit. In het tweede bericht in de reeks over nachtelijke verlichting gaan we dieper in op de effecten op gezondheid, naast die van dieren ook die van mensen.

Natuurbericht

2023 op één na beste jaar voor velduil aan de Westkust

30 oktober 2023

Niet voor het eerst berichten we over broedende velduilen in de Westkustpolders. Net als in 2014, 2019 en 2020 kwam de soort er dit jaar opnieuw tot broeden. Meer nog, 2023 was het op één na beste jaar voor de soort. Begin september hield de teller na een lang broedseizoen halt op minstens 19 broedgevallen en/of territoria! Dat waren er slechts iets minder dan in 2014 toen een recordaantal van 21 tot 23 territoria werd genoteerd.

Natuurbericht

Orka strandt voor de kust van Koksijde

30 oktober 2023

Op 29 oktober 2023 merkte Laurent Raty een orka op voor de kust van Koksijde. De soort kon gemakkelijk worden gedetermineerd op basis van de hoge rugvin, wat meteen ook liet vermoeden dat het om een volwassen mannetje zou kunnen gaan. De orka verplaatste zich langzaam naar zuidwest, waarbij vooral de statige manier van zwemmen opviel.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over het riet

27 oktober 2023

Joeri Cortens trekt naar natuurgebied Mosselgoren in de Kempen. Hij geniet van de kleurenpracht die de herfst meebrengt. En hij gaat op zoek naar wat er allemaal te vinden in het riet.

Natuurbericht

Nieuwe kansen voor kamsalamander in de Grote Getevallei

27 oktober 2023

In de vallei van de Grote Gete in Linter bevindt zich nog een populatie kamsalamander. Om deze Getedraakjes te redden voorzag Natuurpunt de laatste decennia opnieuw een uitgebreid netwerk aan poelen. Door de steeds dalende grondwaterstanden dreigen deze poelen echter te snel op te drogen, wat het beheer ervan steeds zwaarder maakt. Recent kocht Natuurpunt, met de hulp van de provincie Vlaams-Brabant, een akkercomplex aan in het midden van het natuurgebied, waardoor er weer extra leefgebied voorzien kan worden voor onder andere de kamsalamander.

Natuurbericht

Focus op lichthinder

25 oktober 2023

In vergelijking met klimaatverandering of vermesting lijkt lichtpollutie misschien een mineur milieuprobleem. Maar de effecten van lichtvervuiling zijn sterk onderschat. Steeds meer onderzoeken tonen aan hoe het gebrek aan nachtelijke duisternis door een overdaad aan kunstlicht verstorend werkt voor mens én natuur.

Pagina's

TOP