Natuurbericht

Knoflookpad keert na 10 jaar terug naar Genk

19 juli 2023

Op donderdag 20 juli 2023 keert de knoflookpad terug naar De Maten in Genk. Medewerkers van Natuurpunt, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap voor Natuur en Bos zetten dan op de oever van de Grote Dilikensweier 500 jonge knoflookpadden uit.

Natuurbeleid

Integrale oplossing nodig om natuurherstel te verzekeren en de landbouwsector te verduurzamen

18 juli 2023

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde gisteren onverwacht twee ministeriële instructies aan met verstrengingen van stikstofregels bij vergunningen. Vorige week stelde Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns het voorgestelde nieuwe stikstofdecreet niet te kunnen goedkeuren. De natuur- en milieuorganisaties Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie, BOS+, Vogelbescherming Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu zijn teleurgesteld dat een onderhandelde oplossing voor de stikstofcrisis, inclusief begeleiding voor landbouwers en cruciale maatregelen rond natuurherstel, zo op de lange baan geschoven lijkt.

Natuurbericht

Wat zullen we drinken? Ook vlinders hebben hun voorkeuren.

18 juli 2023

Bijna alle dagvlinders hebben nectar van bloemen nodig. Vroeger werd vaak aangenomen dat het niet zo veel uitmaakte wélke bloemen. Maar onderzoek bewijst dat vlinders kieskeuriger zijn dan gedacht. In een synthese van de wetenschappelijke literatuur én jarenlang onderzoek binnen zijn onderzoeksgroep, legt ‘vlinderprofessor’ Hans Van Dyck klaar en duidelijk uit hoe dagvlinders zich verhouden tot hun nectarplanten. En die relatie blijkt lang niet altijd even eenvoudig…

Natuurbericht

Tweede vindplaats voor grote spoorspin in België

14 juli 2023

De grote spoorspin, verkozen tot Europese spin van het jaar, blijkt nu ook op een tweede plaats voor te komen in ons land. Eerder werd aangenomen dat dit slechts op één plaats was nl. in het dorpje Torgny in de Gaume. Sinds deze week is er bevestiging dat er zich ook nog een populatie bevindt in Aubange. Dat kon worden vastgesteld dankzij genitaliënonderzoek. Zo is het behoud van deze erg zeldzame soort in ons land nu een stuk waarschijnlijker geworden.

Natuurbeleid

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening

13 juli 2023

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade stellen twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen in gebreke omwille van illegale vergunningverlening

Natuurbericht

Opnieuw twee kraanvogelkuikens geboren in Vallei van de Zwarte Beek

13 juli 2023

Voor het derde jaar op rij zijn er kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek. Dit jaar bracht het koppel twee jongen groot. Het feit dat de ouder-kraanvogels jaar na jaar terugkeren om een nest te maken, wil zeggen dat de omstandigheden helemaal naar wens zijn. Kraanvogels hebben grote natte beekvalleien nodig en veel rust.

Natuurbeleid

Europees Parlement stemt voor natuurherstelwet: hoopvol signaal voor de toekomst

12 juli 2023

Vandaag heeft het Europees Parlement voor de natuurherstelwet gestemd. Ondanks de aanhoudende desinformatiecampagne van Manfred Webers Europese Volkspartij (EVP) nemen de parlementsleden hun verantwoordelijkheid dus op, al was dat maar net op het nippertje (336 stemmen voor, 300 tegen, 13 onthoudingen).

Natuurbericht

Eikelmuis als ambassadeur voor een hoog kwalitatief landbouwlandschap

12 juli 2023

De eikelmuis staat sinds 2014 als bedreigd op de Vlaamse Rode lijst van zoogdieren. Onder andere het verdwijnen van leefgebied, rust- en voortplantingsplaatsen en een verminderd voedselaanbod door de afname van insecten en andere ongewervelden spelen daarbij een rol. Om die achteruitgang te stoppen is de hulp nodig van zowel tuineigenaars als landbouwers en overheid.

Natuurbericht

De vijgspons doet het goed in Zeebrugge

07 juli 2023

Sinds 1999 houdt de Strandwerkgroep inventarisaties in de jachthaven van Zeebrugge. Daar zijn sindsdien zo’n 7 sponzen aangetroffen. De vijgspons Suberites ficus (Johnston, 1842) is er daar een van en die doet het goed. Ze werd voor het eerst gemeld in 2004 met een tiental exemplaren. De volgende melding kwam er in 2015 en in 2016 waren er meer dan 20. In 2019 is er nogmaals een complex waargenomen.

Natuurbericht

Wie had dat gedacht: vuurvliegjes ontdekt in Laken

05 juli 2023

Zowel op de Donderberg als rond het Kasteel Belvédère in Laken werd in juni het vuurvliegje of kleine glimworm (Lamprohiza splendidula) gezien. Het is een verrassende waarneming in sterk verstedelijkt en door licht vervuild gebied.

Natuurbeleid

Milieu-, natuur- en mobiliteitsorganisaties verzetten zich tegen uitbreiding Brusselse Ring

05 juli 2023

Na jaren discussie heeft de Vlaamse regering de knoop doorgehakt rond de verbreding van de Brusselse Ring. Ze kiest daarbij voor extra rijstroken tussen Asse en Machelen. Op andere plaatsen worden op- en afritten aangepast. Tevens komen er extra fietsverbindingen. 11 milieu- en mobiliteitsorganisaties stellen dat alternatieve scenario's die voor minder verkeersoverlast en betere luchtkwaliteit kunnen zorgen onvoldoende onderzocht zijn, en tekenen bezwaar aan.

Natuurbericht

Warme zomers maken vleermuizen groter, maar ze leven korter

03 juli 2023

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze natuur, en ook vleermuizen ontsnappen niet aan de gevolgen van hitte, al zijn de effecten voor sommige soorten onverwacht. Langetermijnonderzoek van de Universiteit van Greifswald in Duitsland toont aan dat Bechsteins vleermuizen, een zeldzame soort die ook bij ons voorkomt, die geboren worden in warme jaren, groter worden. Maar groter worden heeft ook een keerzijde: grotere vleermuizen sterven sneller. Bij steeds warmere zomers kan dit ervoor zorgen dat de populatie in de problemen komt.

Natuurbericht

500.000ste insect gevangen tijdens Insectenzomer van Natuurpunt

29 juni 2023

De campagne ‘Niet meppen, wel appen’ van Natuurpunt nam een vliegende start en heeft na een maand meer dan 500.000 waarnemingen op de teller. Op 1 juni lanceerde Natuurpunt de Insectenzomer. De campagne vraagt aandacht voor de enorme achteruitgang van insecten en wil mensen bewust maken van de wonderbaarlijke en supernuttige insectenwereld. Welke insecten staan in de top 10, wat zijn de opvallendste waarnemingen en waar vind je de meeste insectenspotters?

Natuurbeleid

Vallei Zwarte Beek verdroogt door sabotage lokale waterbeheerder Watering Schulensbroek

29 juni 2023

HALEN/LUMMEN - 29 juni 2023 - Er dient paal en perk gesteld te worden aan waterbeheerder de watering die stokken in de wielen steekt van het Vlaamse Droogteplan Blue Deal. Dat zegt Natuurpunt na alweer een weigering van een aanvraag om een beek te dempen in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek zodat het gebied niet droog valt. Natuurpunt gaat alvast in beroep tegen de weigering.

Natuurbericht

De Aziatische oorkwal in Belgische en Nederlandse wateren

28 juni 2023

De oorkwal Aurelia aurita is een gewone verschijning aan onze kust, die zeer talrijk kan zijn in de maanden mei, juni en juli. Na eind juli worden alleen nog kleine aantallen oorkwallen gezien. De meeste zijn dan al aangespoeld of hebben hun beste tijd wel gehad. Maar de afgelopen jaren duiken er steeds meer oorkwallen op, ook na het seizoen. Nederlands onderzoek bevestigt het vermoeden dat het om een exotische soort gaat: de Aziatische oorkwal Aurelia coerulea.

Natuurbeleid

Natuurherstelwet nog steeds aan een zijden draadje - plenaire stemming op 12 juli wordt bepalend

27 juni 2023

“Verwerping rapport biedt kans om op 12 juli een meer consistente en ambitieuzere tekst aan te nemen”

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over dazen

27 juni 2023

Joeri lokt dazen om ze eens diep in de ogen te kijken.

Natuurbeleid

46 Belgische milieu-, landbouw-, gezondheidsorganisaties en ziekenfondsen vragen verbod op pesticide glyfosaat

26 juni 2023

Een unieke coalitie van 46 organisaties roept de Vlaamse, Waalse en federale regering in een open brief op tot een totaalverbod voor glyfosaat. Zo willen ze burgers, landbouwers en het leefmilieu beschermen tegen de blootstelling aan de risicovolle stof

Natuurbericht

Tamariskwespvlinder duikt op aan Westkust

26 juni 2023

Eind 2021 werden aan de Belgische Westkust rupsen gevonden van de tamariskwespvlinder. Intensieve monitoring tijdens het daaropvolgende jaar toonde aan dat deze nieuwkomer voorlopig enkel daar lijkt voor te komen, maar er wel bijzonder talrijk is. Ondertussen staat de teller van Belgische wespvlindersoorten op 25. Opvallend daarbij is dat vijf soorten daarvan pas sinds 2015 uit ons land bekend zijn.

Natuurbeleid

Milieuorganisaties winnen rechtszaak: Vlaamse Regering veroordeeld voor slechte waterkwaliteit

26 juni 2023

In de Nitraatzaak hebben milieuorganisaties BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF gelijk gekregen van de rechter. Het vonnis stelt dat de Vlaamse Regering niet voldoet aan haar plicht om de barslechte waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. De natuur- en milieuorganisaties hopen dat deze klare taal eindelijk zal leiden tot een trendbreuk waarbij de fundamenten van het falende mestbeleid drastisch worden bijgesteld.

Pagina's

TOP