Natuurbericht

Kemps zeeschildpad spoelt aan op Belgische Kust

12 januari 2012

Op vrijdagmorgen 6 januari 2012 vond Walter Wackenier een dode jonge Kemps zeeschildpad op het strand van Oostduinkerke. Dit is de kleinste en meest bedreigde zeeschildpadsoort ter wereld. Strandingen in Europa zijn uiterst zeldzaam. Het is pas de eerste keer dat deze zeldzame soort aanspoelt in België.

Natuurbericht

Belg herontdekt Timorese struikzanger in Indonesië

11 januari 2012

De Timorese struikzanger is een kleine, bruine zangvogel die in 1932 werd ontdekt en ingezameld door Georg Stein op de berg Mutis in West-Timor, Indonesië. Ondanks heel wat zoekwerk op de oorspronkelijke vindplaats werd de soort er na de ontdekking nooit meer waargenomen. In een recent artikel in het ornithologische tijdschrift 'Bird Conservation International' publiceerde de Belg Filip Verbelen details over de herontdekking van deze soort. Hij vond de 'vermiste' vogel in 2009 terug op het zelden bezochte en erg bergachtige eiland Alor, ten noorden van Timor.

Natuurbericht

Ook elzen hangen de vlag uit

10 januari 2012

De Zwarte els is een veel voorkomende boomsoort in Vlaanderen. Van alle inheemse houtige gewassen bloeien elzen, op Hazelaar na, het vroegst. Ver voor het ontluiken van de bladeren vormt de boom al in de winter katjes. Slecht nieuws voor de hooikoortslijders onder ons, maar goed nieuws voor de Elzenvlag (Taphrina alni).

Natuurbericht

1 januari 2012: een nieuw jaar én een nieuw vlinderseizoen

06 januari 2012

Raar maar waar: met de start van het nieuwe jaar is meteen ook het nieuwe vlinderseizoen begonnen. Voor de nachtvlinders dan toch. Zachte temperaturen zorgen ervoor dat sommige klassieke soorten van het (zeer) late najaar nu nog in hoge aantallen aanwezig zijn, terwijl vlinders die in de vroege lente vliegen zich ook al laten opmerken. Herfst en lente lijken zo wel in elkaar over te lopen…

Natuurbericht

Lentevuurspin na 113 jaar gevonden... en verloren?

05 januari 2012

In het recentste nummer van het blad Natuur.focus pakt de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL uit met zowat het spectaculairste nieuws dat uit die kringen kan gemeld worden: in Lommel werd de bijna mythisch geworden Lentevuurspin voor het eerst sinds 113 jaar terug gevonden in ons land. Maar er hangt een schaduw boven deze ontdekking ...

Natuurbericht

Hete zoentjes tussen het mos

04 januari 2012

Octospora humosa? Het zal bij slechts weinigen een belletje doen rinkelen. Ook Groot oranje mosschijfje spreekt niet direct tot de verbeelding. In Engeland is dat tegenwoordig anders. De bekende krant The Guardian schreef een wedstrijd uit om een aantal onbekende en zeldzame soorten een sprekende naam te geven.

Natuurbericht

Symbool van wijsheid lijdt onder het verkeer

02 januari 2012

Een halve eeuw geleden huisde in zowat elke kerktoren en boerderij in Vlaanderen een Kerkuil. Maar er volgde een erg moeilijke periode, de soort kreeg het zwaar te verduren de afgelopen 60 jaar. Een combinatie van insecticiden en verscheidene strenge winters hebben hem bijna doen verdwijnen. Dankzij een volgehouden intensief soortbeschermingsproject klom de kerkuil vanaf 1990 geleidelijk aan uit het dal. Vandaag is hij weer helemaal terug.

Natuurbericht

Is het warm in februari, zit de Oorkwal in de penarie

01 januari 2012

Oorkwallen. Voor de strandgangers zijn ze een vaste zomerse verschijning. Zomers zonder zijn zeldzaam. Hoewel: in 1994, 1995, 2000 en 2002 waren ze er niet. Bijna kon 2012 dit lijstje aanvullen, maar daar brengt de koudegolf verandering in. Oorkwallen gegarandeerd deze zomer, dankzij de winterprik.

Natuurbericht

Lieveheersbeestjes als bodyguard

29 december 2011

Door jaren van gezamenlijke evolutie ontwikkelden zich in de natuur diverse ingewikkelde relaties tussen parasieten en hun gastheer. Meestal verzwakt en doodt de parasiet zijn gastheer hierbij om zich volledig te kunnen ontwikkelen. De sluipwesp Dinocampus coccinellae hanteert echter een andere strategie. Zij gebruikt haar gastheer als bodyguard...

Natuurbericht

Kleine minnaars, grote winnaars?

28 december 2011

In de natuur geldt vaak dat je groot en mooi moet zijn om je succesvol voort te planten. En hiervoor worden vaak kosten noch moeite gespaard. Iedereen probeert er in de voortplantingsperiode op zijn paasbest uit te zien. Maar is het altijd al die moeite waard? Een verhaal van anadrome vissen, kleine mannetjes en zalmen die verstoppertje spelen.

Natuurbericht

Hertswortel duikt op in Vlaanderen

27 december 2011

In 2007 ontdekte Rutger Barendse in de winterbedding van de Maas bij Grevenbicht, in Nederlands Limburg vlak bij de Belgische grens, een groeiplek van Hertswortel. Tot dan toe was de eerste en enige gekende vindplek in Nederland in Nijmegen en wel in 1858. In 2011 dook de soort ook in Vlaanderen op.

Natuurbericht

Gele ogen in de kustpolders

26 december 2011

Uilen zijn erg populair en trekken steevast veel aandacht. Aan het einde van 2011 blikken we terug op een erg goed muizenjaar en daar zijn al die uilen erg blij mee. Dat zo ’n muizenjaar rendeert, zien we nu al aan de aantallen: er zitten meer overwinterende Velduilen dan normaal. Handig meegenomen met de vakantie in 't verschiet: zo'n ontmoeting met een Velduil levert vaak een adembenemend schouwspel op.

Natuurbericht

Kerst 2011 kleurt donkergroen

25 december 2011

Met temperaturen die bijna 10°C bedragen is alle hoop op een witte kerst dit jaar vervlogen. De meeste amfibieën, egels, vleermuizen, citroenvlinders, … bevinden zich traditioneel in een diepe winterslaap. Of toch niet? De voorbije week was er nog opvallend veel activiteit in de Vlaamse natuur. Van zingende Grote lijsters tot rondkruipende egels.

Natuurbericht

Waterpieper ruilt Tirolerzomer voor onze natte winters

23 december 2011

De meeste vogelsoorten trekken zuidwaarts om te overwinteren. Maar een enkeling trekt van zuid naar noord. Zoals de Waterpieper, een kleine zangvogel die ’s zomers broedt op de hoge bergweiden in Midden-Europa. In herfst en winter zakt hij af naar de Lage Landen en zien we hem ook in België en Nederland. Afgelopen weken doken er op verschillende plekken flinke groepen op.

Natuurbericht

Bellebargiebos geeft stilaan geheimen prijs

21 december 2011

Op 27 november vond Chris Bruggeman, lid van de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, de zoveelste zeldzame paddenstoel in het Bellebargiebos te Waarschoot. Het betreft de Vloksteelsatijnzwam, een soort die pas voor de vierde keer in Vlaanderen wordt waargenomen. Voor Oost-Vlaanderen is het de eerste vondst.

Natuurbericht

Half miljoen trekvogels passeren Lommel

20 december 2011

Sedert enkele jaren verzamelen zowel in voor- als najaar iedere ochtend voor zonsopgang trektellers op de Maatheide te Lommel. Deze vrijwilligers tellen de trekvogels die over het gebied passeren. Uit hun nauwgezette observaties blijkt dat dit gebied een uitzonderlijke waarde heeft. Op weinig andere plekken in het binnenland van de Benelux passeren zoveel trekvogels als hier.

Natuurbericht

Grote vos bijzonder talrijk dit jaar

16 december 2011

De Grote vos is een zeldzame dagvlinder in België. Na een decennialange afname blijkt 2011 een topjaar voor deze ernstig bedreigde vlinder. In 2011 werden via de online invoerportaalsite www.waarnemingen.be meer dan 6 keer zoveel vlinders doorgegeven dan in 2010.

Natuurbericht

Grote broer duikt opnieuw op in Vlaanderen

15 december 2011

De gewone Bosmuis is een algemene soort en komt wijd verspreid voor in Vlaanderen. Haar grote broer, de Grote bosmuis, is een heel stuk zeldzamer en bevindt zich hier aan de grens van haar verspreidingsgebied. Na meer dan 10 jaar zijn er nu opnieuw enkele waarnemingen uit Voeren.

Natuurbericht

Exotisch springzaad verovert Vlaamse riviervalleien

14 december 2011

Vlaanderen kampt al jaren met het probleem van invasieve exoten: plant- en diersoorten die hier van nature niet voorkomen, maar zich hebben gevestigd en daarna in sneltempo verspreiden en de inheemse natuur in de verdrukking brengen. De website ‘Invasive species in Belgium’ telt intussen maar liefst 67 invasieve plantensoorten en hun aantal blijft toenemen. Natuurbeheerders worden voor steeds grotere uitdagingen geplaatst om deze exoten te bestrijden. Na de alomtegenwoordige Reuzenbalsemien vormt nu ook het Oranje springzaad een nieuwe bedreiging voor de natte natuur in Vlaanderen.

Natuurbericht

Zet de verduiving door?

13 december 2011

De afgelopen 10 jaar was de Houtduif bij wintertellingen van Natuurpunt steeds de meest waargenomen soort in Vlaanderen. Hun aantal steeg gestaag over de jaren. De laatste winters is ongeveer een derde van alle getelde vogels een Houtduif. Zet deze trend zich dit jaar door ?

Pagina's

TOP