Natuurbericht

Een nieuw meetnet voor de Europees beschermde vermiljoenkever

20 februari 2024

In 2017 dook de vermiljoenkever voor het eerst in ons land op. Intussen wist deze soort grote delen van Vlaanderen te koloniseren. Omdat de vermiljoenkever beschermd is via de Habitatrichtlijn, moet België om de zes jaar aan Europa rapporteren hoe het met deze soort gaat. Daarvoor wordt nu een nieuw meetnet in het leven geroepen.

Verenigingsnieuws

Bij-zondere buurtbewoners

20 februari 2024

Je kent vast de honingbij, één van de ongeveer 400 bijensoorten in België. Misschien heb je zelfs een hotelletje voor wilde bijen in je tuin. Maar wie zijn die wilde bijen en waarom zijn ze zo bijzonder? Ze zijn ook heel divers: de één graaft nestjes in het zand, de ander vindt onderdak in holle rietstengels of oude kevergangen in hout. Meer weten over onze bijzondere buurtbewoners?

Verenigingsnieuws

Google investeert in Wetlandplan Natuurpunt

20 februari 2024

Op Wereld Water Dag, 22 maart, stellen Natuurpunt en Google hun samenwerking voor rond de Scheldevallei. Beide organisaties willen in het natuurgebied Sint-Onolfspolder te Dendermonde natte natuur herstellen en zo zorgen voor meer waterbuffering. Dat zal niet alleen de risico’s op overstromingen in het Schedebekken beperken maar vooral bijdragen aan meer biodiversiteit en natte natuur. Gedurende 4 jaar zal er werk gemaakt worden van het herstel van natuurlijke waterpeilen, biodiverse sloten en vochtige bloemrijke graslanden. Deze samenwerking is de eerste grote realisatie binnen het nieuwe Wetlandplan van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Persbericht: 'Natuur is een zaak van ons allemaal'

19 februari 2024

Ook het brede middenveld reageert nu op beslissingen na boerenprotesten

Verenigingsnieuws

Welkom in je groene oase!

19 februari 2024

Sta jezelf toe even te dagdromen: jouw tuin is niet zomaar een stukje grond, het is een levendig ecosysteem vol kleurrijke bloemen, zoemende bijen en vrolijke vlinders. Onder de bladeren verbergen zich kleine wonderen, van lieveheersbeestjes die bladluizen in toom houden, tot elegante spinnen die hun kunstwerken weven. Laat je betoveren door de natuurlijke pracht van jouw tuin, waar elk bloemblaadje een verhaal lijkt te vertellen en elk zonnestraaltje het decor compleet maakt. Droom jij ook van een groene oase met plaats voor mens, plant en dier? Wij zetten je alvast op weg.

Natuurbericht

Dit was 2023 voor onze zoogdieren

19 februari 2024

Het jaar 2023 bracht voor zoogdieren veel droevig nieuws, met veel dode dieren en populaties die onder druk staan. Maar gelukkig waren er ook enkele hoopvolle verhalen, zoals de opmars van de boommarter en de wolf die naast Limburg, ook in de Noorderkempen gevestigd is. Dit was 2023 voor onze zoogdieren!

Natuurbericht

Vleermuizenlabyrint in Natuurboerderij Bos t’Ename

16 februari 2024

Steeds meer beseffen we dat we onze huizen goed moeten isoleren. Een veel gebruikte techniek is het isoleren van de spouwmuur. Spouwmuren zijn net de meest gebruikte verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, de in Vlaanderen meest voorkomende vleermuis. Als door betere isolatie alle vleermuisplekken in huizen zouden verdwijnen, dan heeft meer dan 90% van de vleermuizen letterlijk geen huis meer. Natuurpunt bouwde daarom samen met Werkgroep Bos t’Ename een experimenteel vleermuizenlabyrint om dwergvleermuizen een nieuwe, zo geschikt mogelijke verblijfplaats te geven.

Natuurbericht

Landbouwakkoord smaakt zoetzuur: grootste bedreiging voor ruimte voor natuur tijdelijk afgewend, maar waterkwaliteit gaat onverantwoord achteruit

16 februari 2024

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageren erg scherp op het landbouwakkoord dat de Vlaamse regering gisteravond sloot met BB, ABS en Groene Kring. De wijze waarop het akkoord tot stand kwam, is een democratie onwaardig en miskent het algemeen belang dat centraal moet staan. Onder druk van een enkele stakeholder met een eenzijdige agenda maatregelen doorvoeren, zo voer je geen beleid in Vlaanderen — en al zeker niet omtrent natuur en milieu, cruciaal voor ieders welzijn.

Verenigingsnieuws

Fluitend de lente in

16 februari 2024

Is het je al opgevallen? De vogels beginnen stilaan terug te fluiten. Het is dan ook de ideale moment om je te verdiepen in de wondere wereld van vogels.

Natuurbeleid

De natuur heeft geen stem (meer)

14 februari 2024

Vrijwilligers van Natuurpunt protesteerden vandaag op het Martelaarsplein in Brussel. Met dichtgeplakte monden en de slogan “Natuur heeft geen stem (meer)” klagen ze de manier aan waarop de overheid de boerenprotesten aanpakt: met enkel input van de grote boerenorganisaties en een frontale aanval op natuur- en milieubescherming.

Natuurbericht

Project Natuur-inbouw wil meer gebouwen diervriendelijk maken

14 februari 2024

In september 2023 stapte Natuurpunt Studie mee in het driejarig Interregproject ‘Natuur-inbouw’ in Vlaanderen en Nederland. Het project wil overheden, bedrijven en instellingen samenbrengen om aan de slag te gaan voor biodiversiteit in de stad. Want er zijn oplossingen om onze gebouwen te isoleren en klimaatbestendig te maken, en ook nog ruimte te bieden aan wilde dieren die afhankelijk zijn van die gebouwen. Denk aan neststenen voor vogels, verblijven voor vleermuizen en groene daken en gevels voor insecten.

Natuurbericht

Hoe was 2023 voor sprinkhanen en krekels?

12 februari 2024

In recente tijden is er heel wat veranderd in het voorkomen van sprinkhanen en krekels in België. Enerzijds slagen mobiele, warmteminnende en vaak zuidelijke soorten er steeds meer in om nieuwe leefgebieden te koloniseren. Zo zorgde 2023 nog voor verrassingen, zoals het opduiken van Franse prairiesprinkhaan en Europese treksprinkhaan. Anderzijds lijden heel wat soorten met een beperkte mobiliteit en meer specifieke omgevingseisen sterk onder verminderde habitatkwaliteit en versnippering. Om ze uit het dal te helpen, zijn gerichte maatregelen nodig.

Natuurbeleid

De natuur als bliksemafleider in de boerenstorm

09 februari 2024

De landbouwlobby en de daaraan verbonden politici richten het boerenprotest op de natuur. Ze spelen landbouw en natuur tegen elkaar uit. Daarmee laten ze én de bevolking én de boeren stikken. We hebben immers allemaal recht op een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. Natuurpunt komt op voor een sterk natuurnetwerk en een gezond milieu. Wie de milieumaatregelen probeert af te zwakken en de pijlen op de natuur richt, leidt de aandacht enkel af van de essentie: het falende landbouwbeleid waar vooral de boer de dupe van is. De natuur is niet de boosdoener …

Verenigingsnieuws

Natuurpunt roept iedereen op om de natuur een hart onder de riem te steken

09 februari 2024

Omdat de natuur de laatste dagen en weken almaar meer in de verdrukking komt en onterecht uitgespeeld wordt tegen de landbouw, roept Natuurpunt alle natuurliefhebbers op om de natuur een hart onder de riem te steken. Concreet nodigt de organisatie iedereen uit om in de krokusvakantie volop de natuur in te trekken, een foto te maken en te delen op sociale media met #natuurinhethart.

Natuurbeleid

Coalitie van landbouwers en maatschappelijke verenigingen eisen stem in overleg over toekomst van de landbouw

09 februari 2024

Een ander landbouw- en voedselbeleid dringt zich op: één dat het samengaan van boer.in, gezond voedsel, voedselsoevereiniteit én de omgeving echt centraal stelt. Dat vraagt een fundamentele en brede maatschappelijk dialoog, stellen meer dan dertig organisaties. Zij verwachten dat hun stem ook gehoord wordt.

Opinie

Boerenprotest oogst boerenbedrog

09 februari 2024

In plaats van de problemen van boeren ten gronde aan te pakken, wijst CD&V onterecht de natuursector als schuldige aan. Bij monde van voorzitter Sammy Mahdi doet de partij een reeks hallucinante voorstellen om milieu- en natuurherstel stokken in de wielen te steken. Maatregelen die niets zullen veranderen aan de problemen van de boer, en bovendien ten koste gaan van de gezondheid van iedereen. Puur boerenbedrog.

Natuurbericht

Paddentrek start en kwakkelweer speelt hen parten

09 februari 2024

De komende drie dagen zal het zacht en nat worden. Het startsein voor de meeste padden om uit hun winterslaap te komen en aan hun jaarlijkse paddentrek te beginnen. Opvallend: dat is veel vroeger dan pakweg 10 jaar geleden. En nog erger, die schommelingen in temperatuur zijn nefast voor de gewone pad.

Natuurbericht

Zeldzame bosvleermuis overwintert in Antwerps Rivierenhof

09 februari 2024

In het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne overwinteren sinds een paar maanden enkele bosvleermuizen in de vleermuiskasten. Midden december verbleven 7 dieren in de kasten, na de koudeprik van januari zijn er nog 3 over. Vermoedelijk hebben de andere dieren hun toevlucht gezocht in dikke holle bomen, die beter geïsoleerd zijn. Toch een bijzondere waarneming: pas een jaar geleden werden voor het eerst overwinterende bosvleermuizen in België waargenomen!

Natuurbericht

Piek in aanrijdingen met das in februari en maart

08 februari 2024

Al bijna vijftien jaar registreren burgerwetenschappers dieren die in Vlaanderen slachtoffer worden van het verkeer in het project ‘Dieren onder de wielen’. Aanrijdingen met grote zoogdieren, zoals dassen, blijven echter nog te vaak onder de radar. Uit onderzoek weten we dat er in februari en maart een piek is van aangereden dassen. Natuurpunt roept iedereen op om aangereden dieren te blijven melden.

Natuurbeleid

Natuurpunt verheugd dat redding van Zeeparkduinen nabij is

07 februari 2024

De Vlaamse regering gaf groen licht om de Zeeparkduinen, een gebied van tien hectare op de grens van De Panne en Sint-Idesbald, te herbestemmen naar natuur. Natuurpunt Westkust, de Kustwerkgroep en de West-Vlaamse Milieufederatie juichen deze beslissing toe. Er is nog een hele weg te gaan eer de bescherming van de Zeeparkduinen effectief een feit zal zijn, maar het toont aan dat met goede samenwerking veel mogelijk is.

Pagina's

TOP