Natuurbericht

Vogels vluchten massaal voor vuurwerk tijdens jaarwisseling

30 januari 2012

Uit een recente Nederlandse studie blijkt dat vogels, en dan vooral watervogels, massaal op de vlucht gaan wanneer op oudejaarsavond om middernacht het vuurwerk wordt afgeschoten. Bij een nauwkeurige analyse van de beelden van de weerradar van Zaventem (Belgocontrol) blijkt hetzelfde fenomeen zich in ons land voor te doen. Bovendien lijkt, eveneens in overeenstemming met de Nederlandse studie, de activiteit van de vogels het grootst bij waterrijke gebieden die zich dicht bij dichtbevolkte agglomeraties bevinden.

Natuurbericht

Historisch lage aantallen 'vriezeganzen' in Oostkustpolders

27 januari 2012

De gemiddelde maximumtemperatuur in december 2011 bedroeg 8,7 °C, een record. De natuur weet zich even geen raad: in januari werden rondvliegende Atalanta's gemeld, een aantal vleermuizen zit nog steeds niet in winterslaap en salamanders trekken nu al naar de voortplantingspoelen. De 'vriezeganzen', die vanaf oktober normaal massaal afzakken uit het Hoge Noorden om te overwinteren in de Vlaamse Polders, zijn dan weer opvallend afwezig.

Natuurbericht

Essenziekte duikt massaal op in België

26 januari 2012

Sinds 2010 worden op verschillende plaatsen in België Gewone essen ziek. De bladeren aan de toppen van de twijgen sterven vroegtijdig af, een- en tweejarige twijgen kleuren geel tot zwart en de stam vertoont zwarte ovale plekken en littekens. Deze ziektesymptomen zijn toe te schrijven aan een invasieve schimmel die vermoedelijk via Oost-Europa zijn weg vond tot hier

Natuurbericht

1, 2, 3, 4, hoedje van ... tonderzwam

25 januari 2012

De voorbije dagen werden gekenmerkt door lichte nachtvorst. Bij vriesweer zijn zelfs typische winterpaddenstoelen nog amper te vinden. Maar tonderzwammen vind je het hele jaar door. Al eeuwen geleden ontdekten onze voorouders dat hun harde vruchtlichamen voor talloze doeleinden konden worden aangewend.

Natuurbericht

Vleermuizentellers gaan ondergronds

24 januari 2012

Met de intrede van de winter begint voor de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt een druk seizoen. In deze periode zoeken vleermuizen immers hun overwinteringsplaats op. Voor sommige soorten is dat een holle boom of een huis, maar de meeste - en vaak bedreigde - soorten overwinteren bij voorkeur op een plek met een stabiel en vochtig klimaat. Forten, bunkers, groeven of ijskelders zijn hierbij erg in trek. En net deze (vaak ondergrondse) slaapplaatsen worden jaarlijks door de Vleermuizenwerkgroep gecontroleerd op de aanwezigheid van vleermuizen.

Natuurbericht

Natuurbericht.be 2011: een overzicht

20 januari 2012

Op 8 juni 2011 kopte natuurbericht.be dat de Boomkrekel in opmars was. Dit was het eerste bericht dat Natuurpunt Studie via deze nieuwe site lanceerde. Bij het afsluiten van het eerste (onvolledige) werkjaar, 217 dagen na de opstart, blikt natuurbericht.be terug op een succesvol debuut, vol laagdrempelige en actuele berichten. Een jaaroverzicht.

Natuurbericht

Kemps zeeschildpad spoelt aan op Belgische Kust

12 januari 2012

Op vrijdagmorgen 6 januari 2012 vond Walter Wackenier een dode jonge Kemps zeeschildpad op het strand van Oostduinkerke. Dit is de kleinste en meest bedreigde zeeschildpadsoort ter wereld. Strandingen in Europa zijn uiterst zeldzaam. Het is pas de eerste keer dat deze zeldzame soort aanspoelt in België.

Natuurbericht

Belg herontdekt Timorese struikzanger in Indonesië

11 januari 2012

De Timorese struikzanger is een kleine, bruine zangvogel die in 1932 werd ontdekt en ingezameld door Georg Stein op de berg Mutis in West-Timor, Indonesië. Ondanks heel wat zoekwerk op de oorspronkelijke vindplaats werd de soort er na de ontdekking nooit meer waargenomen. In een recent artikel in het ornithologische tijdschrift 'Bird Conservation International' publiceerde de Belg Filip Verbelen details over de herontdekking van deze soort. Hij vond de 'vermiste' vogel in 2009 terug op het zelden bezochte en erg bergachtige eiland Alor, ten noorden van Timor.

Natuurbericht

Ook elzen hangen de vlag uit

10 januari 2012

De Zwarte els is een veel voorkomende boomsoort in Vlaanderen. Van alle inheemse houtige gewassen bloeien elzen, op Hazelaar na, het vroegst. Ver voor het ontluiken van de bladeren vormt de boom al in de winter katjes. Slecht nieuws voor de hooikoortslijders onder ons, maar goed nieuws voor de Elzenvlag (Taphrina alni).

Natuurbericht

1 januari 2012: een nieuw jaar én een nieuw vlinderseizoen

06 januari 2012

Raar maar waar: met de start van het nieuwe jaar is meteen ook het nieuwe vlinderseizoen begonnen. Voor de nachtvlinders dan toch. Zachte temperaturen zorgen ervoor dat sommige klassieke soorten van het (zeer) late najaar nu nog in hoge aantallen aanwezig zijn, terwijl vlinders die in de vroege lente vliegen zich ook al laten opmerken. Herfst en lente lijken zo wel in elkaar over te lopen…

Natuurbericht

Lentevuurspin na 113 jaar gevonden... en verloren?

05 januari 2012

In het recentste nummer van het blad Natuur.focus pakt de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL uit met zowat het spectaculairste nieuws dat uit die kringen kan gemeld worden: in Lommel werd de bijna mythisch geworden Lentevuurspin voor het eerst sinds 113 jaar terug gevonden in ons land. Maar er hangt een schaduw boven deze ontdekking ...

Natuurbericht

Hete zoentjes tussen het mos

04 januari 2012

Octospora humosa? Het zal bij slechts weinigen een belletje doen rinkelen. Ook Groot oranje mosschijfje spreekt niet direct tot de verbeelding. In Engeland is dat tegenwoordig anders. De bekende krant The Guardian schreef een wedstrijd uit om een aantal onbekende en zeldzame soorten een sprekende naam te geven.

Natuurbericht

Symbool van wijsheid lijdt onder het verkeer

02 januari 2012

Een halve eeuw geleden huisde in zowat elke kerktoren en boerderij in Vlaanderen een Kerkuil. Maar er volgde een erg moeilijke periode, de soort kreeg het zwaar te verduren de afgelopen 60 jaar. Een combinatie van insecticiden en verscheidene strenge winters hebben hem bijna doen verdwijnen. Dankzij een volgehouden intensief soortbeschermingsproject klom de kerkuil vanaf 1990 geleidelijk aan uit het dal. Vandaag is hij weer helemaal terug.

Natuurbericht

Is het warm in februari, zit de Oorkwal in de penarie

01 januari 2012

Oorkwallen. Voor de strandgangers zijn ze een vaste zomerse verschijning. Zomers zonder zijn zeldzaam. Hoewel: in 1994, 1995, 2000 en 2002 waren ze er niet. Bijna kon 2012 dit lijstje aanvullen, maar daar brengt de koudegolf verandering in. Oorkwallen gegarandeerd deze zomer, dankzij de winterprik.

Natuurbericht

Lieveheersbeestjes als bodyguard

29 december 2011

Door jaren van gezamenlijke evolutie ontwikkelden zich in de natuur diverse ingewikkelde relaties tussen parasieten en hun gastheer. Meestal verzwakt en doodt de parasiet zijn gastheer hierbij om zich volledig te kunnen ontwikkelen. De sluipwesp Dinocampus coccinellae hanteert echter een andere strategie. Zij gebruikt haar gastheer als bodyguard...

Natuurbericht

Kleine minnaars, grote winnaars?

28 december 2011

In de natuur geldt vaak dat je groot en mooi moet zijn om je succesvol voort te planten. En hiervoor worden vaak kosten noch moeite gespaard. Iedereen probeert er in de voortplantingsperiode op zijn paasbest uit te zien. Maar is het altijd al die moeite waard? Een verhaal van anadrome vissen, kleine mannetjes en zalmen die verstoppertje spelen.

Natuurbericht

Hertswortel duikt op in Vlaanderen

27 december 2011

In 2007 ontdekte Rutger Barendse in de winterbedding van de Maas bij Grevenbicht, in Nederlands Limburg vlak bij de Belgische grens, een groeiplek van Hertswortel. Tot dan toe was de eerste en enige gekende vindplek in Nederland in Nijmegen en wel in 1858. In 2011 dook de soort ook in Vlaanderen op.

Natuurbericht

Gele ogen in de kustpolders

26 december 2011

Uilen zijn erg populair en trekken steevast veel aandacht. Aan het einde van 2011 blikken we terug op een erg goed muizenjaar en daar zijn al die uilen erg blij mee. Dat zo ’n muizenjaar rendeert, zien we nu al aan de aantallen: er zitten meer overwinterende Velduilen dan normaal. Handig meegenomen met de vakantie in 't verschiet: zo'n ontmoeting met een Velduil levert vaak een adembenemend schouwspel op.

Natuurbericht

Kerst 2011 kleurt donkergroen

25 december 2011

Met temperaturen die bijna 10°C bedragen is alle hoop op een witte kerst dit jaar vervlogen. De meeste amfibieën, egels, vleermuizen, citroenvlinders, … bevinden zich traditioneel in een diepe winterslaap. Of toch niet? De voorbije week was er nog opvallend veel activiteit in de Vlaamse natuur. Van zingende Grote lijsters tot rondkruipende egels.

Natuurbericht

Waterpieper ruilt Tirolerzomer voor onze natte winters

23 december 2011

De meeste vogelsoorten trekken zuidwaarts om te overwinteren. Maar een enkeling trekt van zuid naar noord. Zoals de Waterpieper, een kleine zangvogel die ’s zomers broedt op de hoge bergweiden in Midden-Europa. In herfst en winter zakt hij af naar de Lage Landen en zien we hem ook in België en Nederland. Afgelopen weken doken er op verschillende plekken flinke groepen op.

Pagina's

TOP