• Nieuws
  In het moeras van Ganshoren werd op 25 augustus 2013 een nieuwe plantensoort voor België ontdekt: Limnobium laevigatum.
 • Nieuws
  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten honderden waterschildpadden. Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn het talrijkst. Maar intussen duiken ook andere (onder)soorten...
 • Nieuws
  Het Leverbloempje, een soort die oorspronkelijk voorkomt in loof- en naaldbossen op kalkrijke bodem in het Noordelijk halfrond (zowel Azië, Noord-Amerika als Europa) is voor België een ingeburgerde...
 • Nieuws
  Zondag ontdekte Bart Heirweg van Natuurpunt een groep van 97 vale gieren boven Oudenaarde. Een zeer uitzonderlijk fenomeen in Vlaanderen. Normaal moet je naar de Pyreneeën of de Balkan reizen om zo’n...
 • Nieuws
  Begin juli dook de maskerbij Hylaeus punctatus voor de eerste keer op in België. Deze en andere zuidelijke bijsoorten zullen door de opwarming van het klimaat steeds vaker in ons land verschijnen...
 • Nieuws
  Het Brussels Gewest telt drie natuurparels van Europees niveau. Zoals dat voor alle (deel)staten geldt, moet Brussel deze gebieden (a) op kaart zetten, (b) natuurdoelen formuleren én (c) uitvoeren op...
 • Nieuws
  Veel van onze amfibieën hebben het moeilijk. Leefgebied verdwijnt en het verkeer doodt. Tuinvijvertjes kunnen amfibieën redden, zeker in steden zoals Brussel. Daar zijn vijvers vaak de enige plek...
 • Nieuws
  Op 21 maart 2019 kon een boommarter op beeld vastgelegd worden in het Zoniënwoud nabij Brussel. Een bijzondere vondst, want het is de eerste keer dat de soort met zekerheid werd waargenomen in dit...
 • Nieuws
  Afgelopen zomer bracht een koppeltje Rode wouwen met succes jongen groot in het Dijleland. In die afwisselende streek tussen Leuven en Brussel vonden ze voldoende rust en voedsel om minstens 2 jongen...
 • Nieuws
  Vorige week sloot RESTORE af met een congres in Brussel. Dit Europees project heeft als doel goede praktijken inzake ruimtelijk herstel na delfstofwinning te delen. Natuurpunt is ervaringsdeskundige...

Pagina's