• Nieuws
  LIFE Itter & Oeter / Vorige winter werd contact gelegd met de mensen van Staatsbosbeheer van Nederlands Limburg. Nadat iemand van hen de film zag over Life Itter en Oeter kregen we de vraag of...
 • Nieuws
  Nieuwerkerken is met een oppervlakte van 2237ha en 6500 inwoners een van de kleinste gemeenten van Limburg.
 • Nieuws
  Het aantal everzwijnen in Vlaanderen neemt jaar na jaar toe. Goed nieuws voor wie van wilde natuur wil genieten. Maar in Limburg en Antwerpen zorgt dat ook voor overlast: ze eten graag...
 • Nieuws
  Poelen, vennen, (tuin)vijvers, grachten en overstromingsplassen zijn vaak van groot belang als leefgebied voor planten en dieren. Toch zijn ze een stuk minder goed onderzocht dan stromende rivieren...
 • Nieuws
  Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel zijn bezorgd als er in 2018 in Kortessem plannen worden ingediend om een pluimveestal uit te breiden tot 177.300 slachtkuikens. De stal zou worden...
 • Nieuws
  De Grauwe klauwier viel in de tweede helft van vorige eeuw in een diep gat. De ooit zo wijdverspreide soort verdween als broedvogel in Vlaanderen. Vandaag is er weer hoop: in Limburg is de Grauwe...
 • Nieuws
  De Europese Bever doet het goed in Vlaanderen. De soort verspreidt zich steeds verder en dringt zelfs door tot in het sterk verstedelijkt landschap. Aanvankelijk was de Vlaamse populatie beperkt tot...
 • Nieuws
  In 1999 werd de Grauwe klauwier in Vlaanderen als broedvogel officieel uitgestorven verklaard. Kort nadien broedde de soort weer in Limburg, maar het was wachten tot 2013 voor er opnieuw een geslaagd...
 • Nieuws
  De Vlaamse overheid heeft bepaald dat ze ieder jaar zo’n 80 hamsters zal uitzetten in Zuid-Limburg. Het is een ultieme poging om het knaagdier van het uitsterven te redden. Voorafgaand aan de...
 • Nieuws
  Eind juli werd in Riemst (Limburg) een mannelijk exemplaar van het Staartblauwtje gesignaleerd. De prachtige paarsblauwe vlinder met kenmerkende staartjes werd nog maar één keer eerder gezien in...

Pagina's