• Nieuws
  De bruine kiekendief is een schaarse broedvogel in Vlaanderen. De totale populatie wordt geschat op 130-150 koppels. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt aan de Westkust en in de IJzervallei...
 • Nieuws
  Op maandag 31 augustus 2020 werden in Vlaanderen recordaantallen ooievaars gezien. Op trektelpost Zandhoven Heikant kwamen de tellers in totaal aan 412 naar zuidwest overtrekkende ooievaars, in het...
 • Nieuws
  Ontdek de natuur van ‘bie oes’: onder dat motto organiseert Natuurpunt deze zomer heel wat activiteiten in Zuid-West-Vlaanderen. Wie er nu lid wordt, krijgt een speciale wandelgids met 9 verrassende...
 • Nieuws
  Het voormalige munitiedepot Vloethemveld in Zedelgem, dat beheerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos, is al langere tijd de enige locatie in West-Vlaanderen waar de Heidesabelsprinkhaan...
 • Nieuws
  In de zomer van 2012 werd uitgebreid onderzoek verricht naar het voorkomen van vleermuizen in Vlaams-Brabant. De resultaten tonen aan dat de Bosvleermuis, die in heel Vlaanderen bekend staat als een...
 • Nieuws
  Juni is traditiegetrouw de maand waarin trekvlinders arriveren. In sommige jaren zijn die talrijk, in andere jaren nagenoeg afwezig. Meestal gaat het om enkele soorten die vanuit het zuiden naar West...
 • Nieuws
  De oostelijke helft van Vlaanderen mag dan veel soortenrijker zijn dan de westelijke, dat neemt niet weg dat ook West-Vlaanderen haar specialiteiten heeft, en niet alleen in de duinen. De prachtige...
 • Nieuws
  Tijdens een bijeninventarisatie in 2020, op het provinciedomein Bergelen in Gullegem (West-Vlaanderen), werd tweemaal een mannelijk exemplaar van de zeer zeldzame grote behangersbij (Megachile...
 • Nieuws
  De opmars van de Buxusmot zet zich in razend tempo door in Vlaanderen. Alleen de provincie West-Vlaanderen blijft nog grotendeels gespaard. Dat blijkt uit de gegevens van het Grote Vlinderweekend, de...
 • Nieuws
  Op voorstel van minister Schauvliege heeft de Vlaamse Regering de herschikking in het waterlopenbeheer in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bekrachtigd.

Pagina's