• Nieuws
  De geschiedenis van oehoe is er één van afschot en vervolging, wat leidde tot de teloorgang van de soort in Vlaanderen en België midden 20ste eeuw. Door herintroductieprojecten in Duitsland en een...
 • Nieuws
  De Laakdalse natuur is goed bedeeld op vlak van exoten. We zijn dus wel wat gewoon maar de Amerikaanse stierkikker is wel heel erg aanwezig!
 • Nieuws
  Het project Meetnetten.be volgt de toestand van tientallen (vooral zeldzame en bedreigde) soorten dieren en planten in Vlaanderen op, waaronder vijf soorten amfibieën. Daar zijn sinds 2021 twee...
 • Nieuws
  De verspreiding van de Belgische miljoenpoten werd grondig in kaart gebracht aan het eind van vorige eeuw door wereldwijd expert Desmond Kime. De afgelopen 20 jaar werden er slechts twee nieuwe...
 • Nieuws
  In het LIFE-project Nardus & Limosa focust Natuurpunt op het herstel van een zeldzaam type bloemrijke graslanden in het Turnhouts Vennengebied. Het gaat om de zogenaamde ‘heischrale graslanden’...
 • Nieuws
  Heel wat soorten dagvlinders doen het niet zo goed in Vlaanderen. De heivlinder is een voorbeeld van een soort die al decennia achteruitgaat door verlies en versnippering van zijn leefgebied. Om een...
 • Nieuws
  Het Turnhouts Vennengebied is een groot natuurgebied in het noorden van Turnhout, dat haar naam te danken heeft aan haar vele vennen. Op oude kaarten kan je zien dat er 200 jaar geleden meer dan 50...
 • Nieuws
  Rond 11 juni 2023 ontdekte Johan Meeus tijdens zijn zoektocht naar de nestplaatsen van een kolonie oeverzwaluwen, een koppeltje bijeneters op een industrieterrein bij Wommelgem. Na gesprekken met de...
 • Nieuws
  Als we de Bever tegenwoordig kennen als een nachtdier, dan is dat de schuld van onze voorouders, die de dieren gedurende duizenden jaren bejaagden. Bevers zouden overdag nochtans beter presteren. Dat...
 • Nieuws
  Voor het doctoraatsproject van Jeffrey Jacobs (Universiteit Hasselt) werden in 2020 en 2021 twintig groendaken bemonsterd op bekende locaties rond Antwerpen. Dit leidde tot de eerste systematische...

Pagina's