• Nieuws
  Gestandaardiseerde meetmethodes, de zogenaamde meetnetten, leveren nauwkeurige informatie over de toestand van soorten. In Vlaanderen zijn meetnetten voorlopig nog schaars. Ook voor amfibieën...
 • Nieuws
  De Kerk heeft een probleem: er komen steeds minder reguliere gasten naar het Huis van God terwijl het aantal ongewenste bezoekers stijgt. Naast dieven op zoek naar relikwieën, wordt menig kerkzolder...
 • Nieuws
  De Gladde slang is een soort van droge terreinen zoals heiden, voedselarme graslanden en open plekken in loofbossen. Ook in sommige zandgroeves en spoorwegtaluds kan ze aangetroffen worden. Deze...
 • Nieuws
  Hoe zwak de broedresultaten in 2013 zijn voor de Kerkuil, de Bosuil, de Torenvalk en de Buizerd, zo goed is dit jaar het broedsucces voor de Wespendief. De ringgroep Demervallei van het Koninklijk...
 • Nieuws
  De everzwijnen rukken op in Vlaanderen, tot ergernis van de landbouwers en zelfs van natuurbeheerders. Echte varkens zijn het en ze kunnen een serieuze ravage teweegbrengen in keurig beheerde...
 • Nieuws
  Drosophila suzukii of ‘spotted-wing drosophila’, zo heet de laatste nieuwkomer op de Belgische vliegenlijst. Maar of deze soort echt welkom is, is maar de vraag. Deze fruitvlieg is immers een...
 • Nieuws
  Eens de warme zomerdag voorbij is, blijft de warmte ’s avonds nog uren nazinderen. Zulke zwoele zomeravonden zijn ideaal om op stap te gaan, op zoek naar een lief. Dat geldt niet alleen voor mensen:...
 • Nieuws
  De achteruitgang van wilde planten en bestuivers is gestopt, kopt De Standaard (20/08). Toch is er geen reden om de champagnekurken te laten knallen. Een grondige lezing van het artikel toont immers...
 • Nieuws
  Maar weinig mensen kunnen zich iets bij een Getijgerde lijmspuiter voorstellen. Toch leeft deze soort in de directe nabijheid van de mens. Het betreft een spin van drie tot zes millimeter groot met...
 • Nieuws
  Zaterdag 26 november opent in Kortrijk de eerste Belgische Eikelmuistuin. De spoorwegbermen langs de lijn Kortrijk-Moeskroen krijgen daarmee een bijkomende functie. Zo wordt het een...

Pagina's