Natuurbeleid

Staatssecretaris De Backer maakt mooie start

15 september 2016

Na de snelle berging van het wrak van de Flinterstar neemt kersvers Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer weer een goed initiatief om de Noordzee te beschermen. Hij wil samen met zowel de recreatieve als professionele visserij een actieplan opstellen om de hoeveelheid plastic in zee terug te dringen. Zijn initiatief sluit mooi aan bij dat van enkele Vlaamse parlementsleden die een voorstel van resolutie opstelden.

Natuurbeleid

Ook aan de kust betonstop nodig

15 september 2016

De Vlaamse kustbescherming blijft voor discussie zorgen. Met de start van de bouw van de omstreden stormvloedkering in Nieuwpoort en de stormmuur in Blankenberge blijft de Vlaamse regering kiezen voor beton, dat enkel op korte termijn beschermt. Samenwerken met natuur biedt ook op lange termijn voordelen. De aangekondigde studies die dit concept uitwerken voor de Belgische kust blijven echter achterwege.

Natuurbeleid

Winst natuurgebieden op zee groter dan gedacht

01 juni 2016

Een nieuwe Europese studie van het IEEP toont aan dat de voordelen van natuurgebieden op zee groter zijn dan gedacht. Natuurgebieden op zee zorgen voor grotere en meer vis, leveren een bijdrage aan CO2-opslag en beschermen de kust tegen stormen. Ze spelen een sleutelrol om de felbegeerde Blue Growth ook op lange termijn te kunnen waarborgen. De juiste beschermingsmaatregelen en strikte handhaving blijken essentiële factoren.

Natuurbeleid

Haaien en roggen krijgen extra aandacht van federale overheid

12 mei 2016

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke lidstaat om een goede milieutoestand te bereiken voor het mariene milieu tegen 2020. Op vraag van Natuurpunt voegde de Dienst Marien Milieu van de federale overheid een meer soortgerichte aanpak voor haaien en roggen toe aan het maatregelenprogramma. Zo krijgt het HAROkit-project federale navolging en zetten we weer een stap voorwaarts voor de bescherming van haaien en roggen.

Natuurbeleid

Noordzeebeleid gaat verder dan Blue Growth

04 mei 2016

Milieuorganisaties BBL, Greenpeace, WWF, Natuurpunt en IEW juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent.

Natuurbeleid

Nood aan een positieflijst voor haaien en roggen

27 april 2016

Uit een recente studie blijkt dat er op Britse visveilingen nog steeds verboden (= bedreigde) soorten haaien en roggen aangeboden worden. Gebrek aan controle en handhaving blijkt een van de oorzaken, naast foutieve determinatie.

Natuurbeleid

Minister Weyts spreekt klare taal over eilanden voor de kust

25 maart 2016

Het gesprek in de commissie Mobiliteit en Openbare werken bracht opheldering over de plannen voor de ontwikkeling van de estuaire vaart en de bouw van kunstmatige eilanden voor de kust. De afgelopen weken kregen we de wildste plannen te zien. Minister Weyts sprak klare taal, ook over de nood aan een maatschappelijk draagvlak voor deze grootschalige plannen.

Natuurbeleid

Eerst ecosysteemvisie, dan spreken over eilanden

25 februari 2016

In een artikel over de plannen voor de eilanden voor de kust is er nu sprake van een loopbrug van het vaste land naar een eiland met jachthaven voor de kust van Knokke-Heist. Daarbovenop is er onenigheid tussen Vlaams minister Weyts en Federaal Staatssecretaris Tommelein over wiens bevoegdheid de eilanden zijn.

Natuurbeleid

Kunstmatige eilanden in zee zijn uitdaging voor biodiversiteit

18 februari 2016

Britse wetenschappers schetsten de belangrijkste kwesties voor de wereldwijde biodiversiteit voor 2016. Het effect van kunstmatige eilanden in zee is één van de 15 kwesties. De onderzoekers baseerden zich op de ontwikkelingen voor de kust van China.

Natuurbeleid

Warrelniet: ook brede publiek vraagt verbod recreatieve warrelnetten

07 mei 2014

Een verbod op het gebruik van de recreatieve warrelnetten op het strand is belangrijk voor de bescherming van onze inheemse walvisachtige.

Natuurbeleid

Warrelniet: de Vlaamse overheid kan levens redden, maar doet het niet

30 april 2014

Het gebruik van warrelnetten door de recreatieve strandvisserij, zorgt regelmatig voor bijvangst van bruinvis, onze inheemse (kleinste) walvis. Tijdens de eerste drie maanden van 2014 spoelden er 30 dode Bruinvissen aan op onze stranden, waarvan minstens 10 individuen sporen vertoonden die wijzen op verstikking in warrelnetten.

Natuurbeleid

Marien Ruimtelijk Plan voor Noordzee is vooral economisch plan

24 april 2014

Vlaams minister bevoegd voor de Noordzee Van de Lanotte (sp.a) lanceerde op 27 maart het goedgekeurde Ruimtelijk Plan voor de Noordzee. Dit kwam tot stand na een consultatieronde.

Natuurbeleid

Noordzeecoalitie voor biodiversiteit

16 april 2014

Omdat de huidige beleidsmaatregelen er nog niet in geslaagd zijn om oplossingen te bieden voor de uitdagingen die op ons afkomen, hebben een aantal NGO’s die rond de Noordzee werken beslist om de koppen bijeen te steken voor een Noordzeestrategie en bijhorend actieplan waarbij het ecosysteem centraal staat.

Natuurbeleid

Recordaantal Bruinvissen dood aangespoeld in 2013

16 april 2014

Op de Belgische stranden zijn dit jaar 128 Bruinvissen dood aangespoeld. Nooit eerder was dat aantal zo hoog. Een belangrijke doodsoorzaak is bijvangst tijdens het vissen met zogenoemde warrel- en kieuwnetten. Natuurpunt vraagt van de Vlaamse regering een onmiddellijk verbod op het gebruik van zulke netten door sportvissers. Voor professionele vissers eist de natuurvereniging dringend maatregelen om de dodelijke bijvangst te beperken.

Natuurbeleid

Lidstaten gebuisd op rapport kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)

26 februari 2014

De KRMS heeft als doel om de Europese mariene ecosystemen te beschermen en te herstellen tegen 2020. Tegelijk moet verzekerd worden dat de economische activiteiten met betrekking tot het mariene milieu een duurzaam karakter hebben.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgetogen met Europese quota voor visvangst in Noordzee

20 december 2013

Gisteravond heeft de Europese Visserijraad de quota vastgelegd voor de toegestane visvangst in 2014. De Europese visserijministers hebben ervoor gekozen om overbevissing in Europese wateren verder terug te dringen. Natuurpunt is opgetogen met deze beslissing. “Dit is een belangrijke stap in het herstel van de vispopulaties in de Europese zeeën. Een goede zaak voor de natuur én de visserijsector”, zegt Nathalie De Snijder, experte visserij bij Natuurpunt.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgetogen met Europese quota voor visvangst in Noordzee

18 december 2013

Mechelen, 18 december 2013 - Gisteravond heeft de Europese Visserijraad de quota vastgelegd voor de toegestane visvangst in 2014. De Europese visserijministers hebben ervoor gekozen om overbevissing in Europese wateren verder terug te dringen. Natuurpunt is opgetogen met deze beslissing. “Dit is een belangrijke stap in het herstel van de vispopulaties in de Europese zeeën. Een goede zaak voor de natuur én de visserijsector”, zegt Nathalie De Snijder, experte visserij bij Natuurpunt.

Natuurbeleid

Marien Ruimtelijk Plan: De Vlakte van de Raan ontbreekt op de kaart

07 oktober 2013

Ondanks het feit dat de Vlakte van de Raan reeds werd aangemeld bij Europa als beschermd gebied, blijft deze aanmelding opvallend ‘afwezig’ in het MRP.

Natuurbeleid

Bruinvis-vriendelijke vistechnieken gevraagd

10 juli 2013

Op een parlementaire vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) over de bescherming van de bruinvis, antwoordde Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, dat pas in 2015 werk wordt gemaakt van een soortbeschermingsprogramma voor de bruinvis.

Natuurbeleid

Draagvlak voor ‘Stop dumping plastic’ breidt zich uit

24 april 2013

Natuurpunt gelooft dat het tijd is om te gaan voor een volledige recuperatie en recyclage van alle plastic. Bijvoorbeeld door een verbod op micro- plastics in producten en een ‘plastic zak ban’.

Pagina's

TOP