Opinie

Wat na de boskaart?

23 mei 2017

Natuurpunt vraagt op korte termijn een nieuw initiatief van de Vlaamse regering om de meest kwetsbare bossen te beschermen. Correcties aan de kaart, heldere communicatie aan betrokken eigenaars en correcte compensaties moeten ingezet worden om het maatschappelijk draagvlak voor bosbescherming te behouden, én om een rush op extra beton te vermijden.

Opinie

Na de polemiek: bomen in de grond!

10 mei 2017

Natuurpunt betreurt de toonzetting die minister Schauvliege liet optekenen in het interview in Knack (10/5/2017) over ontbossingen. Het klopt dat Natuurpunt bomen kapt in functie van andere vormen van natuur, maar dat gebeurt telkens weloverwogen, en is onderdeel van het natuurbeleid van de Vlaamse overheid. Waar het debat wél over zou moeten gaan: hoe kunnen we vanaf vandaag het beton stoppen en meer ruimte maken voor natuur én waardevolle bossen?

Opinie

Waarom Natuurpunt toont dat er nog hoop is

29 december 2016

Het woelige jaar 2016 zal niet gemakkelijk worden vergeten. Maar hoewel de wereld op haar grondvesten davert, voelen we bij Natuurpunt dat er nog hoop is.

Opinie

Vissen op krediet: gaan EU-ministers door tot de laatste kabeljauw?

13 december 2016

Deze week buigen de Europese ministers van Visserij zich in Luxemburg over de visserijquota voor 2017. De vorige jaren eindigde dat telkens in een opbod van overbevissing, wars van wetenschappelijke adviezen. Zo dreigen de ministers een hypotheek te leggen op de Noordzeevis en de visserij. Zal minister Schauvliege het tij keren?

Opinie

Wat als de dijken écht breken?

28 november 2016

De eerste aflevering van de dramareeks ‘Als de dijken breken’ op Eén laat een huiveringwekkend rampscenario zien: de Nederlandse delta en Belgische kuststreek zijn niet opgewassen tegen een enorme stormvloed en er slaan bressen in de dijken. Mensen slaan op de vlucht voor de nietsontziende natuurkracht. Centrale vraag in de serie is: wie is verantwoordelijk voor deze ramp?

Opinie

Hoe de betonstop de schoonheid van het platteland kan redden

26 oktober 2016

De Vlaamse regering wil de bouwregels in landschappelijk waardevol landbouwgebied drastisch versoepelen. Net nu de eensgezindheid over een betonstop groter is dan ooit, dreigt het platteland verder te verstenen. En daar zijn landbouwers én het landschap het slachtoffer van.

Opinie

Groene en blauwe snelwegen voor de natuur

22 juli 2016

Langs beken en rivieren, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden. Natuur en waterlopen moeten worden verweven tot een groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Zo'n netwerk is de beste en goedkoopste oplossing om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Waar wachten we op?

Opinie

Na de overstromingen: natuurgebieden stikken onder vervuild slib

29 juni 2016

De afgelopen weken kreunde het land onder de wateroverlast. Burgers, ondernemingen en boeren leden aanzienlijke water- en modderschade. Maar het had nog veel erger gekund. Gelukkig is er de laatste jaren geïnvesteerd in natuurgebieden die water vasthouden in valleien en overstromingsgebieden. Maar de overstromingen hebben een laag vervuild slib afgezet in die gebieden. En zo is er in de natuur ook schade na de overstromingen. “Dit is een pleidooi voor proper water, een daadkrachtig erosiebeleid en robuuste natuur“, zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt.

Opinie

Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskap van Essers gingen

09 maart 2016

Zaterdag, 12 maart 2016, organiseerde transportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos in Genk. Waarom waren Natuurpunt, Actiecomité Zonhoverheide, Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Limburgse Milieukoepel, Greenpeace Limburg niet aanwezig?

Opinie

Waarom natuurcompensatie wel kan in de haven, maar niet bij Essers

26 februari 2016

Onderzoeker Glenn Deliège vraagt zich af waarom Natuurpunt wél akkoord ging met natuurcompensaties in de Haven van Antwerpen, maar niet met die voor het Essersbos in Genk (De Standaard, 25/2/2016). Hij stelt dat de natuurvereniging zich in een spreidstand bevindt en roept ons op om eieren voor ons geld te kiezen. In zijn goedbedoelde oproep gaat Deliège voorbij aan enkele belangrijke verschillen tussen de twee dossiers.

Opinie

Vlaanderen verdroogt, ondanks de regen

05 februari 2016

De afgelopen weken kwamen verschillende berichten over wateroverlast in de pers. Gisteren (De Standaard, 1 februari 2016) trok Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers dan weer aan de alarmbel. Maar hij sprak plots over een watertekort. Deze schijnbare paradox toont de zwakke plek van het Vlaamse waterbeleid: de overheid doet te weinig om water vast te houden waar het valt.

Opinie

Compenseer niet enkel bomen, maar alle open ruimte die verloren gaat

10 december 2015

Als er bos wordt gekapt, moet dat worden gecompenseerd. Door iedereen. Maar moeten we dat principe niet uitbreiden naar alle open ruimte die verdwijnt onder steen en beton?

Opinie

Bomen in de grond

03 november 2015

Met de compensatie voor gekapte bossen loopt het grondig fout, zegt voorzitter van Natuurpunt Lieven De Schamphelaere. Niet alleen wordt er te weinig betaald om voldoende bosgrond te kunnen aankopen, het beschikbare geld wordt ook slecht besteed. We hebben geen boekhoudkundige constructies nodig, maar bomen.

Opinie

Echte natuur: reactie Natuurpunt op boek Chris De Stoop

02 september 2015

In zijn emotioneel geladen boek ‘Dit is mijn hof’ brengt auteur Chris De Stoop het nostalgisch relaas van landbouwbedrijven die ter ziele gingen als gevolg van de havenuitbreiding in de polders. Vreemd genoeg legt hij de schuld daarvoor bij de natuurbeweging. Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt en ook opgegroeid in de Wase polders, weerlegt de kritiek.

Opinie

Natuur werkt, Natuurpunt ook

18 juni 2015

In het drukke en volgebouwde Vlaanderen zorgt natuur niet alleen voor rust, zuivere lucht en proper water. Natuurbescherming heeft ook een belangrijke sociale rol, zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt.

Opinie

The State of Nature 2015: Vlaamse en Europese natuurbescherming moet worden versterkt

20 mei 2015

“Reactie Natuurpunt op Europees rapport The State of Nature 2015: Vlaamse en Europese natuurbescherming moet worden versterkt”

Opinie

PAS: Stikstof doet natuur naar adem happen

03 maart 2015

Tientallen boeren uit de Vlaamse Ardennen hebben actie gevoerd langs het parcours van de opener van het Vlaamse wielerseizoen. Maar waarom protesteren ze nu plots tegen een akkoord dat ze zelf hebben goedgekeurd?

Opinie

Natuur op doktersvoorschrift

21 juni 2014

Toegankelijke natuur voorzien om de arbeidersklasse gezond te houden. Voor de Victoriaanse industriëlen van de 19de eeuw was het common sense. Nu komt ook de moderne geneeskunde tot dezelfde conclusie. Er moet meer natuur komen. Op doktersbevel!

Opinie

De grote, broze wolf

15 april 2014

De wolf komt terug. Dat klinkt best spannend en het enthousiasme is dan ook groot. Maar als we slecht voorbereid zijn, kan de sfeer snel omslaan. Dat zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt.

Opinie

Laat het gras maar groeien

12 maart 2014

Het wordt tijd dat overheidsinstellingen en bedrijven hun arbeidsintensieve en natuurarme gazons inruilen voor meer natuurlijke bloemenweides of hooilanden.

Pagina's

TOP