Natuurbeleid

Klimaat verdient een ambitieus Beleidsplan Ruimte

27 december 2016

Volgende week donderdag komt de Vlaamse Klimaattop er weer aan. Vlaams minister-president Geert Bourgeois liet eerder al duidelijk verstaan dat de ruimtelijke ordening een belangrijk speerpunt wordt om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden. Minder beton, en meer natuur. Dit moet dan ook dé inzet worden van het nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Verwacht wordt dat de volgende stap in dit ruimtelijk proces - het zogenaamde witboek BRV - snel zal volgen. Minder beton, en meer natuur: twee sleutelindicatoren om te oordelen of het nieuwe plan de klimaattoets zal doorstaan of niet. frederik.mollen@natuurpunt.be

Natuurbeleid

Vlaamse Klimaattop: de engagementen van Natuurpunt

27 december 2016

Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs en de daarbij horende klimaatdoelstellingen richtte de Vlaamse regering het voorbije jaar rondetafels op waarin diverse sectoren nadachten over manieren om fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving.

Natuurbeleid

Afbouw veestapel blijft taboe

27 december 2016

Voor de klimaatuitdaging in de landbouw zien we de resolutie geen omslag bepleiten.

Natuurbeleid

Zet natuurinrichting gericht in ten voordele van klimaat

27 december 2016

In de resolutie wordt het begrip “klimaatvriendelijk natuurbeleid” gelanceerd.

Natuurbeleid

Ruimtelijke ordening / Vlaamse verkavelwoede

27 december 2016

Vlaanderen raakt aan sneltempo volgebouwd. De klimaatresolutie vraagt om de inname van de open ruimte zo snel als mogelijk een halt toe te roepen.

Natuurbeleid

Vlaams Parlement zet regering onder druk met klimaatresolutie

27 december 2016

Na 10 maanden onderhandelen stelde de klimaatcommissie van het Vlaams Parlement vorige week haar klimaatresolutie voor.

Natuurbeleid

Vermindering biodiversiteit is gevaar voor economie

27 december 2016

In het Mexicaanse Cancun is gisteren de aftrap gegeven van de VN-top rond biodiversiteit.

Natuurbeleid

Vlaamse regering stuurt voorstellen natuurbeleid bij

27 december 2016

De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt.

Natuurbeleid

Betonstop: belangrijk kantelpunt, maar uitvoering moet vandaag beginnen

27 december 2016

De Vlaamse regering heeft het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt Marianne Thyssen om natuurrichtlijnen te steunen

27 december 2016

De beslissing over wat de Europese Commissie nu gaat doen met de twee belangrijkste natuurrichtlijnen (aanpassen of niet), komt morgen op de agenda van alle eurocommissarissen.

Natuurbeleid

Stadsbomen belangrijke bondgenoten in leefbaarheid verstedelijkt gebied

27 december 2016

Een nieuwe studie, gepubliceerd door The Nature Conservancy, bewijst opnieuw dat het planten van bomen in stedelijk gebied een effectieve en goedkope manier kan zijn om de luchtvervuiling drastisch naar beneden te halen én een positief effect heeft op het koelen van de omgeving.

Natuurbeleid

Landbouweconomen pleiten voor radicale hervorming inkomenssteun

27 december 2016

Nederlandse en Belgische landbouweconomen zijn het opvallend eens over het falen van het huidig Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB): de miljarden euro’s inkomenssteun zijn slecht verdeeld onder boeren en worden té vrijblijvend ingevuld, zo blijkt ook uit de mislukte vergroeningsmaatregelen.

Natuurbeleid

Visserijquota voor 2017: op goede weg, maar nog ruimte voor verbetering

27 december 2016

Begin deze week kwamen de Europese visserijministers samen om de visquota voor 2017 vast te leggen. Natuurpunt oefende samen met verschillende wetenschappers druk uit om ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke adviezen gevolgd worden. Dat gebeurde gelukkig in de meeste gevallen, wat een goede zaak is.

Natuurbeleid

GRUP Brugge: Vlaamse regering leeft eigen engagementen niet na

27 december 2016

Het ontwerp-GRUP voor Brugge, waarin zowel poldergrasland als zonevreemd bos wordt geschrapt, zorgde voor beroering in de commissie Leefmilieu waar Wilfried Vandaele (N-VA) tevergeefs een vurig pleidooi hield voor compensatie van deze percelen waardevolle natuur - later gesteund door Bart Caron (Groen).

Natuurbeleid

Natuurpunt bedankt Belgische politici voor steun Europese natuurrichtlijnen

27 december 2016

De Nature Alert-campagne kende vorige week een zeer succesvol hoogtepunt: de Europese Commissie past de Europese natuurrichtlijnen niet aan en de uitvoering ervan wordt versneld.

Natuurbeleid

Noordzeeforum geeft startsein voor ontwikkeling langetermijnvisie Noordzee

27 december 2016

Vorige week lanceerde staatssecretaris De Backer het Noordzeeforum. Doel is een langetermijnvisie uit te werken voor het Noordzeebeleid.

Natuurbeleid

Debat over visquota in Vlaams Parlement

27 december 2016

Naar aanleiding van de open brief van wetenschappers over de jaarlijkse onderhandelingen over de visquota, was er in de commissie voor landbouw en visserij én in het parlement een debat over de visquota en de aanlandingsverplichting.

Natuurbeleid

Dringend hervormingen nodig om gevolgen landbouw en visserij op natuur te reduceren

27 december 2016

De VN-top in Cancun zit erop. Bijna tweehonderd regeringen kwamen bijeen om zich te beraden over de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit.

Natuurbeleid

Overal windmolens of planmatige aanpak?

27 december 2016

280 extra windmolens tegen 2020, dat is de ambitie van het Windplan van de Vlaamse regering.

Natuurbeleid

Alle aandacht nu naar betere uitvoering Natura 2000

27 december 2016

Vorige week publiceerde de Europese Commissie officieel haar fitnesscheck-conclusies.

Pagina's

TOP