Natuurbericht

Het wordt ijskoud: vergeet de vogels niet!

16 januari 2017

Tot nog toe was het opvallend rustig op de voederplanken in de Vlaamse tuinen. Met de winterprik die zich momenteel aandient, zou daar plots en grondig verandering in kunnen komen. “Door (extra) te voederen help je de vogels deze barre periode door”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt.

Natuurbericht

Tuinvogels: Hoe geef je extra aandacht aan kleine tuinvogels?

13 januari 2017

Heel wat vogels, groot en klein, komen nu naar je voedertafel afgezakt om een graantje mee te pikken. Maar regen en sneeuw maken het hen moeilijk om zaden te vinden. Soms verdringen de grote vogels de kleintjes (of slokken ze alles op) waardoor de kleinere vogels geen kans maken. Wat kan jij doen voor de kleine vogels in je tuin?

Natuurbericht

Tuinvogels: 5 tips om je voor te bereiden op Het Grote Vogelweekend

06 januari 2017

De winter is voor veel mensen het startsein om de vogels in de tuin te voederen. Wie al vroeg begint met het bijvoederen mag er zeker van zijn dat zijn tuin tegen Het Grote Vogelweekend druk bezocht wordt, en dat levert dan weer een spectaculair tellijstje op. Maar bovenal: je geniet de hele winter van vrolijk gefladder en een gevarieerd aanbod aan bezoekers in je tuin.

Natuurbericht

Elia plaatst vogelkrullen op hoogspanningslijn in Brugge op advies van Natuurpunt

16 december 2016

Elia is gestart met het aanbrengen van vogelkrullen op de nieuwe hoogspanningslijn van het Stevin project. Tussen Zeebrugge en Dudzele (Brugge, West-Vlaanderen) wordt over een afstand van 9 kilometer bebakening aangebracht op de aardingskabel. De dunne draad die boven de hoogspanningsgeleiders hangt, wordt zo beter zichtbaar waardoor het risico op aanvliegingen afneemt. Het project gebeurt in samenwerking met Natuurpunt dat Elia ook adviseert in andere vogelbeschermingsprojecten.

Natuurbericht

Tuinvogels: 5x wie eet wat? En waar?

16 december 2016

In de herfst en de winter voederen heel wat mensen de vogels in hun tuin. Is jouw voedertafel goed gevuld? Dan is het essentieel om de vogelsoorten te leren kennen. Zo kan je het juiste voer aanbieden en de plaats van je voederaanbod afstemmen op de soorten die je tuin bezoeken (of die je wil aantrekken). Maak kennis met 5 groepjes tuinvogels met verschillende eetgewoonten.

Natuurbericht

Kletsnat 2016 is barslecht uilenjaar

17 november 2016

Het natte voorjaar leidde tot massale sterfte bij muizen, die het voornaamste voedsel vormen voor uilen. Vooral voor de Bosuil werd het een rampzalig slecht broedjaar, maar ook voor Steenuilen en Kerkuilen was het broedsucces opvallend mager.

Natuurbericht

Daarom blijven de vogels weg uit je tuin

16 november 2016

Een rijkelijk gevulde voederplank, de eerste vriesnachten maar toch nog geen of nauwelijks vogels in je tuin te bespeuren. Bijna dagelijks ontvangt Natuurpunt berichten van bezorgde mensen. Wat is er aan de hand?

Natuurbericht

Pestvogels zakken massaal af naar Vlaanderen

08 november 2016

De voorbije dagen werd Nederland en in mindere mate ook Vlaanderen overspoeld door groepjes Pestvogels. Een laag bessenaanbod en ijskoude temperaturen in Scandinavië kunnen binnenkort nog veel meer groepjes van deze prachtige vogel in onze richting duwen.

Natuurbericht

Extreem late broedgevallen van Koolmezen

03 november 2016

Op 24 oktober werd in het Vlaams-Brabantse Wolfsdonk een nestkast met kleine koolmezenjongen aangetroffen. Dat is heel uitzonderlijk. Sindsdien kwamen er nog verschillende andere broedgevallen aan het licht. Dat is geen toeval meer.

Natuurbericht

Wie vindt de eerste Bergheggenmus voor België?

18 oktober 2016

De Bergheggenmus is een Siberische zangvogel die normaal gezien overwintert in Noord-China en Korea. Maar als gevolg van de weersomstandigheden wordt momenteel een ongekende toevloed van de soort gemeld in Noord- en West-Europa. Een eerste waarneming voor België hangt in de lucht.

Natuurbericht

Veldleeuweriken doorkruisen massaal het Belgisch luchtruim

17 oktober 2016

Op zondag 16 oktober 2016 werd een fenomenaal aantal van 871.700 overtrekkende vogels geteld. Voor de Veldleeuwerik werden op verschillende telposten de dagrecords verbroken. In totaal werd op 73 telposten meegeteld.

Natuurbericht

Recordaantal Bladkoningen overspoelt België vanuit het oosten

13 oktober 2016

Nooit eerder werden zoveel waarnemingen van de Bladkoning gemeld in ons land. De kleine zangvogel uit het oosten gold tot de jaren 80 als een zeldzame dwaalgast, maar heeft intussen een gestage opmars ingezet. Dat was de afgelopen dagen volop te merken.

Natuurbericht

137.000 vogels in Belgisch luchtruim tijdens EuroBirdwatch

03 oktober 2016

Op zaterdag 1 oktober werden in ons land 137.000 overtrekkende vogels geteld van 132 verschillende soorten. De teldag paste in EuroBirdwatch, een Europees initiatief dat in België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. Opvallend was het grote aantal overtrekkende Graspiepers en een late golf Boerenzwaluwen.

Natuurbericht

Vogeltrek bereikt zaterdag orgelpunt

29 september 2016

Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die we in Vlaanderen kunnen zien, nadert z’n hoogtepunt: de najaarstrek van vogels. Ons luchtruim wordt momenteel doorkruist door miljoenen trekvogels en ook zeldzame soorten kunnen opduiken. Op 1 oktober wordt het fenomeen in kaart gebracht. Vrijwilligers tellen dan overtrekkende vogels in minstens 36 landen in Europa en Centraal-Azië tijdens de 16de editie van EuroBirdwatch.

Natuurbericht

Zeldzame Dwergaalscholver te gast in de Blankaart

27 september 2016

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een Dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan het recente natuurherstelwerken.

Natuurbericht

Usutuvirus bedreigt Belgische Merels

21 september 2016

Sinds augustus dit jaar wordt op verschillende plaatsen in Duitsland en Nederland melding gemaakt van vogels die lijden aan het Usutuvirus. Heel recent is het virus ook in België opgedoken, vooral in Limburg en de Voerstreek. Het virus is ongevaarlijk voor de mens, maar vormt wel een groot gevaar voor Merels. Natuurpunt roept op om zieke dieren over te brengen naar een vogelopvangcentrum en zieke of dode dieren te melden via waarnemingen.be.

Natuurbericht

Terreinploeg Natuurpunt vindt zeldzame Scharrelaar in vallei van de Zwarte beek (Koersel)

06 september 2016

Op 2 september ontdekte Stevie Luyts van de terreinploeg van Natuurpunt tijdens een controle van runderen in Koersel een Scharrelaar. Deze exotisch ogende vogel laat zich heel zelden als dwaalgast zien in ons land. De laatste waarneming in Vlaanderen dateert van 1998. Vermoedelijk werd het dier geringd in Hongarije.

Natuurbericht

Broedsucces voor bijna uitgestorven Kuifleeuwerik in Kuurne

05 september 2016

Afgelopen zomer broedde een paartje Kuifleeuweriken met succes nabij een bouwterrein in het West-Vlaamse Kuurne. Dat is opmerkelijk: de soort is nagenoeg verdwenen in ons land en Nederland en het gaat om het eerste broedgeval in het binnenland in 20 jaar tijd.

Natuurbericht

Belgische ornitholoog ontdekt onbekende uil op West-Afrikaans eiland

22 juli 2016

Tijdens een recente expeditie naar de afgelegen regenwouden van het West-Afrikaanse eiland Príncipe ontdekte de Belgische ornitholoog Philippe Verbelen een nieuwe soort dwergooruil.

Natuurbericht

Zuidelijke Ralreiger voelt zich thuis in Polder van Kruibeke

19 juli 2016

De Ralreiger is een vrij kleine, zuiderse reigersoort met een tropisch uiterlijk: goudbeige met een trosje zwart-witte sierpluimen op de kruin, blauwe snavel en gele poten. In de vlucht schuiven zijn witte vleugels open. Een Ralreiger vinden in België is een uitzonderlijke toevalstreffer, maar dat hij uitgerekend neerstrijkt in de polder van Kruibeke is minder toevallig.

Pagina's

TOP