Natuurbericht

Natuurpunt ontdekt dodelijke hoogspanningsleiding in Ertvelde en vraagt actie

29 juni 2016

Een hoogspanningsleiding langs de Christoffel Colombuslaan in Ertvelde kost jaarlijks het leven aan honderden vogels. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt uitvoerde in opdracht van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. In België vliegen zich dagelijks minstens 466 vogels te pletter tegen hoogspanningskabels. Nu de belangrijkste knelpunten gekend zijn, vraagt Natuurpunt om alle gekende ‘zwarte lijnen’ te voorzien van bakens of vogelkrullen, om zo het aantal slachtoffers te doen dalen.

Natuurbericht

Aanhoudende regen moordend voor uilenkroost

24 juni 2016

Vogelringers die de afgelopen dagen nestkasten voor Steenuil en Kerkuil controleerden, stelden vast dat op verschillende plaatsen de helft van de jongen stierf en dat sommige broedsels volledig mislukten. De reden: het water valt met bakken uit de lucht. Dat bemoeilijkt de opdracht van ouders om voldoende voedsel bij elkaar te jagen voor hun kroost.

Natuurbericht

Oehoe maakt comeback in Vlaanderen

06 juni 2016

De laatste decennia is de Oehoe, de grootste broedende uil in Europa, uit een diep dal geklommen. Vanuit het oosten hebben ze eerst Wallonië heroverd en nu broeden ze ook in toenemende mate in Vlaanderen. Met zijn komst hebben duiven, kraaien en zelfs Vossen er een natuurlijke vijand bij.

Natuurbericht

Oeverwand haalt Oeverzwaluw terug naar Bos van Aa

24 mei 2016

In een oeverwand die aangelegd werd door vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant van Natuurpunt werden 80 broedgangen van Oeverzwaluwen geteld. Een opsteker, want na een reeks onoordeelkundige ingrepen was de zeldzame vogel in 2010 nagenoeg verdwenen uit de hele regio. De Oeverzwaluw gaat de laatste jaren sterk achteruit in Vlaanderen.

Natuurbericht

Viseren Aalscholvers visvijvers?

19 april 2016

In de jaren ‘80 was de Aalscholver een zelden geziene vogel. De grootste oorzaak: de povere waterkwaliteit, het daaruit volgend gebrek aan voedsel en vervolging. Na grote inspanningen voor de waterkwaliteit van onze rivieren keerde samen met de vissen ook de Aalscholver weer. Maar intussen ontdekten de Aalscholvers het gemak van een visvijver. Hobbyvissers lijken ten einde raad en vragen om bestrijding, toch bestaat een duurzamere oplossing.

Natuurbericht

Daar is de lente, daar is de Boerenzwaluw!

21 maart 2016

De eerste Boerenzwaluw van het jaar werd op 10 maart gemeld in Ieper. Maar vooral dit weekend deed de soort haar intocht met waarnemingen in Verrebroek, Bree, Mechelen, Geel en Averbode. Door het frisse weer in heel Europa zijn ze later dan andere jaren.

Natuurbericht

Duizenden Kraanvogels trekken over ons land

10 maart 2016

Gisteren en vandaag trekken zo’n 40.000 Kraanvogels over het oosten en het centrum van ons land. De majestueuze vogels gaan van hun overwinteringsgebieden naar de broedgebieden in Noord-Europa.

Natuurbericht

Vermeende kauwenplaag blijkt uit de lucht gegrepen

23 februari 2016

Het aantal Kauwen neemt niet meer toe in Vlaanderen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarlijkse tuinvogeltelling van Natuurpunt. De intelligente vogel beleefde het afgelopen decennium een flinke opmars. Nu lijkt de natuurlijke top bereikt.

Natuurbericht

Trichomonas: het onzichtbare geel

25 januari 2016

Elke winter ontvangen we wel een aantal meldingen over Groenlingen of duiven met een vreemde ziekte. Ze kunnen niet meer eten, of lijken slijm aan de snavel te hebben. Dat zijn alvast de opvallend zichtbare symptomen van ‘het geel’, of Trichomonose, een ziekte veroorzaakt door Trichomonas gallinae.

Natuurbericht

Huismus blijft op de troon tijdens Grote Vogelweekend van Natuurpunt

18 januari 2016

Ruim 13.000 mensen hebben het afgelopen weekend tuinvogels geteld tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. De resultaten stromen nog binnen, maar na 308.456 getelde vogels is duidelijk dat de huismus voor het derde jaar op rij de meest getelde vogel is in de Vlaamse tuinen. De zachte winter bracht opvallend weinig wintervogels als vinken, kepen en koperwieken op de been.

Natuurbericht

Warm of niet, voederen is de boodschap!

07 januari 2016

In aanloop naar het Grote Vogelweekend kregen onze tuinvogelconsulenten heel wat vragen over het gebrek aan vogelgefladder in de tuinen. Maar laat er geen twijfel over bestaan: zolang het winter is, blijft bijvoederen -met mondjesmaat- belangrijk. Bij een plotse koudeprik moeten de vogels jouw hulp meteen kunnen vinden. In tuinen met een gevarieerd voedselaanbod, worden momenteel overigens mooie al aantallen geteld. Hoe ga je nu best te werk?

Natuurbericht

Warme winter houdt dieren uit slaap

23 december 2015

December 2015 stevent af op een absoluut warmterecord. Vogels nestelen. Egels, padden, vlinders en vleermuizen die normaal in winterslaap gaan, blijven actief. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Natuurbericht

Zijn trekvogels opgewassen tegen een opwarmend klimaat?

23 november 2015

Het is een hele prestatie om op eigen kracht verschillende landen al vliegend te doorkruisen. Trekvogels doen dat elk jaar, al wordt de uitdaging steeds groter. De oorzaken zijn het opwarmende klimaat en de teloorgang van de natuurgebieden die ze op hun weg vinden, de zogenaamde wetlands die fungeren als ‘tankstations’.

Natuurbericht

Ongezien topjaar voor Goudhaantjes

16 november 2015

Nooit eerder was een invasie van Goudhaantjes zo omvangrijk als dit najaar. Dat was te merken aan de aantallen vogels die ronddoolden, maar helaas ook aan het aantal raamslachtoffers. Ook als broedvogel zit het Goudhaantje in de lift, met dank aan het zachte weer. Alleen al in oktober werden dit jaar 4974 langstrekkende Goudhaantjes geteld. Extra uniek dit jaar: de vogels kregen versterking vanuit het Verre Oosten.

Natuurbericht

Nederlandse ‘Vogelakker’ blijkt succesrecept voor Grauwe kiekendief

12 november 2015

In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Ibis is beschreven hoe Grauwe kiekendieven vogelakkers gebruiken om voedsel te vinden. Het concept ‘Vogelakker’ is speciaal ontworpen als foerageergebied voor Grauwe kiekendieven. Tegelijk is een vogelakker goedkoper dan gangbare maatregelen van natuurbeheer in akkerbouwgebieden. Vogelakkers zijn in Nederland inmiddels toegelaten als 1e pijler vergroeningsmaatregel en als beheerovereenkomst agrarisch natuurbeheer (2e pijler). Natuurpunt rekent erop dat met de nakende goedkeuring van het ‘soortbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief' de succesvolle vogelakkers straks ook in Vlaanderen kunnen aangelegd worden. Dat is nodig, want zonder precisiemaatregelen blijven de broedvogels achterwege.

Natuurbericht

Minder broedsucces dan verwacht voor Vlaamse uilen in 2015

04 november 2015

Na een opvallend succesvol broedseizoen in 2014, met opmerkelijk meer jongen per nest dan gemiddeld, lagen de verwachtingen zeer hoog voor dit jaar. Maar als gevolg van het lagere muizenaanbod in het voorjaar, zwerfgedrag tot ver buiten Vlaanderen en de enorme verkeersimpact werd het een slecht jaar voor de Bosuil en een eerder matig jaar voor de andere uilensoorten.

Natuurbericht

Nieuwe Rode Lijst plaatst 40 vogelsoorten dichter bij de rand

29 oktober 2015

Voor 40 vogelsoorten is het afgelopen jaar het risico toegenomen dat ze zullen uitsterven. Dat blijkt uit de internationale IUCN-rode lijst die BirdLife vandaag bekend maakte. In onze contreien kennen de Zomertortel, Kievit en Scholekster een zorgwekkende achteruitgang.

Natuurbericht

4,2 miljoen trekvogels boven Europese luchtruim tijdens EuroBirdwatch

05 oktober 2015

In België werden afgelopen weekend 74.711 overtrekkende vogels van 157 verschillende soorten gezien, op 67 telposten. Het ging om een telling van trekvogels in het kader van van EuroBirdwatch. De vink was net als vorig jaar de talrijkste trekvogel in het luchtruim, maar het aantal getelde vogels lag dit jaar gevoelig lager dan vorig jaar.

Natuurbericht

Opnieuw uitstekend IJsvogeljaar in de maak

02 oktober 2015

De IJsvogels doen het goed, net zoals vorig jaar. In 2015 werden al 13.000 waarnemingen geregistreerd via waarnemingen.be. Dat is zowat een verdubbeling van de waarnemingen in de jaren voor 2014. Die hogere aantallen hebben we te danken aan de zachtere winters van de afgelopen twee jaar.

Natuurbericht

Kuifaalscholvers krijgen tegenwind van het klimaat

22 september 2015

Het staat al langer vast dat de klimaatveranderingen zullen resulteren in extremere weerbeelden. Stormen nemen toe en worden krachtiger. Een Brits onderzoek wijst nu uit dat die stormen de zoektocht naar voedsel sterk kunnen bemoeilijken voor zeevogels als de Kuifaalscholver.

Pagina's

TOP