Natuurbericht

Wie vindt de eerste Bergheggenmus voor België?

18 oktober 2016

De Bergheggenmus is een Siberische zangvogel die normaal gezien overwintert in Noord-China en Korea. Maar als gevolg van de weersomstandigheden wordt momenteel een ongekende toevloed van de soort gemeld in Noord- en West-Europa. Een eerste waarneming voor België hangt in de lucht.

Natuurbericht

Veldleeuweriken doorkruisen massaal het Belgisch luchtruim

17 oktober 2016

Op zondag 16 oktober 2016 werd een fenomenaal aantal van 871.700 overtrekkende vogels geteld. Voor de Veldleeuwerik werden op verschillende telposten de dagrecords verbroken. In totaal werd op 73 telposten meegeteld.

Natuurbericht

Recordaantal Bladkoningen overspoelt België vanuit het oosten

13 oktober 2016

Nooit eerder werden zoveel waarnemingen van de Bladkoning gemeld in ons land. De kleine zangvogel uit het oosten gold tot de jaren 80 als een zeldzame dwaalgast, maar heeft intussen een gestage opmars ingezet. Dat was de afgelopen dagen volop te merken.

Natuurbericht

137.000 vogels in Belgisch luchtruim tijdens EuroBirdwatch

03 oktober 2016

Op zaterdag 1 oktober werden in ons land 137.000 overtrekkende vogels geteld van 132 verschillende soorten. De teldag paste in EuroBirdwatch, een Europees initiatief dat in België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. Opvallend was het grote aantal overtrekkende Graspiepers en een late golf Boerenzwaluwen.

Natuurbericht

Vogeltrek bereikt zaterdag orgelpunt

29 september 2016

Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die we in Vlaanderen kunnen zien, nadert z’n hoogtepunt: de najaarstrek van vogels. Ons luchtruim wordt momenteel doorkruist door miljoenen trekvogels en ook zeldzame soorten kunnen opduiken. Op 1 oktober wordt het fenomeen in kaart gebracht. Vrijwilligers tellen dan overtrekkende vogels in minstens 36 landen in Europa en Centraal-Azië tijdens de 16de editie van EuroBirdwatch.

Natuurbeleid

Geen beheerregeling meeuwen zonder broedgebied

29 september 2016

Uit cijfers van het INBO blijkt dat het aantal meeuwen daalt, omdat de beschikbare broedplaatsen ingepalmd worden.

Natuurbericht

Zeldzame Dwergaalscholver te gast in de Blankaart

27 september 2016

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een Dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan het recente natuurherstelwerken.

Natuurbericht

Usutuvirus bedreigt Belgische Merels

21 september 2016

Sinds augustus dit jaar wordt op verschillende plaatsen in Duitsland en Nederland melding gemaakt van vogels die lijden aan het Usutuvirus. Heel recent is het virus ook in België opgedoken, vooral in Limburg en de Voerstreek. Het virus is ongevaarlijk voor de mens, maar vormt wel een groot gevaar voor Merels. Natuurpunt roept op om zieke dieren over te brengen naar een vogelopvangcentrum en zieke of dode dieren te melden via waarnemingen.be.

Verenigingsnieuws

Spannend broedseizoen in de Uitkerkse Polder

20 september 2016

Het was even spannend in de Uitkerkse Polder. Door de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar bleven de aantallen bij de waadvogels eerder aan de lage kant, maar vanaf mei groeiden er veel jongen op. Alleen bij de kievit was de achteruitgang zorgwekkend, wat overigens ook in andere weidevogelgebieden het geval was. De eenden deden het dan weer goed, ongetwijfeld door de hoge waterstand. Vooral het grote aantal zomertalingen is goed nieuws. Voor de zangvogels geldt hetzelfde: alle soorten deden het goed, de bedreigde veldleeuwerik hield stand, graspiepers en roodborsttapuiten namen in aantal toe. En voor het eerst in jaren was er weer een broedgeval van een velduil.

Natuurbericht

Terreinploeg Natuurpunt vindt zeldzame Scharrelaar in vallei van de Zwarte beek (Koersel)

06 september 2016

Op 2 september ontdekte Stevie Luyts van de terreinploeg van Natuurpunt tijdens een controle van runderen in Koersel een Scharrelaar. Deze exotisch ogende vogel laat zich heel zelden als dwaalgast zien in ons land. De laatste waarneming in Vlaanderen dateert van 1998. Vermoedelijk werd het dier geringd in Hongarije.

Natuurbericht

Broedsucces voor bijna uitgestorven Kuifleeuwerik in Kuurne

05 september 2016

Afgelopen zomer broedde een paartje Kuifleeuweriken met succes nabij een bouwterrein in het West-Vlaamse Kuurne. Dat is opmerkelijk: de soort is nagenoeg verdwenen in ons land en Nederland en het gaat om het eerste broedgeval in het binnenland in 20 jaar tijd.

Verenigingsnieuws

17 ha natuurinrichting in Damme afgerond

10 augustus 2016

Ten westen van de Dammesteenweg vonden recent grootschalige herstelwerken plaats in het uitgestrekt poldergrasland. De werken verbeteren de leefomstandigheden voor weidevogels, steltlopers en ganzen.

Natuurbericht

Belgische ornitholoog ontdekt onbekende uil op West-Afrikaans eiland

22 juli 2016

Tijdens een recente expeditie naar de afgelegen regenwouden van het West-Afrikaanse eiland Príncipe ontdekte de Belgische ornitholoog Philippe Verbelen een nieuwe soort dwergooruil.

Natuurbericht

Zuidelijke Ralreiger voelt zich thuis in Polder van Kruibeke

19 juli 2016

De Ralreiger is een vrij kleine, zuiderse reigersoort met een tropisch uiterlijk: goudbeige met een trosje zwart-witte sierpluimen op de kruin, blauwe snavel en gele poten. In de vlucht schuiven zijn witte vleugels open. Een Ralreiger vinden in België is een uitzonderlijke toevalstreffer, maar dat hij uitgerekend neerstrijkt in de polder van Kruibeke is minder toevallig.

Natuurbericht

Natuurpunt ontdekt dodelijke hoogspanningsleiding in Ertvelde en vraagt actie

29 juni 2016

Een hoogspanningsleiding langs de Christoffel Colombuslaan in Ertvelde kost jaarlijks het leven aan honderden vogels. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt uitvoerde in opdracht van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. In België vliegen zich dagelijks minstens 466 vogels te pletter tegen hoogspanningskabels. Nu de belangrijkste knelpunten gekend zijn, vraagt Natuurpunt om alle gekende ‘zwarte lijnen’ te voorzien van bakens of vogelkrullen, om zo het aantal slachtoffers te doen dalen.

Natuurbericht

Aanhoudende regen moordend voor uilenkroost

24 juni 2016

Vogelringers die de afgelopen dagen nestkasten voor Steenuil en Kerkuil controleerden, stelden vast dat op verschillende plaatsen de helft van de jongen stierf en dat sommige broedsels volledig mislukten. De reden: het water valt met bakken uit de lucht. Dat bemoeilijkt de opdracht van ouders om voldoende voedsel bij elkaar te jagen voor hun kroost.

Natuurbericht

Oehoe maakt comeback in Vlaanderen

06 juni 2016

De laatste decennia is de Oehoe, de grootste broedende uil in Europa, uit een diep dal geklommen. Vanuit het oosten hebben ze eerst Wallonië heroverd en nu broeden ze ook in toenemende mate in Vlaanderen. Met zijn komst hebben duiven, kraaien en zelfs Vossen er een natuurlijke vijand bij.

Verenigingsnieuws

Zonnepomp in Uitkerkse Polder

26 mei 2016

In de Uitkerkse Polder wordt voor het eerst een zonnepomp ingezet die het waterpeil op de weilanden verhoogt. Met deze pomp kan water uit de randsloten op een weiland worden opgepompt . Dit is belangrijk voor de weidevogels. De pomp werkt volledig geautomatiseerd en op stroom van eigen zonnepanelen, en zorgt zo voor gerichte tijdelijke vernatting. Op die manier kunnen extra delen van het gebied dienen als balts-, foerageer- en slaapplaats voor weidevogels.

Natuurbericht

Oeverwand haalt Oeverzwaluw terug naar Bos van Aa

24 mei 2016

In een oeverwand die aangelegd werd door vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant van Natuurpunt werden 80 broedgangen van Oeverzwaluwen geteld. Een opsteker, want na een reeks onoordeelkundige ingrepen was de zeldzame vogel in 2010 nagenoeg verdwenen uit de hele regio. De Oeverzwaluw gaat de laatste jaren sterk achteruit in Vlaanderen.

Vrijwilligers

SOS Kievit

26 april 2016

De komende paar weken zijn cruciaal voor akkerkieviten: er moeten nog grote oppervlaktes maïsstoppel en groenbemester bewerkt en ingezaaid worden (vooral met maïs en bieten). Heel wat nesten die bijna kuikens hadden, zullen daarbij alsnog vernietigd worden.

Pagina's

TOP