Natuurbeleid

Schauvliege keurt 6de soortenbeschermingsprogramma goed

10 november 2016

Minister Schauvliege keurde op 17 oktober het soortenbeschermingsprogrammavoor de gladde slang goed.

Natuurbeleid

Gedragen plannen voor de Demervallei

09 november 2016

Tijdens de ‘Demerdag’ op 28 oktober bekrachtigden de gemeenten, provincie en gewest de toekomstvisie voor de Demer- en Laakvallei.

Natuurbeleid

Natuurbegraafplaatsen: eerste beperkte stap

27 oktober 2016

Recent werd in het Vlaams Parlement de regelgeving rond begraafplaatsen gewijzigd. Daarmee werd het pad geëffend voor het pilootproject rond natuurbegraven in Rekkem.

Natuurbeleid

Oplossing bedreigd Kluisbos verdient navolging

27 oktober 2016

Het Kluisbos is al jaren bestemd als natuurgebied én Europees beschermd. Toch dreigt er villabouw. Sommige eigenaars claimen er immers bouwgrond, dit op basis van een verkavelingsvergunning uit de jaren '60. Na juridische stappen van de milieubeweging, meer dan 10.000 proteststemmen, en politiek aandringen van Elisabeth Meuleman (Groen), belooft minister Schauvliege nu een oplossing.

Natuurbeleid

Behoud biodiversiteit is klimaatactie op zich

27 oktober 2016

De productiviteit van onze bossen wereldwijd, is sterk afhankelijk van het aantal soorten in deze bossen, schrijven onderzoekers in Science.

Natuurbeleid

Operatie Steenbreek: minder tegels, meer groen

25 oktober 2016

Dat er niet altijd gewacht moet worden op toekomstgerichte initiatieven van de overheid, bewijst Operatie Steenbreek in Nederland. Opzet van deze actie is om de negatieve gevolgen van verharding van de particuliere tuin – in Nederland is 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit van particulieren - onder de aandacht te brengen van tuinbezitters en hen te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege reageert met vlucht vooruit

20 oktober 2016

In het Vlaams Parlement vroegen Vandaele (N-VA), Caron (Groen) en Tobback (SP-A) om een reactie op de ‘bedroevende resultaten’ uit het VMM-rapport. De minister erkende de status quo, maar blijft de toekomst rooskleurig inzien: de vruchten van het ‘veel strengere’ MAP5 zullen volgend jaar worden geplukt, mits het ‘op een correcte manier wordt toegepast’ en ‘de sector volledig zijn verantwoordelijkheid neemt’ – twee punten waar de minister overigens zelf de eindverantwoordelijkheid in heeft.

Natuurbeleid

Hete herfst voor Europese Commissie?

20 oktober 2016

Op afgelopen vergadering van Europese natuurministers ter voorbereiding van de COP13 in Cancun (dec 2016) had onder andere Luxemburg vragen bij de geloofwaardigheid van Europa op deze COP.

Natuurbeleid

Waar is het extra geld voor natuur naartoe?

20 oktober 2016

Volgens een persbericht van minister Schauvliege, heeft de Vlaams Regering deze begrotingsronde 30 miljoen euro extra voorzien voor natuur en flankerend landbouwbeleid ten opzichte van het begin van de regeerperiode.

Natuurbeleid

Aankoopbeleid wordt afgebouwd

20 oktober 2016

Eén ding is immers duidelijk: het geld is niet gegaan naar meer aankopen. De aankoopsubsidies zijn na twee zware besparingen nu al zes jaar geplafonneerd, en ANB bouwt haar aankoopbeleid compleet af. Resultaat volgens de officiële indicator: een derde minder oppervlakte in vergelijking met de vorige legislatuur; de helft minder ten opzichte van die daarvoor.

Natuurbeleid

SP.A zet 'natuur dichtbij' op de verkiezingsagenda

20 oktober 2016

Bruno Tobback en Joris Vandebroucke lanceerden gisteren een actieplan voor meer bos en natuur dichtbij. Onderliggende boodschap: natuur dichtbij een prioritair thema maken op de gemeenteraadsverkiezingen.

Natuurbeleid

EU-landbouwministers willen blijven spuiten in ecologisch aandachtsgebied

20 oktober 2016

De aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG) op akkerland moest de sterkhouder worden van een groener Europees landbouwbeleid

Natuurbeleid

Betonstop in de praktijk: de hemelwaterheffing

20 oktober 2016

Met een hemelwaterheffing kan de verharde oppervlakte en de wateroverlast die daarmee gepaard gaat, aangepakt en gereguleerd worden. Net als de milieubeweging is VLARIO al langer vragende partij voor zo’n heffing.

Natuurbeleid

Schauvliege gebuisd op mestbeleid, geen kans op deliberatie

18 oktober 2016

Het jaarlijks rapport over de waterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) leest bitter als het over de vermesting van onze waterlopen gaat. Hoog tijd om het te hebben over de bron van het probleem: een veestapel die meer mest produceert dan we in Vlaanderen kwijt geraken.

Natuurbeleid

Europees Rapport vat voordelen Natura 2000 nog eens samen

17 oktober 2016

Zowel de intrinsieke als economische (200-300 miljard euro/jaar) waarde van Natura 2000 is torenhoog, maar wordt nog te weinig meegenomen in beleid. Dat stelt het recente rapport “FUTURE BRIEF: The Value of Natura 2000” die de belangrijkste studies bundelt.

Natuurbeleid

EU-landbouwministers willen blijven spuiten in ecologisch aandachtsgebied

13 oktober 2016

De aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG) op akkerland moest de sterkhouder worden van een groener Europees landbouwbeleid. Het oorspronkelijk idee werd nadien door lobbywerk dermate uitgehold dat zelfs (mede op vraag van België) het gebruik van pesticiden in EAG’s werd toegelaten.

Natuurbeleid

Betonstop in de praktijk: de infiltratiebonus

13 oktober 2016

Een hemelwaterheffing kan regulerend werken op de reële oppervlakte verharding in Vlaanderen (de betonstop in de fysieke zin van het woord). Net als de milieubeweging is VLARIO al langer vragende partij voor zo’n heffing.

Natuurbeleid

Uitspraak Grondwettelijk Hof: “Uitholling Europese natuurtoets in omgevingsvergunning is in strijd met de grondwet”

06 oktober 2016

BRUSSEL, 6 oktober 2016 - De nieuwe omgevingsvergunning - in het bijzonder de uitholling van de Europese natuurtoets - is in strijd met het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu en het Europees recht. Dat is de conclusie van het Grondwettelijk Hof, dat zich in een arrest uitspreekt over over de argumenten van Natuurpunt, BBL, stRaten-generaal en Ademloos tegen de nieuwe omgevingsvergunning.

Natuurbeleid

Eilanden zonder bodem?

06 oktober 2016

In 2014 maakte toenmalig bevoegd minister Crevits €3 miljoen vrij om het plan Vlaamse baaien grondig technisch-wetenschappelijk te onderzoeken. Twee jaar en vele mededelingen later, wordt er opnieuw €8 miljoen aangekondigd voor verder studiewerk.

Natuurbeleid

Europese voshaai krijgt voortaan CITES bescherming

06 oktober 2016

Dinsdag besloot de CITES-top in Zuid-Afrika de internationale handel in bedreigde haaien verder aan banden te leggen. Dat geldt ook voor de voshaai, een Europese soort. De voshaai is vooral te vinden op volle zee, op zoek naar sardines. Hij wordt er sterk bedreigd door de Franse en Spaanse vloot. In de Noordzee is hij eerder zeldzaam. De bescherming werd voorgedragen door de EU, met de gewaardeerde steun van de Belgische delegatie. Eerder vielen ook de reuzenhaai en haringhaai die ‘eer’ te beurt .

Pagina's

TOP