Verenigingsnieuws

LIFE Abeek: infomomenten buurtbewoners

09 december 2013

Om onze buren de kans te geven om kennis te maken met het LIFE project en vragen te stellen over de werken, nodigen we ze graag ter plaatse uit. Er zijn 2 infomomenten gepland: zaterdag 14 december om 10u tegenover Vliegeneinde 51, Meeuwen-Gruitrode. zaterdag 14 december om 13u aan de zandweg langs de woning Grote Baan 1, Ellikom.

Natuurbericht

Natuur na het vuur: broedvogels op de Kalmthoutse heide

09 december 2013

Woensdag 25 mei 2011 was letterlijk een zwarte dag voor de Kalmthoutse heide. Bij een grote brand ging ruim 400 ha heide in de as op. En toch heeft de brand ook een positieve impact gehad op de broedvogels in het gebied. Dat beschrijft studente Annelies Jacobs in een masterproef die geselecteerd is voor de EOS-prijs.

Natuurbericht

Insect gehoorzaamt schimmel

07 december 2013

Op onze planeet leven organismen op verschillende wijzen samen. Eén van die samenlevingsvormen is parasitisme, waarbij de ene partner alleen voordelen heeft en de andere partner enkel nadelen ondervindt. Parasieten zijn over het algemeen sterk aangepast aan hun gastheer en bezitten bijzondere eigenschappen die hun overleving mogelijk maken. Parasitaire schimmels van het genus Entomophthora beïnvloeden het gedrag van hun slachtoffer, alvorens hen te doden.

Natuurbericht

Neonicotinoïden zorgen voor competitievervalsing in de natuur

06 december 2013

Dat de impact van neonicotinoiden op de biodiversiteit veel groter is dan voorheen werd gedacht, hebben tal van wetenschappelijke studies aangetoond.

Natuurbericht

Mechelse Meikever lapt vliegseizoen aan zijn laars

05 december 2013

In Mechelen werd een Meikever gespot die kwiek en monter door een kelderruimte vloog. Dat zou niet bijzonder meldenswaardig zijn, ware het niet dat het inmiddels december is, zeven maanden na het standaard vliegseizoen van het insect. Het gaat om de tweede waarneming van een Meikever in de maand december ooit gemeld op waarnemingen.be. Is er meer aan de hand?

Natuurbeleid

Omgevingsvergunning wel, permanent karakter niet

05 december 2013

Vorige week donderdag adviseerde de Minaraad het voorontwerp van decreet betreffende de invoering van een permanente omgevingsvergunning. De problemen van het voorgestelde systeem zijn erg groot, in tegenstelling tot wat de persberichten van ministers Muyters en Schauvliege doen vermoeden: deze belichten enkel de potentiële voordelen van het systeem.

Natuurbericht

De kat domesticeerde zichzelf

04 december 2013

De huiskat is goed bezig als het aankomt op overleving en verspreiding. Het meest opvallende: ze heeft haar sporen zelf verdiend. Ten tijde van de eerste landbouwers sloot ze een bondgenootschap met de mens.

Natuurbericht

Waarnemingen.be rondt de kaap van 10 miljoen

03 december 2013

Op de website www.waarnemingen.be werd gisteren de tien miljoenste natuurwaarneming geregistreerd. Het ging om een melding van een Boomklever in Zonhoven door Marc Lodewijckx. Met tien miljoen waarnemingen op vijf jaar tijd is de website uitgegroeid tot een belangrijke bron voor het natuuronderzoek in België.

Natuurbericht

Natuurdatabank waarnemingen.be rondt kaap tien miljoen meldingen

02 december 2013

Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers verzamelt Natuurpunt waardevolle wetenschappelijke gegevens over de toestand van de natuur in Vlaanderen. Mechelen, 2 december 2013 - Op de website www.waarnemingen.be is vandaag de tien miljoenste natuurwaarneming geregistreerd. Het ging om een melding van een boomklever in Zonhoven door Marc Lodewijckx. Met tien miljoen waarnemingen op vijf jaar tijd is de website uitgegroeid tot een belangrijke bron voor het natuuronderzoek in België.

Natuurbeleid

MINA en SALV houden sterk pleidooi voor effectiever en efficiënter PDPO III

02 december 2013

In het consensus SALV en MINA-advies over de maatregelenfiches voor PDPO III (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) houden de Raden een sterk pleidooi om de maatregelen voor het nieuwe programmadocument voor plattelandsontwikkeling doelgerichter en efficiënter in te zetten. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit programma is dat er meer middelen gaan naar begeleiding en resultaatopvolging.

Natuurbericht

Red de Steenuil van de verdrinkingsdood

02 december 2013

De kleine Steenuil is een liefhebber van hoogstamboomgaarden en knotwilgen en doet het nog redelijk goed in Vlaanderen. Maar een van de bedreigingen voor de uil schuilt in een klein hoekje: jaarlijks verdrinken grote aantallen jonge Steenuiltjes in drinkbakken voor vee. Knappe koppen uit Nederland bedachten daar een waterdichte oplossing voor.

Natuurbericht

Vogels duiken massaal in het rood

29 november 2013

Deze week presenteerde BirdLife international de nieuwe Rode Lijst voor vogels. De lijst geeft een update van de meest bedreigde vogelsoorten ter wereld. Wat blijkt? Nog nooit was de lijst zo lang en de zeldzaamste categorie zo uitgebreid. Als we geen actie ondernemen, dreigen we wereldwijd bijna 200 soorten te verliezen. Volgend jaar staat een update van de Belgische Rode Lijst op het programma: daar mogen we soorten als Nachtegaal, Wielewaal en Tapuit in het rood verwachten.

Verenigingsnieuws

Heideherstel in Dorperbroek in volle uitvoering

29 november 2013

In het Dorperbroek wordt momenteel heide hersteld.

Natuurbericht

Vijf nieuwe gordijnzwammen voor de wetenschap uit Vlaanderen

27 november 2013

Recent werden in Vlaanderen vijf nieuwe soorten gordijnzwammen ontdekt. Misschien dacht u bij de naam ‘gordijnzwam’ aan een schimmel op een vies gordijn, maar in werkelijkheid gaat het om een groep plaatjeszwammen met roestbruine sporen, die in symbiose leven met bomen en struiken.

Natuurbeleid

Grauwe klauwier broedt na 23 jaar opnieuw in Vlaams-Brabant

27 november 2013

Kersbeek-Miskom, 27 november 2013 - Voor het eerst sinds 1990 broedt de ernstig bedreigde grauwe klauwier weer in Vlaams-Brabant. "Een bewijs dat het ecologisch beheer van het wachtbekken langs de Velpe haar vruchten afwerpt", zegt Natuurpunt.

Verenigingsnieuws

Ledenaantal Natuurpunt stijgt met 90.000 gezinnen naar recordhoogte

27 november 2013

Tijdens de boomplantactie van afgelopen weekend heeft Natuurpunt haar 90.000-ste lid verwelkomd. Nooit waren er meer gezinnen aangesloten bij de Vlaamse natuurvereniging. “Met de verkiezingen in aantocht is dat een niet mis te verstaan signaal”, zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. “De Vlaming is bezorgd om de natuur dicht bij huis.”

Natuurbericht

Wachtbekken zet Grauwe klauwier opnieuw aan het broeden

26 november 2013

De Grauwe klauwier viel in de tweede helft van vorige eeuw in een diep gat. De ooit zo wijdverspreide soort verdween als broedvogel in Vlaanderen. Vandaag is er weer hoop: in Limburg is de Grauwe klauwier aan een bescheiden opmars bezig, en dit jaar werd voor het eerst opnieuw in Vlaams-Brabant gebroed.

Natuurbericht

Vlaamse topnatuur reist de wereld rond

25 november 2013

Een Vlaams bos prijkt naast foto’s van andere Europese “wilde wonderen” in een prestigieuze fototentoonstelling die de wereld rondreist. Het gaat om het Hallerbos, een uitgestrekt bosgebied tussen de Zenne en het Zoniënwoud dat in het voorjaar onder een prachtig paars tapijt van wilde Hyacinten bedekt wordt. Het toont dat we best trots mogen zijn op onze Vlaamse bosgebieden, en dat we ze te allen prijze moeten beschermen.

Natuurbericht

Eekhoorns krijgen bruggen om bossnippers te verbinden

22 november 2013

Door de hoge verkeersintensiteit en het dichte verkeersnet belanden in Vlaanderen jaarlijks veel dieren onder de wielen. Na een analyse van het tel- en registratieproject “Dieren onder de wielen” probeert Natuurpunt nu concrete maatregelen te treffen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Voor eekhoorns kan het plaatsen van een eekhoornbrug, een verbinding tussen twee boomkruinen aan beide zijden van de weg, doeltreffend zijn om overstekende dieren van een gewisse dood te redden. De eerste voorstellen van Natuurpunt om bruggen ter hoogte van de gekende knelpunten te plaatsen, werden enthousiast onthaald door steden en gemeenten. Gloort er hoop aan de eekhoornhorizon?

Natuurbericht

Boommarter voor de camera in Vorselaar

20 november 2013

Begin september konden vrijwilligers met behulp van een cameraval een jonge Boommarter filmen in het natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar. Dat is goed nieuws, want het is de eerste keer dat de zeldzame marterachtige er met zekerheid gezien werd. Om de soort alle kansen te geven om terug te keren naar Vlaanderen zijn vooral grote, aaneengesloten bosgebieden nodig.

Pagina's

TOP