Natuurbericht

Wakame: if you can't beat it, eat it!

15 juli 2013

Wakame. Een zeewier dat duchtig wordt verwerkt in de Japanse keuken. Je kan het kopen in de oosterse speciaalzaken. Maar het kan ook makkelijker: gewoon plukken aan de kust. Deze exotische lekkernij groeit immers ook aan de Franse, Belgische en Nederlandse kust. Exoten bestrijden is een dure aangelegenheid en lang niet altijd even efficiënt. Maar onder het motto ‘if you can’t beat it, eat it’ kunnen we misschien een nieuwe methode uittesten om de verdere verspreiding van deze exoot in te dijken.

Natuurbericht

De Big Jump van de Weidebeekjuffer

12 juli 2013

Het is niet altijd kommer en kwel: met het gros van de libellen gaat het goed. En zeker met de Weidebeekjuffer. Die maakte de voorbije 20 jaar in grote delen van Vlaanderen een heuse comeback. Tijd om even stil te staan bij dit prachtbeest, net voor we dit weekend massaal het water in springen.

Natuurbericht

De zee vonkt!

11 juli 2013

Zeevonk. Machtig mooi. Miljarden minuscule lichtjes die de zee hullen in een blauwe, golvende fluomassa. Buitenaards, onwezenlijk, fascinerend. Het Noorderlicht, maar dan in het water. De komende dagen kan dit bijzondere fenomeen in de Noordzee worden bewonderd.

Natuurbeleid

Adviesraden eensgezind: beperk rechtsgevolgen bij complexe projecten

10 juli 2013

Vorige week brachten de MINA-raad en de SALV een eensgezind advies uit over het ontwerpdecreet complexe projecten, dat voortspruit uit de aanbevelingen van de Commissie Berx om de besluitvorming ervan te verbeteren en te versnellen.

Natuurbeleid

PRUP N41 geschorst na gebrek natuurcompensatie

10 juli 2013

Met het oog op de doortrekking van de N41 tussen Aalst en Lebbeke, stelde de provincie Oost-Vlaanderen in juni 2012 een RUP vast. Het tracé zou de erkende natuurreservaten Beneden-Dender en Hogedonk, waar Natuurpunt tal van percelen beheert, dwars doorsnijden.

Natuurbeleid

Bruinvis-vriendelijke vistechnieken gevraagd

10 juli 2013

Op een parlementaire vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) over de bescherming van de bruinvis, antwoordde Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, dat pas in 2015 werk wordt gemaakt van een soortbeschermingsprogramma voor de bruinvis.

Natuurbericht

Geritsel van Vlaamse Adders: over Nestor, Fanny en tante Suzette

10 juli 2013

Jawel: in Vlaanderen komen slangen voor. Drie soorten zelfs: de Ringslang, de Gladde slang en de Adder. Die laatste spreekt zondermeer het meest tot de verbeelding aangezien het de enige gifslang is die hier voorkomt. Maar de soort doet het niet zo best. Op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Vlaanderen staat ze opgenomen in de categorie ‘bedreigd’. Het leefgebied van de Adder is steeds beperkt geweest tot de grotere heidegebieden in de Antwerpse Kempen en die zijn de afgelopen 200 jaar sterk versnipperd of helemaal verdwenen. En dat gebeurde ook met de Adder.

Natuurbeleid

SALV en MINA vragen verduurzaming Plattelandsbeleid

10 juli 2013

Vorige week keurden de Salv en Minaraad het advies over de strategische thema’s voor het PDPO III goed. De Raden vragen om de steun te richten op een verduurzaming van de Vlaamse landbouw en het platteland, waarbij de algemene milieukwaliteit en de leefbaarheid van de sector verbetert.

Natuurbeleid

EU-parlement stemt nu ook tegen vergroening EU-begroting

10 juli 2013

Onbegrijpelijk. In de finale discussies rond de Europese begroting 2014-2020, stemde het Europese Parlement vorige week voor een resolutie die heel wat vergroeningsmaatregelen schrapt en kiest voor een business as usual-scenario.

Natuurbericht

Massale mollensterfte?

08 juli 2013

De afgelopen maand werden overal in Vlaanderen dode Mollen gemeld. Meestal één, soms meerdere dieren. Soms met, maar meestal zonder zichtbare verwondingen. Wat is de oorzaak van deze massale mollensterfte? Heerst er een vreemde ziekte?

Natuurbericht

Zag u een Oorkwal? Hang het aan onze neus!

05 juli 2013

Oorkwallen. Voor de strandgangers zijn ze een vaste zomerse verschijning. Zomers zonder zijn zeldzaam. Hoewel: in 1994, 1995, 2000 en 2002 waren ze er niet. In 2013 zouden er wel eens veel kunnen zijn, met dank aan de barkoude winter.

Natuurbericht

En het smeerseizoen is begonnen!

04 juli 2013

Voor nachtvlinderliefhebbers is het momenteel hoogtij: in deze periode van het jaar krijg je de grootste variatie aan kleuren, vormen en soorten te zien. De meest courante manier om spectaculaire nachtvlinders te lokken is het gebruik van lampen. Maar een heel eenvoudige manier die ook mooie resultaten kan opleveren is ‘smeren’. Die methode werkt niet het hele jaar even goed, maar inmiddels is het goede seizoen weer begonnen.

Natuurbericht

Roeken van de andere kant

03 juli 2013

Klagen over geluidsoverlast, het lijkt een nieuwe trend in onze welvaartstaat. Klinkende kerkklokken en spelende kinderen passeerden al de revue, maar ook de natuur wordt niet gespaard. Tsjilpende mussen in de dakgoot en kwakende kikkers in de tuinvijver worden vaak geviseerd, “het is toch zo vervelend, meneer”. Ook de Roek krijgt het hard te verduren. Bewoners in de buurt van Roekenkolonies ergeren zich aan de rauwe roep van de broedende vogels en verfoeien de witte uitwerpselen onder de kolonies. Maar wie de tijd neemt om eens te kijken, ziet onmiddellijk dat de Roek zoveel meer is dan ‘slechts een kraai’.

Natuurbericht

Minder dril door koude maart

01 juli 2013

Maart 2013 werd gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk lage gemiddelde temperatuur. Er werden 18 vorstdagen opgetekend, dagen dus met een minimumtemperatuur onder de 0 °C. Normaal tikt maart af op 6,2 vorstdagen. Het was dus berekoud. En toch werd het ook even lente. Van 6 tot 8 maart bepaalden maritieme luchtstromingen ons weer met dagmaxima van 19,1 °C op 6 maart. Voor veel amfibieën was dit de start van de grote jaarlijkse trek.

Natuurbeleid

De to-do-lijst voor het laatste jaar van de Vlaamse regering Peeters II

29 juni 2013

De Vlaamse regering Peeters II is haar laatste werkjaar ingegaan. Voor Natuurpunt is dat een aanleiding om te bekijken wat er nog uitgevoerd kan en moet worden om invulling te geven aan de doelstellingen inzake natuurbeleid die deze regering zichzelf heeft gesteld in onder meer het regeerakkoord en in het Pact 2020.

Natuurbericht

Natuurherstel op z’n best: orchideeënweelde in het Rosdel

28 juni 2013

Twaalf jaar geleden zette Natuurpunt in het kader van de ruilverkaveling Hoegaarden een reeks voormalige akkers om tot natuurgebied. De voormalige landbouwgronden op kalkrijke grond werden gedurende die tijd beheerd met het oog op natuurherstel. Dat volgehouden beheer werpt nu zijn vruchten af. Maar liefst negen verschillende soorten orchideeën verschenen in dit gebied, quasi uniek in Vlaanderen.

Natuurbericht

Parels sieren bermen E314

27 juni 2013

Het fileleed wordt deze dagen op vele plaatsen misschien toch wat verzacht door een bloemenpracht in de bermen. Sinds er in Vlaanderen aan ecologisch bermbeheer gedaan wordt, hebben de brandnetels en distels enerzijds of de gazons anderzijds in veel bermen plaats geruimd voor een kleur- en geurenpalet aan bloeiende planten. Niet alleen fijn voor de filerijder, maar ook voor vlinders, bijen en andere insecten die profiteren van deze nectarbronnen. In het kader van de opmaak van het bermbeheerplan voor de E314 van Bertem tot Maasmechelen werden dit voorjaar de autosnelwegbermen en afrittencomplexen bezocht wat een aantal bijzondere vondsten opleverde.

Natuurbericht

Hommels en bijen op het dievenpad

26 juni 2013

Bloemen houden van insecten en omgekeerd. Voor hun bestuiving zijn de meeste planten namelijk afhankelijk van onder meer bijen en hommels. Deze brengen stuifmeel van de ene naar de andere bloem en krijgen van de plant nectar als beloning voor hun bestuiving. Dankzij deze bestuiving door insecten, kunnen planten zaad voortbrengen en zo hun overleving veilig stellen. Maar niet iedereen speelt het spel volgens de regels.

Natuurbericht

Trop is teveel en teveel is trop (of toch niet?)

25 juni 2013

Bijna dagelijks krijgen we ze. Telefoontjes van bezorgde mensen. Duizenden dikkoppen in hun tuinvijver! Dit kan onze tuin niet aan. Help ons. Behoed ons van een kikkerplaag.

Natuurbericht

Vlinders in beweging (2): waar zijn onze vlinders heen?

24 juni 2013

Waar zijn onze vlinders heen? En wat kunnen we doen om ze terug te halen? Daarover gaat het boek “Dagvlinders in Vlaanderen: Nieuwe kennis voor betere actie” dat vandaag aan het publiek wordt voorgesteld. De achteruitgang van verschillende soorten in Vlaanderen is zorgwekkend, dat blijkt uit de nieuwe statistieken, kaarten en trends. Maar de kennis en ervaring om de zaken beter aan te pakken groeiden de jongste jaren gelukkig sterk.

Pagina's

TOP