Natuurbericht

Grote vogels in opmars in Vlaamse tuinen

06 februari 2015

Grotere vogels als Kauwen en Eksters doen het opvallend goed in de Vlaamse tuinen, terwijl heel wat kleinere vogelsoorten de laatste decennia achteruit boerden. Dat is een van de bevindingen van de tuinvogeltelling van Natuurpunt. Toch is er in tegenstelling tot wat veel mensen denken geen verband tussen beide trends.

Natuurbericht

Gezenderde Dwergganzen op de dool in Oostkustpolders

15 januari 2015

Op 6 januari meldde de Nederlandse onderzoeker Gerard Muskens (Alterra, Wageningen) ons de aanwezigheid van vier jonge Dwergganzen in de omgeving van Stalhille-Jabbeke (West-Vlaanderen). Een van de dieren is gezenderd en de groep behoort tot een Zweeds kweekprogramma voor deze kwetsbare ganzensoort.

Natuurbericht

Burgemeesters van een andere orde

14 januari 2015

Ze moeten niet om de zes jaar verkozen worden. Ze komen niet in Villa Politica en steken geen folders in je brievenbus. Neen. Dit zijn burgemeesters van een andere orde. Burgemeesters van de meeuwenorde.

Natuurbericht

Warm of niet: blijf je tuinvogels bijvoederen

09 januari 2015

Met een januariweekend van een spectaculaire 10°C en meer voor de deur, vragen veel mensen zich af of het nog zinvol is om vogels te voederen. Laat er geen twijfel over bestaan: zolang het winter is, blijft bijvoederen met mondjesmaat belangrijk, want bij een plotse koudeprik moeten de vogels jouw hulp meteen vinden om aan een hongerdood te ontsnappen.

Natuurbericht

Rotskruiper beklimt citadel van Dinant

07 januari 2015

De citadel van Dinant staat er al sinds 1051, werd in 1703 opgeblazen bij de aftocht van de Franse troepen, doorstond beide Wereldoorlogen, maar zag nog nooit eerder een Rotskruiper haar muren beklimmen. Een primeur dus, die intussen al honderden kijklustigen lokte.

Natuurbericht

De Ekster: het zwarte schaap van de tuinvogels

06 januari 2015

Al eeuwenlang zijn Eksters voor allerlei zaken kop van Jut. Het zouden dieven zijn die schade berokkenen aan de zangvogelpopulaties en ze zouden geen natuurlijke vijanden hebben waardoor er te veel zijn. Onzin, zo blijkt.

Natuurbericht

Vogels bootsen rupsen na

31 december 2014

Een team van Amerikaanse en Colombiaanse wetenschappers heeft in Peru een bijzondere ontdekking gedaan. Kuikens van de Grauwe treurtiran bootsen een giftige rupsensoort na die ter plaatste voorkomt.

Natuurbericht

Zwarte ibis in de lift in België

26 december 2014

Het kan haast niet anders, of binnen korte tijd hebben de lage landen er een broedvogel bij: de Zwarte ibis. Nadat de soort het zuiden van Europa tegen hoge tempo heeft ingepalmd, krijgen we nu al enkele jaren ‘inspectieteams’ over de vloer in onze streken.

Natuurbericht

ELIA en natuurverenigingen willen minder vogels tegen lijnen

08 december 2014

Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 à 500.000 draadslachtoffers. Netwerkbeheerder Elia vroeg aan Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om alle ‘zwarte lijnen’ in kaart brengen. Op basis van deze studie zal Elia aanpassingen aan haar hoogspanningsnetwerk voorzien in een poging om het aantal draadslachtoffers drastisch te verlagen.

Natuurbericht

Winter doet Ransuilen roesten

27 november 2014

Nu de winter voor de deur staat, kruipen we knus bij elkaar om de kou tegen te gaan. Net als ons zoeken ook de ransuilen elkaar in deze tijd van het jaar op: ze groeperen zich om overdag gezellig samen in een boom een uiltje te knappen. Dat unieke gedrag heet ‘roesten’.

Natuurbericht

OPINIE: Industriële pluimveehouderij broeihaard voor vogelgriepvirus

25 november 2014

Natuurpunt steunt de oproep van het FAVV om pluimvee op te hokken en andere maatregelen te nemen zodat besmet pluimvee het vogelgriepvirus niet kan doorgeven. De vereniging wijst er wel op dat niet de vermeende verspreiding door trekvogels, maar de grootschalige industriële pluimveehouderij de basis vormt van het probleem met vogelgriep.

Natuurbericht

Trekvogels verspreiden vogelgriep niet

23 november 2014

Bij de recente uitbraak van vogelgriep van het type H5N8 in Nederland en Yorkshire wezen sommigen met een beschuldigende vinger naar trekvogels. Die beschuldiging is onterecht.

Natuurbericht

Luchtkunstenaars bij valavond: gratis show voor het hele gezin

20 november 2014

Heb jij ze al gezien, een zwarte dansende wolk bij valavond? Het zijn groepen Spreeuwen of Kauwen die hier de winter doorbrengen. Natuurpunt nodigt je uit om mee te genieten van hun volgende liveshow.

Natuurbericht

Recordaantal Grote zilverreigers komt slapen in de Blankaart

30 oktober 2014

Het aantal Grote zilverreigers in Vlaanderen de laatste decennia behoorlijk in de lift, maar op dit moment is de Blankaart in het West-Vlaamse Woumen dé hotspot voor de mythische reiger. Vorig weekend werden er op 45 minuten tijd 123 Grote zilverreigers geteld tijdens hun slaapplek, een record.

Natuurbericht

Recordaantal trekvogels in Belgisch luchtruim

06 oktober 2014

Op zaterdag 4 oktober werd in ons land een recordaantal van 280.221 overtrekkende vogels geteld, verdeeld over 143 verschillende soorten. Nooit eerder werd zoveel vogels geteld tijdens EuroBirdwatch.

Natuurbericht

2014 absoluut topjaar voor broedende Velduilen

03 september 2014

Uit een eerder natuurbericht bleek al dat 2014 een heel goed jaar was voor broedende uilensoorten in Vlaanderen. Maar dat in een aantal gebieden ook Velduilen in nooit eerder geziene aantallen tot broeden zouden komen, had niemand verwacht.

Natuurbericht

Sterft de ‘Trekduif’ voor een tweede keer uit?

01 september 2014

Vandaag exact honderd jaar geleden stierf de Trekduif uit. Erger nog: datzelfde trieste lot lijkt ook voor onze Zomertortel niet meer zo ver af. Natuurpunt trekt samen met BirdLife International aan de alarmbel en vraagt extra aandacht voor trans-Saharatrekkers zoals de Zomertortel, opdat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Natuurbericht

Jacobus houdt er rare eetgewoontes op na

07 augustus 2014

Op 13 juli ontdekte Maarten Jacobs een Slangenarend in de Kalkense Meersen. De vogel verblijft intussen al 25 dagen in het gebied. Zo’n lang verblijf is best uitzonderlijk, net als het dieet van Jacobus.

Natuurbericht

Spreeuwen en Boerenzwaluwen slachtoffer van neonicotinoïden

11 juli 2014

Uit een studie blijkt dat spreeuwen en boerenzwaluwen sterker achteruit gaan in gebieden waar hoge concentraties van de superpesticiden neonicotinoïden in het oppervlaktewater worden gemeten.

Natuurbericht

Soortenrijke vloedmerken op het strand bedreigd

03 juli 2014

Wat aanspoelt op onze stranden hoopt zich op in vloedmerken. Algen vormen de belangrijkste component, naast allerlei zeedieren als kwallen en weekdieren en menselijk afval. Een hele gemeenschap van gespecialiseerde diertjes vindt hier alles om zijn levenscyclus te voltooien.

Pagina's

TOP