Natuurbericht

OPINIE: Nectarrestaurants sluiten deuren door achterhaalde wetgeving

18 juni 2014

De zomer is in het land, de bloemen in bermen en akkerranden staan volop in bloei en zoals ieder jaar is ook de klopjacht op distels ingezet. Anno 2014 is een heksenjacht op elke distel overdreven en onnodig, bovendien leidt het ertoe dat de beste nectarrestaurants voor bedreigde bijen en vlinders op slag verdwijnen.

Natuurbericht

Na gieren ook arenden bedreigd door Diclofenac

16 juni 2014

Naast gieren blijken ook arenden te sterven als gevolg van het medicijn Diclofenac dat ook vaak in de veeteelt toegepast wordt. Dat blijkt uit een onderzoek, dat verscheen in het gerenommeerde tijdschrift Bird Conservation International.

Natuurbericht

Opnieuw meer uilen na rampjaar 2013

06 juni 2014

2013 was een rampjaar voor de broedende uilen in Vlaanderen. Maar na een uitzonderlijk zachte winter, een goed notennajaar en een heuse boost van de muizenpopulatie, lijkt dit jaar de inhaalslag helemaal ingezet.

Natuurbericht

OPINIE: Strijd tegen jacht op trekvogels op Malta gaat door

02 juni 2014

Er lijkt een lichtpuntje te zijn in de strijd tegen de voorjaarsjacht op trekvogels op Malta. BirdLife Malta heeft voor elkaar gekregen dat er een referendum komt over het onderwerp.

Natuurbericht

Gieren in de zomerse avondlucht

27 mei 2014

Wie zich op een van de zwoele zomeravonden van de afgelopen week op een terras bevond, werd misschien wel getrakteerd op een fantastische vliegshow met bijhorend gejuich. Gierzwaluwen zijn het, die het zo uithangen.

Natuurbericht

Bedrijven in de bres voor Oeverzwaluw

21 mei 2014

Een minder bekende soort is de Oeverzwaluw, dit is de kleinste, zeldzaamste en minst gekende van het zwaluwentrio. Maar van zodra je de eisen van deze soort kent, weet je dat hij zonder hulp van de mens geen kant meer op kan in Vlaanderen.

Natuurbericht

Baltsende Kraanvogels in Het Hageven

05 mei 2014

Het natuurgebied 'Het Hageven-De Plateaux' bij Lommel en Neerpelt is sinds de grote LIFE-werken een almaar belangrijkere tussenstop voor trekvogels. Zo kwamen dit jaar doortrekkende Kraanvogels uitrusten, bijtanken en baltsen.

Natuurbericht

Opgepast, overstekende vogels

14 april 2014

Dit voorjaar alleen al zijn door Natuurpunt 815 overreden vogels geteld. Jaarlijks sterven duizenden vogels op onze wegen.

Natuurbericht

Lepelaars krijgen broedeiland op Blokkersdijk

31 maart 2014

De toekomst van de Lepelaars in Vlaanderen is onzeker, ze hebben dringend nood aan nieuwe nestplaatsen. In natuurgebied Blokkersdijk heeft Natuurpunt WAL er alvast werk van gemaakt.

Natuurbericht

Slechtvalk herschikt lijf en leden tijdens duikvlucht

17 maart 2014

Wanneer Slechtvalken een duikvlucht maken, herschikken ze in duikvlucht vleugels en komen er veren op de bovenkant van de vleugels tevoorschijn.

Natuurbericht

Eerste Boerenzwaluwen komen aan onder zomerse omstandigheden

10 maart 2014

De eerste Boerenzwaluw van het jaar 2014 werd zaterdagochtend om 08:45 gezien ten zuiden van Antwerpen. Gisteren volgden er meer: in Lier, Wilrijk, Maria-Aalter en Leefdaal.

Natuurbericht

Veeteeltmedicijn bedreigt Europees gierenbestand

03 maart 2014

Diclofenac, een krachtige ontstekingsremmer, wordt toegediend bij vee, maar heeft ernstige gevolgen voor de volgende schakel in de voedselketen: gieren.

Natuurbericht

Eerste jonge Kruisbek gesignaleerd, hoeveel zullen er volgen?

28 februari 2014

Vroege broedvogeltellers hebben de eerste jonge vogel ondertussen al gesignaleerd. Blijven de Kruisbekken allemaal hier om te broeden?

Natuurbericht

Verspreiding spreeuw maakt duikvlucht in Vlaamse tuinen

27 februari 2014

Het gaat niet goed met de Spreeuw in Vlaanderen. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van Het Grote Vogelweekend, de jaarlijkse tuinvogeltelling van Natuurpunt.

Natuurbericht

Kranen trekken de lente op gang

25 februari 2014

Gisteren (maandag 24/02) werden duizenden overtrekkende Kraanvogels in het Belgisch luchtruim gesignaleerd. Door het zachte weer waren ze er vroeger bij.

Natuurbericht

Valentijn maakt bosuil romantisch

14 februari 2014

Wie rond deze tijd van het jaar besluit om een nachtelijke wandeling in het bos te maken, doet dat misschien wel met het ge-oehoe van de bosuil op de achtergrond. Rond Valentijn zoekt de bosuil het warme gezelschap van een vrouwtje. Hij is hierdoor één van de vogels die al het vroegst begint te broeden.

Natuurbericht

Kauwenogen spreken boekdelen

10 februari 2014

Onderzoekers aan de universiteit van Cambridge en Exeter toonden aan dat Kauwen met hun opvallende ogen kunnen communiceren. Ze doen dit om soortgenoten weg te jagen uit hun nestkasten.

Natuurbericht

Waarom Kemphanen niet kunnen kaarten

03 februari 2014

In de broedtijd ‘kempen' de hanen om de hennen, meestal met meerdere mannen tegelijk, in een arena die zich op een enigszins opvallende plek in het landschap bevindt. Elke Kemphaan heeft z’n vaste honk (een plek met platgetrapt gras) dat hij verdedigt tegen mannetjes die nabijgelegen stekken van platgetrapt gras bezet houden.

Natuurbericht

Lichtvervuiling maakt Merels minder vruchtbaar

31 januari 2014

Chronische blootstelling van dieren aan kunstlicht heeft onverwachte effecten. Stadsmerels hebben minder testosteron en wisselen hun verenkleed onregelmatiger dan soortgenoten met een normaler dag- en nachtritme.

Natuurbericht

Kramsvogel in de kookpot

27 januari 2014

Waar komt de naam Kramsvogel vandaan? De ontstaansgeschiedenis van het woord ‘Kramsvogel’ is behoorlijk intrigerend en gaat terug tot het middelhoogduitse krantewitevogel dat al in de 13de eeuw in gebruik was.

Pagina's

TOP