Natuurbericht

Invasie Kruisbekken tijdens Euro Birdwatch

07 oktober 2013

Duizenden vogeltellers hebben afgelopen zaterdag meegeteld tijdens de internationale vogelteldag van Euro Birdwatch. Het meest opvallend in ons land was de invasie van Kruisbekken.

Natuurbericht

De vogeltrek: niet voor mietjes

04 oktober 2013

Met miljoenen zijn ze en dezer dagen leveren ze Olympische prestaties: de trekvogels die koers zetten richting overwinteringsgebieden.

Natuurbericht

Hoe Vlaams is de Vlaamse gaai?

03 oktober 2013

Wat is er zo Vlaams aan de Vlaamse gaai eigenlijk? We zoeken het uit.

Natuurbericht

Vlaanderen wil meer koningen

29 augustus 2013

Niet om op een troon te zitten en wat te wuiven. Wel om in vochtige hooilanden te ‘crexen’. Voor de Belgische monarchie was 2013 top, maar voor de Vlaamse Kwartelkoning werd het een flop.

Natuurbericht

Pamela Anderson verjaagt kraaien uit Limburgse boomgaarden

27 augustus 2013

Augustus: de vogeltrek vangt aan, appels rijpen aan de bomen en heel wat groenten zijn klaar voor de oogst. Na enkele dagen prijkt de verse pluk op volle winkelrekken. Of tenminste: wat voor verkoop in aanmerking komt. Sommige vogels proberen in de zomerdroogte een sappig stukje fruit mee te pikken. Een boomgaard vormt dan een gedekte tafel voor fruitetende vogels, alle kanonschoten, vogelverschrikkers en tjingelende aluminiumbakjes ten spijt. Tegen beter weten in grijpt mening landbouwer nog steeds naar middeleeuwse praktijken: dode kraaien ophangen. Maar dergelijke horror brengen weinig zoden aan de dijk.

Natuurbericht

Babyborrel in de Blankaart

26 augustus 2013

In de hoogste en meest verscholen kruinen van het wilgenbroekbos langs de Blankaartvijver bouwen Blauwe reigers jaarlijks hun nesten. Dit jaar kregen ze er bevallige buren bij: Lepelaars, een nieuwe broedvogel voor het gebied. Storten op de pamperrekening hoeft niet, maar een verderzetting van het gevoerde natuurbeheer wordt wel erg gewaardeerd.

Natuurbericht

2013: topjaar voor de Wespendief

20 augustus 2013

Hoe zwak de broedresultaten in 2013 zijn voor de Kerkuil, de Bosuil, de Torenvalk en de Buizerd, zo goed is dit jaar het broedsucces voor de Wespendief. De ringgroep Demervallei van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen onderzoekt al meer dan een kwarteeuw de broedbiologie van dagroofvogels en uilen in de Zuiderkempen en het Hageland. De Wespendief zorgde dit jaar voor verrassingen.

Natuurbericht

Batumi Raptor Count ambieert BirdLife-partnership

16 augustus 2013

In 2008 startte een groep Belgische jongeren de Batumi Raptor Count, een project dat van meet af aan op de steun van Natuurpunt Studie mocht rekenen. Batumi is een plaatsje aan de Zwarte Zeekust waar elk najaar enorme aantallen trekkende roofvogels verzamelen, een vogelparadijs dus. Met hun project wilden de initiatiefnemers dit fenomeen cijfermatig in kaart brengen. Batumi was volledig onbekend, maar de Belgen plaatsten het met de Batumi Raptor Count (BRC) als een vette stip op de vogelkaart. De tellingen trekken ondertussen zelfs internationale aandacht. Geen wonder, jaarlijks worden hier tot 1 miljoen roofvogels gespot. Georgië, een bergachtig land in de Kaukasus, heeft met zijn ongekende natuurrijkdom nog veel meer te bieden en de BRC heeft dan ook uitbreidingsplannen in het land.

Natuurbericht

Van de toendra naar Vlaamse akkers

15 augustus 2013

Hun bezoek is kort, ze zijn nooit echt talrijk en ze lijken wel op te gaan in de Vlaamse leem: Morinelplevieren. Na het broedseizoen op de toendra’s in het hoge noorden, trekken deze vogels rond deze tijd van het jaar opnieuw zuidwaarts. Ze vereren Vlaanderen jaarlijks met een korte tussenstop. Een moment waar akkervogelliefhebbers ieder jaar weer naar uitkijken.

Natuurbericht

Broedseizoen uilen verloopt in mineur

07 augustus 2013

In de natuur is er een constante wisselwerking tussen roofdieren en hun prooi. Neemt het aanbod aan prooidieren af, dan zal ook de roofdierpopulatie dalen: ook bij uilen is dat zo. Voor de meeste van onze inheemse uilensoorten vormen muizen het stapelvoedsel. Om te overleven heeft een volwassen Kerkuil zo’n vijf muizen per nacht nodig. Maar dit jaar zijn er te weinig muizen en dat heeft zo zijn gevolgen: de meeste uilen laten het broedseizoen aan zich voorbijgaan. De lage vruchtzetting van bomen in het najaar van 2012, gevolgd door een strenge winter deed de muizenpopulatie instorten en dat is ook nefast voor het broedsucces van de meeste Vlaamse uilensoorten.

Natuurbericht

Diamanten natuur

02 augustus 2013

Precies 60 jaar geleden is het, dat de eerste Vlaamse beschermde natuurgebieden tot stand kwamen. Dat was veel later dan in onze buurlanden en bovendien gebeurde het op een nogal ongewoon moment: kort na de Tweede Wereldoorlog. De reservaten kwamen er op initiatief van particuliere verenigingen, die toen weinig vertrouwen hadden in de overheid als natuurbeschermer.

Natuurbericht

Niet stoken wanneer de Kauw komt

30 juli 2013

Er gaat in de zomer geen week voorbij of er lopen vragen binnen over kraaien. Het gaat dan doorgaans over Zwarte kraaien, of over Roeken, want veel mensen kennen het verschil niet. De sympathiekste en meest speelse uit de familie, de Kauw, ontsnapt vaak aan al die kraaienverwijten. ‘s Winters ligt dat enigszins anders, omdat Kauwen dan "verdacht" samentroepen. Misschien zijn het zijn lichtblauwe oogjes die het verschil maken. Of misschien is het omdat de Kauw zo’n huiselijke beestje is met een gezellig en herkenbaar familiegevoel. Toch blijkt net deze sympathieke dwergkraai een aardig gevaar voor de mens.

Natuurbericht

Hangjongeren om van te genieten

24 juli 2013

Dezer dagen zie en hoor je ze volop. Het weer is zalig en de gierende hangjongeren van de Gierzwaluw weten met hun geluk geen blijf. Maar waarom gekscheren ze zo dolblij door de avondlucht?

Natuurbericht

Kwartels eten kan de gezondheid schaden

22 juli 2013

Vroeger werden (trek)vogels massaal geconsumeerd in België en Nederland. In Zuid-Europa en Afrika is het gebruik ook vandaag nog erg in zwang. Maar vogels eten die tijdens de trek gevangen worden, is niet zonder risico.

Natuurbericht

Buizerd in de aanval

17 juli 2013

Elk jaar gebeurt het wel eens: een Buizerd die in duikvlucht achter een mens aan gaat, vaak gaat het om joggers. In de meeste gevallen komen de slachtoffers er met de schrik, maar ongedeerd vanaf. Wanneer je echter te maken krijgt met een kregelig katje, dan krijg je een klap van zijn klauwen en kan je rekenen op een bloedende hoofdwonde. Wat drijft de vogels en wat is de volgende stap? Een Buizerd die met je kind gaat vliegen?

Natuurbericht

Vlaamse Aalscholvers: over hun hoogtepunt heen?

16 juli 2013

Ooit sterk vervolgd en bedreigd. Vervolgens beschermd met een geleidelijk herstel tot gevolg. Nu weer alomtegenwoordig en net zo controversieel als vroeger. Voor natuurbeschermers is de terugkeer van de Aalscholver een gigantisch succesverhaal; hengelaars en viskwekers zien er vooral een grote bedreiging in voor visbestanden. Maar loopt het nog steeds zo'n vaart met de Aalscholver? Recente telresultaten wijzen op een kentering.

Natuurbericht

Roeken van de andere kant

03 juli 2013

Klagen over geluidsoverlast, het lijkt een nieuwe trend in onze welvaartstaat. Klinkende kerkklokken en spelende kinderen passeerden al de revue, maar ook de natuur wordt niet gespaard. Tsjilpende mussen in de dakgoot en kwakende kikkers in de tuinvijver worden vaak geviseerd, “het is toch zo vervelend, meneer”. Ook de Roek krijgt het hard te verduren. Bewoners in de buurt van Roekenkolonies ergeren zich aan de rauwe roep van de broedende vogels en verfoeien de witte uitwerpselen onder de kolonies. Maar wie de tijd neemt om eens te kijken, ziet onmiddellijk dat de Roek zoveel meer is dan ‘slechts een kraai’.

Natuurbericht

Massamoord langs Egyptische kust - 2

22 juni 2013

In het Natuurbericht van 30 mei rapporteerden we over de grootschalige vogelmoord langs de Egyptische kust. De reacties waren enorm en de nationale pers pikte het bericht uitgebreid op. Ondertussen kunnen we u ook de veelzeggende documentaire presenteren die alles pijnlijk scherp in beeld brengt. De praktijk blijkt zelfs veel ontstellender dan wat we ons bij het eerste bericht met foto’s konden voorstellen. Toch een sprankeltje hoop: je merkt ook dat de confrontatie op hoger niveau nu reeds plaatsvindt. En dat is waar de aanpak van het probleem van start moet gaan. Al is er nog een lange weg te gaan.

Natuurbericht

Vale Gieren: reizen op de zuidelijke warmtestroom

19 juni 2013

We zaten er haast op te wachten: het verschijnen van Vale Gieren in ons land is een vrijwel jaarlijks evenement geworden. Wakkere vogelaars waren zondag reeds alert geraakt door de weerberichten: een stuw van zuidelijke lucht kwam vanuit Afrika over Frankrijk onze richting uit. De onstabiliteit leek ideaal om in de nodige krachtige thermiek te voorzien. Zwevers kunnen dan erg hoog gaan en lekker lui glijden naar het noorden. Zelfs zonder zich moe te moeten maken.

Natuurbericht

Gierzwaluwen in radardata: een verrassende ontdekking

17 juni 2013

Met het zomerse weer van de laatste dagen zijn Gierzwaluwen opnieuw volop actief. Op zoek naar insecten scheren ze pijlsnel door het luchtruim. Wie ze niet kent van het gierende geluid dat ze in de stad veroorzaken, kent hen als absolute vliegkampioenen. Afgezien van de korte broedperiode, vliegt deze soort vrijwel het gehele jaar door: voedsel verzamelen, paren, zelfs slapen doen ze in vlucht.

Pagina's

TOP