Natuurbeleid

‘Thunderclap’ voor Vella en Timmermans

04 mei 2016

Op 16 mei organiseren de 100 ngo’s van de Nature Alert-campagne een Thunderclap via de sociale media gericht aan de eurocommissarissen Vella en Timmermans. Deze donderslag van duizenden mensen zal de twee beleidsmakers hopelijk overtuigen om te luisteren naar de 520.000 Europeanen, het Europees Parlement en de Europese Raad van leefmilieuministers die vorig jaar al hun steun uitspraken voor het behoud van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Beter uitvoeren is de boodschap, niet uithollen.

Natuurbeleid

Pyrrus-overwinning voor landbouwsector in zaak grondwettelijk hof

03 mei 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks artikels vernietigd (uit het decreet natuurbehoud) die het Vlaamse Natura 2000-programma (inclusief de PAS) en de Managementplannen regelen, na een klacht van enkele tientallen landbouwers. Hoewel ABS enBB hierover voorzichtig positief communiceren, is het duidelijk dat de sector in de eigen voet heeft geschoten.

Natuurbeleid

Afkeuring Gentse biomassacentrale stap naar toekomstgericht energiebeleid

02 mei 2016

De Vlaamse Regering heeft beslist de vervuilende Gentse biomassacentrale BEE te schrappen. Een wijs besluit, vinden Natuurpunt en de andere Vlaamse milieuorganisaties.

Natuurbeleid

Milieuorganisaties roepen op om grootschalige biomassacentrales te stoppen en Turteltaks te verlagen

29 april 2016

Het heeft geen zin om miljarden subsidies te geven om bossen om te hakken en op te stoken in grootschalige elektriciteitscentrales. Wind en zon zijn goedkoper en milieuvriendelijker.

Natuurbeleid

Wijziging soortenbesluit geeft stimulans aan soortenbeleid

27 april 2016

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het Soortenbesluit voor een tweede maal goed. De wijzigingen zijn tekenend voorbra het soortenbeleid van de volgende jaren. Op vraag van onder meer Natuurpunt worden extra soorten beschermd, krijgen translocaties een wettelijk kader en wordt de toegang tot soortbeschermingsprogramma’s wordt versoepeld. Een gloednieuw hoofdstuk over invasieve exoten zet de lijn uit voor het toekomstig exotenbeleid. De bestrijding van spreeuw, gaai, kauw, kraai, brandgans en ekster werd na grondig protest van de natuursector én op basis van enkele consensusvoorstellen in Minaraad en SALV, bijgesteld tot een aanvaardbaar compromis.

Natuurbeleid

Nood aan een positieflijst voor haaien en roggen

27 april 2016

Uit een recente studie blijkt dat er op Britse visveilingen nog steeds verboden (= bedreigde) soorten haaien en roggen aangeboden worden. Gebrek aan controle en handhaving blijkt een van de oorzaken, naast foutieve determinatie.

Natuurbeleid

Resterend geld in boscompensatiefonds niet zomaar vrijgeven

27 april 2016

De Vlaamse Regering besliste vrijdag om het resterende geld in het boscompensatiefonds, zo’n 7,7 miljoen euro, vrij te geven via drie sporen: stadsrandbossen, regionale landschappen en de bestaande projectoproepen naar steden, gemeenten en private eigenaars.

Natuurbeleid

Nieuwe studie voedt debat vergroening landbouw

27 april 2016

Het onafhankelijke studiebureau IEEP trok onlangs de eerste conclusies uit de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB). Met deze studie wordt voor het eerst de potentiële impact van de vergroening op onze bedreigde boerenlandnatuur afgemeten. Het bilan is mager: de inkomenssteun aan landbouwers koppelen aan complexe en afgezwakte groene regeltjes heeft niet de verhoopte effecten gehad. De auteurs doen echter meer dan het intrappen van een open deur en leggen ook vier alternatieven voor om het GLB zowel groener als haalbaar te maken.

Natuurbeleid

Raad van State sluit fazantenachterpoortje

26 april 2016

Op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vernietigt de Raad van State met haar arrest van 11 februari 2016 artikel 65 van Jachtvoorwaardenbesluit, waarin gesteld wordt dat gekweekte fazanten onder bepaalde omstandigheden mogen worden uitgezet. Minister Schauvliege wil de status van de fazant nu laten onderzoeken door INBO, omdat de RvS het uitzetten wel wettelijk acht voor “bedreigde” soorten.

Natuurbeleid

Waar wilde dieren leven

26 april 2016

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed nieuws voor wie opleeft van een onverwachte ontmoeting met een everzwijn of een bever. Maar hun terugkeer blijft niet onopgemerkt: impact op landbouwgewassen, verkeersongelukken, wateroverlast. Hoe gaan we daarmee om? Met de Wilde Dierenenquête wil Natuurpunt te weten komen wat jij hierover denkt.

Natuurbeleid

Natuurpunt pleit voor ecologisch ontwerp van Oosterweel op Linkeroever

21 april 2016

De aanleg van de Oosterweel betekent een zware aanslag op de schaarse natuur en open ruimte in het Antwerpse. Om de enorme impact op Linkeroever en Zwijndrecht enigszins verteerbaar te maken, legt Natuurpunt een ecologisch alternatief op tafel. Met een aantal technische ingrepen zoals verlaagde knooppunten en natuurlijke verbindingen worden niet alleen belangrijke natuurwaarden gespaard, maar zelfs versterkt.

Natuurbeleid

Schauvliege fluit uitbreiding Poelbos in Lebbeke terug

21 april 2016

In 2008 besloot het Vlaamse Gewest om het Poelbos in Lebbeke uit te breiden (actie 65). Daarop vroeg de gemeente om dit plan zelf te mogen realiseren, waarmee het Gewest akkoord ging. Dat plan werd in 2015 een feit, al was de oogst eerder mager. Op korte termijn mag het bos 1 ha uitbreiden, en op langere termijn komt er misschien nog 6 ha bij. De verrassing was groot toen minister Schauvliege onlangs meldde het plan te willen vernietigen. ‘De Vlaamse overheid heeft geen ambitie met betrekking tot het Poelbos’ antwoordde ze letterlijk op vraag van Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen). Begrijpe wie begrijpen kan. De gemeente neemt nu juridische stappen om de afspraak met het gewest te honoreren. Lees hier het volledige persbericht van Natuurpunt. Frederik Mollen

Natuurbeleid

Natuurngo’s publiceren schaduwrapport fitnesscheck

21 april 2016

Voordat de Europese Commissie dit jaar haar fitnesscheck-rapport over de fitheid van de Vogel- en Habitatrichtlijn bekend maakt, publiceren de natuurngo’s van de Nature Alert-campagne het rapport ‘From Alert to Action’. Het schaduwrapport bevat de belangrijkste fitnesscheck-conclusies en citaten van verschillende Europese lidstaten en sectoren. De hoofdboodschap is: behoud de richtlijnen, en zet meer in op actie op het terrein.

Natuurbeleid

Schauvliege steunt vraag natuursector voor verbod uitzetten fazanten

21 april 2016

Op de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement polste Groen volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum bij minister Schauvliege naar haar intenties wat betreft het fazantenachterpootje, een bepaling in het jachtadministratiebesluit dat het kweken en uitzetten van fazanten mogelijk maakte. Minister Schauvliege gaf aan geen plannen te hebben om deze vernietigde bepaling te herstellen en antwoordt daarmee positief op de vraag van de natuursector om een eind te maken aan het uitzetten van fazanten.

Natuurbeleid

Bloemrijke akkerranden kunnen bron van pesticiden zijn

21 april 2016

Engelse wetenschappers kwamen onlangs met zorgwekkend nieuws over de effectiviteit van bloemrijke akkerranden. Die worden goedbedoeld in landbouwgebied aangelegd om bestuivende insecten en akkervogels te helpen. Uit het onderzoek blijkt nu dat heel wat pesticiden uit omliggende akkers via de bodem en spuitdrift ook in hoge dosissen in het stuifmeel van de bloemen terecht komen. Dat is slecht nieuws voor onze bijen en andere insecten waarmee akkervogels hun jongen groot brengen.

Natuurbeleid

Vlaanderen doet 700 miljoen euro cadeau aan grondeigenaars en speculanten

25 maart 2016

De overheid tovert geregeld gewone grond om tot bouwgrond. Tussen 2011 en 2014 werd zo maar liefst 700 miljoen euro meerwaarde gecreëerd, die bijna integraal verdwijnt in de zakken van grondeigenaars en speculanten. Uit cijfers van Ingrid Pira (Groen), blijkt dat in dezelfde periode minder dan 1% terugvloeide naar de schatkist.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt fitness check van Europees landbouwbeleid

25 maart 2016

Ondanks een jaarlijks budget van 55 miljard, wordt boer noch burger beter van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nooit is de ravage van de productie- en exportgedreven beleidskoers van Europa zo frappant geweest. Zelfs wanneer het uiterste uit elke vierkante meter landbouwgrond wordt gehaald, blijft een degelijk loon voor de boer geen evidentie. Het gevolg is dat we zowel onze boeren (in Vlaanderen 4 per dag) als onze boerenlandnatuur aan het verliezen zijn.

Natuurbeleid

Nederland herhaalt steun voor behoud Habitat- en Vogelrichtlijn

25 maart 2016

De Nederlandse staatssecretaris voor Economie spreekt in een brief aan de Tweede Kamer formeel zijn steun uit voor het behoud van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat liet hij ook aan de Europese Commissie weten. Deze brief is daarmee een antwoord op de motie van de Tweede Kamer.

Natuurbeleid

Minister Weyts spreekt klare taal over eilanden voor de kust

25 maart 2016

Het gesprek in de commissie Mobiliteit en Openbare werken bracht opheldering over de plannen voor de ontwikkeling van de estuaire vaart en de bouw van kunstmatige eilanden voor de kust. De afgelopen weken kregen we de wildste plannen te zien. Minister Weyts sprak klare taal, ook over de nood aan een maatschappelijk draagvlak voor deze grootschalige plannen.

Natuurbeleid

Ook gewesten en Europa ondernemen actie na brandbrief salamanders

25 maart 2016

Onze brandbrief van 9 februari over dedodelijke schimmelziekte bij salamandershad duidelijk effect. De regionale ministers voor Leefmilieu schaarden zich aan de zijde van minister Marghem. Ze gaven groen licht voor een officiële werkgroep die zich onder meer buigt over een gezamenlijk noodactieplan, handelsbeperkingen en monitoringsplannen. Natuurpunt zit mee aan tafel. Ook eurocommissaris voor Natuur Vella bevestigde dat hij mogelijke acties op Europees niveau verkent.

Pagina's

TOP