Natuurbeleid

Ook Europese Commissie wil betonstop

12 mei 2016

Grond en bodem zijn van nature eindige grondstoffen. Ze leveren de mens essentiële ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, waterzuivering, en voedselproductie. Maar, deze natuurlijke rijkdom staat meer dan ooit onder druk van de steeds oprukkende bebouwing. Daar moet volgens de Commissie snel verandering in komen. Tegen 2050 droomt ze luidop van een betonstop.

Natuurbeleid

Haaien en roggen krijgen extra aandacht van federale overheid

12 mei 2016

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke lidstaat om een goede milieutoestand te bereiken voor het mariene milieu tegen 2020. Op vraag van Natuurpunt voegde de Dienst Marien Milieu van de federale overheid een meer soortgerichte aanpak voor haaien en roggen toe aan het maatregelenprogramma. Zo krijgt het HAROkit-project federale navolging en zetten we weer een stap voorwaarts voor de bescherming van haaien en roggen.

Natuurbeleid

Landbouw en natuur in balans geeft profijt voor beiden

12 mei 2016

Door de intensivering van de landbouw staat biodiversiteit sterk onder druk, maar wordt ook de landbouw zelf bedreigd. De boer verhoogt zijn productie en krijgt zelf een mager deel van de winsten. Natuur, landschap en milieu krijgen het ander deel van de rekening gepresenteerd. Vanuit die vaststelling werkten drie Nederlandse instellingen in het internationale tijdschrift ‘Agriculture and Food’ een conceptueel kader uit voor een ‘natuurinclusieve landbouw’.

Natuurbeleid

Nieuwe uitbraak van salamanderdodende ziekte in Dinant

12 mei 2016

De vier dode vuursalamanders die een wandelaar enkele weken geleden gevonden heeft in een bos bij Dinant blijken besmet met de agressieve schimmelziekte Batrachochytrium salamandrivorans (Bs). Dat blijkt uit labo-onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Gent. Het gaat om het vierde geval in Wallonië, op een aanzienlijke afstand van eerdere meldingen.

Natuurbeleid

‘Thunderclap’ voor Vella en Timmermans

04 mei 2016

Op 16 mei organiseren de 100 ngo’s van de Nature Alert-campagne een Thunderclap via de sociale media gericht aan de eurocommissarissen Vella en Timmermans. Deze donderslag van duizenden mensen zal de twee beleidsmakers hopelijk overtuigen om te luisteren naar de 520.000 Europeanen, het Europees Parlement en de Europese Raad van leefmilieuministers die vorig jaar al hun steun uitspraken voor het behoud van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Beter uitvoeren is de boodschap, niet uithollen.

Natuurbeleid

Pyrrusoverwinning voor landbouwsector in zaak Grondwettelijk Hof

04 mei 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks artikels vernietigd (uit het decreet natuurbehoud) die het Vlaamse Natura 2000-programma (inclusief de PAS, Programmatische Aanpak Stikstof) en de Managementplannen regelen, na een klacht van enkele tientallen landbouwers. Hoewel ABS en Boerenbond voorzichtig positief communiceren, is het duidelijk dat de sector zich in de eigen voet heeft geschoten.

Natuurbeleid

Natuurpunt wil sterkere voorwaarden voor ‘zelfrealisatie’ in nieuw onteigeningsdecreet

04 mei 2016

Vlaanderen plant een nieuw onteigeningsdecreet, een bevoegdheid die haar sinds kort toekomt. Dat is een goede zaak, want de federale regels waren een kluwen aan verouderde procedures. Opvallend zijn de nieuwe regels inzake 'zelfrealisatie'. Als getroffenen bereid en in staat zijn om het doel van de onteigening zelf te realiseren (bv. natuurdoelen), kan de overheid dat toestaan en hen zelfs financieel steunen.

Natuurbeleid

Afkeuring Gentse biomassacentrale stap naar toekomstgericht energiebeleid

04 mei 2016

Milieuorganisaties BBL, Greenpeace, WWF, Natuurpunt en IEW juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent. De milieuorganisaties steunen het voornemen van aantredend minister Tommelein om een energieplan op te maken en vragen voluit in te zetten op energiebesparing en een versnelling van wind- en zonne-energie. Ze hebben alvast een becijferd plan klaarliggen als alternatief voor dure biomassa.

Natuurbeleid

Noordzeebeleid gaat verder dan Blue Growth

04 mei 2016

Milieuorganisaties BBL, Greenpeace, WWF, Natuurpunt en IEW juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent.

Natuurbeleid

Eisenbundel MAP5 ondergraaft geloofwaardigheid Boerenbond

04 mei 2016

Vorige maand nog loofde Natuurpunt de landbouworganisaties en -administraties met de communicatiecampagne waarin zij landbouwers opriepen zich ten volle achter doelen én aanpak van MAP5 te scharen. De achterliggende boodschap van de campagne is duidelijk: een grote uitdaging tegen een krappe deadline. Vooral de hoge fosfaatconcentraties blijven de Europese Commissie zorgen baren.

Natuurbeleid

Pyrrus-overwinning voor landbouwsector in zaak grondwettelijk hof

03 mei 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks artikels vernietigd (uit het decreet natuurbehoud) die het Vlaamse Natura 2000-programma (inclusief de PAS) en de Managementplannen regelen, na een klacht van enkele tientallen landbouwers. Hoewel ABS enBB hierover voorzichtig positief communiceren, is het duidelijk dat de sector in de eigen voet heeft geschoten.

Natuurbeleid

Afkeuring Gentse biomassacentrale stap naar toekomstgericht energiebeleid

02 mei 2016

De Vlaamse Regering heeft beslist de vervuilende Gentse biomassacentrale BEE te schrappen. Een wijs besluit, vinden Natuurpunt en de andere Vlaamse milieuorganisaties.

Natuurbeleid

Milieuorganisaties roepen op om grootschalige biomassacentrales te stoppen en Turteltaks te verlagen

29 april 2016

Het heeft geen zin om miljarden subsidies te geven om bossen om te hakken en op te stoken in grootschalige elektriciteitscentrales. Wind en zon zijn goedkoper en milieuvriendelijker.

Natuurbeleid

Wijziging soortenbesluit geeft stimulans aan soortenbeleid

27 april 2016

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het Soortenbesluit voor een tweede maal goed. De wijzigingen zijn tekenend voorbra het soortenbeleid van de volgende jaren. Op vraag van onder meer Natuurpunt worden extra soorten beschermd, krijgen translocaties een wettelijk kader en wordt de toegang tot soortbeschermingsprogramma’s wordt versoepeld. Een gloednieuw hoofdstuk over invasieve exoten zet de lijn uit voor het toekomstig exotenbeleid. De bestrijding van spreeuw, gaai, kauw, kraai, brandgans en ekster werd na grondig protest van de natuursector én op basis van enkele consensusvoorstellen in Minaraad en SALV, bijgesteld tot een aanvaardbaar compromis.

Natuurbeleid

Nood aan een positieflijst voor haaien en roggen

27 april 2016

Uit een recente studie blijkt dat er op Britse visveilingen nog steeds verboden (= bedreigde) soorten haaien en roggen aangeboden worden. Gebrek aan controle en handhaving blijkt een van de oorzaken, naast foutieve determinatie.

Natuurbeleid

Resterend geld in boscompensatiefonds niet zomaar vrijgeven

27 april 2016

De Vlaamse Regering besliste vrijdag om het resterende geld in het boscompensatiefonds, zo’n 7,7 miljoen euro, vrij te geven via drie sporen: stadsrandbossen, regionale landschappen en de bestaande projectoproepen naar steden, gemeenten en private eigenaars.

Natuurbeleid

Nieuwe studie voedt debat vergroening landbouw

27 april 2016

Het onafhankelijke studiebureau IEEP trok onlangs de eerste conclusies uit de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB). Met deze studie wordt voor het eerst de potentiële impact van de vergroening op onze bedreigde boerenlandnatuur afgemeten. Het bilan is mager: de inkomenssteun aan landbouwers koppelen aan complexe en afgezwakte groene regeltjes heeft niet de verhoopte effecten gehad. De auteurs doen echter meer dan het intrappen van een open deur en leggen ook vier alternatieven voor om het GLB zowel groener als haalbaar te maken.

Natuurbeleid

Raad van State sluit fazantenachterpoortje

26 april 2016

Op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vernietigt de Raad van State met haar arrest van 11 februari 2016 artikel 65 van Jachtvoorwaardenbesluit, waarin gesteld wordt dat gekweekte fazanten onder bepaalde omstandigheden mogen worden uitgezet. Minister Schauvliege wil de status van de fazant nu laten onderzoeken door INBO, omdat de RvS het uitzetten wel wettelijk acht voor “bedreigde” soorten.

Natuurbeleid

Waar wilde dieren leven

26 april 2016

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed nieuws voor wie opleeft van een onverwachte ontmoeting met een everzwijn of een bever. Maar hun terugkeer blijft niet onopgemerkt: impact op landbouwgewassen, verkeersongelukken, wateroverlast. Hoe gaan we daarmee om? Met de Wilde Dierenenquête wil Natuurpunt te weten komen wat jij hierover denkt.

Natuurbeleid

Natuurngo’s publiceren schaduwrapport fitnesscheck

21 april 2016

Voordat de Europese Commissie dit jaar haar fitnesscheck-rapport over de fitheid van de Vogel- en Habitatrichtlijn bekend maakt, publiceren de natuurngo’s van de Nature Alert-campagne het rapport ‘From Alert to Action’. Het schaduwrapport bevat de belangrijkste fitnesscheck-conclusies en citaten van verschillende Europese lidstaten en sectoren. De hoofdboodschap is: behoud de richtlijnen, en zet meer in op actie op het terrein.

Pagina's

TOP