Natuurbeleid

Raad van State sluit fazantenachterpoortje

26 april 2016

Op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vernietigt de Raad van State met haar arrest van 11 februari 2016 artikel 65 van Jachtvoorwaardenbesluit, waarin gesteld wordt dat gekweekte fazanten onder bepaalde omstandigheden mogen worden uitgezet. Minister Schauvliege wil de status van de fazant nu laten onderzoeken door INBO, omdat de RvS het uitzetten wel wettelijk acht voor “bedreigde” soorten.

Natuurbeleid

Waar wilde dieren leven

26 april 2016

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed nieuws voor wie opleeft van een onverwachte ontmoeting met een everzwijn of een bever. Maar hun terugkeer blijft niet onopgemerkt: impact op landbouwgewassen, verkeersongelukken, wateroverlast. Hoe gaan we daarmee om? Met de Wilde Dierenenquête wil Natuurpunt te weten komen wat jij hierover denkt.

Natuurbeleid

Natuurpunt pleit voor ecologisch ontwerp van Oosterweel op Linkeroever

21 april 2016

De aanleg van de Oosterweel betekent een zware aanslag op de schaarse natuur en open ruimte in het Antwerpse. Om de enorme impact op Linkeroever en Zwijndrecht enigszins verteerbaar te maken, legt Natuurpunt een ecologisch alternatief op tafel. Met een aantal technische ingrepen zoals verlaagde knooppunten en natuurlijke verbindingen worden niet alleen belangrijke natuurwaarden gespaard, maar zelfs versterkt.

Natuurbeleid

Schauvliege fluit uitbreiding Poelbos in Lebbeke terug

21 april 2016

In 2008 besloot het Vlaamse Gewest om het Poelbos in Lebbeke uit te breiden (actie 65). Daarop vroeg de gemeente om dit plan zelf te mogen realiseren, waarmee het Gewest akkoord ging. Dat plan werd in 2015 een feit, al was de oogst eerder mager. Op korte termijn mag het bos 1 ha uitbreiden, en op langere termijn komt er misschien nog 6 ha bij. De verrassing was groot toen minister Schauvliege onlangs meldde het plan te willen vernietigen. ‘De Vlaamse overheid heeft geen ambitie met betrekking tot het Poelbos’ antwoordde ze letterlijk op vraag van Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen). Begrijpe wie begrijpen kan. De gemeente neemt nu juridische stappen om de afspraak met het gewest te honoreren. Lees hier het volledige persbericht van Natuurpunt. Frederik Mollen

Natuurbeleid

Natuurngo’s publiceren schaduwrapport fitnesscheck

21 april 2016

Voordat de Europese Commissie dit jaar haar fitnesscheck-rapport over de fitheid van de Vogel- en Habitatrichtlijn bekend maakt, publiceren de natuurngo’s van de Nature Alert-campagne het rapport ‘From Alert to Action’. Het schaduwrapport bevat de belangrijkste fitnesscheck-conclusies en citaten van verschillende Europese lidstaten en sectoren. De hoofdboodschap is: behoud de richtlijnen, en zet meer in op actie op het terrein.

Natuurbeleid

Schauvliege steunt vraag natuursector voor verbod uitzetten fazanten

21 april 2016

Op de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement polste Groen volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum bij minister Schauvliege naar haar intenties wat betreft het fazantenachterpootje, een bepaling in het jachtadministratiebesluit dat het kweken en uitzetten van fazanten mogelijk maakte. Minister Schauvliege gaf aan geen plannen te hebben om deze vernietigde bepaling te herstellen en antwoordt daarmee positief op de vraag van de natuursector om een eind te maken aan het uitzetten van fazanten.

Natuurbeleid

Bloemrijke akkerranden kunnen bron van pesticiden zijn

21 april 2016

Engelse wetenschappers kwamen onlangs met zorgwekkend nieuws over de effectiviteit van bloemrijke akkerranden. Die worden goedbedoeld in landbouwgebied aangelegd om bestuivende insecten en akkervogels te helpen. Uit het onderzoek blijkt nu dat heel wat pesticiden uit omliggende akkers via de bodem en spuitdrift ook in hoge dosissen in het stuifmeel van de bloemen terecht komen. Dat is slecht nieuws voor onze bijen en andere insecten waarmee akkervogels hun jongen groot brengen.

Natuurbeleid

Nederland herhaalt steun voor behoud Habitat- en Vogelrichtlijn

25 maart 2016

De Nederlandse staatssecretaris voor Economie spreekt in een brief aan de Tweede Kamer formeel zijn steun uit voor het behoud van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat liet hij ook aan de Europese Commissie weten. Deze brief is daarmee een antwoord op de motie van de Tweede Kamer.

Natuurbeleid

Minister Weyts spreekt klare taal over eilanden voor de kust

25 maart 2016

Het gesprek in de commissie Mobiliteit en Openbare werken bracht opheldering over de plannen voor de ontwikkeling van de estuaire vaart en de bouw van kunstmatige eilanden voor de kust. De afgelopen weken kregen we de wildste plannen te zien. Minister Weyts sprak klare taal, ook over de nood aan een maatschappelijk draagvlak voor deze grootschalige plannen.

Natuurbeleid

Ook gewesten en Europa ondernemen actie na brandbrief salamanders

25 maart 2016

Onze brandbrief van 9 februari over de dodelijke schimmelziekte bij salamanders had duidelijk effect. De regionale ministers voor Leefmilieu schaarden zich aan de zijde van minister Marghem. Ze gaven groen licht voor een officiële werkgroep die zich onder meer buigt over een gezamenlijk noodactieplan, handelsbeperkingen en monitoringsplannen. Natuurpunt zit mee aan tafel. Ook eurocommissaris voor Natuur Vella bevestigde dat hij mogelijke acties op Europees niveau verkent.

Natuurbeleid

Natuur maakt gelukkig en kan gezondheidskloof arm-rijk dichten

25 maart 2016

Een opvallend artikel in Nature belicht enkele Amerikaanse en Engelse studies rond de impact van natuur op ons welzijn en geluksgevoel. Vooral in Westerse landen lopen de kosten door psychische gezondheidsklachten op tot miljarden euro’s per jaar en stijgt daardoor de interesse bij beleidsmakers voor het curatief en preventief effect van natuur. Opvallend is dat vooral de armere bevolking profiteert van meer groen in de buurt.

Natuurbeleid

Vlaanderen doet 700 miljoen euro cadeau aan grondeigenaars en speculanten

25 maart 2016

De overheid tovert geregeld gewone grond om tot bouwgrond. Tussen 2011 en 2014 werd zo maar liefst 700 miljoen euro meerwaarde gecreëerd, die bijna integraal verdwijnt in de zakken van grondeigenaars en speculanten. Uit cijfers van Ingrid Pira (Groen), blijkt dat in dezelfde periode minder dan 1% terugvloeide naar de schatkist.

Natuurbeleid

Vlaanderen doet 700 miljoen euro cadeau aan grondeigenaars en speculanten

25 maart 2016

De overheid tovert geregeld gewone grond om tot bouwgrond. Tussen 2011 en 2014 werd zo maar liefst 700 miljoen euro meerwaarde gecreëerd, die bijna integraal verdwijnt in de zakken van grondeigenaars en speculanten. Uit cijfers van Ingrid Pira (Groen), blijkt dat in dezelfde periode minder dan 1% terugvloeide naar de schatkist.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt fitness check van Europees landbouwbeleid

25 maart 2016

Ondanks een jaarlijks budget van 55 miljard, wordt boer noch burger beter van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nooit is de ravage van de productie- en exportgedreven beleidskoers van Europa zo frappant geweest. Zelfs wanneer het uiterste uit elke vierkante meter landbouwgrond wordt gehaald, blijft een degelijk loon voor de boer geen evidentie. Het gevolg is dat we zowel onze boeren (in Vlaanderen 4 per dag) als onze boerenlandnatuur aan het verliezen zijn.

Natuurbeleid

BBB nodig, ofwel beter bestuiversbeleid

23 maart 2016

De wilde bijen beginnen weer te vliegen. Maar klimaatverandering, pesticiden (en vooral neonicotinoïden), en intensieve landbouwpraktijken bedreigen het voortbestaan van bestuivers.

Natuurbeleid

Hoopvolle perspectieven voor weidevogelbeheer

17 maart 2016

Vorige week werden in de Vallei van de Zwarte Beek twee zonnepompen in werking gesteld. Deze Vlaamse primeur komt er dankzij de samenwerking tussen een lokale landbouwer, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Natuurbeleid

Ook ruimtelijke planners vragen een betonstop

17 maart 2016

Met het congres 'Open ruimte, open blik'(17-18 maart), zet de Vereniging voor Ruimtelijke Planners (VRP) het belang van de onbebouwde ruimte in de kijker. Die is kostbaar, en dat moeten we koesteren, vindt de VRP. Hoe dit volgens de planners moet gebeuren leest u alvast in hun advies aan de minister over het toekomstige Beleidsplan Ruimte.

Natuurbeleid

Nature Alert: Hoe lang zwijgt de Commissie nog?

17 maart 2016

Begin dit jaar behaalde de fitnesscheck-resolutie van Mark Demesmaeker (N-VA) in het Europees parlement eenoverdonderende meerderheid. Sindsdien blijft het stil bij de Europese Commissie. Het finale rapport over de fitnesscheckresultaten ligt nochtans te wachten op publicatie. Daar proberen enkele europarlementariërs van verschillende fracties met eenparlementaire vraag verandering in te brengen: wanneer en hoe zal de Commissie haar biodiversiteitsambities bekendmaken?

Natuurbeleid

Natuurpunt bevraagt achterban via Wilde Dieren-enquête

17 maart 2016

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed nieuws voor wie opleeft van een onverwachte ontmoeting met een everzwijn of een bever. Maar de terugkeer van deze grote zoogdieren blijft niet onopgemerkt.

Natuurbeleid

Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskap van Essers gaan

10 maart 2016

Nu zaterdag organiseert transportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos in Genk. We hebben in het afgelopen jaar, buiten de schijnwerpers van de pers, geprobeerd om tot een oplossing te komen met H. Essers. Dat is op niets uitgedraaid.

Pagina's

TOP