Natuurbeleid

Ook gewesten en Europa ondernemen actie na brandbrief salamanders

25 maart 2016

Onze brandbrief van 9 februari over dedodelijke schimmelziekte bij salamandershad duidelijk effect. De regionale ministers voor Leefmilieu schaarden zich aan de zijde van minister Marghem. Ze gaven groen licht voor een officiële werkgroep die zich onder meer buigt over een gezamenlijk noodactieplan, handelsbeperkingen en monitoringsplannen. Natuurpunt zit mee aan tafel. Ook eurocommissaris voor Natuur Vella bevestigde dat hij mogelijke acties op Europees niveau verkent.

Natuurbeleid

Natuur maakt gelukkig en kan gezondheidskloof arm-rijk dichten

25 maart 2016

Een opvallend artikel in Nature belicht enkele Amerikaanse en Engelse studies rond de impact van natuur op ons welzijn en geluksgevoel. Vooral in Westerse landen lopen de kosten door psychische gezondheidsklachten op tot miljarden euro’s per jaar en stijgt daardoor de interesse bij beleidsmakers voor het curatief en preventief effect van natuur. Opvallend is dat vooral de armere bevolking profiteert van meer groen in de buurt.

Natuurbeleid

BBB nodig, ofwel beter bestuiversbeleid

23 maart 2016

De wilde bijen beginnen weer te vliegen. Maar klimaatverandering, pesticiden (en vooral neonicotinoïden), en intensieve landbouwpraktijken bedreigen het voortbestaan van bestuivers.

Natuurbeleid

Hoopvolle perspectieven voor weidevogelbeheer

17 maart 2016

Vorige week werden in de Vallei van de Zwarte Beek twee zonnepompen in werking gesteld. Deze Vlaamse primeur komt er dankzij de samenwerking tussen een lokale landbouwer, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Natuurbeleid

Ook ruimtelijke planners vragen een betonstop

17 maart 2016

Met het congres 'Open ruimte, open blik'(17-18 maart), zet de Vereniging voor Ruimtelijke Planners (VRP) het belang van de onbebouwde ruimte in de kijker. Die is kostbaar, en dat moeten we koesteren, vindt de VRP. Hoe dit volgens de planners moet gebeuren leest u alvast in hun advies aan de minister over het toekomstige Beleidsplan Ruimte.

Natuurbeleid

Nature Alert: Hoe lang zwijgt de Commissie nog?

17 maart 2016

Begin dit jaar behaalde de fitnesscheck-resolutie van Mark Demesmaeker (N-VA) in het Europees parlement eenoverdonderende meerderheid. Sindsdien blijft het stil bij de Europese Commissie. Het finale rapport over de fitnesscheckresultaten ligt nochtans te wachten op publicatie. Daar proberen enkele europarlementariërs van verschillende fracties met eenparlementaire vraag verandering in te brengen: wanneer en hoe zal de Commissie haar biodiversiteitsambities bekendmaken?

Natuurbeleid

Natuurpunt bevraagt achterban via Wilde Dieren-enquête

17 maart 2016

Grote zoogdieren doen het beter in Vlaanderen. Goed nieuws voor wie opleeft van een onverwachte ontmoeting met een everzwijn of een bever. Maar de terugkeer van deze grote zoogdieren blijft niet onopgemerkt.

Natuurbeleid

Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskap van Essers gaan

10 maart 2016

Nu zaterdag organiseert transportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos in Genk. We hebben in het afgelopen jaar, buiten de schijnwerpers van de pers, geprobeerd om tot een oplossing te komen met H. Essers. Dat is op niets uitgedraaid.

Natuurbeleid

Politieke sponsors gezocht voor #overdestreep

10 maart 2016

Op 25 en 26 juni fietsen wij (4 beleidsmedewerkers van Natuurpunt) 200 km tijdens de Expeditie Natuurpunt, een avonturentocht te voet, per kano of fiets doorheen wild Vlaanderen. De expeditie loodst de deelnemers langs natuurparels en viert 15 jaar Natuurpunt.

Natuurbeleid

“Groen heeft positief effect op pasgeborenen”

10 maart 2016

Een Vlaamse/Nederlandse doctoraatstudie in opdracht van de universiteiten van Hasselt en Maastricht kwam tot deze conclusie na het vergelijken van de resultaten van 4760 tweelingen.

Natuurbeleid

IHD-update: de trein staat stil

10 maart 2016

De ingebrekestelling voor de poldergraslanden leverde opmerkelijke reacties op. Boerenbond stelde: “Landbouwers onderhouden deze graslanden gratis terwijl natuurverenigingen voor het beheer van hetzelfde soort graslanden zwaar gesubsidieerd worden”. Hier wordt de waarheid geweld aangedaan.

Natuurbeleid

Slecht onderbouwd soortenbesluit

03 maart 2016

Minaraad en SALV wijzen in het recent vastgestelde advies over het Soortenbesluit eensgezind en uitdrukkelijk op het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de wijzigingen aan bijlage 3 van het Soortenbesluit (bestrijding na melding van bepaalde beschermde vogelsoorten in kader van schade).

Natuurbeleid

Raad van State sluit fazanten-achterpoortje

03 maart 2016

Op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vernietigt de Raad van State (RvS) met haar arrest van 11 februari 2016 artikel 65 van Jachtvoorwaardenbesluit, waarin gesteld wordt dat gekweekte fazanten onder bepaalde omstandigheden mogen worden uitgezet. Minister Schauvliege wil de status van de fazant nu laten onderzoeken door INBO, omdat de RvS het uitzetten wel wettelijk acht voor “bedreigde” soorten.

Natuurbeleid

Grondwettelijk Hof moet spoedig oordelen over omgevingsvergunning

03 maart 2016

In februari 2017 wordt de omgevingsvergunning een feit. Natuurpunt steunt de samenvoeging van de bouw- en milieuvergunning, maar is absoluut niet akkoord over de wijze waarop dit gebeurt. Zo wordt de Europese natuurtoets beknot, worden vergunningen eeuwigdurend in plaats van tijdelijk, en wordt protest bij de rechter moeilijker. In april 2015 kaartten wij deze knelpunten aan bij het Grondwettelijk Hof.

Natuurbeleid

Polderfront stelt Vlaamse regering in gebreke

03 maart 2016

Het polderfront (Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie) stelt de Vlaamse regering in gebreke om er zo voor te zorgen dat alle poldergraslanden op de kaart effectief beschermd worden. Dat is nu niet het geval.

Natuurbeleid

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en West-Vlaamse Milieufederatie stellen Vlaamse regering in gebreke voor halfslachtig beleid historische poldergraslanden

02 maart 2016

Het is de allereerste keer dat de natuurverenigingen naar de burgerlijke rechtbank stappen om de Vlaamse regering tot actie te bewegen. “De maat is vol”, klinkt het bij Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en West-Vlaamse Milieufederatie. 20 jaar lang heeft de Vlaamse overheid getreuzeld om het historische polderlandschap te beschermen. Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering een nieuwe regeling aan. Maar nu blijkt dat er zo goed als niets verandert. Een eeuwenoud landschap dreigt verloren te gaan.

Natuurbeleid

Eerst ecosysteemvisie, dan spreken over eilanden

25 februari 2016

In een artikel over de plannen voor de eilanden voor de kust is er nu sprake van een loopbrug van het vaste land naar een eiland met jachthaven voor de kust van Knokke-Heist. Daarbovenop is er onenigheid tussen Vlaams minister Weyts en Federaal Staatssecretaris Tommelein over wiens bevoegdheid de eilanden zijn.

Natuurbeleid

Verbod op nertsenkwekerijen binnen handbereik

25 februari 2016

CD&V, bij monde van Bart Dochy, schaarde zich vorige week bij de voorstanders van een verbod op nertsenkwekerijen. In het Vlaams Parlement is er nu alvast een grote meerderheid voor een verbod. Een meerderheid waar Natuurpunt zich graag bij aansluit aangezien de Amerikaanse nerts een invasieve exoot is.

Natuurbeleid

Politiek vraagt effectiviteitsdebat vergroening landbouw

25 februari 2016

Wetenschappers zijn duidelijk: met groenbemesters zal de achteruitgang van de akkerbiodiversiteit niet gestopt worden. Toch toonde minister Schauvliege zich in de Commissie Landbouwovertuigd van de effectiviteit van de Vlaamse vergroeningsverplichtingen, ook al blijken die voor 85% ingevuld met groenbemesters.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

25 februari 2016

Door de Europese natuurregels met de voeten te treden, verkoopt de regering aan Essers 'een kat in een zak' en zet ze de jobs op de helling.

Pagina's

TOP