Natuurbeleid

Sint-Annabos (grotendeels) gered van de kap

29 september 2016

Dinsdag lichtten minister Weyts (N-VA), intendant D'Hooge, en schepen Van Peel (CD&V) de nieuwe plannen van de Oosterweelverbinding toe.

Natuurbeleid

Eenzijdige kijk op 'ruimtelijk rendement' is nefast voor betonstop

22 september 2016

In juli besloot de regering om oude verkavelingsvoorschriften te versoepelen. Dat moet bv. toelaten om afgeleefde villa's te vervangen door meergezinswoningen.

Natuurbeleid

Planbaten moeten fors hoger

15 september 2016

Als de overheid de bestemming van een grond wijzigt (bv. van landbouw naar bouwgrond), dan realiseren de eigenaars een aanzienlijke meerwaarde. Een percentage daarvan komt terug toe aan de overheid, en noemt men 'planbaten'. Die vallen in de praktijk zeer laag uit. Enerzijds is het percentage minimaal (0 tot 30%), anderzijds zijn de vermoede meerwaarden waarop het percentage van toepassing is, gebaseerd op verouderde vastgoedprijzen.

Natuurbeleid

Natuurgebieden bieden bescherming tegen overstromingen door klimaatopwarming

25 juli 2016

Hoe moet Vlaanderen omgaan met de klimaatopwarming? Door de natuur het zware werk te laten doen. En door dichter bij elkaar te gaan wonen, zo blijkt.

Opinie

Groene en blauwe snelwegen voor de natuur

22 juli 2016

Langs beken en rivieren, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden. Natuur en waterlopen moeten worden verweven tot een groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Zo'n netwerk is de beste en goedkoopste oplossing om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Waar wachten we op?

Natuurbericht

Natuurpunt ontdekt dodelijke hoogspanningsleiding in Ertvelde en vraagt actie

29 juni 2016

Een hoogspanningsleiding langs de Christoffel Colombuslaan in Ertvelde kost jaarlijks het leven aan honderden vogels. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt uitvoerde in opdracht van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. In België vliegen zich dagelijks minstens 466 vogels te pletter tegen hoogspanningskabels. Nu de belangrijkste knelpunten gekend zijn, vraagt Natuurpunt om alle gekende ‘zwarte lijnen’ te voorzien van bakens of vogelkrullen, om zo het aantal slachtoffers te doen dalen.

Natuurbeleid

Reactie op de uitspraken Alain De Vocht (UHasselt) over Essersbos in Belang van Limburg

09 juni 2016

“Totaal ongeloofwaardig”, zo bestempelen de organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Essersbos de uitspraken Alain De Vocht van UHasselt. Hij stelt dat er geen beschermde bomen zouden voorkomen op de terreinen waar transportreus H.Essers wil uitbreiden.

Natuurbeleid

Bescherming zonevreemde bossen in stroomversnelling

09 juni 2016

Het is een oud zeer. Bossen gelegen buiten natuur- of bosgebieden kunnen makkelijk voor de bijl. Ongeveer 12.500 ha daarvan zijn ecologisch zeer waardevol - de zogenaamde toplaag - en verdienen bescherming. Die komt er nu.

Natuurbeleid

Vlaamse adviesraad vraagt uitdoofscenario voor klooster Opgrimbie

01 juni 2016

Vorige week bekrachtigde de SARO een negatief advies over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Opgrimbie. Met dat plan hoopt het bisdom Hasselt het klooster, dat illegaal staat te blinken te midden van Europees beschermde natuur, te regulariseren én verder uit te breiden. Volgens de raad strookt het plan niet met de goede ruimtelijke ordening, en ook niet met de duurzame langetermijnvisie voor het Nationale Park Hoge Kempen. De raad vraagt de Vlaamse regering dan ook een (actief) uitdoofscenario in de plaats.

Natuurbeleid

“Groennorm” inschakelen in groenblauw netwerk

01 juni 2016

De ‘betonstop’ kon vorige week op veel aandacht en bijval rekenen. Terecht. Maar ook een ander voorstel van de minister - namelijk de groennorm - verdient dat. Die stelt dat er groen moet komen bij elk nieuw bouwproject. Dat is uiteraard heel goed, maar er zit nog veel meer in dan dat.

Natuurbeleid

Vlaamse betonstop komt eraan (maar hoe snel?)

26 mei 2016

We moeten stoppen met Vlaanderen vol te bouwen. Deze conclusie trok minister-president Bourgeois tijdens de Vlaamse klimaattop. Minister Schauvliege smeedt het ijzer nu het heet is en pakt in de Morgen uit met de krijtlijnen uit het nakende Beleidsplan Ruimte: een betonstop staat daarin centraal. Het taboe is eindelijk doorbroken, stelt Natuurpunt enthousiast. Maar de sense of urgentie ontbreekt.

Natuurbeleid

Rekenhof wil meer bomen in de grond

20 mei 2016

Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa. Ontbossing is er principieel verboden, al bestaan er veel uitzonderingen. Bij ontbossing geldt in regel een compensatieplicht. Het Rekenhof nam de regeling onder de loep.Haar analyse is vlijmscherp: er wordt op het terrein veel minder gecompenseerd dan zou moeten.

Natuurbeleid

Ook Europese Commissie wil betonstop

12 mei 2016

Grond en bodem zijn van nature eindige grondstoffen. Ze leveren de mens essentiële ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, waterzuivering, en voedselproductie. Maar, deze natuurlijke rijkdom staat meer dan ooit onder druk van de steeds oprukkende bebouwing. Daar moet volgens de Commissie snel verandering in komen. Tegen 2050 droomt ze luidop van een betonstop.

Natuurbeleid

Natuurpunt wil sterkere voorwaarden voor ‘zelfrealisatie’ in nieuw onteigeningsdecreet

04 mei 2016

Vlaanderen plant een nieuw onteigeningsdecreet, een bevoegdheid die haar sinds kort toekomt. Dat is een goede zaak, want de federale regels waren een kluwen aan verouderde procedures. Opvallend zijn de nieuwe regels inzake 'zelfrealisatie'. Als getroffenen bereid en in staat zijn om het doel van de onteigening zelf te realiseren (bv. natuurdoelen), kan de overheid dat toestaan en hen zelfs financieel steunen.

Natuurbeleid

Natuurpunt pleit voor ecologisch ontwerp van Oosterweel op Linkeroever

21 april 2016

De aanleg van de Oosterweel betekent een zware aanslag op de schaarse natuur en open ruimte in het Antwerpse. Om de enorme impact op Linkeroever en Zwijndrecht enigszins verteerbaar te maken, legt Natuurpunt een ecologisch alternatief op tafel. Met een aantal technische ingrepen zoals verlaagde knooppunten en natuurlijke verbindingen worden niet alleen belangrijke natuurwaarden gespaard, maar zelfs versterkt.

Natuurbeleid

Schauvliege fluit uitbreiding Poelbos in Lebbeke terug

21 april 2016

In 2008 besloot het Vlaamse Gewest om het Poelbos in Lebbeke uit te breiden (actie 65). Daarop vroeg de gemeente om dit plan zelf te mogen realiseren, waarmee het Gewest akkoord ging. Dat plan werd in 2015 een feit, al was de oogst eerder mager. Op korte termijn mag het bos 1 ha uitbreiden, en op langere termijn komt er misschien nog 6 ha bij. De verrassing was groot toen minister Schauvliege onlangs meldde het plan te willen vernietigen. ‘De Vlaamse overheid heeft geen ambitie met betrekking tot het Poelbos’ antwoordde ze letterlijk op vraag van Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen). Begrijpe wie begrijpen kan. De gemeente neemt nu juridische stappen om de afspraak met het gewest te honoreren. Lees hier het volledige persbericht van Natuurpunt. Frederik Mollen

Natuurbeleid

Vlaanderen doet 700 miljoen euro cadeau aan grondeigenaars en speculanten

25 maart 2016

De overheid tovert geregeld gewone grond om tot bouwgrond. Tussen 2011 en 2014 werd zo maar liefst 700 miljoen euro meerwaarde gecreëerd, die bijna integraal verdwijnt in de zakken van grondeigenaars en speculanten. Uit cijfers van Ingrid Pira (Groen), blijkt dat in dezelfde periode minder dan 1% terugvloeide naar de schatkist.

Natuurbeleid

Vlaanderen doet 700 miljoen euro cadeau aan grondeigenaars en speculanten

25 maart 2016

De overheid tovert geregeld gewone grond om tot bouwgrond. Tussen 2011 en 2014 werd zo maar liefst 700 miljoen euro meerwaarde gecreëerd, die bijna integraal verdwijnt in de zakken van grondeigenaars en speculanten. Uit cijfers van Ingrid Pira (Groen), blijkt dat in dezelfde periode minder dan 1% terugvloeide naar de schatkist.

Natuurbeleid

Ook ruimtelijke planners vragen een betonstop

17 maart 2016

Met het congres 'Open ruimte, open blik'(17-18 maart), zet de Vereniging voor Ruimtelijke Planners (VRP) het belang van de onbebouwde ruimte in de kijker. Die is kostbaar, en dat moeten we koesteren, vindt de VRP. Hoe dit volgens de planners moet gebeuren leest u alvast in hun advies aan de minister over het toekomstige Beleidsplan Ruimte.

Natuurbeleid

Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskap van Essers gaan

10 maart 2016

Nu zaterdag organiseert transportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos in Genk. We hebben in het afgelopen jaar, buiten de schijnwerpers van de pers, geprobeerd om tot een oplossing te komen met H. Essers. Dat is op niets uitgedraaid.

Pagina's

TOP