Natuurbericht

‘Juni-dip’ voor vlinders start dit jaar al in mei

29 mei 2018

Bij veel soorten dagvlinders was de eerste generatie dit jaar later, maar met een hogere piek dan andere jaren door de koude maand maart en het warme weer in april en mei. Hierdoor komt er ook sneller een einde aan de vlinderpiek, die normaal gezien pas een dip kent in juni. Alle elementen zijn voorhanden voor een zomer met meer dagvlinders dan gemiddeld, maar dat zal grotendeels afhangen van de weersomstandigheden.

Natuurbericht

Zomers weer doet vlinders hoge toppen scheren

25 april 2018

De lente liet wat op zich wachten, maar in april barstte ze los met zuiderse temperaturen. Heel wat vlinders reageerden meteen, en kenden een sterke start van het nieuwe seizoen. Toch merken we grote verschillen van soort tot soort.

Natuurbericht

Nieuwkomers en succesverhalen in onze natuurgebieden

11 april 2018

Soms gaat het ook vooruit in de natuur. In 2017 werden in verschillende van onze natuurgebieden mooie resultaten geboekt. Er waren leuke nieuwkomers zoals vermiljoenkever, gouden sprinkhaan, boswitje, verfbrem, geel boogsterrenmos, e.a. Daarnaast konden ook bestaande populaties van waardevolle soorten als moerassprinkhaan, dwergblauwtje, weidekervel, parnassia, grote muggenorchis en grauwe klauwier verder uitbreiden. Het jarenlange beheer op maat werpt zijn vruchten af.

Natuurbericht

Salalmineermot reist mee met materiaal voor bloemboeketten

04 april 2018

Wie al eens een boeketje bloemen koopt, heeft het misschien al opgemerkt: de groene bladeren die tussen het boeket steken zijn meestal van dezelfde soort plant. De Noord-Amerikaanse Gaultheria shallon of in het Nederlands ook wel bekend als Gaultheria, Shallon of Salal. Een Amerikaans vlindertje, de Salalmineermot, pleegt weleens mee te reizen met zo’n kleurig boeketje.

Natuurbericht

Waarom zie je vlinders in de winter en wat kan je voor hen doen?

22 februari 2018

Wanneer de temperaturen tegen het einde van de winter gevoelig stijgen, en ook de zon door de wolken komt piepen, stijgt de kans om de eerste dagvlinders te zien. Dagvlinders zoals de dagpauwoog, kleine vos of gehakkelde aurelia brengen de winter door in een winterslaap. Bij de eerste lentezon worden ze weer actief, en gaan ze op zoek naar nectar en partners. Ontdek hier wat hoe jij hen kan helpen de laatste winterkou te trotseren.

Natuurbericht

Translocaties in natuurbeheer: controversieel of essentieel?

13 november 2017

Versnippering en verlies van natuur in het landschap zijn de voornaamste oorzaken van de achteruitgang van dieren en planten in Vlaanderen. In het huidige natuurbeheer wordt het antwoord op die uitdaging vooral gezocht in maaien en begrazen, binnenin de snippers natuur. In de hoop dat verdwenen soorten ooit zullen terugkeren. Ten opzichte van verplaatsingen door de mens is er een enorme terughoudendheid. Een terecht taboe?

Natuurbericht

Bijzondere blauwtjes duiken op in het Dijleland

31 oktober 2017

Afgelopen zomer doken zowel Klaverblauwtjes als Staartblauwtjes op in het Dijleland. Beide blauwtjes zijn zeer zeldzame dagvlindersoorten in Vlaanderen. Hun plotse verschijning wijst er op dat deze soorten in de toekomst mogelijk ook elders zullen opduiken.

Natuurbericht

Koolwitjes boven tijdens vlindertelweekend van Natuurpunt

07 augustus 2017

Het Klein koolwitje was dit weekend de meest gespotte vlindersoort tijdens het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt. De Atalanta kwam op de tweede plaats, gevolgd door het Groot koolwitje. Afgelopen weekend vlogen er aanzienlijk minder vlinders dan normaal, maar in tuinen met veel variatie en natuurlijke elementen, werden toch tot 5 keer meer vlinders gespot dan in tuinen met enkel een kale gazon.

Natuurbericht

Wat een decennium vlinders tellen ons geleerd heeft

05 augustus 2017

Het Grote Vlinderweekend is dit weekend aan zijn elfde editie toe. Tijd voor een terugblik. Welke evoluties konden we optekenen sinds de eerste tellingen? Wat was het topjaar? Welke vlindersoort is over de jaren heen de grote overwinnaar, en welke de verliezer? Wat zijn de opvallendste provinciale verschillen? En wat is het effect van een vlindervriendelijke tuin?

Natuurbericht

Natuurpunt organiseert elfde Grote Vlinderweekend op 5 & 6 augustus

05 augustus 2017

Voor het elfde jaar op rij roept Natuurpunt burgers op om de vlinders in hun tuin te tellen en de resultaten door te geven via www.vlinderweekend.be. Met de hulp van duizenden burgerwetenschappers wil de natuurvereniging jaarlijks een zicht krijgen op de vlinderpopulaties in tuinen begin augustus. “Door de uitzonderlijk vroege vlinderpiek, verwachten we dit jaar lagere aantallen”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

Natuurbericht

Opvallend meer Dagpauwogen en Citroenvlinders dit jaar

25 juli 2017

De meeste soorten dagvlinders beleven een topjaar in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren. Ze zijn er ook vroeger bij dan gewoonlijk. Dat blijkt uit gegevens van de natuurdatabank www.waarnemingen.be. Een verklaring moeten we wellicht zoeken in het weer van de afgelopen maanden.

Natuurbericht

Warm weer geeft zeldzame vlinders vleugels

27 juni 2017

Dagvlinders houden van warmte. Het is zowel goed voor de vliegactiviteit van de volwassen vlinders als voor de ontwikkeling van eieren en poppen. In de natuur zien we nu al duidelijke effecten van deze lange periode met hoge temperaturen. Verschillende vlindersoorten werden vroeger dan gemiddeld waargenomen en een aantal zeldzame exemplaren dook op waar ze al vele jaren niet meer gezien waren.

Verenigingsnieuws

Tropisch weer brengt zeldzame Braamparelmoervlinder naar het Grote Netewoud

21 juni 2017

BALEN - In het Grote Netewoud bij Balen is afgelopen weekend een Braamparelmoervlinder gespot. Dat werd gemeld via www.waarnemingen.be door Robin en Mon Rotsaert. Het gaat nog maar om de tweede locatie in Vlaanderen waar de vlindersoort gezien werd, en de eerste voor de provincie Antwerpen. De zuidelijke soort profiteert van de klimaatopwarming, en van de tropische temperaturen.

Natuurbericht

Speur mee naar de zeldzame Groot-hoefbladboorder

19 april 2017

De Groot-hoefbladboorder laat zich maar zelden opmerken in je tuin. Wil je deze zeldzame nachtvlinder spotten, dan ga je beter op zoek naar de rupsen ervan. En dat is nu volop het moment! Want in de lente boren de jonge rupsen zich in de Groot hoefbladplanten en doen ze zich tegoed aan de stengel, tot die helemaal verdroogt. Speur mee en geef zeker je waarnemingen door!

Natuurbericht

Vlinders zoeken massaal de eerste lentezon op

27 maart 2017

Nu de winter plaats maakt voor de lente, wordt weer halsreikend uitgekeken naar de eerste vlinders. En die zijn er al volop, zelfs meer dan de voorbije jaren. De vele Citroenvlinders en Dagpauwogen van vorige (na)zomer zijn duidelijk zonder kleerscheuren de winter doorgekomen. En de trekvlinders, die proberen steeds vaker te blijven plakken.

Natuurbeleid

Drie nieuwe soortbeschermingsprogramma’s van start

07 maart 2017

Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de uitvoer van de soortbeschermingsprogramma’s (sbp’s) voor de Heivlinder, Roerdomp en Knoflookpad. Hiermee haalt minister Schauvliege de vooropgestelde vier per jaar en komt het totaal nu op negen te liggen. Een duidelijke versnelling ten opzichte van 2015 en 2016. Of deze acties ook op het terrein zullen leiden tot een verbetering voor de betrokken soorten, zal pas later blijken. Cruciale factoren zijn alvast de opstart en overgang naar het nieuwe natuurdecreet, de effectiviteit van de vrijwillige maatregelen op terrein en de capaciteit bij ANB om dit alles in goede banen te leiden. Lees hier meer over het standpunt van Natuurpunt over deze drie sbp’s.

Natuurbericht

Eikenpages en winterweer

17 januari 2017

Barkoud winterweer: niet meteen het uitgelezen weer om buiten op zoek te gaan naar dagvlinders. Tenzij je op zoek gaat naar eitjes van de Eikenpage. Speurneuzen met oog voor detail brachten de voorbije weken nieuwe vindplaatsen van de soort in kaart. Uit hun onderzoek bleek dat zelfs de ringbermen van de R4 rond Gent dienst doen als leefgebied en corridor voor de soort.

Natuurbericht

Duister vlinderjaar met amper drie lichtpuntjes

06 december 2016

Gehakkelde aurelia, Oranjetipje, Koninginnenpage: samen met heel wat andere Vlaamse vlindersoorten beleefden ze het slechtste vliegseizoen in 8 jaar tijd. Voor de Koninginnenpage gaat het om een daling van 68 procent tegenover het langjarig gemiddelde. Amper drie soorten hadden een relatief goed jaar. Hoe komt dat?

Natuurbericht

Kunnen vlinders om met extreem weer?

25 november 2016

Klimaatverandering heeft tal van nefaste gevolgen voor biodiversiteit, en voor vlinders is dat niet anders. Al in 2008 werd in de Climatic Risk Atlas of European Butterflies voorspeld hoe verspreidingsgebieden van dagvlinders zullen verschuiven of krimpen. Maar over de impact van extreme weersomstandigheden zoals hitte of overvloedige neerslag was nauwelijks iets geweten. Een recente Britse studie werpt daar nu licht op.

Natuurbericht

Tropische Oleanderpijlstaart beleeft topjaar in België

11 oktober 2016

2016 blijkt een uitzonderlijk jaar voor de Oleanderpijlstaart. Deze spectaculaire nachtvlinder werd voorheen amper in ons land waargenomen. Vondsten van in totaal 22 rupsen duwen de statistieken voor 2016 dan ook naar ongekende hoogte.

Pagina's

TOP