Natuurbeleid

Eurobarometer: brede steun voor groene landbouw met waardig inkomen

13 januari 2016

Een nieuwe Eurobarometer doet de Europese Commissie besluiten dat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) een breed draagvlak geniet. Ook duizend Belgen werden bevraagd.

Natuurbeleid

Zot veel volk op studiedag ‘Zot van natuur’

07 januari 2016

De West-Vlaamse studiedag 'Zot van Natuur' met sprekers als onderzoekster Jolanda Maas en wetenschapsjournalist Mark Mieras trok vorige maand een volle zaal. Het thema leeft.

Natuurbeleid

Enquête peilt naar effectiviteit GLB-vergroening

07 januari 2016

Volgend jaar worden de vergroeningsregels uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vereenvoudigd. Hiertoe organiseert de Europese Commissie een publieke consultatie over de resultaten en ervaringen na één jaar vergroeningsbeleid.

Natuurbeleid

Witte rook voor hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning

07 januari 2016

Net voor het jaareinde bevestigde minister Schauvliege in het Vlaams parlement (verslag p39) dat er drie soortbeschermingsprogramma’s (SBP’s) onder de kerstboom zouden liggen. Natuurpunt is tevreden dat er na lang wachten eindelijk concrete plannen op tafel liggen voor de Europees beschermde hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgetogen over standpunt Europese ministers over bescherming natuurrichtlijnen

16 december 2015

Waals milieuminister Carlo Di Antonio verdedigde vandaag op de vergadering van Europese natuurministers het Belgisch standpunt ter bescherming van het Europees natuurbeleid.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgelucht: “Schauvliege stuurt voorstellen natuurbeleid bij”

05 december 2015

Natuurpunt reageert opgelucht over de koerswijziging die Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege heeft aangekondigd over de herziening van het natuurbeleid.

Natuurbeleid

The Shift zwaar ontgoocheld over gebrekkige klimaatambitie Belgische regeringen

28 november 2015

Op 11 september 2015 overhandigde een unieke coalitie van meer dan 100 captains of society een open brief aan ministers Reynders en Marghem, waarin ze de Belgische regering oproepen actie te ondernemen tegen de opwarming van het klimaat.

Natuurbeleid

Fitnesscheck-dag besluit: Europese natuurrichtlijnen zijn ‘fit’

24 november 2015

Vorige week presenteerden de experts van de Europese Commissie de resultaten van de fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Mark Demesmaeker (N-VA, rapporteur Europees parlement), de natuurministers van Duitsland en Luxemburg en de rapporteur van Het Comité voor de Regio’s gaven aan dat we de natuurrichtlijnen eerder beter en sneller moeten uitvoeren, dan ‘moderniseren’. Dat zou namelijk jaren van rechtsonzekerheid en uitstel van acties met zich meebrengen. Op die manier raken we nog verder af van de doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020.

Natuurbeleid

Steun voor versnelde implementatie natuurrichtlijnen blijft groeien

19 november 2015

Vorige week publiceerde de Europese Commissie de eerste resultaten van de fitnesscheck, in aanloop naar de conferentie voor de stakeholders nu vrijdag.

Natuurbeleid

Fitness check rapport: “de Europese natuurwetten raken doel”

13 november 2015

De Europese natuurwetten bieden veel meer voordeel dan dat ze geld kosten. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd werd door internationale experts in naam van de Europese Commissie.

Natuurbeleid

… en transparantie jachtplannen voor jaareinde?

12 november 2015

In dezelfde sfeer is het belangrijk dat grondeigenaars vlot kunnen nagaan of er gejaagd wordt op hun eigendom.

Natuurbeleid

Reparatie jachtwetgeving ...

12 november 2015

Hubertusvereniging Vlaanderen en Vogelbescherming Vlaanderen schoten de laatste maanden met scherp op de jachtwetgeving. De Raad van State vernietigde op basis van hun klachten twee belangrijke bepalingen in de jachtwetgeving: de jachtopeningstijden voor bijzondere bejaging én de basisbepalingen voor schriftelijke bewijsvoering van jachtrechten.

Natuurbeleid

Handen uit de mouwen voor de hamster, kwartelkoning en grauwe kiekendief

12 november 2015

Het verzekeren van het voortbestaan van Europees beschermde soorten, daar dienen de soortbeschermingsprogramma’s (SBP) voor. Minister Schauvliege nam zich voor om er elk jaar vier te lanceren, maar die van hamster, kwartelkoning en grauwe kiekendief laten op zich wachten.

Natuurbeleid

9 landen schrijven open brief voor behoud Europese natuurwetgeving: wat doet België?

28 oktober 2015

Milieuministers van Frankrijk, Duitsland, Polen en 6 andere Europese landen hebben een gezamenlijke open brief geschreven waarin ze vragen om niet te morrelen aan de Europese natuurrichtlijnen. Ze geven daarmee gehoor aan de vraag van 520.000 Europese burgers. Wat doet België?

Natuurbeleid

“Toegang tot parken en bomen verlengt leven”

28 oktober 2015

Hoewel het nog onduidelijk blijft hoeveel groen we in steden minstens moeten hebben, wordt steeds meer duidelijk dat er tal van welzijnseffecten van natuur op de mens zijn.

Natuurbeleid

Essers: Beenders natuurheld in het parlement

14 oktober 2015

Natuurhelden staan centraal tijdens deze Week van het Bos. Natuurpunt nomineert alvast Rob Beenders (sp.a), natuurheld in het Vlaams Parlement.

Natuurbeleid

Nu ook stedelijke ecosysteemdiensten berekend

14 oktober 2015

Een Nederlandse studie bracht voor het eerst een reeks ecosysteemdiensten (=diensten die de natuur levert, zoals opvang van geluid, fijn stof en regenwater) in een stad in beeld. De baten blijken af te hangen van zowel de hoeveelheid als de samenstelling van het stadsgroen.

Natuurbeleid

Stadsrandbos Kortrijk-Menen tegen dit tempo pas klaar over 166 jaar

09 oktober 2015

De Vlaamse regering heeft 17 jaar geleden beslist om een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio Kortrijk- Menen. Bij het begin van de Week van het Bos trekt Natuur.koepel vzw aan de alarmbel: tegen dit tempo is het bos pas klaar in 2181, over 166 jaar.

Natuurbeleid

Uitwerking Vlaams herstelbeleid: de laatste rechte lijn

07 oktober 2015

In het kader van de PAS werkt de Vlaamse Overheid momenteel aan een nieuw wettelijk kader voor het herstel van Europees beschermde natuur.

Natuurbeleid

Europese doelen veraf: oplossing dichtbij?

06 oktober 2015

Brussel, 2 oktober 2015 – Vandaag presenteert de Europese Commissie de resultaten van de tussentijdse evaluatie van de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2020. Sinds 2011 is er geen enkele vooruitgang gemaakt in het stoppen van de achteruitgang van de natuur in Europa. De ecosystemen en de soorten van bij ons blijven dus teruglopen. De belangrijkste oorzaken zijn stadsuitbreiding, infrastructuur, intensieve landbouw, bosbouw, visserij en een onvoldoende toepassing van de beschermingsmaatregelen uit de vogel en habitatrichtlijn.

Pagina's

TOP