Natuurbeleid

Vrolijke dementietuin in Woonzorgcentrum Breugheldal

14 september 2015

De dementietuin is een belevingsgerichte tuin voor ouderen met dementie.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege neemt 80.000 handtekeningen in ontvangst voor behoud natuur in de buurt

10 september 2015

GENT, 9/9/2015 - Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap hebben woensdagnamiddag een petitie met meer dan 80.000 handtekeningen overhandigd aan Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. De natuurverenigingen en de ondertekenaars hopen de minister te overtuigen om natuurgebieden in de buurt, opgestart door lokale bewoners, niet te laten vallen.

Natuurbeleid

Halvering 'rode' landbouwbedrijven is juridisch drijfzand

10 september 2015

In het kader van het IHD-overleg, werkt men aan een stikstofaanpak (PAS) die ook zal doorwerken in vergunningen. Dat zorgde o.a. voor groene (uitstoot ok), oranje (uitstoot aan te pakken) of rode (uitstoot niet ok) landbouwbedrijven, afhankelijk van de stikstofuitstoot van dat bedrijf.

Natuurbeleid

Zot van natuur: 10 december, Oostende

08 september 2015

Op 10 december organiseert de provincie West-Vlaanderen in Oostende samen met een aantal regionale landschappen eveneens een inspiratiedag rond natuur en welzijn: Zot van natuur.

Natuurbeleid

Di Antonio reageert op Nature Alert-campagne

03 september 2015

Waals minister Di Antonio reageerde als eerste op onze brief aan alle betrokken gewestelijke en federale ministers met de vraag om te luisteren naar de 520.000 reacties op de fitness check die pleiten voor het behoud van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De andere ministers bleven tot nu toe stil.

Natuurbeleid

Natuurpunt: “minstens 1 natuurgebied op 3 is bedreigd”

28 augustus 2015

Minstens 203 natuurgebieden die beheerd worden door Natuurpunt zijn in hun voortbestaan bedreigd. Dat blijkt uit een analyse van de voorstellen van Agentschap voor Natuur en Bos om het natuurbeleid drastisch te hervormen. Via een petitie hebben al meer dan 75.000 burgers gevraagd aan minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen van haar administratie grondig bij te stellen.

Natuurbeleid

Half miljoen Europeanen roept Europa op om wilde natuur te beschermen

24 juli 2015

Meer dan een half miljoen burgers uit de 28 EU-lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd om het Europese natuurbeleid te behouden en te versterken. Dat gebeurde in een publieksconsultatie over de bestaande Europese natuurwetgeving (de vogel- en habitatrichtlijnen). Een record.

Natuurbeleid

Landelijk Vlaanderen en Hubertus willen behoud Vogel- en Habitatrichtlijn

16 juli 2015

Net zoals Natuurpunt adviseren Landelijk Vlaanderen en Hubertus Vereniging Vlaanderen hun leden over het beantwoorden van de ‘fitness check’-bevraging die de realisaties van de Vogel- en Habitatrichtlijn (de 2 belangrijkste Europese natuurwetten) evalueert.

Natuurbeleid

Stadsnatuur goed tegen stress

16 juli 2015

Verschillende studies toonden reeds het gunstige effect van natuur op onze gezondheid aan. Maar een recente Duitse studie toont ook het langetermijn-effect aan.

Natuurbeleid

Laks rioleringsbeleid zet rem op propere waterlopen

10 juli 2015

Bijna 20 procent van het Vlaams huishoudelijk afvalwater komt ongezuiverd in onze waterlopen terecht als gevolg van de slechte staat van onze riolen. Dat schaadt mens en natuur. Nochtans is er een pot van 600 miljoen euro voor rioleringswerken beschikbaar die niet benut wordt. Hier vindt u de lijst met de minst en meest gerioleerde gemeenten van Vlaanderen.

Natuurbeleid

15.000 handtekeningen bewijzen maatschappelijk draagvlak voor natuurherstel langs de Leie

09 juli 2015

Op enkele maanden tijd hebben 15.148 mensen de oproep van Natuurpunt ondertekend om de beloofde 500 hectare natuurherstel te realiseren in de Leievallei en het project Rivierherstel Leie uit te voeren. De handtekeningen werden vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege.

Natuurbeleid

Poldergraslanden worden op kaart vastgelegd maar krijgen slechts een gedeeltelijke bescherming

03 juli 2015

De Vlaamse regering heeft vandaag een eerste stap genomen in de bescherming van de poldergraslanden, maar het is duidelijk dat er meer nodig is om de natuurlijke rijkdom van de poldergraslanden te behouden.

Natuurbeleid

Jachtdecreet goedgekeurd

02 juli 2015

Dinsdag keurde, na de commissie leefmilieu, ook de voltallige vergadering van Vlaams Parlement de nieuwe wijzigingen aan het jachtdecreet goed (zie ook vorige flitsbericht).

Natuurbeleid

Europese jagersfederatie steunt Vogel- en Habitatrichtlijn

25 juni 2015

FACE, de Europese jagersfederatie, spreekt in een recentpersbericht haar steun uit voor de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze natuurrichtlijnen zijn op dit moment aan een fitnesscheckonderworpen

Natuurbeleid

Natuurpunt ondertekent convenant voor duurzame visserij

24 juni 2015

Samen met Vlaams minister voor Visserij Joke Schauvliege, de Rederscentrale, het ILVO, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen, ondertekende Natuurpunt op 23 juni 2015 het convenant voor duurzame visserij.

Natuurbeleid

Eerste stap naar transparantie in jachtplannen gezet

18 juni 2015

De commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement steunt het voorstel van de Vlaamse Regering om in bepaalde gevallen een schriftelijk bewijs te vragen van het jachtrecht, zo bleek uit de stemming dinsdag. Open VLD onthield zich - nochtans hebben hun ministers in de Vlaamse Regering dit voorstel wel mee goedgekeurd. Minister Schauvliege engageerde zich bovendien om het Agentschap voor Natuur en Bos te vragen om de gebieden waar gejaagd wordt, te publiceren op een website.

Natuurbeleid

Welke toekomst voor de landbouw?

18 juni 2015

Naar aanleiding van het MAP, loopt een discussie over het toekomstmodel van de Vlaamse landbouw. Bioforum antwoordt nu op de verwijten van Piet Vantemsche als zouden zij en de milieubeweging tégen technische oplossingen zijn voor het mestprobleem. Bioforum nuanceert dit, maar stelt wel tegen de veronderstelling te zijn dat men daarmee de bron van het milieu- of systeemprobleem aanpakt.

Natuurbeleid

Nieuw mestactieplan: dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het vijfde mestactieplan is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Maar of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt zal verbeteren, valt te betwijfelen. Het echte debat gaat over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

MAP5 blijft dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het Vlaams parlement keurde gisteren het decreet over MAP5 goed. Natuurpunt stelt vast dat onder druk van de Europese Commissie het plan strenger is geworden. Toch betwijfelen we of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt snel genoeg zal verbeteren. Het echte debat gaat niet over hoe de mest moet weggewerkt worden, maar over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt transparantie jachtplannen

11 juni 2015

Op een hoorzitting in het Vlaams parlement over het jachtdecreet, bleken grote meningsverschillen inzake zowel transparantie over de jachtplannen, als inzake de bepaling dat in bepaalde gevallen het voorleggen van een schriftelijk akkoord kan gevraagd worden.

Pagina's

TOP