Natuurbeleid

Europese jagersfederatie steunt Vogel- en Habitatrichtlijn

25 juni 2015

FACE, de Europese jagersfederatie, spreekt in een recentpersbericht haar steun uit voor de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze natuurrichtlijnen zijn op dit moment aan een fitnesscheckonderworpen

Natuurbeleid

Natuurpunt ondertekent convenant voor duurzame visserij

24 juni 2015

Samen met Vlaams minister voor Visserij Joke Schauvliege, de Rederscentrale, het ILVO, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen, ondertekende Natuurpunt op 23 juni 2015 het convenant voor duurzame visserij.

Natuurbeleid

Eerste stap naar transparantie in jachtplannen gezet

18 juni 2015

De commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement steunt het voorstel van de Vlaamse Regering om in bepaalde gevallen een schriftelijk bewijs te vragen van het jachtrecht, zo bleek uit de stemming dinsdag. Open VLD onthield zich - nochtans hebben hun ministers in de Vlaamse Regering dit voorstel wel mee goedgekeurd. Minister Schauvliege engageerde zich bovendien om het Agentschap voor Natuur en Bos te vragen om de gebieden waar gejaagd wordt, te publiceren op een website.

Natuurbeleid

Welke toekomst voor de landbouw?

18 juni 2015

Naar aanleiding van het MAP, loopt een discussie over het toekomstmodel van de Vlaamse landbouw. Bioforum antwoordt nu op de verwijten van Piet Vantemsche als zouden zij en de milieubeweging tégen technische oplossingen zijn voor het mestprobleem. Bioforum nuanceert dit, maar stelt wel tegen de veronderstelling te zijn dat men daarmee de bron van het milieu- of systeemprobleem aanpakt.

Natuurbeleid

Nieuw mestactieplan: dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het vijfde mestactieplan is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Maar of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt zal verbeteren, valt te betwijfelen. Het echte debat gaat over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt transparantie jachtplannen

11 juni 2015

Op een hoorzitting in het Vlaams parlement over het jachtdecreet, bleken grote meningsverschillen inzake zowel transparantie over de jachtplannen, als inzake de bepaling dat in bepaalde gevallen het voorleggen van een schriftelijk akkoord kan gevraagd worden.

Natuurbeleid

MAP5 blijft dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het Vlaams parlement keurde gisteren het decreet over MAP5 goed. Natuurpunt stelt vast dat onder druk van de Europese Commissie het plan strenger is geworden. Toch betwijfelen we of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt snel genoeg zal verbeteren. Het echte debat gaat niet over hoe de mest moet weggewerkt worden, maar over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

Natuurrapporten tonen noodzaak betere uitvoering Natura 2000

04 juni 2015

Zowel de recente State of nature van de Europese Commissie, de recente Europese rode lijst voor vogels, als de halftijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie 2020 door Birdlife geven de Europese beleidsmakers vandaag, tijdens de Green Week, dezelfde boodschap

Natuurbeleid

Verstedelijking, niet natuur, verdrukt landbouw

28 mei 2015

Door 38.000 ha landbouwgrond te herbestemmen naar natuur, voorziet Vlaanderen finaal 150.000 ha voor natuur, en vrijwaart het 750.000 ha voor landbouw.

Natuurbeleid

Natuur en welzijn wint aan (internationaal) belang

28 mei 2015

‘Nature based solutions’ krijgen steeds meer aandacht op internationaal niveau. Natuur biedt oplossingen, onder andere voor ons welzijn. Natuurpunt maakte op een Europese conferentie in Gent duidelijk dat we al jarenlang concrete projecten uitvoeren (rolstoelpaden, zorgtuinen, natuurwandelingen en beheer met kwetsbare groepen, …), maar dat die nog meer versterkt en gemonitord kunnen worden. We zien graag meer partnerschappen en projecten met de zorgsector.

Natuurbeleid

Natura 2000: administratieve vereenvoudiging of uitholling?

21 mei 2015

Het huidige Europese minder regels-meer groei-discours bewijst de nood aan onze Nature Alert-campagne voor het verzekeren van een gezonde natuur, ook voor de generaties na ons. De fitnesscheck dreigt de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te hollen, en dat is voor iedereen een probleem.

Natuurbeleid

Vergroening GLB wordt uitgehold, niet "vereenvoudigd"

21 mei 2015

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is nog geen vijf maanden oud en Europees commissaris Phil Hogan kondigt al een “vereenvoudiging” aan van de verplichte vergroeningsmaatregelen.

Natuurbeleid

Regering zet licht op groen om Vlaanderen verder vol te bouwen

21 mei 2015

Op voorstel van minister Schauvliege , maakt de Vlaamse regering het voortaan makkelijker om woonuitbreidingsgebieden te verkavelen.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties uit heel Europa organiseren verzet tegen plannen Europese Commissie

11 mei 2015

Meer dan 100 Europese milieu- en natuurverenigingen, waaronder Natuurpunt, Natagora en WWF, starten vandaag met Nature Alert. Dat is een grootscheepse online actie om de Europese natuur te redden van de dereguleringsdrang van de Commissie Juncker. In de 28 andere EU-landen starten gelijkaardige campagnes.

Natuurbeleid

Landbouw vraagt uitholling milieubeleid

06 mei 2015

Vorige week mochten de landbouworganisaties hun eisenbundel gaan toelichten aan de minister en de verzamelde milieu-administraties. Sommige zaken kan Natuurpunt steunen, zoals het verhogen van de personeelscapaciteit voor de PAS en de OP’s (al is dit niet evident gezien de aanhoudende besparingen). De meeste eisen zijn echter vragen om de regelgeving inzake erosie, natuur, mest en de “vergroening” van het landbouwbeleid verregaand uit te hollen.

Natuurbeleid

Bijzondere jacht (tijdelijk?) onwettig

29 april 2015

Vogelbescherming Vlaanderen vocht de juridische rechtsgrond voor bijzondere bejaging aan: een vorm van jacht die buiten de normale openingstijden en onder bepaalde voorwaarden (zoals bij dreigende schade aan landbouwgewassen, of ter bescherming van natuur) mag worden uitgevoerd.

Natuurbeleid

Natuurpunt legt omgevingsvergunning op de rooster bij Grondwettelijk Hof

29 april 2015

Natuurpunt, de Bond Beter Leefmilieu, Ademloos en stRaten-generaal trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen verschillende bepalingen in de nieuwe omgevingsvergunning. De organisaties blijven de integratie van bouw- en milieuvergunning steunen, maar de 'extraatjes' zoals het permanent karakter van de nieuwe vergunning en een gekortwiekte natuurtoets vallen moeilijk te rijmen met het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu.

Natuurbeleid

Biolandbouw draagt bij aan gezondere leefomgeving

22 april 2015

Intensieve landbouw vormt in Duitsland een grote bedreiging voor het milieu en de biodiversiteit, zegt een nieuwe studie van het Duitse Milieuagentschap (UBA).

Natuurbeleid

Natuurpunt en bekende Vlamingen in de bres voor toekomst natuurreservaten

22 april 2015

KAMPENHOUT, 25/04/2015 - Red de natuur in je buurt. Met die slogan voert Natuurpunt actie aan natuurgebied het Torfbroek in Kampenhout tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen een einde te maken aan het beheer van lokale, kleinere natuurreservaten. Met acties en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen. Bekende Vlamingen Veerle Baetens, Tine Vandenbrande, Paul Michiels, Joeri Cortens en Lize Feryn ondersteunen de actie.

Natuurbeleid

Inspiratiedag Natuur en Welzijn, 21 april 2015

21 april 2015

Zo'n 80 mensen waren aanwezig op deze Inspiratiedag, waarvan de ene helft uit de welzijnssector kwam en de andere helft uit de natuursector. Een geslaagde mix dus voor een vrolijke kruisbestuiving.

Pagina's

TOP