Natuurbeleid

Kosten overstromingen lopen uit de hand

21 mei 2014

Uit een recente studie blijkt dat de kosten van grootschalige overstromingen in Europa (zoals in 2013 in Duitsland, 2014 in Engeland en nu in Servië en Bosnië) in de toekomst uit de hand dreigen te lopen.

Natuurbeleid

Toekomst van signaalgebieden verder uitgestippeld

16 mei 2014

Nadat de Vlaamse regering in januari reeds de toekomst van 37 signaalgebieden uitstippelde, viel afgelopen vrijdag de beslissing over 30 andere gebieden gelegen in de bekkens van IJzer, Brugse Polders, Leie en Dijle-Zenne.

Natuurbeleid

Goed, maar half werk in het waterbeheer

16 mei 2014

Op voorstel van minister Schauvliege heeft de Vlaamse Regering de herschikking in het waterlopenbeheer in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bekrachtigd.

Natuurbeleid

Sneltrams: regering kiest voor meest mens- en milieuvriendelijke tracé

07 mei 2014

In uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2020, plant De Lijn tal van nieuwe tramverbindingen. Naast Brabantnet (Vlaams-Brabant), bedreigden ook een aantal mogelijke tracés van Spartacus-lijn 2 (Limburg) waardevolle natuur.

Natuurbeleid

Warrelniet: ook brede publiek vraagt verbod recreatieve warrelnetten

07 mei 2014

Een verbod op het gebruik van de recreatieve warrelnetten op het strand is belangrijk voor de bescherming van onze inheemse walvisachtige.

Natuurbeleid

Nieuwe rode lijst zoogdieren: twee derde in gevarenzone

07 mei 2014

Voor twee derde van de Vlaamse zoogdiersoorten is het onzeker of ze in Vlaanderen zullen overleven.

Natuurbeleid

300.000 euro voor quickwin-projecten Europese natuur

07 mei 2014

Minister van Natuur Schauvliege (CD&V) verleende recent haar goedkeuring aan 14 quickwin-projecten van verschillende actoren om Europese natuur te herstellen.

Natuurbeleid

Warrelniet: de Vlaamse overheid kan levens redden, maar doet het niet

30 april 2014

Het gebruik van warrelnetten door de recreatieve strandvisserij, zorgt regelmatig voor bijvangst van bruinvis, onze inheemse (kleinste) walvis. Tijdens de eerste drie maanden van 2014 spoelden er 30 dode Bruinvissen aan op onze stranden, waarvan minstens 10 individuen sporen vertoonden die wijzen op verstikking in warrelnetten.

Natuurbeleid

Ruimtelijke projecten voortaan sneller en beter?

30 april 2014

Naast het natuurdecreet, werd vorige week ook het decreet complexe projecten en het decreet omgevingsvergunning (incl. handhaving) gestemd in het Vlaamse parlement. Beide dossiers spruitten voort uit de aanbevelingen van de commissies Sauwens en Berx, en vormen samen het decretale sluitstuk van de versnelling en planlastvermindering in ruimtelijke projecten (zie www.natuurpunt.be/versnelling)

Natuurbeleid

Nieuwe jachtwetgeving goedgekeurd

30 april 2014

Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voordracht van minister Schauvliege de aanpassingen aan de jachtwetgeving goed. Zeventien KB’s en uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet werden herleid tot vier uitvoeringsbesluiten.

Natuurbeleid

Nieuwe jachtwetgeving goedgekeurd

30 april 2014

Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voordracht van minister Schauvliege de aanpassingen aan de jachtwetgeving goed. Zeventien KB’s en uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet werden herleid tot vier uitvoeringsbesluiten.

Natuurbeleid

Uitvoering Europese natuurdoelen kan beginnen

25 april 2014

Zoals eergisteren (23 april 2014) bekend werd, heeft de Vlaamse regering gisteren de Europese instandhoudingsdoelstellingen definitief goedgekeurd.

Natuurbeleid

Uitvoering Europese natuurdoelen kan beginnen

25 april 2014

Zoals eergisteren (23 april 2014) bekend werd, heeft de Vlaamse regering gisteren de Europese instandhoudingsdoelstellingen definitief goedgekeurd.

Natuurbeleid

Marien Ruimtelijk Plan voor Noordzee is vooral economisch plan

24 april 2014

Vlaams minister bevoegd voor de Noordzee Van de Lanotte (sp.a) lanceerde op 27 maart het goedgekeurde Ruimtelijk Plan voor de Noordzee. Dit kwam tot stand na een consultatieronde.

Natuurbeleid

Graslanden- en weidevogelproblematiek leidt tot EU-klacht

24 april 2014

De Tsjechische en Duitse BirdLife-partners dienden begin een april een klacht in bij de Europese Commissie tegen het falende beleid van hun land om de weidevogels te beschermen zoals de Vogelrichtlijn het bepaalt.

Natuurbeleid

Wat zal België doen met EU-middelen voor verduurzaming visserij?

24 april 2014

Op 16 april 2014 gaf het Europees Parlement groen licht voor de uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Elke lidstaat zal de principes uit het EFMZV vertalen naar een Operationeel Programma (OP), dat eind 2014 ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de Europese commissie.

Natuurbeleid

EU-Raad en Parlement eens over invasieve soorten-aanpak

24 april 2014

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben vorige week een compromis bereikt over de nieuwe EU-wetgeving voor de verspreiding en verhandeling van invasieve soorten.

Natuurbeleid

Beloofd bos nog niet waargemaakt

16 april 2014

Minister Schauvliege beloofde in haar beleidsnota (2009-2014) het boscompensatiefonds open te stellen voor iedereen die wil bebossen (zie operationele doelstelling 66).

Natuurbeleid

Aanmodderen in het havendossier

16 april 2014

Boerenbond voorzitter Piet Vanthemsche vond het nuttig om in de nasleep van de beslissing van de Vlaamse regering over de Antwerpse Haven, zijn frustratie uit te werken door o.m. Natuurpunt te beschuldigen “haar ziel te hebben verkocht aan de haven, voor dertig zilverlingen in de vorm van 1000 hectare landbouwgrond”. We kunnen wel wat hebben, maar zo kan ie wel weer.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege bezig met wegwerken met historische achterstand in erkenningen natuurreservaten

16 april 2014

Natuurpunt beheert ongeveer 20.000 ha natuur. Dat doen we allemaal samen waarbij vrijwillige medewerkers aan de kar trekken en professionele medewerkers (consulenten, ploegen) hen met raad en daad ondersteunen. De financiering van het beheer wordt grotendeels gedragen door de beheersubsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van de erkenning van die terreinen als natuurreservaat. Wat ging vooraf:

Pagina's

TOP