Natuurbeleid

Ruimtelijke projecten voortaan sneller en beter?

30 april 2014

Naast het natuurdecreet, werd vorige week ook het decreet complexe projecten en het decreet omgevingsvergunning (incl. handhaving) gestemd in het Vlaamse parlement. Beide dossiers spruitten voort uit de aanbevelingen van de commissies Sauwens en Berx, en vormen samen het decretale sluitstuk van de versnelling en planlastvermindering in ruimtelijke projecten (zie www.natuurpunt.be/versnelling)

Natuurbeleid

Nieuwe jachtwetgeving goedgekeurd

30 april 2014

Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voordracht van minister Schauvliege de aanpassingen aan de jachtwetgeving goed. Zeventien KB’s en uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet werden herleid tot vier uitvoeringsbesluiten.

Natuurbeleid

Nieuwe jachtwetgeving goedgekeurd

30 april 2014

Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voordracht van minister Schauvliege de aanpassingen aan de jachtwetgeving goed. Zeventien KB’s en uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet werden herleid tot vier uitvoeringsbesluiten.

Natuurbeleid

Uitvoering Europese natuurdoelen kan beginnen

25 april 2014

Zoals eergisteren (23 april 2014) bekend werd, heeft de Vlaamse regering gisteren de Europese instandhoudingsdoelstellingen definitief goedgekeurd.

Natuurbeleid

Uitvoering Europese natuurdoelen kan beginnen

25 april 2014

Zoals eergisteren (23 april 2014) bekend werd, heeft de Vlaamse regering gisteren de Europese instandhoudingsdoelstellingen definitief goedgekeurd.

Natuurbeleid

Marien Ruimtelijk Plan voor Noordzee is vooral economisch plan

24 april 2014

Vlaams minister bevoegd voor de Noordzee Van de Lanotte (sp.a) lanceerde op 27 maart het goedgekeurde Ruimtelijk Plan voor de Noordzee. Dit kwam tot stand na een consultatieronde.

Natuurbeleid

Graslanden- en weidevogelproblematiek leidt tot EU-klacht

24 april 2014

De Tsjechische en Duitse BirdLife-partners dienden begin een april een klacht in bij de Europese Commissie tegen het falende beleid van hun land om de weidevogels te beschermen zoals de Vogelrichtlijn het bepaalt.

Natuurbeleid

Wat zal België doen met EU-middelen voor verduurzaming visserij?

24 april 2014

Op 16 april 2014 gaf het Europees Parlement groen licht voor de uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Elke lidstaat zal de principes uit het EFMZV vertalen naar een Operationeel Programma (OP), dat eind 2014 ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de Europese commissie.

Natuurbeleid

EU-Raad en Parlement eens over invasieve soorten-aanpak

24 april 2014

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben vorige week een compromis bereikt over de nieuwe EU-wetgeving voor de verspreiding en verhandeling van invasieve soorten.

Natuurbeleid

Beloofd bos nog niet waargemaakt

16 april 2014

Minister Schauvliege beloofde in haar beleidsnota (2009-2014) het boscompensatiefonds open te stellen voor iedereen die wil bebossen (zie operationele doelstelling 66).

Natuurbeleid

Aanmodderen in het havendossier

16 april 2014

Boerenbond voorzitter Piet Vanthemsche vond het nuttig om in de nasleep van de beslissing van de Vlaamse regering over de Antwerpse Haven, zijn frustratie uit te werken door o.m. Natuurpunt te beschuldigen “haar ziel te hebben verkocht aan de haven, voor dertig zilverlingen in de vorm van 1000 hectare landbouwgrond”. We kunnen wel wat hebben, maar zo kan ie wel weer.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege bezig met wegwerken met historische achterstand in erkenningen natuurreservaten

16 april 2014

Natuurpunt beheert ongeveer 20.000 ha natuur. Dat doen we allemaal samen waarbij vrijwillige medewerkers aan de kar trekken en professionele medewerkers (consulenten, ploegen) hen met raad en daad ondersteunen. De financiering van het beheer wordt grotendeels gedragen door de beheersubsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van de erkenning van die terreinen als natuurreservaat. Wat ging vooraf:

Natuurbeleid

Reddingsplan zonevreemde bossen blijft uit

16 april 2014

Op 1 oktober zou minister Schauvliege haar lang beloofde reddingsplan voor de zonevreemde bossen lanceren. De recente kap van een zeer waardevol Ferrarisbos te Wilrijk, illustreerde recent de noodzaak hiervoor. Vorige week dinsdag bleek in een parlementaire bespreking dat er helemaal geen concreet reddingsplan ligt.

Natuurbeleid

EU-parlement begraaft biodversiteits- en klimaatdoelen

16 april 2014

Ondanks alle eerdere beloftes en verklaringen, gaat er een schaambedrag naar het belangrijkste natuurfonds LIFE (0,3% van totale EU-budget), en gaat er toch geen 20% van het budget naar klimaat. Onbegrijpelijk, zeker in tijden waarin de klimaatcrisis steeds duidelijker wordt, en perverse milieubelastende miljoenensubsidies nog altijd ongemoeid blijven.

Natuurbeleid

Noordzeecoalitie voor biodiversiteit

16 april 2014

Omdat de huidige beleidsmaatregelen er nog niet in geslaagd zijn om oplossingen te bieden voor de uitdagingen die op ons afkomen, hebben een aantal NGO’s die rond de Noordzee werken beslist om de koppen bijeen te steken voor een Noordzeestrategie en bijhorend actieplan waarbij het ecosysteem centraal staat.

Natuurbeleid

Minaraad en Salv vragen samen aanpassingen aan Natuurdecreet

16 april 2014

De Minaraad en de SALV formuleerden een gezamenlijke advies over de geplande aanpassingen aan het natuur- en bosdecreet. De raden kunnen zich vinden in de globale uitgangspunten, maar vragen toch een aantal bijstellingen.

Natuurbeleid

Recordaantal Bruinvissen dood aangespoeld in 2013

16 april 2014

Op de Belgische stranden zijn dit jaar 128 Bruinvissen dood aangespoeld. Nooit eerder was dat aantal zo hoog. Een belangrijke doodsoorzaak is bijvangst tijdens het vissen met zogenoemde warrel- en kieuwnetten. Natuurpunt vraagt van de Vlaamse regering een onmiddellijk verbod op het gebruik van zulke netten door sportvissers. Voor professionele vissers eist de natuurvereniging dringend maatregelen om de dodelijke bijvangst te beperken.

Natuurbeleid

Bespreking natuurdecreet in Vlaams Parlement

18 maart 2014

Gisteren hield de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het voorstel van wijzigingen aan het natuurdecreet. Ook Natuurpunt werd gehoord, en bracht de verschillende aandachtspunten binnen het decreet in herinnering.

Natuurbeleid

AGNAS-RUPs mogen geen kostbaar groen schrappen

18 maart 2014

In recente AGNAS-RUPs overweegt de Vlaamse overheid opvallend veel bestaande groene bestemmingen om te zetten naar landbouw. Dit terwijl men net het omgekeerde moet bereiken, met name 48.000 ha extra groen aanduiden op kaart.

Natuurbeleid

Keur beloofde rode lijsten goed voor verkiezingen

18 maart 2014

<p><font color="#535353"><span><a href="http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=881781%20">Minister Schauvliege</a> beloofde in juni vorig jaar dat “de goedkeuringsprocedure voor de rode lijsten voor spinnen en zoogdieren eind 2013 zou worden gestart.” Dat is nog niet gebeurd.

Pagina's

TOP