Natuurbeleid

Strandvissers werken mee aan bescherming bruinvis

25 januari 2017

Op vraag van de strandvissers én Natuurpunt Westkust is het gebruik van een voornet vanaf nu verplicht voor zogenaamde karte- of fuiknetten op het strand in Koksijde. Zo vermijden ze dat bruinvissen in de netten verstrikt raken en verdrinken. De verplichting werd opgenomen in het gemeentelijk reglement na overleg tussen de Natuurpuntvrijwilligers en vereniging ‘De strandvisschers van de Uytbanck’. Een knap initiatief dat navolging verdient in alle kustgemeenten.

Natuurbeleid

Zand naar de zee dragen is niet altijd nodig

19 januari 2017

Van de 2,4 miljoen m³ zand die tegen een kostprijs van € 14 miljoen opgespoten werd na de sinterklaasstorm in 2014, is alweer 1,5 miljoen m³ weggespoeld van de stranden na het stormtij van 13 januari. Samenwerken met natuur vermijdt deze onnodige kosten. Duinen houden het zand beter vast, ook tijdens storm (zie foto met embryonale duinen getrokken tijdens stormtij). Dit is het ideale moment om natuurlijke duinvorming kans te geven en niet opnieuw tonnen zand te storten die bij de volgende storm weer in zee verdwijnen. Duinen moeten dringend een volwaardige pijler worden van de Vlaamse kustverdediging.

Natuurbeleid

Nederlands convenant strandsuppleties verdient Belgische opvolging

27 december 2016

In Nederland ondertekenden 10 natuurorganisaties en Rijkswaterstaat een convenant om gezamenlijk onderzoek te doen naar de effecten van strandsuppleties op natuur.

Natuurbeleid

Groter engagement nodig voor bescherming Europese zeeën

27 december 2016

Seas-at-Risk, onze Europese mariene koepel, evalueerde de nationale maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS). De conclusie is dat de maatregelen onvoldoende zijn om ervoor te zorgen dat de Europese zeeën zich in 2020 in een goede ecologische staat bevinden, zoals de KRMS voorschrijft. Dit geldt ook voor de Belgische maatregelen.

Natuurbeleid

Noordzeeforum geeft startsein voor ontwikkeling langetermijnvisie Noordzee

27 december 2016

Vorige week lanceerde staatssecretaris De Backer het Noordzeeforum. Doel is een langetermijnvisie uit te werken voor het Noordzeebeleid.

Natuurbeleid

Nood aan rustzones voor zeehonden

10 november 2016

Er spoelen steeds minder dode bruinvissen aan op het strand. Dat blijkt uit cijfers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Dit omdat er in 2015 minder Bruinvissen voorkwamen in onze Noordzee.

Natuurbeleid

Eilanden zonder bodem?

06 oktober 2016

In 2014 maakte toenmalig bevoegd minister Crevits €3 miljoen vrij om het plan Vlaamse baaien grondig technisch-wetenschappelijk te onderzoeken. Twee jaar en vele mededelingen later, wordt er opnieuw €8 miljoen aangekondigd voor verder studiewerk.

Natuurbeleid

Geen beheerregeling meeuwen zonder broedgebied

29 september 2016

Uit cijfers van het INBO blijkt dat het aantal meeuwen daalt, omdat de beschikbare broedplaatsen ingepalmd worden.

Natuurbeleid

Ook aan de kust betonstop nodig

15 september 2016

De Vlaamse kustbescherming blijft voor discussie zorgen. Met de start van de bouw van de omstreden stormvloedkering in Nieuwpoort en de stormmuur in Blankenberge blijft de Vlaamse regering kiezen voor beton, dat enkel op korte termijn beschermt.

Natuurbeleid

Staatssecretaris De Backer maakt mooie start

15 september 2016

Na de snelle berging van het wrak van de Flinterstar neemt kersvers Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer weer een goed initiatief om de Noordzee te beschermen. Hij wil samen met zowel de recreatieve als professionele visserij een actieplan opstellen om de hoeveelheid plastic in zee terug te dringen. Zijn initiatief sluit mooi aan bij dat van enkele Vlaamse parlementsleden die een voorstel van resolutie opstelden.

Natuurbeleid

Ook aan de kust betonstop nodig

15 september 2016

De Vlaamse kustbescherming blijft voor discussie zorgen. Met de start van de bouw van de omstreden stormvloedkering in Nieuwpoort en de stormmuur in Blankenberge blijft de Vlaamse regering kiezen voor beton, dat enkel op korte termijn beschermt. Samenwerken met natuur biedt ook op lange termijn voordelen. De aangekondigde studies die dit concept uitwerken voor de Belgische kust blijven echter achterwege.

Natuurbeleid

Winst natuurgebieden op zee groter dan gedacht

01 juni 2016

Een nieuwe Europese studie van het IEEP toont aan dat de voordelen van natuurgebieden op zee groter zijn dan gedacht. Natuurgebieden op zee zorgen voor grotere en meer vis, leveren een bijdrage aan CO2-opslag en beschermen de kust tegen stormen. Ze spelen een sleutelrol om de felbegeerde Blue Growth ook op lange termijn te kunnen waarborgen. De juiste beschermingsmaatregelen en strikte handhaving blijken essentiële factoren.

Natuurbeleid

Haaien en roggen krijgen extra aandacht van federale overheid

12 mei 2016

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke lidstaat om een goede milieutoestand te bereiken voor het mariene milieu tegen 2020. Op vraag van Natuurpunt voegde de Dienst Marien Milieu van de federale overheid een meer soortgerichte aanpak voor haaien en roggen toe aan het maatregelenprogramma. Zo krijgt het HAROkit-project federale navolging en zetten we weer een stap voorwaarts voor de bescherming van haaien en roggen.

Natuurbeleid

Noordzeebeleid gaat verder dan Blue Growth

04 mei 2016

Milieuorganisaties BBL, Greenpeace, WWF, Natuurpunt en IEW juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent.

Natuurbeleid

Nood aan een positieflijst voor haaien en roggen

27 april 2016

Uit een recente studie blijkt dat er op Britse visveilingen nog steeds verboden (= bedreigde) soorten haaien en roggen aangeboden worden. Gebrek aan controle en handhaving blijkt een van de oorzaken, naast foutieve determinatie.

Natuurbeleid

Minister Weyts spreekt klare taal over eilanden voor de kust

25 maart 2016

Het gesprek in de commissie Mobiliteit en Openbare werken bracht opheldering over de plannen voor de ontwikkeling van de estuaire vaart en de bouw van kunstmatige eilanden voor de kust. De afgelopen weken kregen we de wildste plannen te zien. Minister Weyts sprak klare taal, ook over de nood aan een maatschappelijk draagvlak voor deze grootschalige plannen.

Natuurbeleid

Eerst ecosysteemvisie, dan spreken over eilanden

25 februari 2016

In een artikel over de plannen voor de eilanden voor de kust is er nu sprake van een loopbrug van het vaste land naar een eiland met jachthaven voor de kust van Knokke-Heist. Daarbovenop is er onenigheid tussen Vlaams minister Weyts en Federaal Staatssecretaris Tommelein over wiens bevoegdheid de eilanden zijn.

Natuurbeleid

Kunstmatige eilanden in zee zijn uitdaging voor biodiversiteit

18 februari 2016

Britse wetenschappers schetsten de belangrijkste kwesties voor de wereldwijde biodiversiteit voor 2016. Het effect van kunstmatige eilanden in zee is één van de 15 kwesties. De onderzoekers baseerden zich op de ontwikkelingen voor de kust van China.

Natuurbericht

Unieke braamhaai gevonden in Koninklijk Atheneum van Oostende

13 mei 2015

In het Atheneum van Oostende vonden wetenschappers een opgezette braamhaai terug die dateert van eind 19de eeuw. Ooit was de soort vrij algemeen in Europa, maar intussen is ze quasi uitgestorven. Weinig volledige exemplaren bleven in musea bewaard. Het Atheneum schenkt de unieke haai aan de wetenschap. Via moderne technieken zoals CT scanning en DNA onderzoek hoopt men meer te leren over deze soort.

Natuurbericht

48 miljoen jaar oude haaientand gevonden in Oud-Heverlee

31 maart 2015

Op 21 maart 2015 werd in Oud-Heverlee een 48 miljoen jaar oude tand van een uitgestorven haaiensoort gevonden. De vondst herinnert eraan dat de omgeving rond Leuven ooit een subtropische zee was, waar haaien vrij konden rondzwemmen.

Pagina's

TOP