Natuurbericht

Na twintig jaar zoeken eerste vondst van Paarse oproller in België

24 november 2016

Leden van de pissebeddenwerkgroep ‘Spinicornis’ hebben de enigmatische pissebeddensoort dit jaar voor het eerst in België aangetroffen in het Zwin. De afgelopen twintig jaar waren verschillende vergeefse pogingen ondernomen om de soort aan te treffen op Belgische bodem.

Natuurbericht

Wespen blijven maar actief

09 november 2016

De afgelopen dagen waren er nog volop wespen te zien en werden er nog nesten vol larven waargenomen. Dat is uitzonderlijk voor eind oktober en begin november. Van onze inlandse wespen overwintert normaal alleen de koningin. Studies uit Nieuw-Zeeland laten zien dat de Duitse wesp en in mindere mate ook de Gewone wesp als kolonie kunnen overwinteren.

Natuurbericht

Spiegelmot wacht niet op de herfst voor kastanjefestijn

05 oktober 2016

Kraaien, gaaien, eekhoorns en muizen: een heel leger van liefhebbers houdt zich likkebaardend klaar voor de tonnen tamme kastanjes die uit de boomkruinen zullen vallen. Maar één opportunist heeft niet gewacht tot de herfst en is afgelopen zomer al aan de feestdis begonnen: de Gewone spiegelmot.

Natuurbericht

Nieuwe sprinkhaansoort voor Vlaanderen ontdekt

26 september 2016

In een voortuin in Diepenbeek is een Grote spitskop waargenomen, een sprinkhaansoort. Het gaat om de eerste melding ooit voor Vlaanderen. De van oorsprong zuidelijke sprinkhaan profiteert van de warme zomers om zich noordwaarts te verplaatsen.

Natuurbericht

CSI Arabel: Velde deze Belgische spin een pad?

18 augustus 2016

Een opmerkelijke waarneming en bijhorende foto bereikte ons op 1 augustus 2016: een pad die dood in het web van een Broeikasspin hangt. Onze Belgische spinnen houden het doorgaans op ongewervelde prooien van meer bescheiden omvang. Spinnenwerkgroep Arabel onderzocht de Crime scene.

Natuurbericht

Nieuwe libellensoort bereikt België dankzij klimaatopwarming

17 augustus 2016

Begin juli werd nabij het kasteel Lavaux-Sainte-Anne in Rochefort (provincie Namen) een Witpuntoeverlibel waargenomen. De van oorsprong zuidelijke soort werd nooit eerder in ons land gesignaleerd. De bijzondere waarneming brengt het totaal aantal libellensoorten in ons land op 72.

Natuurbericht

Kiezelsprinkhaan nam de trein naar Brugge

12 augustus 2016

De Kiezelsprinkhaan is aan een opmars bezig vanuit het zuiden. In 1998 is ze voor het eerst in België gezien, in Wallonië, en in 2009 in Vlaanderen. De soort lijkt volop gebruik te maken van de spoorwegen bij haar uitbreiding. Halverwege juli 2016 ontdekten vrijwilligers van Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, een mooie populatie Kiezelsprinkhanen langs de spoorweg in Brugge.

Natuurbericht

Kijk uit voor deze zeldzame tomatenspecialist

09 augustus 2016

Misschien maak jij ook wel deel uit van het toenemend aantal moestuiniers? In dat geval is de kans groot dat er ergens in je perkjes een plekje voorzien is voor tomatenplanten. Op dit ogenblik zijn de eerste tomaten aan het rijpen. En wie ze plukt, komt misschien wel een zeldzaam motje tegen: de Tomatenmineermot.

Natuurbericht

Drie nieuwe locaties ontdekt van extreem zeldzame hommelsoort

04 augustus 2016

De Zandhommel is een extreem zeldzame hommelsoort waarvan aangenomen wordt dat die op de rand van uitsterven staat in België. De voorbije decennia was de soort slechts van een handvol locaties bekend. Recent ontdekten vrijwilligers van Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, de Zandhommel op drie nieuwe plaatsen in de westelijke Ardennen.

Natuurbericht

Vrijwilligers brengen voortplanting zeldzame Rivierrombout langs Albertkanaal in kaart (video)

29 juli 2016

In 2000 werd de eerste Rivierrombout voor België gezien langs de Grensmaas. In 2012 werd een populatie van de zeldzame libel ontdekt op het drukke Albertkanaal. De voorbije maand werden langs dat kanaal meer pas uitgevlogen exemplaren gezien dan alle afgelopen jaren samen: 160 larvenhuidjes en 20 uitsluipende dieren. De waarnemingen kaderen in de meetnettenmonitoring door vrijwilligers van Natuurpunt en Libellenvereniging Vlaanderen.

Natuurbericht

Geruchten helpen om vuurvliegjes in kaart te brengen

26 juli 2016

De Kleine glimworm, beter bekend als het vuurvliegje, is vooral bekend van oude getuigenissen en verhalen. De voorbije decennia boerde de keversoort sterk achteruit in onze contreien, maar kennis over de precieze verspreiding ontbrak. De Glimwormenwerkgroep van Natuurpunt besloot oude en minder oude geruchten van de zwevende lichtjes te verifiëren. Met succes: deze zomer werden populaties ontdekt in Tervuren, Bertem, Tienen en Tongeren.

Natuurbericht

Zouden we beter af zijn in een wereld zonder muggen?

13 juli 2016

Er zijn maar weinig mensen die een goed woord te vertellen hebben over muggen. Ze houden je ‘s avonds wakker, bezorgen je gigantische jeuk en zijn dragers van Zika en malaria. Vooral nu ze talrijk aanwezig zijn door de overvloedige regenbuien wordt er al wel eens gevraagd waarom die dieren überhaupt bestaan. En of we niet beter af zouden zijn in een wereld zonder muggen.

Natuurbericht

Veldkrekel tjirpt na meer dan 35 jaar opnieuw in West-Vlaanderen

23 juni 2016

Voor het eerst in meer dan 35 jaar werden West-Vlaamse Veldkrekels ontdekt, in natuurgebied de Schobbejakshoogte nabij Sint-Kruis. Het ‘getjirp’ van de in België zeldzame krekel brengt wandelaars meteen in zuiderse sferen. De ontdekking doet de hoop stijgen dat zich in de toekomst populaties zullen vestigen in de kustprovincie.

Natuurbericht

Kleine beestjes geven geheimen Demerwater prijs

22 juni 2016

Wie aan waterkwaliteit en zoetwaterleven denkt, ziet vaak gewervelde dieren zoals vissen en amfibieën voor zich. Toch is er meer: 1.000 soorten macro-invertebraten geven heel wat prijs over het water waarin ze leven. In de Demervallei onderzochten vrijwilligers 43 waterpartijen en ontdekten er 333 verschillende soorten organismen.

Natuurbericht

De ochtendstond heeft goud in de mond

21 juni 2016

Nachtpauwogen doen het in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden liefst overdag. Pijlstaarten hebben een voorkeur voor de nacht. Maar om een parend koppeltje hoornaarvlinders te zien, moet je een vroege vogel zijn. Ze beginnen er soms al aan vanaf 7u00 in de ochtend.

Natuurbericht

Nieuwe spinnensoort voor België ontdekt in het Zwin

26 mei 2016

In het Zwin is Porrhomma cambridgei ontdekt, een nieuwe spinnensoort voor België. Het gaat om een klein spinnetje dat tot de familie van de hangmatspinnen hoort. De voorbije jaren vonden in het Zwin werken plaats om de oude glorie van het waardevolle schorrengebied te herstellen.

Natuurbericht

Wie vindt de mysterieuze Veenmol?

06 april 2016

Een krekel met de voorpoten van een mol, een exotische ratelzang en een voorkeur voor volkstuintjes: de Veenmol is een bijzondere verschijning. Maar waar komt het dier nog voor in Vlaanderen? Dat wil Saltabel, de Sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, te weten komen door burgers in te schakelen.

Natuurbericht

49 libellensoorten ontdekt in de Vallei van het Merkske

03 maart 2016

Met een indrukwekkend totaal van 49 soorten libellen ontpopt het grensoverschrijdend natuurgebied vlak bij Hoogstraten zich tot een echt topgebied voor de soortgroep. De meest bijzondere soort is de Europees beschermde Gevlekte witsnuitlibel. Het gebied werd de laatste jaren grondig geïnventariseerd.

Natuurbericht

Blind pissebedje 60 jaar na de eerste waarneming bevestigd als nieuwe soort voor België

26 februari 2016

Vrouwtjes van een klein spierwit pissebedje werden voor het eerst waargenomen in België in de jaren 50 in Gent. Waarschijnlijk ging het om het Blind pissebedje (Metatrichoniscoides leydigii) maar de soort kan enkel gedetermineerd worden aan de hand van mannetjes. Bij veel pissebeddensoorten zijn mannetjes zeldzamer dan vrouwtjes, en het duurde niet minder dan 60 jaar voor de eerste mannetjes gevonden konden worden. De soort kan nu eindelijk definitief toegevoegd worden aan de Belgische fauna.

Natuurbericht

Opvallende ontdekking: grote bijensoorten worden steeds kleiner

24 februari 2016

Bij onderzoek naar de oorzaken van het afnemen van de bijenpopulaties is een verrassende ontdekking gedaan. De vrouwtjes van grote bijensoorten zoals de aardhommel zijn gedurende de afgelopen eeuw significant kleiner geworden. De oorzaak lijkt te liggen in de wijze waarop bijen voor hun nageslacht zorgen.

Pagina's

TOP