Natuurbeleid

Vlaamse regering schrapt beschermde poldergraslanden

27 december 2016

Afgelopen vrijdag schrapte de regering - zonder meer - een aantal historisch permanente graslanden in het GRUP stedelijk gebied Brugge.

Natuurbeleid

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie naar de rechtbank voor poldergraslanden

29 september 2016

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen (S.O.S. Kustpolders) en de West-Vlaamse Milieufederatie starten een polderrechtzaak. Doel is om de Vlaamse regering te verplichten om de natuurwaarden in alle poldergraslanden te beschermen en de huidige halfslachtige regelgeving te verbeteren.

Natuurbeleid

Naar de rechter voor de poldergraslanden

29 september 2016

Op 28 september 2016 ontvingen we, na meer dan zes maand wachten, het antwoord van Vlaams minister Schauvliege op de ingebreke stelling van Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie voor de poldergraslanden.

Natuurbeleid

Polderfront stelt Vlaamse regering in gebreke

03 maart 2016

Het polderfront (Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie) stelt de Vlaamse regering in gebreke om er zo voor te zorgen dat alle poldergraslanden op de kaart effectief beschermd worden. Dat is nu niet het geval.

Natuurbeleid

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en West-Vlaamse Milieufederatie stellen Vlaamse regering in gebreke voor halfslachtig beleid historische poldergraslanden

02 maart 2016

Het is de allereerste keer dat de natuurverenigingen naar de burgerlijke rechtbank stappen om de Vlaamse regering tot actie te bewegen. “De maat is vol”, klinkt het bij Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en West-Vlaamse Milieufederatie. 20 jaar lang heeft de Vlaamse overheid getreuzeld om het historische polderlandschap te beschermen. Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering een nieuwe regeling aan. Maar nu blijkt dat er zo goed als niets verandert. Een eeuwenoud landschap dreigt verloren te gaan.

Natuurbeleid

Poldergraslanden verdwijnen nog sneller dan gedacht

23 mei 2014

Volgens een recente studie van het INBO is er sinds 2005 minstens 208 hectare historisch permanente graslanden (HPG) in de kustpolders verdwenen. Alleen al sinds 2012 is 44 ha gescheurd of bebouwd. De auteurs van

TOP