Natuurbeleid

12 nieuwe soorten op EU lijst invasieve soorten

07 maart 2017

Europa overweegt om 12 extra soorten op de Europese lijst invasieve soorten te plaatsen: drie dieren (Wasbeerhond, Muskusrat en Nijlgans), zes landplanten (Zijdeplant, Mammoetblad, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Microstegium en Lampenpoetsergras) en drie waterplanten (Alligator weed, Smalle Waterpest en Ongelijkbladig Vederkruid). De ambtelijke diensten van de EU keurden het voorstel recent goed. Nu moet de WTO en het Comité Invasieve Soorten van de lidstaten zich nog buigen over deze aanvulling. Soorten zoals Nijlgans, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Smalle waterpest, vormen een ware uitdaging voor Vlaanderen. Ze hebben een grote impact én zijn reeds wijdverspreid. Een preventieve aanpak is altijd effectiever en kostenefficiënter.

Natuurbeleid

Chinese wolhandkrabben: bestrijden, opeten of exporteren?

23 juni 2016

In Aarschot komen deze dagen duizenden Chinese wolhandkrabben uit het water gekropen. Sinds de jaren ‘30 hebben deze invasieve exoten zich in snel tempo verspreid over onze rivieren. Deze Chinese krabben zijn niet zo onschuldig: ze bijten netten en fuiken kapot, ondermijnen de stabiliteit van dijken en oevers en vormen een bedreiging voor inheemse fauna. Europa plaatste deze soort terecht op de ontwerplijst van Europese invasieve exoten.

TOP