Natuurbericht

Van kleine vos tot gestreepte pijlstaart: dit was de vlinderlente van 2022

21 juni 2022

Elk jaar is weer anders, en dat illustreert 2022 duidelijk. Een voorjaar met heel wat mooi weer (in tegenstelling tot de uitgeregende lente van vorig jaar) en ook wel wat vlinders. Samen met het saharastof kwamen bijvoorbeeld bijzondere nachtvlinders aanwaaien. De grootste verrassing was echter het opduiken van kleine vossen her en der in Vlaanderen. Voorbode van een comeback of een kortstondige opleving?

Natuurbericht

Niet alleen warme winters, maar ook zachte najaren nefast voor vlinders

20 april 2022

Klimaatverandering zorgt ervoor dat insecten in alle stadia van hun cyclus te maken krijgen met veranderende omstandigheden: van hete en droge zomers tot zachte winters. Te warme winters kunnen grote gevolgen hebben voor overwinterende insecten. Nieuw onderzoek toont aan hoe het klein geaderd witje, een algemene dagvlinder die als pop overwintert, ook negatief beïnvloed wordt door zachte najaren.

Natuurbericht

Uitzonderlijk sterke start van het vlinderseizoen

25 maart 2022

Grote aantallen vlinders zijn bij ons normaal iets voor de (na)zomer. In de vroege lente begint het doorgaans met bescheiden aantallen. Maar het bijzonder warme en zonnige lenteweer van de afgelopen week heeft voor een zelden geziene sterke en vroege start van het vlinderseizoen gezorgd.

Natuurbericht

Niet alle nachtvlinders herstellen snel van extreem warme en droge jaren

04 maart 2022

Sinds 2009 vangen en tellen tientallen vrijwilligers nachtvlinders in hun tuin. Op 257 verschillende locaties werden 1.122.947 nachtvlinders gevangen in het kader van dit meetnet. Dit laat ons toe op te volgen hoe het de algemene huis-, tuin- en keukenmotten vergaat. Voor tientallen soorten zorgden de extreem warme en droge jaren 2017-2020 voor een dieptepunt: de aantallen kelderden. Zijn ze inmiddels hersteld?

Natuurbericht

2021: een uniek vlinderjaar

18 februari 2022

Normale jaren bestaan niet meer, en dat geldt ook op vlindervlak: 2021 was een heel apart jaar. Na een hoopvolle start kwam een koud voorjaar en een natte zomer. Hoe hebben de vlinders het er vanaf gebracht?

Natuurbericht

Heidebeheer onder stikstofspanning

13 oktober 2021

Onze heidegebieden behoren tot het Natura 2000-netwerk en herbergen een schat aan biodiversiteit. Om die in topconditie te houden voor behoud of uitbreiding wordt een intensief beheer uitgevoerd door verschillende beheerteams in Vlaanderen. Daarnaast zijn er de afgelopen 20 jaar al meerdere Europese LIFE-projecten uitgevoerd om het heidelandschap te herstellen. Maar het heidebeheer staat onder spanning.

Natuurbericht

Op amper drie maand van het slechtste naar het beste vlinderjaar

16 september 2021

Eind mei rapporteerden we over het bijzonder lamentabele voorjaar voor vlinders. Amper drie maand later vliegen er momenteel meer vlinders dan we ons van de laatste decennia kunnen herinneren. Hoe kan dat zomaar, en is daarmee alles weer in orde?

Natuurbericht

Zien we straks opnieuw rouwmantels in Vlaanderen?

31 augustus 2021

Sinds enkele weken komen er uit Zweden berichten over grote aantallen rouwmantels en de laatste dagen worden er ook in Nederland op verschillende plaatsen gezien. Is straks ook Vlaanderen aan de beurt?

Natuurbericht

Over serpenten en geitenmelkers: heideherstel in natuurgebied Rode del

04 augustus 2021

Natuurpunt heeft de heide van natuurgebied Rode del in Arendonk de afgelopen maanden een stevige impuls gegeven. Je zou het niet zeggen, maar de Rode del was aan het einde van middeleeuwen een open heidegebied dat sinds 1850 geleidelijk aangeplant is met naaldhout. De enige getuigen van dit verleden zijn de huidige heidesnippers die te nat waren om naaldhout aan te planten. Die snippers worden alsmaar kleiner.

Natuurbericht

Veel vlinders tijdens laatste week Grote Vlindertelling

26 juli 2021

Van 3 tot 25 juli 2021 liep de Grote Vlindertelling van Natuurpunt. Die kwam langzaam op gang. De eerste twee weken waren nat en koel, maar halfweg juli werd het warmer en droger en dat leidde tot 26.600 enthousiaste tellers. De atalanta werd dit jaar in 14.595 tellingen gemeld, en staat daarmee op nummer één. Klein koolwitje en dagpauwoog vervolmaken de top 3.

Verenigingsnieuws

Vijf minuten tijd? Tel vlinders tijdens De Grote Vlindertelling!

01 juli 2021

MECHELEN - 1 juli 2021 - Van 3 tot 25 juli 2021 loopt de jaarlijkse Grote Vlindertelling van Natuurpunt. De natuurorganisatie vraagt om gedurende drie weken regelmatig vlinders te tellen in je tuin of op je balkon. Elke telling duurt maar vijf minuten en je mag zo vaak tellen als je wil. Je kan je resultaten doorgeven via www.vlindertelling.be.

Natuurbericht

Nieuwe Rode Lijst dagvlinders in Vlaanderen: de toestand blijft ernstig, maar niet hopeloos

28 juni 2021

Rode Lijsten geven aan in welke mate soorten bedreigd zijn. Omdat soorten door de jaren heen talrijker of zeldzamer kunnen worden, krijgt een Rode lijst best om de tien jaar een update. Die oefening gebeurde pas voor dagvlinders. Uit de nieuwe Rode lijst blijkt dat er voor een aantal soorten beterschap is, maar voor andere de situatie zorgwekkend blijft.

Natuurbericht

Blij toch nog eens een koolwitje te zien!

27 mei 2021

Het contrast tussen de bijzonder kille, natte maanden april en mei dit jaar en de warme, droge voorjaren de afgelopen drie jaar kon moeilijk groter zijn. Dat heeft momenteel ook enorme gevolgen voor vlinders: geen enkele dagvlindersoort haalt normale aantallen momenteel, van de meeste soorten vliegt er amper 40% en een derde van de soorten haalt zelfs geen 20% van de normale aantallen. Droeve tijden voor vlinderliefhebbers!

Natuurbericht

Zuiderse steeneik brengt volk mee

19 mei 2021

Na de droge zomers van de afgelopen jaren gaan steeds meer stemmen op om zuiderse en meer droogtebestendige bomen in tuinen aan te planten. Het aanplanten van Zuid-Europese soorten zijn daarbij te verkiezen boven boomsoorten afkomstig van andere continenten. Steeneik is zo’n mediterrane boom die steeds vaker wordt aangeplant. Door inspectie van steeneiken kwam aan het licht dat ook zuiderse nachtvlinders meegereisd zijn met de bomen.

Natuurbericht

Regelmatig vlinders tellen loont

02 april 2021

Met de eerste warme lentedagen verschijnen ook de eerste vlinders weer. Naast het jaarlijkse Vlinderweekend organiseert Natuurpunt sinds 2007 ook maandelijkse tellingen van dagvlinders in tuinen. In 1878 Vlaamse tuinen werden de voorbije jaren op herhaalde basis vlinders geteld: tellers noteerden 104 verschillende soorten dag- en nachtvlinders. De meest voorkomende vlinder in de tuinen is het klein koolwitje. Alle resultaten van 13 jaar tellen werden uitgebreid geanalyseerd in een samenwerking tussen Natuurpunt en het INBO, in het kader van het Natuurrapport 2020.

Natuurbericht

Lenteweer brengt opvallende vlinders mee

05 maart 2021

De eerste dagen met lenteweer zijn inmiddels achter de rug en dan is het zoals elk jaar uitkijken naar de eerste vlinders. Zijn die de winter, en dan vooral de winterprik van begin februari, zonder kleerscheuren doorgekomen?

Verenigingsnieuws

Actie" red het gentiaanblauwtje" zorgt voor 1800 m² nieuw leefgebied

04 maart 2021

Het aantal vlinders in België neemt sterk af. Daar hoort ook het gentiaanblauwtje bij, een sterk bedreigde vlindersoort van vochtige heide. Natuurpunt beschermt, door middel van kleinschalig beheer, het Turnhouts Vennengebied waar deze vlinders nog veel voorkomen. Winkelbedrijf Dille & Kamille helpt hier, samen met haar klanten, graag bij en schenkt een deel van de opbrengst van zadenmengsel 'Bloemen voor vlinders' aan Natuurpunt. Goed voor 1800 m² nieuw leefgebied voor dit prachtige vlindertje.

Natuurbericht

Vlinders blijven zorgenkindjes

15 januari 2021

De achteruitgang van insecten blijft een heet hangijzer. Het wetenschappelijke tijdschrift PNAS wijdde er een themanummer aan. Daarin is er ook aandacht voor dagvlinders in West-Europa. Hoe gaat het daar intussen mee?

Verenigingsnieuws

Nieuwjaarsbrief aan de natuur

08 januari 2021

Liefste natuur, 2020 was een zwaar jaar. Onze wereld ging op slot en werd kleiner. Maar jij hielp er ons doorheen. We beseften allemaal hoe hard we je nodig hebben. Dat sterkt ons om goed voor jou te zorgen. Want ook voor jou was het een heftig jaar. Daarom wensen we je in 2021 …

Pagina's

TOP